Download  Print this page

Rexel AUTO+ 750X Starting Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PL
technologia automatycznego podawania
Niszczarka Auto+ 750X/750M automatycznie niszczy do 750 arkuszy z automatycznego podajnika
oraz do 10/12 arkuszy przez otwór do podawania ręcznego. Mechanizm automatycznego
podawania przyjmuje papier ze zszywkami i spinaczami i pobiera do mechanizmu tnącego tylko po
kilka arkuszy, co minimalizuje ryzyko zacięć papieru.
Aby uniknąć obrażeń, podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać przedstawionych
poniżej podstawowych zasad bezpieczeństwa.
• Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego i tak ułożyć kabel, aby
nie stwarzał ryzyka potknięcia.
• Wszelkie próby naprawiania urządzenia przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji
spowodują unieważnienie gwarancji. Uszkodzone urządzenie należy zwrócić do punktu sprzedaży.
• Przed przeniesieniem niszczarki w inne miejsce lub jeśli niszczarka nie jest wykorzystywana przez
dłuższy okres czasu, należy ją odłączyć od źródła zasilania.
• NIE należy używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli wystąpiła
awaria lub jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
• NIE należy przeciążać gniazdek elektrycznych, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
• Gniazdko elektryczne powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
• NIE wolno modyfikować wtyczki. Wtyczka jest przystosowana do właściwego typu zasilania.
• NIE używać urządzenia w pobliżu wody.
• NIE stosować środków czyszczących ani odkurzających w aerozolu.
• NIE spryskiwać żadnymi środkami wnętrza urządzenia.
• NIE wkładać do automatycznego podajnika nieotwartej poczty reklamowej, czasopism,
dokumentów w oprawie itp.
Niszczarka spełnia normę bezpieczeństwa UL 60950-1 EN 60950-1, obejmującą „testy dostępności
przy użyciu próbników", jednak nie należy obsługiwać niszczarki w pobliżu dzieci ani zwierząt.
110
prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Auto+ 750mAuto+ 500xAuto+ 500m