Download  Print this page

Thrustmaster Ferrari F430 User Manual Page 131

Force feedback racing wheel for pc.
Hide thumbs

Advertisement

— Kierownica porusza się samoczynnie podczas gry:
Jest to normalne zjawisko, spowodowane przez funkcję automatycznego środkowania dostępną w
niektórych grach. Aby kierownica przestała się poruszać, wystarczy położyć na niej dłonie lub zmniejszyć
intensywność funkcji siłowego sprzężenia zwrotnego.
— Po uruchomieniu gry kierownica blokuje się z jednej strony (lewej lub prawej):
Jest to zjawisko normalne w niektórych grach. Kierownica wyśrodkuje się automatycznie po zdefiniowaniu
jej jako własnej kierownicy w oknie zarządzania opcjami gry.
— Kierownica jest wykrywana przez komputer, ale nie działa w grze:
Otwórz okno służące do zarządzania opcjami gry, aby skonfigurować kierownicę. Więcej informacji
znajdziesz w instrukcji obsługi gry lub jej pomocy online.
— Funkcja siłowego sprzężenia zwrotnego nie reaguje prawidłowo:
W panelu sterowania kierownicy (czyli w oknie Game Controllers (Kontrolery gier) w systemie Windows®)
przywróć wszystkim siłom domyślą wartość (100%) i wyłącz funkcję automatycznego środkowania
(sygnalizator
W niektórych grach trzeba również odwrócić siły (w tym przypadku wybierz „siły ujemne" lub przesuń
kursor w położenie „-100%" w oknie zarządzania opcjami gry). W innych grach siły nie powinny być
odwracane (w tym przypadku wybierz „siły dodatnie" lub przesuń kursor w położenie „+ 100%" w oknie
zarządzania opcjami gry).
— Zestaw pedałów nie działa prawidłowo w trybie pedałów niezależnych
(np. w grze kursor wyboru porusza się sam):
Wyjdź z gry i przełącz zestaw pedałów w tryb połączony. Uruchom ponownie grę, a następnie jeszcze raz
skonfiguruj kierownicę przy użyciu okna zarządzania opcjami gry.
ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
— Podczas podłączania kierownicy i w fazie automatycznej kalibracji: aby uniknąć błędów
kalibracji, do chwili jej zakończenia nie obracaj kierownicą i nie naciskaj żadnych pedałów ani
przycisków.
— Jeśli nie zamierzasz korzystać z kierownicy przez dłuższy czas, to aby uniknąć
niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej i zapobiec uszkodzeniu kierownicy, odłącz od niej
zasilacz. Pamiętaj, aby przed kolejną grą podłączyć zasilacz ponownie!
— Kierownica jest wyposażona w funkcję siłowego sprzężenia zwrotnego (Force Feedback):
zwróć uwagę, aby małe dzieci nie
zbliżały się do kierownicy, zwłaszcza podczas automatycznej kalibracji.
Ze względów bezpieczeństwa zestawu pedałów nie wolno używać w bosych stopach ani samych
FIRMA THRUSTMASTER
OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKŁE Z UŻYWANIA ZESTAWU PEDAŁÓW BEZ OBUWIA.
nie powiniem migać).
NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE
®
skarpetach.
10/12

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: