Download Print this page

Medfølger Ved Køb - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Batteridreven kost
Anvendelsesformål
Denne fejemaskine er beregnet til fejning af tørt
smuds i tørre, lukkede rum og kun til privat brug.
Den må kun bruges med det medfølgende tilbehør.
Den batteridrevne fejemaskine er ikke beregnet til
fejning af frilægningsbeton, skærver og lignende
overflader, ikke til højluvede tæper og våde gulvbe-
lægninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.
Brug kun enheden som beskrevet i denne vejled-
ning. Undgå, at enheden bliver brugt som legetøj.
Lad ikke børn bruge enheden uden opsyn.
Tekniske data
Ladeapparat
Indgang:
Udgang:
Producent:
Typebetegnelse:
Beskyttelsesklasse:
Akku-kost
Akku - arbejdsspænding
Batterier:
Driftstid ved fuld akkuopladning
(afhængigt af gulvets belægning) ca. 30 min.
Opladningstid ved tom akku
Medfølger ved køb
Batteridreven kost
Ladeapparat med kabel
Skaft (3 elementer)
Vægholder
3 skruer
3 dyvler
Betjeningsvejledning
100 - 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06-090-0200G
II/
4,8 V
NiMH, type C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
12 - 16 timer.
Før brug første gang
Før du bruger enheden, skal du sikre dig, at...
• den batteridrevne fejemaskine, opladeren og
dens ledning er i fejlfri stand, og...
• alle emballagematerialer er fjernet fra enheden.
Sikkerhedsanvisninger
• Afspilleren må ikke bruges af personer (inklusive
børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og viden forhindrer en
sikker brug af afspilleren, medmindre de er
instrueret i brug og overvåges af en ansvarlig
person.
• Forklar børnene afspilleren og risikoen ved den,
så de ikke leger med afspilleren.
Fare på grund af elektrisk stød!
• Få omgående beskadigede el-stik eller ellednin-
ger udskiftet af autoriserede fagfolk eller af
kundenservicen, så du undgår farer.
Samling af den batteridrevne
fejemaskine
Numrene på handlingstrinene henviser til figurerne
på udklapssiden.
Monter skaftet ved at sætte de 3 elementer ind i
hinanden, og skru dem fast ved at dreje.
Skru skaftet ind i holderen på enheden.
Fastgør vægholderen med de medfølgende
skruer.
- 14 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1