Download Print this page

Philips QT4015 Important Information Manual page 4

Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

1
Provjerite ima li vijaka na stražnjoj ili prednjoj strani
aparata. Izvadite ih ako ih ima.
2
Stražnju i/ili prednju ploču aparata odvojite pomoću
odvijača. Ako je potrebno, vadite i dodatne vijke i/
ili dijelove dok ne dođete do ploče sa sklopom i
punjive baterije.
3
Po potrebi prerežite žice kako biste odvojili ploču
sa sklopom i punjivu bateriju od aparata.
Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili
imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips,
www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače
tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u
priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi
ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom
prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Ograničenja jamstva
Jedinice za šišanje nisu pokrivene odredbama
međunarodnog jamstva jer su podložne trošenju.
Magyar
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét
a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos
tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-
Tartsa a készüléket és a hálózati adaptert
szárazon (ábra 1).
Figyelmeztetés
-
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték
megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
-
A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja
le az adaptert a vezetékről és ne kössön másik dugót
a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
-
A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
-
A tisztítást és a felhasználó által is végezhető
karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek,
és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett
végezheti el ezeket.
-
A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli
gyermekektől.
-
Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés!
-
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne
használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült
vagy törött, mert ez balesethez vezethet.
-
A készüléket csak a használati útmutatóban jelzett
rendeltetésszerű célra használja.
-
A készüléket 5 és 35 °C közötti hőmérsékleten
használja, töltse és tárolja.
-
A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati
adaptert használja.
-
Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
-
Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy
páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig
akklimatizálódni, mielőtt újra használná.
-
A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt,
dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint
vagy acetont).
-
Maximum zajszint: Lc = 75 dB (A)
Szabványoknak való megfelelés
-
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses
mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
tartozékok rendelése
Tartozékok vásárlásához látogasson el online üzletünkbe:
www.shop.philips.com/service. Ha az online üzlet
nem érhető el az adott országban, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Philips márkakereskedővel vagy a Philips
szakszervizével. Ha nehézségei adódnak a készülékhez
tartozó alkatrészek beszerzésében, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával. Ennek
elérhetőségét a világszerte érvényes garancialevélen találja.
környezetvédelem
-
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 2).
-
A beépített akkumulátor környezetszennyező
anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos
gyűjtőhelyen leadása előtt vagy leselejtezésekor
távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort
hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen adja le. Ha az
akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti
készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol
eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az
akkumulátort. (ábra 3)
az akkumulátor eltávolítása
Kizárólag a készülék leselejtezésekor vegye ki a
készülékből az akkumulátort. Előtte győződjön meg
róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.
Legyen óvatos, az akkumulátor szélei és burkolata
nagyon éles.
1
Ellenőrizze, hogy a készülék hátulsó részén
vannak-e csavarok, és ha igen, távolítsa el azokat.
2
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a készülék
hátulsó és/vagy elülső paneljét. Ha szükséges,
távolítsa el a további csavarokat és/vagy
alkatrészeket, amíg nem találja az nyomtatott
áramkörrel ellátott újratölthető akkumulátort.
3
Ha szükséges, vágja el a vezetékeket a nyomtatott
áramköri lap és az akkumulátor a készülékről való
eltávolításához.
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha
valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips
honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az
adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a
Philips helyi szaküzletéhez.
a garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a
vágóegységekre, mivel azok fogyóeszközök.
ҚазаҚша
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips
компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы
ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін
өніміңізді www.philips.com/welcome веб-
бетінде тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты
мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-
Құралды және адаптерді құрғақ күйде
сақтаңыз (Cурет 1).
абайлаңыз
-
Құралды қоспас бұрын, адаптерде көрсетілген
кернеу жергілікті розетканың кернеуіне сәйкес
келетінін тексеріңіз.
-
Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп
тастап, оның орнына басқа штепсельдік ұш жалғауға
болмайды, бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
-
Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз
пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және
байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8
және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу
немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі
мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады.
-
8 жасқа толмаған балалар ересектің
қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
-
Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған
балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
-
Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
Ескерту
-
Қолданбас бұрын, құралды әрдайым тексеріңіз.
Құралдың қандай да бір бөлшектері зақымдалса
немесе сынса, оны қолданбаңыз, себебі бұл
жарақаттануға әкеп соғуы мүмкін.
-
Бұл құрылғыны тек пайдаланушы нұсқаулығында
көрсетілген арнайы мақсатта қолданыңыз.
-
Құралды 5°C және 35°C температура аралығында
пайдаланыңыз, зарядтаңыз және сақтаңыз.
-
Құралды зарядтау үшін, тек қосымша берілген
адапторды ғана қолданыңыз.
-
Егер адаптер зақымданса, қауіпті жағдай туғызбас үшін,
оны әрдайым түпнұсқалы түрімен ғана ауыстырыңыз.
-
Қолданылатын ортада температура, қысым немесе
ылғалдылық қатты өзгерсе, құралды пайдаланбас
бұрын оның қоршаған орта жағдайларына
бейімделуіне 30 минут беріңіз.
-
Құралды тазалау үшін қысылған ауаны, қыратын
шүберектерді, қырғыш тазалау құралдарын, сондай-
ақ бензин немесе ацетон сияқты сұйықтықтарды
пайдалануға болмайды.
-
Ең жоғары шу деңгейі: Lc= 75 дБ (A).
Стандарттарға сәйкестігі
-
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге
(EMF) қатысты барлық талаптарға сәйкес келеді.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Бұл құрылғы үшін қосалқы құралдар сатып алу
үшін, www.shop.philips.com/service
мекенжайындағы онлайн-дүкенімізге кіріңіз. Онлайн-
дүкен қызметін пайдалану еліңізде мүмкін болмаса,
Philips дилеріне немесе Philips қызмет көрсету
орталығына барыңыз. Құрылғы үшін қосалқы
құралдар алуда қиындықтар болса, еліңіздегі Philips
Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Бұл байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік
кітапшасынан табасыз.
Қоршаған орта
-
Қызмет мерзімі аяқталғанда, құралды әдеттегі
қоқыспен бірге тастамай, ресми жинау орнына
тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортаны
сақтауға көмектесесіз (Cурет 2).
-
Кірістірілген қайта зарядталатын батареялардың
құрамында қоршаған ортаны ластайтын заттар
бар. Құралды арнайы жинау орнына өткізбес

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Qt4014Qt4005Qt4000