Download Print this page

Advertisement

Strömmen till förstärkaren är avslagen
Ljudet är försämrat
eller också står förstärkaren i
vid återgivning via
beredskapsläget.
hörlurar som är
anslutna till en
CD-spelare eller ett
kassettdäck anslutet
till förstärkaren.
Reglaget LOUDNESS påverkar ljudet.
Ljudnivån är låg.
Omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP är
Det går inte att ändra
tillslagen.
ingångskälla genom
att vrida på
TAPE MONITOR-funktionen är
ingångsväljaren
inkopplad.
INPUT.
Omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP
Ljudets tonkvalitet
(eller omkopplaren PURE DIRECT på
kan inte ändras med
AX-497) är tillslagen.
reglagen BASS,
TREBLE, BALANCE
och LOUDNESS.
■ Fjärrkontroll
Problem
För långt avstånd eller fel vinkel.
Fjärrkontrollen kan
inte användas eller
fungerar dåligt.
Fjärrkontrollsensorn på receivern utsätts
för direkt solljus eller stark belysning
(från ett lysrör av invertertyp etc.).
Batterierna är svaga.
Slå på strömmen till förstärkaren.
Ställ reglaget LOUDNESS i läget FLAT.
Slå ifrån omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP.
Koppla ur TAPE MONITOR-funktionen.
Omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP (eller
omkopplaren PURE DIRECT på AX-497) måste vara
ifrånslagen för att aktuella reglage ska kunna
användas.
Orsak
Fjärrkontrollen fungerar inom ett längsta avstånd på
6 m och i högst 30 graders vinkel från frontpanelen.
Ställ receivern på ett annat ställe.
Byt ut alla batterierna.
FELSÖKNING
Åtgärd
11
13
13
4
13
Se
sidan
6
6
17

Advertisement

Chapters

   Also See for Yamaha AX-397

   Related Manuals for Yamaha AX-397

This manual also for:

Ax-497

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: