Download  Print this page

Sony Trinitron PVM-2054QM Operating Instructions Manual Page 71

Color video monitor.
Hide thumbs

Advertisement

%i- ft % St
ri Wt 4
s
A ;H!X.EE
$ | 2^5 0|fi] R>7
mating
IE
T
H.
V.
z^
rt 13 tffl
fcBffi
mi
tm.
m
AfiAA#.5i:ti
CRT
ft inn
ft A
JTJM^ffmlH
PAL, SECAM, NTSC, NTSC«
3
600*Efef!fil3lS^
0 d B - + 6.0dB
LINE 9.0 MHz (-3dB)
RGB 10.0 MHz (-3dB)
AFC IT-J'fsj^gi 1.0 msec.
CRT W5&^7fcW-?Elilfi<J 7% H ^ S l f f l
CRT W a ^ A W v E l l f i ' J 5% T/EGtS
(EST- 8.0% < aiMB-J)
fSA 7.0% iSftSH^)
+ 'UfGH :
0.6 mm <,mm''}) (PVM-1454QM)
$kW.h'l! (PVM-2054QM)
0.7 mm
9bWi :
0.8 mm
1.3 mm
, Signal) (PVM-1454QM)
i ^ l f t ) (PVM-2054QM)
H : 1.0%, V: 1.5%
3.5% (PVM-1454QM)
4.0% (PVM-2054QM)
EBU 7L±%n
6, 500K/9, 300K (+8MPCD).
W ^ f - I K USER (3200K-10000K, !
rig/E^j 6500 K)
Y/C IN
: 4 i§
A A S ^ DIN
mmm
I A A I I A t# A . i i # IS] T -- W )
VIDEO IN : BNC A l t t i l l
1 Vp-p+6 dB, [B] A ft A A
AUDIO IN : fimmm
-5dBs, A A
47 k«
R/R-Y, G/Y, B/B-Y.IN : BNC/[iff IS Si
R, G, B #,31: 0.7 Vp-p, +6 dB
A A t f t R A : 0.3 Vp-p, 05AA,
75
nnmfjim
R-Y, B-Y #31 • 0.7 Vp-p, ±6 dB
Y # ) i : 0.7 Vp-p, +6dB
(75% ^ f t A i 1 A t £ $ f e l M £ f i A )
EXT SYNC IN : BNC m%lmP£
M S f n l * 4 Vp-p, ±6 dB. f f i A A
Y/C OUT : 4 ffiAA3« DIN 3§S t§{£
VIDEO OUT: BNC 3 ^ ? A 1 ,
75 a
nmtnm
AUDIO OUT: A#f§e£
R/R-Y, G/Y, B/B-Y IN : BNC 3 T M i f f i ,
75 Q i»3§ft§c
jffii'Sfi A
ftiAiffiiij
EXT SYNC OUT : BNC & t g | § ! l ,
75n»Jffifts£
REMOTE : 20 f i A 3 l A I A i f f i
i A A J i A f l i A A
i H ^ f a i T — W i
f f i A A A 0.8W
A A
lift S ft
99 Wh ( QfS SDI)
90 Wh ( AgftfiSDI !
(PVM-1454QM t / l # i
130 Wh ( M S SDI i
120 Wh ( A M S SDh
(PVM-2054QM fll# i
100-240V A i t , 50/60 Hz
0-35°C
-10-+40°C
0-90%
PVM-1454QM t/ltt
Al 346 X 340 X 411.5 mm
( M / M / iS )
(13
6
/8 X 13 72 X 16 74 inches)
PVM-2054QM t / l #
iA 450 X 457.5 X 503 mm
(% / m / iS)
( 17
3
A X 18 7s X 19 7s inches)
A M S ^ i A g l H A S E r l i ' l f s
PVM-1454QM fJl#
Al 16.7 kg (36 lb 14oz)
PVM-2054QM f / l #
A 30 kg(66 lb 2oz)
A i f A i W A * (1)
AC } f A A ( 1 )
f t A 1 ^ ( 1 )
w i 20 t f A 3 i A f f # f i N 4 A A (1)
*
w

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Trinitron PVM-2054QM

This manual is also suitable for:

Trinitron pvm-1454qm

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: