Download  Print this page

Thrustmaster Ferrari F430 User Manual Page 125

Force feedback racing wheel for pc.
Hide thumbs

Advertisement

PLAYSTATION3
Na konsoli PlayStation®3 w menu głównym do nawigacji i uruchamiania gier należy używać oficjalnego
kontrolera (nie kierownicy). Kierownica działa dopiero po uruchomieniu gry.
INSTALACJA NA KOMPUTERZE PC
Wymagania systemowe: komputer PC (system Windows®) z portem USB.
Płyta CD-ROM dołączona do urządzenia umożliwia instalację sterowników siłowego sprzężenia
zwrotnego (Force Feedback).
1. Włóż instalacyjną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie,
aby zainstalować sterowniki siłowego sprzężenia zwrotnego. Po zakończeniu instalacji kliknij Finish
(Zakończ) i uruchom ponownie komputer.
2. Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz złącze USB (9) do jednego z portów USB w
komputerze. System Windows® automatycznie wykryje nowe urządzenie.
3. Instalowanie sterowników:
Sterowniki są instalowane automatycznie. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby dokończyć
instalację.
4. Wybierz Start/Settings/Control Panel (Start/Ustawienia/Panel sterowania), a następnie kliknij
dwukrotnie Game Controllers (Kontrolery gier) (lub Gaming Options (Opcje gier),
w zależności od systemu operacyjnego).
Pojawi się okno dialogowe Game Controllers (Kontrolery gier), a w nim widnieć będzie
kierownica ze informacją o stanie „OK".
5. W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij Properties (Właściwości), aby skonfigurować
kierownicę:
• Test Device (Testuj urządzenie): pozwala przetestować i wyświetlić 5-pozycyjny kontroler
Manettino, przyciski, d-pad oraz osie kierownicy i zestawu pedałów.
• Test Forces (Testuj siły): pozwala przetestować 8 efektów działania siły oraz skonfigurować
funkcje siłowego sprzężenia zwrotnego (Force Feedback) i automatycznego środkowania.
AUTOMATYCZNA KALIBRACJA KIEROWNICY I ZESTAWU PEDAŁÓW
Kierownica jest kalibrowana automatycznie w chwili podłączenia jej zasilacza i złącza USB. (Operacja ta
powoduje ruch kierownicy). Również zestaw pedałów jest kalibrowany automatycznie — wystarczy
nacisnąć pedały kilka razy.
Teraz możesz zacząć wyścigi!
4/12

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: