Download Print this page

Swegon CASA W3 Smart Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Swegon CASA
W3 | W4 | W5 | W9
Smart_W_g-u1/280219
Smart
®
Käyttöohje
Bruksanvisning
Instructions for use
FI
FI
SE
EN

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Swegon CASA W3 Smart

 • Page 1 Swegon CASA Smart ® W3 | W4 | W5 | W9 Käyttöohje Bruksanvisning Instructions for use Smart_W_g-u1/280219...
 • Page 2: Table Of Contents

  Sisällys Tärkeää tietoa ....................3 1. Yleistä ......................4 1.1 Asennus ja käyttöönotto ................4 1.2 Ilmanvaihtojärjestelmän ohjaus ..............4 2. Liesikupuohjaus ..................... 5 3. Smart-ohjauspaneeli ..................6 3.1 Ohjauspaneelin kuvaus .................. 6 3.2 Ohjauspaneelin asetukset ................7 3.2 Käyttötilat ja Smart-toiminnot ................ 8 3.4 Valikkorakenne ....................
 • Page 3: Tärkeää Tietoa

  Tärkeää tietoa Tämä dokumentti on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät Swegon CASA -ilmanvaihtokonetta. Lue tämä käyttöohje ennen kuin käytät ilmanvaihtokonetta. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Asiakirja löytyy myös verkkosivuiltamme. Ilmanvaihtokonetta eivät saa käyttää lapset (alle 8-vuotiaat) tai henkilöt, joiden aistit, fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa siitä, miten ilmanvaih-...
 • Page 4: Yleistä

  Käyttötila voidaan valita Smart- Huom. Lue luku Tärkeää tietoa huolella ohjauspaneelista tai Smart-liesikuvulta. ennen laitteen käyttöä. Liesikuputoiminto (ja tehostus) voidaan aktivoida avaamalla Swegon CASA -liesikuvun läppä. • Tehostus = suurinta asetettua ilmavirtaa käytetään, kun ilmanvaihtotarve kasvaa, esim. ruuanlaittoa, suihkussa käyntiä tai pyykin kuivausta varten.
 • Page 5: Liesikupuohjaus

  2. Liesikupuohjaus Smart-liesikupu 1. Käyttötilan valinta. Ilmanvaihtokoneen käyttötilaksi voidaan valita Poissa, Kotona tai Tehostus. Tehostustila on aktiivinen 60 minuutin ajan. Huom! Terveellisen ja raikkaan sisäilman varmistamiseksi Poissa-tilaa tulisi käyttää vain silloin, kun asunto on tyhjä. 2. Käyttötilan ilmaisin. Merkkivalo näyttää valitun käyttötilan. Vasemmalta oikealle merkkivalot näyttävät Poissa-, Kotona- ja Tehostus -tilat.
 • Page 6: Smart-Ohjauspaneeli

  Perusnäytössä vaihtaa käyttötilan tai kytkee automaattisen tehostustoiminnon väliaikaisesti pois päältä. Valikkonäytössä aktivoi tai vahvistaa valitun asetuksen tai toiminnon. Pitkä painallus palauttaa perusnäyttöön. 8. Alas Perusnäytössä avaa Smart-toimintovalikon. Valikkonäytössä siirtää kohdistinta alaspäin tai pienentää valittua arvoa. Pitkä painallus siirtää kohdistimen loppuun. www.swegon.fi...
 • Page 7: Ohjauspaneelin Asetukset

  3.2 Ohjauspaneelin asetukset Alkuasetukset Asetukset Kun Smart-ohjauspaneeli aktivoidaan ensim- Ohjauspaneelin asetuksia voi säätää Näyttö-valikossa. mäisen kerran, määritetään alkuasetukset: Alkuasetukset Näyttö Aika 10:26 Kieli Päivä Maanantai Lepotilan kirkkaus Näytön ID Näytä kello Hyväksy Näytä huonelämpötila Paneeli Lämpötila • Kieli • Aika Näytön ID •...
 • Page 8: Käyttötilat Ja Smart-Toiminnot

  Päävalikko Tehostusaika 60 min Hälytykset Takkatoiminto Lämpötila 17°C Matkoilla Näyttö Keskuspölynimuritoiminto Diagnostiikka Viikko-ohjelmat Kotona/Poissa/Tehostus autom. Kesäyöviilennys Tietoja laitteesta Ilmankosteusautomatiikka Asetukset Lämpötilatehostus Huom: Asetusvalikko on selostettu Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeessa. Ilmanlaatuautomatiikka Sammuta Huom: kaikki toiminnot eivät näy laitteen konfiguraatiosta riippuen. www.swegon.fi...
 • Page 9: Käyttö

  4. Käyttö 4.1.1 Viikko-ohjelmat Viikko-ohjelmat voidaan ohjelmoida ja aktivoi- Ilmanvaihtokone on suunniteltu toimimaan da Viikko-ohjelmat-valikossa. automaattisesti. Normaalisti käyttäjä valitsee Valitse ohjelma ja aseta käyttötila, lämpötila vain käyttötilan. Tämä voidaan tehdä auto- ja ajat. Kun ohjelma on määritetty, tallenna se maattisesti Smart-toiminnoilla. palaamalla Viikko-ohjelmat -valikkoon valinta- Huom.
 • Page 10: Tuloilman Lämpötila

  Muista seuraavat, kun asetat tuloilman lämpötilan: • Korkea lämpötila-asetus suurentaa ilman- vaihtokoneen energiankulutusta. • Alhainen asetus, esim. 14 °C, voi aiheuttaa kondensoitumista. • Ilmanvaihtokone ei voi jäähdyttää tuloil- maa ilman jäähdytyslaitetta (lisävaruste). Huom. Jos valitaan huonelämpötilasäätö, asetusarvo on tavoitehuonelämpötila. www.swegon.fi...
 • Page 11: Econo-Mallin Lämmityksen Säätö

  4.3 Econo-mallin lämmityksen säätö 4.4 Manuaalinen ohituspelti Econo-mallin vesikiertoisen jälkilämmityspatterin W3/W4-kone on saatavana myös manuaa- säätö tehdään koneen sisällä sijaitsevasta termos- lisella lämmönvaihtimen kesäohituspellillä. taatista. Termostaatin säätöasennot vastaavat Lämmönvaihtimen ohitus on laitteeseen seuraavia lämpötiloja: rakennettu ominaisuus, jolla voidaan ohittaa lämmön talteenotto kuumana kesäaikana. 8 °C Ohitus otetaan käyttöön avaamalla poistoil- 11 °C...
 • Page 12: Smart-Tasapainotustoiminnot

  Toiminto toimintovalikosta / Kotona/Poissa/Tehostus auttaa estämään alipaineen muodostumista automatiikka -valikosta valitsemalla toiminto asuntoon ja parantaa kärynpoistoa. Toiminto Käytössä. käynnistyy automaattisesti, kun Swegon CASA -liesikuvun läppä avataan ja pysyy käynnissä, Kotona/Poissa/Tehostus -autom. kunnes läppä suljetaan. A+ nyt 950 ppm 4.5.3 Keskuspölynimuritoiminto...
 • Page 13: Ilmankosteusautomatiikka

  4.6.2 Ilmankosteusautomatiikka Ilmanlaatuautomatiikka AQ nyt 620 ppm Toiminto on käytettävissä ainoastaan koste- 800 ppm usanturilla varustetuissa ilmanvaihtokoneissa. Tehostusraja Toiminto suurentaa ilmanvaihtoa portaatto- Suurin tehostus 1400 ppm masti asukkaiden synnyttämän normaalin kosteuskuorman perusteella, kun esim. suih- 1 min Suodatusaika kussa käynti nostaa asunnon kosteustasoa. Jos asunnon suhteellinen kosteus ylittää...
 • Page 14 -3 % A+-ohjaus RH-ohjaus AQ-ohjaus Smart-ohjaus A+, AQ ja RH vastaavat CO -, VOC- ja kosteusmittauksia. AH ja AH-asetusarvo ovat kosteusautomatiikan käyttämiä absoluuttisia kosteusarvoja. Ohjaustiedot näyttävät miten paljon Smart-toiminnot tehostavat ilmanvaih- toa Kotona-tilaan verrattuna. Smart-ohjaus -arvo näyttää kaikkien Smart-toimintojen kokonaistehostusvaikutuksen. www.swegon.fi...
 • Page 15: Hälytykset Ja Vianetsintä

  5. Hälytykset ja vianetsintä 5.3 Vianetsintä Laitteessa on sisäänrakennettu diagnostiik- ka toimintahäiriöiden selvittämiseksi sekä Ilmanvaihtojärjestelmä koostuu useista järjes- suojaustoiminnot vahinkojen estämiseksi. telmäkomponenteista, jotka kaikki vaikuttavat Toimintahäiriö näytetään liesikuvussa ja järjestelmän toimintaan. Toimintahäiriön syynä ohjauspaneelissa näkyvällä hälytyksellä. Jos voi olla komponentin vikaantuminen tai asen- koneessa on aktiivinen hälytys, ota yhteys nuksen, käyttöönoton tai huollon yhteydessä...
 • Page 16: Huolto

  Ensimmäinen suodattimenvaihto sekoittaa järjestelmän toiminnan. tulisi siksi tehdä aikaisemmin. 6.1 Huoltomuistutus Huom. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Swegon-suodattimia. Tämä on tärkeää, koska Huoltomuistutus voidaan aktivoida valikossa täsmälleen saman näköisellä ja -kokoisella Päävalikko / Diagnostiikka / Huoltomuistutus. suodattimella voi olla täysin eri painehäviö...
 • Page 17 CASA W3/W4 Smart ® CASA CASA W5 Smart W9 Smart ® ® 1. Suodatin 2. Huoltokytkin Muista vaihtaa suodattimet kahdesti vuodessa! Ilmanvaihtokoneen toiminnan kannalta on tärkeää, että suodattimet ovat puhtaat. Käytä vain alkuperäisiä Swegon-suodattimia. Vaihtosuodattimet netistä: www.casastore.fi Oikeus muutoksiin pidätetään.
 • Page 18: Lisävarusteet

  7906723). Poissa/Tehostus automatiikkaa varten. Ilmansuodatin; FLK 12. • Painekytkin (117PK2). Liesikupu- tai • 160 mm kanavaan; SDHE160-1T (LVI-no. keskuspölynimuritoiminnon aktivointiin, jos 7906724). tilasignaali ei ole käytettävissä. Ilmansuodatin; FLK 16. • 200 mm kanavaan; SDHE200-1T (LVI-no. 7906725). Ilmansuodatin; FLK 20. www.swegon.fi...
 • Page 19 Oikeus muutoksiin pidätetään.
 • Page 20 Innehåll Viktig information ..................21 1. Allmänt ......................22 1.1 Installation och driftsättning ................. 22 1.2 Styrning av ventilationssystemet ..............22 2. Styrning från spiskåpa ................23 3. Smart kontrollpanel ..................24 3.1 Beskrivning av kontrollpanelen ..............24 3.2 Kontrollpanelens inställningar ..............25 3.2 Driftlägen och Smart-funktioner ..............
 • Page 21: Viktig Information

  Viktig information Detta dokument är avsett för alla som använder ett Swegon CASA ventilationsaggregat. Läs denna bruksanvisning innan du använder ventilationsaggregatet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Detta dokument finns tillgängligt på vår webbplats. Ventilationsaggregatet är inte designat att användas av barn (under 8 års ålder) eller av personer vil- kas sinnen, fysiska eller mentala kapacitet eller brist på...
 • Page 22: Allmänt

  Smart kontrollpanel eller Smart spiskåpa. Funktionen för spiskåpa (och forcering) kan aktiveras genom öppning av spjället på Swegon CASA spiskåpa. • Forcering = Maximalt injusterat luftflöde används när ventilationsbehovet ökar, t.ex. för matlagning, dusch eller torkning av tvätt.
 • Page 23: Styrning Från Spiskåpa

  2. Styrning från spiskåpa Smart spiskåpa 1. Val av driftläge. Aggregats driftlägen Borta, Hemma eller Forcering kan väljas. Forceringsläget är aktivt i 60 minuter. OBS! För att säkerställa hälsosam och fräsch inomhusluft ska Borta-läget enbart användas när lägenheten är tom. 2.
 • Page 24: Smart Kontrollpanel

  I en menybild aktiveras eller bekräftas den aktuella inställningen eller funktio- nen. Långvarig tryckning ger återgång till startbilden. 8. Ned-knapp. I startbilden öppnas menyn Smart- funktioner. I en menybild flyttas markören nedåt eller minskar det valda värdet. Långvarig tryck- ning förflyttar markören längst ned. www.swegon.se...
 • Page 25: Kontrollpanelens Inställningar

  3.2 Kontrollpanelens inställningar Grundinställningar Inställningar Grundinställningarna definieras när Smart Kontrollpanelens inställningar kan justeras från Huvudmeny/Display. kontrollpanel startas första gången: Grundinställningar Display 10:26 Språk Måndag Standby ljusstyrka för skärm Display ID Visa klocka Godkänn Visa rumstemperatur Display Temperatur • Språk • Tid Display ID •...
 • Page 26: Driftlägen Och Smart-Funktioner

  Temperatur 17°C På resa Display Centraldammsugar forcering Diagnostik Veckoprogram Hemma/Borta/Forcering autom. Sommarnattskyla Information Automatisk fuktstyrning Inställningar Temperatur forcering OBS! Inställningsmenyn beskrivs i installations-, driftsättnings- och Luftkvalitetsautomatik underhållsanvisningen. Stäng av OBS! Beroende på aggregatets konfiguration kan vissa funktioner vara dolda. www.swegon.se...
 • Page 27: Användning

  4. Användning 4.1.1 Veckoprogram Veckoprogram kan definieras och aktiveras Ventilationsaggregatet är konstruerat att från Huvudmeny/Program. arbeta automatiskt. Det normala använd- Välj program för att definiera status, tempera- ningsfallet är att ett driftläge är valt. Detta kan tur och schema. När programmet är klart ska göras automatiskt med Smart-funktionerna.
 • Page 28: Tilluftstemperatur

  • En hög temperaturinställning ökar också ventilationsaggregatets strömförbrukning. • En låg temperaturinställning, till exempel 14 °C, kan orsaka kondensering. • Utan luftkylare (tillbehör) kan ventilations- aggregatet inte kyla tilluften. OBS! Om metoden med rumstemperaturreg- lering väljs, definierar börvärdet den önskade rumstemperaturen. www.swegon.se...
 • Page 29: Inställning Av Uppvärmning På Econo-Modellen

  4.3 Inställning av uppvärmning 4.4. Manuellt förbigångsspjäll på Econo-modellen W3/W4-aggregatet kan också fås med ma- nuellt sommarförbigångsspjäll för värmeväx- Inställningen av Econo-modellens vattenvärm- laren. Förbigången förbi värmeväxlaren är en da luftvärmare för eftervärme görs med en inbyggd funktion i aggregatet, som används termostat som är placerad inuti aggregatet.
 • Page 30: Smart Balanseringsfunktioner

  A+ nu 950 ppm huset och förbättrar osuppfångningsförmå- gan. Funktionen startar automatiskt när 900 ppm Hemma gräns spjället i en Swegon CASA spiskåpa öppnas, Borta gräns 600 ppm och är igång tills spjället stängs. I bruk 4.5.3 Centraldammsugarfunktion Funktionen definieras med gränserna Hemma Centraldammsugarfunktionen balanserar luft- och Borta.
 • Page 31: Automatisk Fuktstyrning

  4.6.2 Automatisk fuktstyrning Luftkvalitetsautomatik AQ nu 620 ppm Funktionen är tillgänglig enbart på model- 800 ppm ler som är utrustade med en RH-givare. Forceringsgräns Funktionen ökar ventilationsnivån steglöst då Max forcerings gräns 1400 ppm nivån går över den normala fuktbelastningen som orsakas av en person, till exempel när 1 min Filteringstid...
 • Page 32 AH och AH gräns- värde är absoluta fuktighetsvärden som används av den automatiska fuktstyrningen. Styrinformationen visar hur mycket Smart- funktionerna forcerar ventilationen i förhål- lande till Hemma-läget. Värdet Smart styrning visar den totala forceringseffekten av alla Smart-funktioner. www.swegon.se...
 • Page 33: Larm Och Felsökning

  5. Larm och felsökning 5.3 Felsökning Aggregatet har inbyggd diagnostik för funk- tionsfel och skyddsfunktioner som förhindrar Ett ventilationssystem är sammansatt av flera skador. Ett fel indikeras med ett larm på systemkomponenter som var och en påverkar spiskåpan och användarpanelen. Kontakta hur systemet arbetar.
 • Page 34: Service

  är det inte säkert att ventilationsaggregatet fungerar som När service är utförd, återställs servicepå- avsett och Swegon är då inte ansvariga för minnelsen från ”Larm” i huvudmenyn. Om eventuellt funktionsfel. servicepåminnelsen indikeras på spiskåpan, kan den återställas genom att fläkthastighets-...
 • Page 35 CASA W3/W4 Smart ® CASA CASA W5 Smart W9 Smart ® ® 1. Luftfilter 2. Servicebrytare Kom ihåg att byta filtren två gånger om året! Med avseende på ventilationsaggregatets funktionalitet är det viktigt att säkerställa att filtren är rena. Använd enbart Swegons originalfilter. Ersättningsfilter på...
 • Page 36: Tillbehör

  • Tryckvakt (117PK2). För aktivering av Luftfilterenhet; FLK 12. funktion för spiskåpa eller centraldammsu- • För 160 mm-kanal; SDHE160-1T (LVI-nr gare om statussignal inte finns tillgänglig. 7906724). Luftfilterenhet; FLK 16. • För 200 mm-kanal; SDHE200-1T (LVI-nr 7906725). Filterenhet; FLK 20. www.swegon.se...
 • Page 37 Rätt till ändringar förbehålles.
 • Page 38 Contents Important information ................... 39 1. General ......................40 1.1 Installation and commissioning ..............40 1.2 Control of the ventilation system ..............40 2. Cooker hood control ................... 41 3. Smart control panel ..................42 3.1 Description of the control panel ..............42 3.2 Control panel settings ..................
 • Page 39: Important Information

  Important information This document is intended for everyone involved in the use of a Swegon CASA ventilation unit. Read this Instructions for Use before you use the ventilation unit. Save the Instructions for Use for future use. This document is available in our website.
 • Page 40: General

  Smart control panel or Smart cooker hood. Cooker hood function (and boost) can be acti- vated by opening the damper on Swegon CASA cooker hood. • Boost = maximum commissioned air flow is used when the ventilation requirement increases, e.g.
 • Page 41: Cooker Hood Control

  • The middle lamp for the damper’s opening time is flashing: the unit indicates a service requirement. When a service has been carried out this is acknowledged by pressing the fan speed selector button for 5 seconds. Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 42: Smart Control Panel

  Long press returns the view to basic screen. 8. Down button In basic screen opens Smart functions menu. In menu screen moves cursor down or decreases the selected value. Long press moves the cursor to bottom. www.swegon.com...
 • Page 43: Control Panel Settings

  • Display ID. If the system includes two user panels select different Display ID for each panel. • Time. • Day. • Screen saver. • Screen saver delay. • Restore display factory settings. Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 44: Operating Modes And Smart Functions

  Summer night cooling Information Auto humidity control Settings Temperature boost Note, the Settings menu is described in the installation, commissioning and maintenance Auto Air Quality control instruction. Shut down Note, some functions may not be visible depending units configuration. www.swegon.com...
 • Page 45: Use

  Supply air temperature setting can be selected. SCHEDULE Start and stop time and week days can be selected. Note. Program 1 has highest priority and program 4 lowest. Highest priority overrides other active programs. Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 46: Supply Air Temperature

  • A low temperature setting, for example, 14 °C, can cause condensation. • The ventilation unit cannot cool the supply air without cooling unit (accessory). Note. If room temperature control method is selected, the setpoint defines preferred room temperature. www.swegon.com...
 • Page 47: Setting The Heating On The Econo Model

  Smart control panel. Commissioning and setting are described in the installation, operation and maintenance instructions for the air heater. The duct mounted air heater is optional equipment: SDHW160. Winter Summer Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 48: Smart Balancing Functions

  A+ now 950 ppm capability. The function starts automatically 900 ppm Home limit when the damper in a Swegon CASA cooker hood is opened and runs until the damper is Away limit 600 ppm closed. In use 4.5.3 Central vacuum cleaner...
 • Page 49: Auto Humidity Control

  Smart function operation can be checked The function can be activated and the level from Main menu / Diagnostics / Smart func- can be set from Smart shortcuts / Auto Air tions view. Quality control menu. Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 50 The control information shows how much Smart functions boost the ventilation with respect to Home mode. The Smart control value shows the total boost effect of all Smart functions. www.swegon.com...
 • Page 51: Alarms And Troubleshooting

  NOTE. It is normal for small amounts of ice and make note of alarm message, unit to form inside the unit under extreme cold information and serial number (Main menu / conditions. Information). Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 52: Service

  “Alarm” in the incorrect filter is used, the ventilation unit main menu. If service reminder is indicated in may not work as designed and Swegon is not the cooker hood it can be reset by pressing responsible for possible malfunction.
 • Page 53 Remember to change the filters twice a year! With respect to the functionality of the ventilation unit, it is important to ensure that the filters are clean. Use only Swegon’s original filters. Replacement filters from the Web: www.swegonhomesolutions.com Swegon reserves the right to alter specifications.
 • Page 54: Accessories

  Air filter unit; FLK 12. activation if state signal is not available. • For 160 mm duct; SDHE160-1T (LVI-no. 7906724). Air filter unit; FLK 16. • For 200 mm duct; SDHE200-1T (LVI-no. 7906725). Air filter unit; FLK 20. www.swegon.com...
 • Page 55 Swegon reserves the right to alter specifications.