Download Print this page

Swegon CASA R3 Smart Instructions For Use Manual

Air flow 120 l/s
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Swegon CASA
R3 | R5
Smart_R_b-u/271015
Smart
®
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Bedienungsanleitung
Instructions for Use
FI
FI
SE
NO
DE
EN

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Swegon CASA R3 Smart

  Summary of Contents for Swegon CASA R3 Smart

 • Page 1 Swegon CASA Smart ® R3 | R5 Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions for Use Smart_R_b-u/271015...
 • Page 2 CASA CASA R3 Smart R5 Smart ® ® Muista vaihtaa suodattimet kahdesti vuodessa! Ilmanvaihtokoneen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että suodat- timet ovat puhtaat. Käytä vain Swegonin alkuperäissuodattimia. Lisää suodattimien vaihdosta luvussa Huolto. Vaihtosuodattimet netistä: www.swegonhomesolutions.fi...
 • Page 3: Table Of Contents

  5. Suojaustoiminnot ..................17 6. Osaluettelo ja lisävarusteet R3 ..............18 7. Osaluettelo ja lisävarusteet R5 ..............19 Takuuehdot ..................... 21 HUOM! Manuaalin alkuperäiskieli on suomi. Suomenkielinen Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohje löytyy osoitteesta www.swegonhomesolutions.fi (Työkalut > Etsi PDF ”R3/R5”) Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa...
 • Page 4: Varoituksia Ja Huomautuksia

  Osoitteessa www.swegon- homesolutions.fi löytyvässä Erillispoisto (keittiöohitus) asiakirjassa (Työkalut > Etsi PDF Huomaa, että erillispoisto ohittaa ”Suunnitteluohje”) esitetään säh- lämmöntalteenoton ja sen käyttö...
 • Page 5: Yleistä

  Puhaltimia voidaan ohjata neljään käyttötilaan 4. Läpän aukiolon ilmaisin. Smart-ohjauspaneelista tai kolmeen käyttötilaan Merkkivalojen määrä ilmaisee valitun läpän yhteensopivasta Swegon CASA liesikuvusta: aukioloajan. Kun yksikään valoista ei pala, • Tehostus = Suuri ilmavirta, jota käyte- läppä on kiinni. tään kun ilmanvaihdon tarve kasvaa esim.
 • Page 6: Käyttö

  2. Käyttö 2.1 Smart-ohjauspaneeli Smart-ohjauspaneelissa on värinäyttö ja kolme hipaisupainiketta. Kun paneelia ei käytetä, näyttö menee lepotilaan, jonka viive, kirkkaus ja lepotilan sisältö on käyttäjän valittavissa. Ohjauspaneeli palautuu lepotilasta kun mihin tahansa painikkeeseen kosketaan. Ohjauspaneelissa on sisäänrakennettu läm- pöanturi, jota voi käyttää huonelämpötilan mittaamiseen.
 • Page 7: Valikon Rakenne

  2.2 Valikon rakenne Smart-toiminnot Smart-toiminnot Takkatoiminto Kotona/Poissa/Tehostus -automatiikka Matkoilla Ilmankosteusautomatiikka Käyttötila Liesikuputoiminto Ilmanlaatuautomatiikka Keskuspölynimuritoiminto Lämpötilatehostus Smart-toiminnot Päävalikko Tehostusaika 60 min Hälytykset Takkatoiminto Lämpötila 17°C Matkoilla Näyttö Liesikuputoiminto Diagnostiikka Keskuspölynimuritoiminto Viikko-ohjelmat Kotona/Poissa/Tehostus autom. Tietoja laitteesta Kesäviilennystehostus Asetukset Ilmankosteusautomatiikka Asetukset-valikon sisältö on esitetty Asennus, käyttöönotto ja huolto-ohjeessa.
 • Page 8: Paneelin Käyttöönotto

  2.3 Paneelin käyttöönotto Kun Smart-ohjauspaneeli otetaan käytöön TEHOSTUSAIKA ensimmäistä kertaa se käynnistyy käyttöönot- Tehostus-käyttötilan toimintaa voi säädellä totilaan. Ensin näyttöön tulee kielen valinta. valitsemalla halutun tehostusjakson pituu- Kielivaihtoehtoja voi selata ylös- ja alas- den 30, 60 tai 120 minuuttia. Myös jatkuva painikkeilla.
 • Page 9 Kotona/Poissa/Tehostus -autom. LIESIKUPUTOIMINTO A+ nyt 950 ppm Liesikuputoiminto tasapainottaa ilmanvaihtoa 900 ppm liesituuletinta käytettäessä, auttaa estämään Kotona-raja liiallisen alipaineen muodostumista ja paran- Poissa-raja 600 ppm tamaan liesituulettimen kärynsieppauskykyä. Toiminto käynnistyy automaattisesti kun 1 min Suodatusaika yhteensopivan liesikuvun läppä avataan ja on päällä...
 • Page 10 Ottamalla automaattinen saunarajoitus käyt- Ilmanlaatuautomatiikka töön, ilmanvaihtoa tehostetaan asetetun arvon verran saunomisen aikana. Toiminto estää mah- AQ nyt 620 ppm dollisen häiritsevän puhallinnopeuksien vaihtelun 800 ppm Tehostusraja saunomisen aikana. Suurin tehostus 1400 ppm 1 min Suodatusaika KESÄVIILENNYSTEHOSTUS AQ nyt Asetusnäkymässä -arvo näyttää...
 • Page 11: Päävalikko

  NÄYTTÖ Tässä valikossa tehtävät asetukset ovat aika- SAMMUTUS asetuksia lukuunottamatta näyttökohtaisia. Laite voidaan sammuttaa valitsemalla Näyttö ”Sammuta” Smart-toiminnot -valikosta. Ilmanvaihtoa ei tulisi sammuttaa kuin huoltoa Kieli sammu- varten. Esimerkiksi taloyhtiökäytössä Lepotilan kirkkaus tus-valintaa ei usein ole valittu näkyviin. Näytä kello Näytä...
 • Page 12 • Lepotilan viive. Tämä arvo määrittää, • Smart-toiminnot. kuinka nopeasti näyttö siirtyy lepotilaan Smart-toiminnot kun mitään painiketta ei paineta. • Palauta näytön tehdasasetukset. 830 ppm 770 ppm DIAGNOSTIIKKA Tässä valikossa on mahdollista tarkastella 41 % ilmanvaihtokoneen toimintaan liittyviä tietoja. 11,8 g/m Diagnostiikasta löytyvät osa-alueet ovat: •...
 • Page 13 • Lämmitys ja jäähdytys. VIIKKO-OHJELMAT Koneen toimintaa on mahdollista ohjata mak- Lämmitys ja jäähdytys simissaan neljällä eri viikko-ohjelmalla. Jälkilämmitysteho Viikko-ohjelmat Tuloilma-asetus 17°C Käytössä Tuloilman lämpötila 17°C Ohjelma 1 Poissa Kesäviilennys Ohjelma 2 Esilämmitystila Ohjelma 3 Ohjelma 4 Valikossa näytetään jälkilämmittimen/viilen- timen ohjausteho ja tuloilman asetus lämpötila.
 • Page 14 TIETOJA LAITTEESTA Tietoja laitteesta Laitemalli Laitteen ohjelmaversio 2.0b144 Parametriversio Näytön ohjelmaversio 1.5b191 www.swegonhomesolutions.fi Oikeus muutoksiin pidätetään.
 • Page 15: Hälytykset Ja Vianetsintä

  3. Hälytykset ja vianetsintä 3.1 Hälytykset Mahdolliset häiriöt ilmanvaihtokoneen toimin- nassa ilmaistaan symboleilla perusnäytön ylä- rivillä. Kun järjestelmässä on aktiivinen hälytys, näyttö siirtyy lepotilasta normaaliin kirkkau- teen eikä lepotila mene uudelleen päälle häly- tyksen ollessa aktiivinen. Aktiivisen hälytyksen symboli on .
 • Page 16: Huolto

  4. Huolto suosittelemia suodattimia. Tämä on tärkeää, koska ulkoisesti täysin saman näköisillä ja kokoi- silla suodattimilla voi olla hyvin erilaiset painehä- 4.1 Huoltomuistutin viöt ja suodatuskyky. Käytettäessä vääränlaisia suodattimia ilmanvaihtokone ei välttämättä Huoltomuistutus aktivoituu asetetuin väliajoin toimi suunnitellulla tavalla. Oikean suodattimen ja näyttää...
 • Page 17: Roottori Ja Puhaltimet

  5. Suojaustoiminnot 4.4 Roottori ja puhaltimet Koneen puhaltimien ja roottorin kunto ja Lämmönvaihtimen jäätymissuoja puhtaus on tarkastettava vähintään kerran Lämmönvaihdin on varustettu luotettavalla vuodessa. huurteenestotoiminnolla, joka takaa jatkuvan Erityisesti kun liesikuvun poistoilma kulkee ja tasapainoisen ilmanvaihdon myös ääriolo- ilmanvaihtokoneen kautta, voi rasvaa ja suhteissa.
 • Page 18: Osaluettelo Ja Lisävarusteet R3

  6. Osaluettelo ja lisävarusteet R3 1. Lämpötila-anturit Lisävarusteet, asennus 2. Ohjauspaneelii: SC10 • Suodatinsarja 2 kpl F7: PR085FS 3. Modulaarikaapeli 20 m: PMK20 • Smart-ohjauspaneeli: SC10 4. Puhallinpaketti (R-malli): PEC119R • Kattoasennusteline (R): PR085RKA Puhallinpaketti (L-malli): PEC119L Kattoasennusteline (L): PR085LKA 5.
 • Page 19: Osaluettelo Ja Lisävarusteet R5

  7. Osaluettelo ja lisävarusteet R5 Lisävarusteet, asennus 1. Lämpötila-anturit 2. Ohjauspaneeli: SC10 • Suodatinsarja G3 + 2 kpl F7: 10212RSS 3. Modulaarikaapeli 20 m: PMK20 • Smart-ohjauspaneeli: SC10 4. Puhallinpaketti (R-malli): PEC119R • Kattoasennusteline (R/L): 10212KA Puhallinpaketti (L-malli): PEC119L • Höyrysulun tiivistyslevy: 10212YP 5.
 • Page 20 Lisävarusteet, ohjaustekniikka Hankkimasi ilmanvaihtojärjestelmän varustelu riippuu valitsemistasi lisävarusteista. Saatavilla on seuraavat lisävarusteet: • Tehostusajastin (105TK). Painike joka voi- daan asentaa haluttuun paikkaan ja jonka avulla Tehostus voidaan kytkeä päälle. • Kosteuskytkin (117KKH). Havaitsee, kun Ohjauspaneeli suhteellinen ilmankosteus ylittää asetetun raja-arvon ja kytkee Tehostuksen päälle. •...
 • Page 21: Takuuehdot

  TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huollolle (www.swegon.com/casa). Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvokilvestä, sarjanumero) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Laitteen vian ympäristöön aiheuttamien lisävaurioiden syntyminen on heti pysäytettävä.
 • Page 22 CASA CASA R3 Smart R5 Smart ® ® Kom ihåg att byta filter två gånger om året! Med avseende på ventilationsaggregatets funktion är det viktigt att se till att filtren är rena. Använd endast Swegons originalfilter. Mer om filterbyte i avsnittet ”Service”. Bytesfilter från webben: www.swegonhomesolutions.se...
 • Page 23 Innehållsförteckning Viktig information ..................24 1. Allmänt ......................25 1.1 Drifttagning ....................25 1.2 Styrning av ventilationssystemet ..............25 1.2.1 Smart kontrollpanel .................. 25 1.2.2 Styrning för spiskåpa ................25 2. Användning ....................26 1.2.1 Smart kontrollpanel .................. 26 2.1.2 Beskrivning av kontrollpanelen ..............26 2.2 Menystruktur ....................
 • Page 24: Viktig Information

  Viktig information Endast behörig personal Innanför elskåpets lucka finns det inga delar som användaren kan un- Installation, konfiguration och drift- derhålla själv. Service av dessa delar tagning får endast utföras av behörig ska överlåtas till servicepersonal. personal. Aggregatet får inte startas på nytt innan orsaken till felet har konsta- Normer och krav terats och servicepersonal har gjort...
 • Page 25: Allmänt

  Smart kontrollpanel. Aggregatet får inte användas utan filter och endast filter som har rekommende- rats av Swegon ska användas i aggregatet. Aggregatet får inte tas i drift förrän alla 1. Val av aggregatets fläkthastighet.
 • Page 26: Användning

  2. Användning 2.1 Smart kontrollpanel Kontrollpanelen är utrustad med färgskärm och tre beröringsknappar. När panelen inte används intar den ett viloläge, vars fördröj- ning samt skärmens ljusstyrka och innehåll under viloläget kan väljas av användaren. Kontrollpanelen återgår från viloläget när någon av knapparna vidrörs.
 • Page 27: Menystruktur

  2.2 Menystruktur Smart-funktioner Smart-funktioner Brasfunktion Hemma/Borta/Forcering -automatik På resa Luftfuktighetsautomatik Driftläge Funktion för spiskåpa Luftkvalitetsautomatik Funktion för Temperaturforcering centraldammsugare Smart funktioner Huvudmeny Forceringstid 60 min Larm Brasfunktion Temperatur 17°C På resa Display Spiskåpa forcering Diagnostik Centraldammsugar forcering Veckoprogram Hemma/Borta/Forcering autom. Information Sommarkyla forcering Inställningar...
 • Page 28: Drifttagning Av Panelen

  2.3 Drifttagning av panelen När Smart kontrollpanel tas i bruk första FORCERINGSTID gången startar den upp i drifttagningsläget. Funktionen för driftläget Forcering kan juste- Det första som visas på skärmen är val av ras genom att välja forceringsperiodens längd språk. Det går att bläddra bland språkalterna- till 30, 60 eller 120 minuter.
 • Page 29 Hemma/Borta/Forcering autom. FUNKTION FÖR SPISKÅPA A+ nu 950 ppm Funktionen för spiskåpa balanserar ventila- 900 ppm tionen när spisfläkten används, hjälper till att Hemma gräns förhindra att för stort undertryck uppstår och Borta gräns 600 ppm förbättrar spisfläktens osuppfångningsförmå- ga. Funktionen startar automatiskt när spjället 1 min Filtertid i en kompatibel spiskåpa öppnas och pågår...
 • Page 30 Medan bastubad pågår forceras ventilationen Luftkvalitetsautomatik med det inställda värdet, genom att den automa- tiska bastubegränsningen aktiveras. Funktionen AQ nu 620 ppm förhindrar variationer i fläkthastigheterna medan 800 ppm Forceringsgräns bastubadet pågår. Max forcerings gräns 1400 ppm 1 min Filteringstid FORCERAD SOMMARKYLA nu”...
 • Page 31: Huvudmeny

  DISPLAY Inställningarna som görs från denna meny AVSTÄNGNING är tidsinställningar, med undantag av Aggregatet kan stängas av genom att skärminställningarna. välja ”Stänga av” från menyn ”Smart- Display funktioner”. Ventilationen bör endast stän- gas av för service. Därför har man till exempel Språk valt att inte visa avstängningsalternativet vid användning i fastighetsbolag.
 • Page 32 • Skärmläckare. Om alternativet ”Används Temperaturvärdena som visas i menyn EJ” väljs för ”Skärmsläckare”, slocknar varierar efter vilka givare som används i skärmen, och Smart-funktionernas och aggregatet. huvudmenyns symboler försvinner. Om • Smart-funktioner. ”Funktion” väljs visas en symbol som mot- Smart funktioner svarar aggregatets driftläge.
 • Page 33 • Uppvärming och kylning. VECKOPROGRAM Aggregatets funktion kan styras med högst Uppvärming och kylning fyra olika veckoprogram. Eftervärme effekt Veckoprogram Tilluft inställning 17°C I bruk Tilluftstemperatur 17°C Program 1 Borta Sommarkyla Program 2 Förvärmare status Program 3 Program 4 I menyn visas den utstyrda effekten till luftvärmaren för värme/kyla, tilluftsinställ- ningen och tilluftstemperaturen.
 • Page 34 INFORMATION OM AGGREGATET Information Modell Aggregat version 2.0b144 Parametrar version Display version 1.5b191 www.swegonhomesolutions.se Rätt till ändringar förbehålles.
 • Page 35: Larm Och Felsökning

  3. Larm och felsökning 3.1. Larm Eventuella störningar i ventilationsaggregatets funktion indikeras med symboler på grund- skärmens övre rad. Om det finns ett aktivt larm i systemet, lämnar skärmen sitt viloläge och intar full ljusstyrka, och återgår inte till viloläget så länge larmet är aktivt. Symbolen för ett aktivt larm är .
 • Page 36: Service

  4. Service filter som har rekommenderats av Swegon får användas i aggregatet. Detta är viktigt, eftersom filter med exakt lika utseende och storlek kan 4.1 Servicepåminnelse ha mycket olika tryckförluster och filtreringsför- måga. Om felaktiga filter används är det inte Servicepåminnelsen aktiveras med förinställda...
 • Page 37: Rotor Och Fläktar

  5. Skyddsfunktioner 4.4 Rotor och fläktar Tillståndet och renheten hos aggregatets Värmeväxlarens frysskydd fläktar och rotor ska kontrolleras minst en Värmeväxlaren är utrustad med en tillförlitlig gång om året. avfrostningsfunktion som garanterar en konti- I synnerhet om frånluften från spiskåpan går nuerlig och balanserad ventilation i bostaden direkt genom ventilationsaggregatet kan fett även under extrema förhållanden.
 • Page 38: Komponentförteckning Och Tillbehör R3

  6. Komponentförteckning och tillbehör R3 1. Temperaturgivare Tillbehör, montering 2. Kontrollpanel: SC10 • Filtersats, 2 st. F7: PR085FS 3. Modularkabel 20 m: PMK20 • Smart kontrollpanel: SC10 4. Fläktpaket (R-modellen): PEC119R • Takmonteringsram (R): PR085RKA Fläktpaket (L-modellen): PEC119L Takmonteringsram (L): PR085LKA 5.
 • Page 39: Komponentförteckning Och Tillbehör R5

  7. Komponentförteckning och tillbehör R5 Tillbehör, montering 1. Temperaturgivare 2. Kontrollpanel: SC10 • Filtersats G3 + 2 st. F7: 10212RSS 3. Modularkabel 20 m: PMK20 • Smart kontrollpanel: SC10 4. Fläktpaket (R-modellen): PEC119R • Takmonteringsram (R/L): 10212KA Fläktpaket (L-modellen): PEC119L •...
 • Page 40 Tillbehör, styrteknik Utförandet av ventilationssystemet är bero- ende av valda tillbehör. Följande tillbehör finns tillgängliga: • Forceringstimer (105TK). En tryckknapp som kan installeras på önskad plats och med vilken Forcering kan aktiveras. • Fuktgivare (117KKH). Givaren detekterar Kontrollpanel när den relativa luftfuktigheten överstiger det inställda gränsvärdet och aktiverar Forcering.
 • Page 41: Garantivillkor

  är giltig (= inköpskvitto). Efter att garantitiden har gått ut är garantianspråk som inte har gjorts skriftligt före garantitidens utgång, inte giltiga. Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, FIN-20780 S:t Karins, www.swegon.com, casa.takuu@swegon.fi Rätt till ändringar förbehålles.
 • Page 42 CASA CASA R3 Smart R5 Smart ® ® Husk å bytte filter to ganger om året! Med tanke på ventilasjonsaggregatets funksjon er det viktig å sørge for at filtrene er rene. Bruk bare Swegons originalfilter. Mer om filterbytte i avsnittet ”Service”. Utskiftingsfilter fra nettet: www.swegonhomesolutions.no...
 • Page 43 Innhold Viktig informasjon ..................44 1. Generelt ....................... 45 1.1 Igangkjøring ....................45 1.2 Styring av ventilasjonssystemet ..............45 1.2.1 Smart kontrollpanel .................. 45 1.2.2 Styring for kjøkkenhette ................45 2. Bruk ......................46 1.2.1 Smart kontrollpanel .................. 46 2.1.2 Beskrivelse av kontrollpanelet ..............46 2.2 Menystruktur ....................
 • Page 44: Viktig Informasjon

  Viktig informasjon Kun godkjent personell avkjølt seg. Innenfor døren til strømskapet er det Installasjon, konfigurasjon og igang- ingen deler som brukeren kan vedli- kjøring skal kun utføres av godkjent keholde selv. Service av disse delene personell. skal overlates til servicepersonale. Aggregatet må...
 • Page 45: Generelt

  Smart-kontrollpanel. Aggregatet må ikke brukes uten filter og bare med filter som er anbefalt av Swegon. Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid 1. Valg av aggregatets viftehastighet. som innebærer store mengder slipestøv eller Som hastighet for ventilasjonsaggregatet annet smuss, er ferdig.
 • Page 46: Bruk

  2. Bruk 1.2.1 Smart kontrollpanel Kontrollpanelet er utstyrt med fargeskjerm og tre berøringsknapper. Når panelet ikke er i bruk, inntar det hvilemodus. Forsinkelsestid, skjermens lysstyrke og hvilket innhold som skal vises på skjermen i hvilemodus, kan velges av brukeren. Kontrollpanelet går ut av hvilemodus når en av knappene berøres.
 • Page 47: Menystruktur

  2.2 Menystruktur Smart-funksjoner Smart-funksjoner Peisfunksjon Automatisk Hjemme/Borte/Forsering På reise Luftfuktighetsautomatikk Driftsmodus Funksjon for kjøkkenhette Autom. luftkvalitetsstyring Funksjon for Temperaturforsering sentralstøvsuger Smartfunksjoner Hovedmeny Forseringstid 60 min Alarm Peisfunksjon Temperatur 17°C På reise Display Forsering kjøkkenhette Diagnostikk Forsering sentralstøvsugar Ukeprogrammering Automatisk Hjemme/Borte/Fors. Informasjon Forsering sommerkjøling Innstillinger...
 • Page 48: Igangkjøring Av Panelene

  2.3 Igangkjøring av panelene Når Smart-kontrollpanelet tas i bruk for første FORSERINGSTID gang, starter det opp i igangkjøringsmodusen. Funksjonen for driftsmodusen Forsering kan Det første som vises på skjermen, er valg av justeres ved at forseringsperiodens lengde språk. Man kan bla i språkalternativene med settes til 30, 60 eller 120 minutter.
 • Page 49 Automatisk Hjemme/Borte/Fors. FUNKSJON FOR KJØKKENHETTE A+ nu 950 ppm Funksjonen for kjøkkenhette balanserer venti- 900 ppm lasjonen når kjøkkenhetten benyttes, bidrar til Hjemmegrense å hindre at det oppstår for stort undertrykk og Bortegrense 600 ppm forbedrer kjøkkenhettens oppfangingsevne. Funksjonen starter automatisk når du åpner 1 min Filtering tid spjeldet i en kompatibel kjøkkenhette og er...
 • Page 50 Ved badstubad forseres ventilasjonen med den Autom. luftkvalitets styrning innstilte verdien ved at den automatiske badstube- grensningen aktiveres. Funksjonen forhindrer varias- AQ nu 620 ppm joner i viftehastigheten mens badstuen er i bruk. 800 ppm Forseringsgrense Maks. forseringsgrense 1400 ppm 1 min Følsomhet FORSERT SOMMERKJØLING...
 • Page 51: Hovedmeny

  DISPLAY Innstillingene som defineres fra denne AVSTENGING menyen, er tidsinnstillinger, med unntak av Du kan slå av aggregatet ved å velge ”Slå skjerminnstillingene. av” på menyen ”Smart-funksjoner”. Display Ventilasjonen bør kun slås av når det skal utføres service. Dette alternativet er der- Språk for ofte skjult ved for eksempel bruk i eiendomsselskaper.
 • Page 52 • Skjermbeskytter. Hvis alterna- Hvilke temperaturverdier som vises på tivet ”Brukes IKKE” velges for menyen, avhenger av hvilke givere som ”Skjermbeskytter”, slokker skjermen, benyttes i aggregatet. og Smart-funksjonenes og hovedmeny- • Smart-funksjoner. ens symboler forsvinner. Hvis ”Funksjon” Smartfunksjoner velges, vises et symbol som tilsvarer ag- gregatets driftsmodus.
 • Page 53 • Oppvarming og kjøling. UKEPROGRAM Aggregatets funksjon kan styres med høyst Oppvarming og kjøling fire forskjellige ukeprogrammer. Effekt ettervarme Ukeprogrammering Innstilling tilluft 17°C I bruk Tilluftstemperatur 17°C Program 1 Borte Sommerkjøling Program 2 Status forvarmer Program 3 Program 4 På menyen vises den utstyrte effekten til luftvarmeren for varme/kjøling, tilluftsinn- stillingen og tilluftstemperaturen.
 • Page 54 INFORMASJON OM AGGREGATET Informasjon Modell Aggregatversjon 2.0b144 Parametereversjon Displayversjon 1.5b191 www.swegonhomesolutions.no Med forbehold om endringer.
 • Page 55: Alarmer Og Feilsøking

  3. Alarmer og feilsøking 3.1. Alarm Eventuelle forstyrrelser i ventilasjonsaggregatets funksjon indikeres med symboler på øvre rad på hovedskjermen. Hvis det er en aktiv alarm i systemet, går skjermen ut av hvilemodus og inntar full lysstyrke, og den gjenopptar deretter ikke hvilemodusen så...
 • Page 56: Service

  2. Avtrekksfilter mye forurensning i uteluften. 3. Varmevekslerens beskyttelsesplate 4. Varmeveksler Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk bare 5. Beskyttelsesplate filter som er anbefalt av Swegon. Dette er viktig, www.swegonhomesolutions.no Med forbehold om endringer.
 • Page 57: Rotor Og Vifter

  5. Beskyttelsesfunksjoner 4.4 Rotor og vifter Tilstanden og renheten til aggregatets vifter Varmevekslerens frostbeskyttelse og rotor skal kontrolleres minst én gang i året. Varmeveksleren er utstyrt med en pålitelig Det kan samle seg fett og støv på avtrekks- avrimingsfunksjon som garanterer kontinu- viftens viftehjul og på...
 • Page 58: Komponentliste Og Tilbehør R3

  6. Komponentliste og tilbehør R3 1. Temperaturgiver Tilbehør, montering 2. Kontrollpanel: SC10 • Filtersett, 2 stk. F7: PR085FS 3. Modulærkabel 20 m: PMK20 • Smart kontrollpanel: SC10 4. Viftepakke (R-modellen): PEC119R • Takmonteringsramme (R): PR085RKA Viftepakke (L-modellen): PEC119L Takmonteringsramme (L): PR085LKA 5.
 • Page 59: Komponentliste Og Tilbehør R5

  7. Komponentliste og tilbehør R5 Tilbehør, montering 1. Temperaturgiver 2. Kontrollpanel: SC10 • Filtersett G3 + 2 stk. F7: 10212RSS 3. Modulærkabel 20 m: PMK20 • Smart kontrollpanel: SC10 4. Viftepakke (R-modellen): PEC119R • Takmonteringsramme (R/L): 10212KA Viftepakke (L-modellen): PEC119L •...
 • Page 60 Tilbehør, styreteknikk Utførelsen av ventilasjonssystemet avhen- ger av valgt tilbehør. Følgende tilbehør er tilgjengelig: • Forseringstimer (105TK). En trykknapp som kan installeres på ønsket sted, og som kan brukes til å aktivere Forsering. • Fuktighetsgiver (117KKH).Giveren Kontrollpanel registrerer når den relative luftfuktigheten overstiger den innstilte grenseverdien, og aktiverer Forsering.
 • Page 61: Garantivilkår

  (= kjøpskvittering). Etter at garantiperioden er utløpt, er garantikrav som ikke er lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige. Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, FIN-20780 S:t Karins, www.swegon.com, casa.takuu@swegon.fi Med forbehold om endringer.
 • Page 62 ® Ein Filterwechsel muss zweimal pro Jahr ausgeführt werden! Für eine optimale Funktionsweise des Lüftungsgeräts sollte stets auf saubere Filter geach- tet werden. Verwenden Sie ausschließlich Swegon-Originalfilter. Weitere Informationen zum Filterwechsel entnehmen Sie dem Abschnitt „Service“. Ersatzfilter aus dem Internet:...
 • Page 63 Inhalt Wichtige Informationen ................. 64 1. Allgemeines ....................65 1.1 Inbetriebnahme ................... 65 1.2 Steuerung des Lüftungssystems ..............65 1.2.1 Smart-Bedieneinheit .................. 65 1.2.2 Steuerung für Dunstabzugshaube ............. 66 2. Verwendung ....................67 2.1 Smart-Bedieneinheit ..................67 2.1.2 Beschreibung der Bedieneinheit ..............67 2.2 Menüstruktur ....................
 • Page 64: Wichtige Informationen

  (Bypass für Küche) züglich Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme befolgt werden. Beachten Sie, dass der se- parate Abluftkanal die Unter der Adresse www.swegon- Wärmerückgewinnung umgeht homesolutions.de (Toolbox > PDF- und dass sich dessen Nutzung auf Suchmaschine) finden Sie eine den Jahreswirkungsgrad des Geräts Lüftungsprojektierungsanleitung...
 • Page 65: Allgemeines

  Die Ventilatoren können über eine Smart- Die Aufgabe des Lüftungssystems besteht Bedieneinheit in vier Betriebspositionen darin, frische Raumluft zu erzeugen sowie oder über eine kompatible Swegon CASA- Dunstabzugshaube in drei Betriebspositionen Emissionen und Feuchtigkeit abzuleiten. Um ein angenehmes Raumklima sicher- genutzt werden: zustellen und Feuchtigkeitsschäden an...
 • Page 66: Steuerung Für Dunstabzugshaube

  1.2.2 Steuerung mit der Dunstabzugshaube Nachdem die Einstellungen für die Ventilatorpositionen per Bedieneinheit vorgenommen wurden, sind die folgen- den Funktionen über das Bedienfeld der Dunstabzugshaube verfügbar. 1. Festlegung der Ventilatordrehzahl für das Gerät. Für die Drehzahl des Lüftungsgeräts stehen folgende Betriebspositionen zur Auswahl: Abwesend, Anwesend und Boost.
 • Page 67: Verwendung

  2. Verwendung 2.1 Smart-Bedieneinheit Die Bedieneinheit verfügt über ein Farbdisplay und drei Touch-Tasten. Wird die Bedieneinheit nicht verwendet, wechselt sie in den Standby- Modus. Die entsprechende Verzögerungszeit sowie Displayhelligkeit und Anzeige im Standby-Modus können vom Benutzer festgelegt werden. Beim Berühren einer Taste wird der Standby-Modus der Bedieneinheit deaktiviert.
 • Page 68: Menüstruktur

  2.2 Menüstruktur Smart-Funktionen Smart-Funktionen Feuerstättenfunktion Anwesend/Abwesend/Boost -Automatik Verreist Luftfeuchtigkeitsautomatik Betriebsart Funktion für Dunstabzugshaube Luftqualitätsautomatik Funktion für Zentralstaubsauger Temperatur-Boost Smart Funktionen Hauptmenu Boost Zeit 60 min Alarm Feuerstättenfunktion Temperatur 17°C Verreist Anzeige Dunstabzugshaubenfunktion Diagnose Zentralstaubsaugerfunktion Wochenprogramm Automatisch Anwesend/Abwe. Information Sommerkühlung Boost Einstellungen Automatische RH Regelung Die Einträge im Menü...
 • Page 69: Inbetriebnahme Der Bedieneinheit

  deaktiviert werden. Die Funktion an sich bleibt 2.3 Inbetriebnahme der Bedieneinheit jedoch aktiviert und wenn die Bedingungen er- Wenn eine Smart-Bedieneinheit erst- füllt sind, funktioniert der Boost wieder normal. malig verwendet wird, startet diese im Inbetriebnahmemodus. Zunächst erscheint eine Sprachauswahl auf dem Display. Per Auf- und Ab-Taste kann zwischen den Sprachoptionen gewechselt werden.
 • Page 70 Anschlusssignal mit dem Signaleingang des Lüftungsgeräts verbunden werden, damit die VERREIST Funktion beim Starten des Zentralstaubsaugers Indem bei einer länger leerstehenden automatisch aktiviert wird. Wohnung die Funktion „Verreist“ genutzt Die Funktion kann ebenfalls über eine Smart- wird, lässt sich der Energieverbrauch des Bedieneinheit gestartet werden.
 • Page 71 Bei aktivierter Funktion für die Sommerkühlung kann die Lüftung er- LUFTFEUCHTIGKEITSAUTOMATIK höht werden, indem über das Menü Die Funktion ist nur an Modellen mit „Smart-Funktionen“ ein Boost für die Feuchtigkeitsfühler verfügbar. Die Funktion Sommerkühlung ausgewählt wird. steigert die Lüftung anhand der normalen Sommerkühlung Boost Feuchtigkeitsbelastung, die durch eine Person entsteht, z.B.
 • Page 72: Hauptmenü

  nicht bestätigt werden (siehe 3.1, „Alarme“). TEMPERATUR-BOOST Die Funktion ist nur in Kombination mit einer TEMPERATUR Sommerkühlung und einem Lufterhitzer für Die Zulufttemperatureinstellung ist nur Heizung/Kühlung verfügbar. Die Funktion für Modelle mit Lufterhitzer verfügbar. erhöht die Lüftung stufenlos, wenn die Stellen Sie die gewünschte Zulufttemperatur Raumluft erwärmt oder gekühlt werden muss.
 • Page 73 Bildschirmhelligkeit bei einem Wechsel in Es bestehen folgende Diagnosemöglichkeiten: • Serviceerinnerung. den Standby-Modus gesenkt werden soll. Beim Wert 10 wird die Helligkeit nicht Serviceerinnerung verringert. • Uhr anzeigen. Hier legen Sie fest, ob die Serviceerinnerung Uhr auf dem Startbildschirm angezeigt Service Interval werden soll.
 • Page 74 • Smart-Funktionen. • Heizen und Kühlen. Heizen und Kühlen Smart Funktionen Nachheizer Leistungssteuerung 830 ppm Nachheizer Sollwert 17°C 770 ppm Zulufttemperatur 17°C 41 % Sommerkühlung 11,8 g/m Vorheizer Status 12,6 g/m AH Sollwert -3 % A+ Regelung Im Menü wird die ausgesteuerte Leistung zum Lufterhitzer für Heizung/Kühlung, die RH Regelung Zulufteinstellung und die Zulufttemperatur...
 • Page 75 WOCHENPROGRAMM INFORMATIONEN ZUM GERÄT Die Gerätefunktion kann mit bis zu vier Information Wochenprogrammen gesteuert werden. Model Wochenprogramm Geräte Version 2.0b144 in Gebrauch Parameter Version Programm 1 Abwesend Anzeigen Version 1.5b191 Programm 2 Programm 3 Programm 4 Programm 1 Status Abwesend Temperatur 17°C Start Zeit...
 • Page 76: Alarme Und Fehlersuche

  3. Alarme und Fehlersuche 3.1. Alarme Eventuelle Funktionsstörungen des Lüftungsgeräts werden durch Symbole in der oberen Zeile des Startbildschirms angezeigt. Wenn im System ein aktiver Alarm vorliegt, verlässt der Bildschirm den Standby-Modus und leuchtet mit maximaler Helligkeit. So lange der Alarm aktiv ist, wechselt der Bildschirm nicht mehr zurück in den Standby-Modus.
 • Page 77: Fehlersuche

  3.2 Fehlersuche Ein Lüftungssystem ist eine Gesamtanlage, die mehrere Systemkomponenten umfasst, die sich allesamt auf die Systemfunktion aus- wirken. Eine Funktionsstörung in der Lüftung kann durch eine beliebige Komponente des Lüftungssystems oder durch die Systeminstallation verursacht werden. Wenn Sie eine Funktionsstörung im Lüftungsgerät vermuten, rufen Sie den Bereich zur Fehlersuche auf unserer Website auf (www.
 • Page 78: Service

  Zeitintervallen ausgegeben und das Das Gerät darf nicht ohne Filter betrieben -Symbol erscheint auf dem Display der werden. Im Gerät dürfen nur von Swegon Bedieneinheit. In der Werkseinstellung ist die Serviceerinnerung nicht aktiv. Sie kann im Hauptmenü unter „Diagnose/ Serviceerinnerung”...
 • Page 79: Rotor Und Ventilatoren

  5. Schutzfunktionen empfohlene Filter verwendet werden. Dies ist wichtig, da Filter mit exakt identischem Aussehen und Größe deutlich abweichende Frostschutz des Wärmetauschers Druckverluste und Filtrierleistungen aufweisen Der Wärmetauscher verfügt über eine können. Bei Einsatz falscher Filter kann es zu zuverlässige Frostschutzfunktion. Diese sorgt einer unvorhergesehenen Funktionsweise des selbst unter Extrembedingungen für eine Lüftungsgeräts kommen.
 • Page 80: Komponentenverzeichnis Und Zubehör R3

  6. Komponentenverzeichnis und Zubehör R3 1. Temperaturfühler Zubehör, Montage 2. Bedieneinheit: SC10 • Filtersatz, 2 St. F7: PR085FS 3. Modularkabel 20 m: PMK20 • Smart-Bedieneinheit: SC10 4. Ventilatorpaket (R-Modell): PEC119R • Deckenmontagerahmen (R): PR085RKA Ventilatorpaket (L-Modell): PEC119L Deckenmontagerahmen (L): PR085LKA 5.
 • Page 81: Komponentenverzeichnis Und Zubehör R5

  7. Komponentenverzeichnis und Zubehör R5 Zubehör, Montage 1. Temperaturfühler 2. Bedieneinheit: SC10 • Filtersatz G3 + 2 St. F7: 10212RSS 3. Modularkabel 20 m: PMK20 • Smart-Bedieneinheit: SC10 4. Ventilatorpaket (R-Modell): PEC119R • Deckenmontagerahmen (R/L): 10212KA Ventilatorpaket (L-Modell): PEC119L • Montagerahmen mit Diffusionssperre: 5.
 • Page 82 Zubehör, Steuertechnik Werkseitig montiertes Smart-Zubehör • Luftfeuchtigkeitsautomatik. Eine intelli- Die Ausführung des Lüftungssystems richtet sich nach dem gewählten Zubehör. Folgendes gente Funktion steigert die Lüftung, wenn Zubehör ist verfügbar: sich der Feuchtigkeitsgehalt erhöht. • Anwesend/Abwesend/Boost- • Boost-Zeitschaltuhr (105TK). Eine Taste, Automatik.
 • Page 83: Garantiebedingungen

  WENN EIN FEHLER AUFTRITT Wenn während der Garantiezeit ein Fehler auftritt, hat der Kunde den Fachhändler oder den autorisierten Servicepartner unverzüglich darüber zu informieren (www.swegon.com/casa). Dabei ist anzugeben, um welches Produkt es sich handelt (Produktmodell, Typenbezeichnung in der Garantiekarte oder auf dem Typenschild, Seriennummer), und die Art des Fehlers sowie die Umstände, unter denen der Fehler aufgetreten ist, sind mög-...
 • Page 84 Remember to change the filters twice a year! With respect to the functionality of the ventilation unit, it is important to en- sure that the filters are clean. Use only Swegon’s original filters. More details about filter replacement can be found in the “Service” section.
 • Page 85 7. List of components and accessories R5 ............ 102 Warranty conditions ..................104 NOTE! The manual’s original language is Finnish. Installation, commissioning and maintenance instructions in Swedish are available from www.swegonhomesolutions.com (Toolbox > Find PDF ”R3/R5”) Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 86: Important Information

  Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 87: General

  The ventilation unit must not be operated 1.2.1 Smart control panel without filters. Install only filters recom- mended by Swegon in the ventilation unit. All ventilation unit functions can be controlled The ventilation should not be commissioned and the settings can be changed by means of a until all work that produces large quantities Smart control panel.
 • Page 88: Cooker Hood Control

  The damper is closed if no lamp is lit. 1 lamp = 30 minutes 2 lamps = 60 minutes 3 lamps = 120 minutes 5. Cooker hood lighting control. www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 89: Use

  If the button is pressed and held in menu view, the cursor moves to the start of the menu (return). Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 90: Menu Structure

  Temperature boost Shut down The functions displayed under the "Smart functions" menu varies depending on how the ventilation unit is equipped and the choic- es made during the commissioning phase. www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 91: Commissioning The Panel

  (max. 2°C). conditions are met the boost function works as normal again. External cooling is not permitted when the “Travelling” function is selected. Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 92 The ventilation starts to be boosted variably when the moisture level in the air rises above the boosting threshold. www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 93 You can select whether the function should be equipped with a VOC sensor. Auto air quality active in the Away mode from the menu. control boosts the ventilation variably accord- ing to the indoor air VOC level. Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 94: Main Menu

  ID value 2. Two panels with the same ID number cannot be used in the system. • Time. • Day. • Screen saver. If the “NOT Used” option is selected for “Screen saver”, the screen www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 95 Extract air 22,3°C The menu shows the percentage values for -0,2°C Exhaust air control of the ventilation unit’s fans and rotation speeds of the fans. Room air 21,8°C Display 21,8°C Water radiator 23,0°C Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 96 DDC temperature control You can disable Smart functions for a desired time, e.g. during the night by selecting Away The menu includes indicators for the status mode. of external control functions. www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 97 INFORMATION Information Model Device version 2.0b144 Parameters version Display version 1.5b191 Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 98: Alarms And Troubleshooting

  A malfunction in ventilation performance checks, contact our product support group. could be caused by any component of the We will then solve the problem quickly. ventilation system or by the way the system www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 99: Service

  Use only filters recommended by time intervals and the symbol is displayed Swegon in the ventilation unit. This is important, on the control panel’s screen. As a factory set- as filters with exactly the same appearance and ting, the service reminder is not in operation.
 • Page 100: Rotors And Fans

  The ventilation unit’s function returns as this may disruption system to normal once the fault has been corrected. functionality. www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 101: List Of Components And Accessories R3

  PR085B6V Front plate of the front cover (stainless): PR085B6R 12. Lock: 61954 13. Cover plate of the lock (white): 61371 Cover plate of the lock (black): 61372 14. Wall mounting bracket: 6010208 Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 102: List Of Components And Accessories R5

  6. EC circuit card: 603010 7. Door contact: 60542 8. Set of filters: 10212RSS 9. Rotor package (R Model): RP120R Rotor package (L Model): RP120L 10. Door: DR120RL 11. Condensate discharge tube: 502103 www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 103 • Home/Away switch.A switch which is usually installed next to the front door and starts the Away operating mode. The switch can be a standard switch of Moisture sensor optional type. Occupancy detector Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...
 • Page 104: Warranty Conditions

  If a defect is discovered during the warranty period, the client must without delay report the defect to the dealer or to an authorized service partner (www.swegon.com/casa). Specify which product has a defect (product model, type designation on the warranty card or on the product identification plate, serial number); describe the type of defect as accurately as possible, and the circumstances under which the defect has arisen.
 • Page 105 Swegon reserves the right to alter specifications. www.swegonhomesolutions.com...

This manual is also suitable for:

Casa r5 smart