Download Print this page

Opladning Af Batteri - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Opladning af batteri

Den batteridrevne fejemaskine leveres med et tomt
Ni-MH-batteri. Det er nødvendigt før brug første
gang at oplade batteriet i 16 timer, for at batteriet
kan nå sin fulde ydeevne. De næste opladninger
skal vare 12-16 timer.
Enheden har med fuldt opladet batteri en driftstid
på 30 min, før det er nødvendigt at oplade
batteriet igen.
Kontrollér, at akku-kosten er slukket, når akkuen
lades op,
sluk den på kontakten ved behov,
sæt ladeapparatets stik ind i apparatets ladestik
og derefter strømstikket i en stikkontakt.
Under opladningen lyser den røde opladnings-
indikator. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
kontrollere stikforbindelserne.
Når opladningen er afsluttet, skifter enheden auto-
matisk til vedligeholdelsesopladning (plejefunktion).
Lad på trods af dette ikke enheden være tilsluttet
opladeren permanent, så du undgår eventuelle
beskadigelser af batteriet.
OBS:
• Brug kun den medfølgende oplader
(9 V
200 mA). Andre ladeapparater kan be-
skadige apparatet, så det ikke kan repareres
igen!
• Brug kun enheden med det medfølgende batteri.
Ellers kan den blive beskadiget.
• Forsøg ikke at afmontere batteriet for at oplade
det.
• Forsøg ikke at åbne kappen omkring
batteriet eller at adskille batteriet. Det vil
ødelægge batteriet.
Sådan arbejder du med den
batteridrevne fejemaskine
OBS:
• Brug aldrig enheden med afmonteret smuds-
beholder. Snavset hvirvles bare op!
• Hold enden af den roterende børsterulle,
stænger og enhdens åbninger fra ansigtet og
kroppen. Fare for personskader!
Tryk på kontakten for at tænde for den
batteridrevne fejemaskine. Når du igen trykker
på kontakten, slukkes enheden.
• Før nu den batteridrevne fejemaskine hen over
gulvet.
• Du kan lade skaftet stå i lodret position ved
afbrydelser i arbejdet.
Bemærk:
På nogle tæppetyper kan den batteridrevne
fejemaskine vibrere eller hoppe. Arbejd i dette
tilfælde langsomt og i modsat retning.
Rengøring
Sådan rengør du smudsbeholderen:
Tøm smudsbeholderen efter brug for at bibeholde
den batteridrevne fejemaskines ydeevne.
Tryk på smudsbeholderens oplåsningsknap for
at løsne den fra enheden.
Hold smudsbeholderen vandret, og træk den
med en let bevægelse op af enheden.
• Tøm smudsbeholderen, og sæt den i igen.
Sådan rengør du børsterullen:
Hvis børsterullen ikke længere kan rotere, fordi der
har samlet sig groft smuds eller tråde, skal du gøre
følgende:
- 15 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1