Download Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual page 8

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Ladattava lakaisin
Käyttötarkoitus
Tämä akkuharja on tarkoitettu kuivan pölyn ja ro-
skien lakaisuun kuivissa suljetuissa tiloissa ja vain ko-
tikäyttöön. Käytä sitä ainoastaan sen omilla tarvik-
keilla. Akkuharjaa ei ole tarkoitettu pesubetonin,
sepelin tai muiden sen kaltaisten pintojen lakaisuun,
eikä myöskään pitkänukkaisille matoille tai märille
lattiapinnoille, eikä ammattimaiseen käyttöön teolli-
suudessa tai kaupassa. Käytä laitetta vain niin kuin
tässä ohjeessa on kuvattu. Älä anna käyttää laitetta
leluna. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman
valvontaa.
Tekniset tiedot
Latauslaite
Tulo:
Lähtö:
Valmistaja:
Tyyppinimike:
Schutzklasse:
Rikkaimuri
Akku - työjännite
Akut:
Käyttöaika täydellä akkulatauksella
(lattiamateriaalista riippuen)
Latausaika tyhjällä akulla
100 - 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06-090-0200G
II /
4,8 V
NiMH, tyyppi C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
n. 30 min
12 - 16 h
Toimitussisältö
Ladattava lakaisin
Johdollinen latauslaite
Varsi (3 osaa)
Seinäteline
3 ruuvia
3 tulppaa
Käyttöohje
Ennen ensimmäistä käyttöä
Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huo-
lellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhem-
missä käytöissä. Jos myyt laitteen, anna ohje myös
seuraavalle omistajalle.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, varmista, että...
• akkuharja, laturi ja sen johto ovat
moitteettomassa kunnossa ja...
• kaikki pakkausmateriaalit on poistettu laitteesta.
Turvaohjeet
• Älä anna laitetta sellaisten henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute
estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti,
jollei heitä ole aikaisemmin valvottu tai opastettu
laitteen käytössä.
• Selvitä lapsille laite ja sen vaarat, jotta he eivät
leikkisi laitteella.
Sähköiskujen vaara
• Anna valtuutetun ammattihenkilöstön vaihtaa
vaurioitunut virtajohto tai verkkopistoke
välittömästi uuteen vaarojen välttämiseksi.
- 6 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1