Download Print this page

Yamaha AX-397 Owner's Manual: Isättning Av Batterier I Fjärrkontrollen; Användning Av Fjärrkontrollen

Hide thumbs

Advertisement

BESKRIVNING AV REGLAGE M.M.
Isättning av batterier i
fjärrkontrollen
1
3
1
Öppna luckan till batterifacket.
2
Sätt i de två medföljande batterierna (AAA,
R03, UM-4) i enlighet med polmarkeringarna
(+ och –) inuti batterifacket.
3
Stäng luckan igen.
■ Att observera angående batterierna
• Byt ut båda batterierna, om det upptäcks att fjärrkontrollens
räckvidd har blivit kortare och att indikatorn inte blinkar eller
endast glimmar svagt.
• Använd batterier av storlek och typ AAA/R03/UM-4.
• Kontrollera att batteriets poler är vända åt korrekt håll (se
illustrationen inuti batterifacket).
• Ta ut batterierna, om fjärrkontrollen inte ska användas på ett bra
tag.
• Använd inte gamla batterier tillsammans med nya.
• Använd inte olika typer av batterier (t.ex. alkaliska batterier och
manganbatterier) tillsammans. Läs noga vad som står på
batteriförpackningen, eftersom dessa olika typer av batterier
kan ha samma form och färg.
• Vi rekommenderar absolut att alkaliska batterier används.
• Gör dig av med batterierna omedelbart om de skulle ha läckt.
Undvik att vidröra det ämne som har läckt ut, och försök
undvika att det kommer i kontakt med kläder etc. Rengör
batterifacket noggrant innan nya batterier isätts.
• Kasta inte batterier tillsammans med vanliga sopor, utan avyttra
dem i enlighet med lokala bestämmelser.
6
2
Användning av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen sänder en riktad infraröd stråle.
Se till att rikta fjärrkontrollen direkt mot
fjärrkontrollsensorn på förstärkarens framsida, när
fjärrkontrollen används för manövrering.
STANDBY
POWER
AUX
ON
OFF
INPUT
PHONES
SPEAKERS
A
B
STANDBY
/ON
ON
OFF
30
30
POWER
CD/DVD
PHONO
TUNER
STANDBY
MD
TAPE
AUX
+
u
VOLUME
PRESET
d
A/B/C/D/E
MUTE
A/B
DISPLAY
w
e
f
DISPLAY
DIR A
DIR B
REC
b
s
a
DISC
CD
TAPE
p
■ Hantering av fjärrkontrollen
• Inga stora hinder får förekomma mellan fjärrkontrollen
och förstärkaren.
• Spill inte vatten eller andra vätskor på fjärrkontrollen.
• Tappa inte fjärrkontrollen.
• Fjärrkontrollen ska inte läggas eller förvaras på platser
där följande förhållanden råder:
– hög luftfuktighet, som t.ex. nära ett bad
– hög temperatur, som t.ex. nära ett värmeelement
eller en kamin
– extrem kyla
– mycket dammigt
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för stark belysning,
eftersom det kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar
ordentligt. Undvik särskilt inverterat ljus från en
lysrörslampa. Flytta vid behov förstärkaren för att
skydda den från direkt ljus.
MD
TAPE
CD/DVD
TUNER
PHONO
PURE DIRECT
CD/DVD DIRECT AMP
16
16
20
20
12
12
VOLUME
26
26
8
BASS
TREBLE
BALANCE
LOUDNESS
REC OUT
1
1
1
1
1
1
1
FLAT
TAPE
CD/DVD
TUNER
–30dB
2
2
2
2
2
2
2
10
40
40
4
MD
PHONO
3
3
3
3
3
3
3
9
AUX
4
4
4
4
4
4
4
8
5
5
+
5
5
+
L
5
5
R
5
7
60
60
2
6
0
-dB
-dB
Cirka 6 m

Advertisement

Chapters

   Also See for Yamaha AX-397

   Related Manuals for Yamaha AX-397

This manual also for:

Ax-497

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: