Download  Print this page

Транспортування; Зберігання; Догляд та технічне обслуговування; Допомога у випадку непола - Kärcher NT 25/1 Ap Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Малюнок
 Підключити адаптер до електроін-
струменту.
Напівавтоматичне чищення
фільтру
Вказівка: Включення очищення фільтра
кожні 5-10 мінут збільшує термін служби
складчастого фільтра.
Вказівка: Вмикання напівавтоматичного
чищення фільтру можливе тільки при
увімкненому пристрої.
 Натиснути 5 разів кнопку напівавто-
матичного чищення фільтру. Очи-
щення складчастого фільтру при цьо-
му відбувається за рахунок пневма-
тичного удару (пульсуючий звук).
Вимкнути пристрій
 Натиснути 5 разів на кнопку напівав-
томатичного чищення фільтру.
 Вимкнути пристрій через головний
вмикач.
 Вітягніть мережеву штепсельну вил-
ку.
Після кожного використання
 Випорожнити резервуар.
 Очистити прилад зовні та всередині
за допомогою пилососа та протерти
його вологим рушником.
Зберігати пристрій
Малюнок
 Зберігати всмоктувальний шланг і
мережевий шнур, як вказано на ма-
люнку.
 Зберігайте пристрій у сухому при-
міщенні та захищайте від недозволе-
ного використання.
Транспортування
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При транспортуванні слід
звернути увагу на вагу пристрою.
 Вийняти всмоктувальну трубку з на-
садкою для підлоги із тримача. Для
перенесення пристрою його слід бра-
ти за рукоятку та всмоктувальну
трубку.
 При перевезенні апарату в транспор-
тних засобах слід враховувати міс-
цеві діючі державні норми, направ-
лені на захист від ковзання та пере-
кидання.
Зберігання
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При зберіганні звернути увагу
на вагу пристрою.
Цей прилад має зберігатися лише у вну-
трішніх приміщеннях.
Догляд та технічне
обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
Заміна складчастого фільтра
 Відкрити кришку фільтра.
 Замініть складчастий фільтр.
 Закрити кришку фільтра так, щоб
було чути щиглик.
Очистити електроди
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Електроди очистити за допомогою
щітки.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Допомога у випадку
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
– 4
UK
неполадок
177

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 25/1 ap teNt 35/1 ap

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: