Download Print this page

Akun Lataus - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Akkuharjan kokoaminen
Ennen toimintaohjeita mainittavat numerot viittaavat
kääntöpuolen kuviin.
Kokoa varsi työntämällä sen 3 osaa yhteen ja
q
kiertämällä ne paikoilleen.
Ruuvaa varsi paikoilleen laitteessa olevaan pidik-
w
keeseen.
e
Kiinnitä seinäteline mukana tulleilla ruuveilla.

Akun lataus

Akkuharjan mukana toimitetaan tyhjä Ni-MH-akku.
Jotta akku saisi täyden tehonsa, sitä täytyy ladata
ennen ensimmäistä käyttöä 16 tunnin ajan. Seuraa-
viin latauksiin tarvitaan 12-16 tuntia.
Kun akku on ladattu täyteen, laitetta voidaan käyt-
tää 30 min., ennen kuin akku täytyy ladata uude-
staan.
Varmista ennen akun lataamista, että akkuharjan vir-
ta on sammutettu,
r
sammuta laite tarpeen vaatiessa kytkimestä.
t
Työnnä latauslaitteen pistoke laitteen latausholk-
kiin ja sitten verkkopistoke pistorasiaan.
Latauksen aikana palaa punainen merkkivalo.
y
Jos näin ei ole, tarkista, ovatko pistokkeet kunnol-
la paikoillaan.
Kun lataus on valmis, laite siirtyy latauksen ylläpitoti-
laan (ylläpitolataus). Älä pidä laitetta pysyvästi kyt-
kettynä laturiin, jotta akku ei vahingoittuisi.
Huom!
• Käytä vain mukana tullutta laturia
(9V
200 mA). Muut latauslaitteet voivat vau-
rioittaa laitteen korjauskelvottomaan kuntoon!
• Käytä laitetta vain sen mukana tulleella akulla.
Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua.
• Älä yritä irrottaa akkua lataamista varten.
• Älä avaa akun suojusta tai pura akkua!
Akkuharjalla työskentely
Huom!
• Älä käytä laitetta koskaan ilman roskasäiliötä.
Lika ainoastaan levitetään!
• Pidä pyörivä harja, vaarna ja laitteen aukot
kaukana kasvoistasi tai muista ruumiinosistasi.
Loukkaantumisvaara!
r
Paina kytkintä kytkeäksesi akkuharjan päälle.
Kun painat kytkintä uudelleen, laite kytkeytyy
pois päältä.
• Kuljeta akkuharjaa lattiaa pitkin.
• Jos keskeytät lakaisun, voit lukita
harjanvarren pystysuoraan asentoon.
Ohje: joillakin matoilla akkuharja voi ratista tai
hyppiä. Kokeile työntää laitetta hitaammin ja vastak-
kaiseen suuntaan.
Puhdistus
Näin puhdistat roskasäiliön:
Jotta akkuharjan teho säilyisi, tyhjennä roskasäiliö
jokaisen käytön jälkeen.
u
Paina roskasäiliön lukitusnappia irrottaaksesi sen
laitteesta.
Vedä roskasäiliö vaakasuoraan kevyellä nykäyk-
i
sellä ylöspäin ulos laitteesta.
• Tyhjennä roskasäiliö ja aseta se jälleen
paikoilleen.
- 7 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1