Download  Print this page

Транспортування; Зберігання; Догляд та технічне обслуговування; Допомога у випадку непола - Kärcher T 10/1 eco!efficiency Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Транспортування
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При транспортуванні слід
звернути увагу на вагу пристрою.
 При перевезенні апарату в транспор-
тних засобах слід враховувати міс-
цеві діючі державні норми, направ-
лені на захист від ковзання та пере-
кидання.
Зберігання
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При зберіганні звернути увагу
на вагу пристрою.
Цей прилад має зберігатися лише у вну-
трішніх приміщеннях.
Догляд та технічне
обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути штекер.
Почистити фільтруючий елемент
головного фільтра
 При необхідності промити фільтрую-
чий елемент головного фільтру (що
промивається) проточною водою.
УВАГА
Небезпека ушкодження! Ніколи не
вставляти мокрий фільтруючий еле-
мент головного фільтра.
Замінити фільтр для захисту
мотора
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Пригорнути ґрати фільтра захисту
мотора долілиць, повернути й вийня-
ти.
 Вийняти фільтр захисту мотора.
 Вставити новий фільтр захисту мото-
ра.
 Вставити нові ґрати фільтра захисту
мотора й зафіксувати її.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Допомога у випадку
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
Пристрій відключається під час
– Спрацював термопротектор мотора.
 Замінити фільтрувальний пакет з не-
тканого матеріалу або паперовий
фільтрувальний пакет (додаткове
обладнання).
 Замінити фільтр захисту мотора.
 Перевірте всі деталі на наявність за-
бруднення.
Заново включити після охолодження
турбіни мотора через 30-40 хвилин.
Всмоктувальна турбіна не працює
 Перевірити штепсельну розетку та
запобіжник системи електроживлен-
ня.
 Перевірити мережний кабель та
штепсельну вилку пристрою.
 Включіть пристрій.
Знизилась сила всмоктування
 Видалити забруднення з сопла, тру-
би або шлангу всмоктування.
 Замінити фільтрувальний пакет з не-
тканого матеріалу або паперовий
фільтрувальний пакет (додаткове
обладнання).
 Фільтруючий елемент головного
фільтру промити проточною водою.
 Правильно встановити/зафіксувати
всмоктуючу головку.
 Замінити пошкоджений усмоктуваль-
ний шланг.
 Замінити фільтр захисту мотора.
При всмоктуванні виходить пил
 Замінити фільтрувальний пакет з не-
тканого матеріалу або паперовий
фільтрувальний пакет (додаткове
обладнання).
– 3
UK
неполадок
експлуатації
137

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 10/1 eco!efficiency

This manual is also suitable for:

T 10/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: