Download Print this page

Yamaha AX-397 Owner's Manual: Egenskaper; MedfÖljande TillbehÖr

Hide thumbs

Advertisement

EGENSKAPER

◆ Högst dynamisk effekt och kapacitet för
lågimpedansdrivning
◆ Kontinuerligt variabel fysiologisk volymkontroll
◆ Omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP för återgivning
av renast möjliga CD- och DVD-ljud
◆ Fjärrmanövrering möjlig
• Denna bruksanvisning gäller för både modellen AX-497 och AX-397. Modellnamn anges i de fall där funktioner skiljer sig åt mellan
modellerna. Modellen AX-497 visas på de flesta illustrationerna i bruksanvisningen.
• y indikerar tips för användningen.
• Vissa funktioner kan utföras genom att använda antingen knapparna på huvudenheten eller på fjärrkontrollen. I de fall där
beteckningarna på huvudenhetens och fjärrkontrollens knappar skiljer sig åt anges beteckningarna på fjärrkontrollens knappar inom
parentes.
• Denna bruksanvisning är tryckt före tillverkningen av produkten. Utförande och tekniska data kan delvis ändras på grund av
förbättringar etc. Om någon skillnad mellan bruksanvisningen och produkten skulle förekomma, så har produkten företräde.
Var god kontrollera att följande saker finns med i förpackningen.
Fjärrkontroll
POWER
STANDBY
CD/DVD
PHONO
TUNER
MD
TAPE
AUX
+
u
VOLUME
PRESET
d
A/B/C/D/E
A/B
DISPLAY
w
e
f
DISPLAY
DIR A
DIR B
REC
DISC
b
s
a
CD
TAPE
p
2
EGENSKAPER
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
Batterier (2)
(AAA, R03, UM-4)
[ AX-497 ]
◆ Minimum uteffekt RMS
85 W + 85 W (8 Ω), 0,019% övertonsdistorsion,
20 Hz till 20 kHz
◆ Väljaren REC OUT för val av inspelningskälla
oberoende av vald ingångskälla
◆ Omkopplaren PURE DIRECT för återgivning av renast
möjliga källjud
[ AX-397 ]
◆ Minimum uteffekt RMS
60 W + 60 W (8 Ω), 0,019% övertonsdistorsion,
20 Hz till 20 kHz
◆ Omkopplaren TAPE MONITOR för övervakning av
inspelat ljud under pågående inspelning

Advertisement

Chapters

   Also See for Yamaha AX-397

   Related Manuals for Yamaha AX-397

This manual also for:

Ax-497

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: