Download  Print this page

Rexel AUTO+ 750X Starting Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PL
możliwości niszczarki Auto+ 750X/750M
Auto+ 750X/750M JEST W STANIE niszczyć następujące materiały:
• 750 arkuszy
• Papier ze zszywkami, do 25 mm od rogu
• Zszywki 26/6, 24/6 i mniejsze
• Papier małych rozmiarów ułożony pośrodku
• 750 arkuszy
• Papier ze spinaczem, do 25 mm od rogu (750X przez otwór do podawania ręcznego)
• Spinacze małe/średnie (maks. grubość drutu: 0,9 mm)
• papier >80/100 g/m
• Papier A3 złożony na pół – maks. 2 arkusze
• 750 arkuszy papieru z drukiem po jednej stronie
• Papier 80 g/m
- A4: 210 mm x 297 mm
- A5: 148 mm x 210 mm
- A3: pojedynczy arkusz złożony na pół, aby utworzyć A4.
Auto+ 750X/750M JEST W STANIE niszczyć następujące materiały
(przez otwór do podawania ręcznego):
Gruby papier i
tektura
Nieotwarta
korespondencja
Auto+ 750X/750M NIE JEST W STANIE niszczyć następujących materiałów:
Duże zszywki.
Boki zszywki nie
mogą być dłuższe
niż 6 mm.
Klipy biurowe
Etykiety
samoprzylepne
112
prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com
(przez otwór do podawania ręcznego)
2
2
Plik złożonych arkuszy (np.
złożone na pół arkusze A3)
Papier błyszczący oraz
arkusze pokryte drukiem
po obu stronach.
Duże spinacze.
Długość spinacza
nie może
przekraczać
32 mm.
Dokumenty w
oprawie
Czasopisma lub
inne dokumenty
spięte więcej niż
jedną zszywką lub
spinaczem.
Arkusze
plastikowe,
dokumenty
laminowane,
plastikowe teczki/
koszulki

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Auto+ 750mAuto+ 500xAuto+ 500m