Download  Print this page

Thrustmaster Ferrari F430 User Manual Page 126

Force feedback racing wheel for pc.
Hide thumbs

Advertisement

KONFIGUROWANIE ZESTAWU PEDAŁÓW
Domyślnie pedały przyspieszenia i hamulca podłączone do kierownicy pracują w trybie niezależnym, co
oznacza, że działają w niezależnych osiach.
Tryb ten znacznie zwiększa precyzję w trakcie wyścigów.
Jeśli gra nie obsługuje trybu niezależnego, zestaw pedałów podłączony do kierownicy nie będzie działać
prawidłowo. Trzeba wówczas wyjść z gry i wybrać tryb pedałów połączonych (w którym oba pedały
działają w tej samej osi).
• USTAWIANIE TRYBU ZESTAWU PEDAŁÓW ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA
(To ustawienie jest przechowywane w pamięci urządzenia, nawet w przypadku ponownego uruchomienia
komputera lub odłączenia i ponownego podłączenia kierownicy).
— Na 1. stronie w panelu sterowania wybierz wymagany tryb, a następnie kliknij OK.
• USTAWIANIE TRYBU ZESTAWU PEDAŁÓW ZA POMOCĄ SPRZĘTU
(To ustawienie nie jest przechowywane w pamięci urządzenia: trzeba je wykonać po każdym
— Jednocześnie naciśnij i zwolnij oba pedały (przyspieszenia i hamulca) oraz przycisk Force (2).
Jeśli gra nie obsługuje trybu pedałów niezależnych, zalecamy
przełączenie kierownicy w tryb pedałów połączonych.
TRYB ZESTAWU PEDAŁÓW
NIEZALEŻNY
(Tryb zalecany w większości gier)
POŁĄCZONY
uruchomieniu komputera lub odłączeniu kierownicy).
UWAGA:
5/12
CZERWONY
ZIELONY

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: