Download  Print this page

AEG MCC2581E-m User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

MCC2581E-m
EN User manual
CS Uživatelská příručka
ET Kasutusjuhend
HR Upute za uporabu
HU Használati utasítás
IT Manuale per l'utente
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
LV Lietotāja rokasgrāmata
LT Vartotojo vadovas
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя 145
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
UK Інструкція з експлуатації
2
15
28
41
54
67
80
93
106
119
132
158
171
184

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG MCC2581E-m

  Summary of Contents for AEG MCC2581E-m

 • Page 1 MCC2581E-m EN User manual CS Uživatelská příručka ET Kasutusjuhend HR Upute za uporabu HU Használati utasítás IT Manuale per l’utente KK Пайдаланушы нұсқаулығы LV Lietotāja rokasgrāmata LT Vartotojo vadovas PL Instrukcja obsługi RO Manual de utilizare RU Руководство пользователя 145 SK Návod na použitie SL Navodila za uporabo UK Інструкція з експлуатації...
 • Page 2: Environmental Concerns

  FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS thank you for choosing this aEg product. we have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 3: Safety Information

  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC ENGLISH Buy Accessories, Consumables and Original spar SAFETY INFORMATION www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information Before the installation and use of the • Only a competent person can carry General information and tips...
 • Page 4 • Do not change the specification of this Thank you for choosing this A Warning / Caution-Safety information Only a qualified person must appliance. Thank you for choosing this AEG product. We have create Buy Accessories, Consumables and Original spar performance for many years, install this appliance. • Make sure that the ventilation performance for many years, with innovative technologies General information and tips openings are not blocked.
 • Page 5: Oven Utensils And Accessories Guide

  ENGLISH Oven utensils and accessories guide a variety of Utensils and Materials may be used for cooking in your microwave oven. for your safety and to prevent damaging utensils and your oven choose appropriate utensils and materials for each cooking method. the list below is a general guide. Material Utensils Mode of operation...
 • Page 6 Register your produc Get usage advice, br Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com/shop Metal utensils and utensils with metallic specifically for this purpose. this cooking trim should not be used in the microwave operation should never be unattended.
 • Page 7: Product Description

  ENGLISH MCC2581E-m 2. PRODUCT DESCRIPTION oven door Control Panel display Accessories function Selector autocook Clock Start/Stop rotary Encoder MCC2581E-m 9 Accessories 3. ACCESSORIES turntable support grill rack MCC2581E-m 9 glass turntable...
 • Page 8: Turntable Installation

  Turntable installation • Both turntable and turntable support must always be used 1. Place the turntable support on the • All food and containers of food are cavity bottom. always placed on this turntable for 2. Place the turntable on top of the cooking. turntable support as shown in the • This turntable rotates clockwise and...
 • Page 9: Microwave Cooking

  10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC ENGLISH 5. OPERATION CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. Set the required time by turning the When contacting Service, ens rotary encoder clockwise. Function selector knob is 3. Press “Start” circulate select, function should be :...
 • Page 10 FOR PERFECT RESU www.aeg.com/prod the oven will stop half way at the end of this function a bell Thank you for choosing this AEG product. We have create Register your product for better service: General information and tips General information and...
 • Page 11: Programme Chart

  1.3, and 1.5 kg Get usage advice, br 4 times Pizza 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, and 0.6 kg www.aeg.com 5 times fish 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 kg Register your produc...
 • Page 12: Cleaning The Exterior

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Cleaning the exterior to loosen difficult deposits, boil a cup of...
 • Page 13 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESU www.aeg.com Buy Accessories, Co Thank you for choosing this AEG product. We have create ENGLISH Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop CUSTOMER CARE A performance for many years, with innovative technologies Register your produc 9.
 • Page 14 Electrical connections 10. ENVIRONMENTAL CONCERNS Environmental information which could otherwise be caused by the symbol on the product or on its inappropriate waste handling of this packaging indicates that this product product.
 • Page 15 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky aeG. aby vám bezchybně sloužil Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product.
 • Page 16 When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar BezPečNostNí INForMaCe www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information tento návod si pečlivě přečtěte ještě • Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění General information and tips před instalací spotřebiče a jeho prvním...
 • Page 17 • Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté. General information and tips Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop • odstraňte veškerý obalový materiál. Thank you for choosing this AEG product. We have create • zapnutý spotřebič nenechávejte bez CUSTOMER CARE A • Poškozený spotřebič neinstalujte ani performance for many years, dozoru. performance for many years, with innovative technologies nepoužívejte.
 • Page 18 Pro vaření v mikrovlnné troubě lze použít velké množství nádobí a materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti a ochrany nádobí i trouby vyberte pro každý způsob vaření vhodné nádobí a materiál. Následující seznam je jen pomůckou. Materiál Nádobí Provozní režim Mikrovlnná trouba Keramika a sklo značka Corning Ware žáruvzdorné sklo aNo*1 sklo s kovovými zdobením olovnaté křišťálové sklo Porcelán Bez kovového zdobení Kamenina*2 Plast žáruvzdorné nádobí vhodné do mikrovlnné trouby Plastový obal Plech na pečení Hliníková fólie*3 Papír Kelímky, tácky, ubrousky Voskovaný papír Dřevo Příslušenství rošt grilu otočný talíř ANO: Doporučené nádobí a příslušenství NE: Nevhodné nádobí a příslušenství...
 • Page 19 Visit our website for: ČEŠTINA 19 Get usage advice, br Register your produc Buy Accessories, Co Kovové nádobí a nádobí s kovovým nebo nádobách určených speciálně k www.aeg.com www.aeg.com/prod www.aeg.com/shop zdobením však v mikrovlnné troubě tomuto účelu. tento způsob přípravy nepoužívejte, pokud není výslovně musíte vždy sledovat. pro tyto trouby doporučeno. Potraviny s neporézní slupkou nebo Nádoby se zúženými otvory, jako např. blánou propíchněte, aby nedošlo Register your produc Buy Accessories, Co FOR PERFECT RESU CUSTOMER CARE A láhve, se při vaření v mikrovlnné troubě...
 • Page 20 MCC2581E-m 2. PoPIs VÝroBKU Dvířka trouby ovládací panel Displej Accessories Volič funkcí automatický kuchař Hodiny start/stop otočný knoflík zadávání času/hmotnosti MCC2581E-m 9 Accessories 3. PřísLUšeNstVí Nosič otočného talíře rošt grilu MCC2581E-m 9 skleněný otočný talíř...
 • Page 21 ČEŠTINA 21 Instalace otočného talíře • otočný talíř i nosič otočného talíře se musí při vaření vždy použít. 1. Nosič otočného talíře uložte na dno • Všechno jídlo a nádoby se vždy musí vnitřku trouby. položit na otočný talíř. 2. Uložte otočný talíř na nosič otočného • otočný talíř se otáčí jak po směru talíře podle obrázku. Dbejte na to, hodinových ručiček, tak i obráceným aby střed otočného talíře pevně směrem; toto je normální. seděl na hřídelce. Nikdy nepokládejte otočný talíř obráceně. 4. PřeD PrVNíM PoUžItíM Nastavení hodin Přerušení cyklu tepelné úpravy Po prvním připojení mikrovlnné trouby tepelnou úpravu můžete kdykoli do elektrické sítě nebo po výpadku přerušit jedním stisknutím tlačítka stop dodávky proudu bude displej blikáním nebo otevřením dvířek trouby. V obou upozorňovat, že zobrazený čas je případech dojde k následujícímu: nesprávný. Před použitím mikrovlnné • okamžitě se zastaví vyzařování trouby nastavte hodiny níže uvedeným mikrovln. postupem počínaje od bodu 2. • Vypne se gril, je však stále ještě velmi horký. Nebezpečí popálení! Chcete-li nastavit hodiny, postupujte • časovač se automaticky zastaví a...
 • Page 22 9. TROUBLESHOOTING . www.aeg.com 10. TECHNICAL INFORMA 5. ProVoz 11. ENVIRONMENT CONC CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. otočením knoflíku zadávání času/ When contacting Service, ens hmotnosti ve směru hodinových otočný volič funkcí umožňuje ručiček nastavte požadovaný čas. nastavit: Mikrovlnný výkon 100 %, The information can be found 3. stiskněte tlačítko „start“ (Viz 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, Gril G-1, horký strana 11).
 • Page 23 FOR PERFECT RESU V polovině nastaveného času se Na konci této funkce zazní zvonek, General information and tips General information and trouba zastaví, abyste mohli pokrm který signalizuje konec programu. Thank you for choosing this AEG product. We have create Register your product for better service: obrátit. Není-li provedena žádná Maximální doba pečení pomocí Thank you for choosing this A činnost, trouba se automaticky za grilu je 60 minut.
 • Page 24 10. TECHNICAL INFORMA The information can be found www.aeg.com 11. ENVIRONMENT CONC 2. otočením knoflíku zadávání času/ 3. stiskněte tlačítko „start“ Warning / Caution-Safety hmotnosti ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou Na konci této funkce zazní zvonek, General information and hmotnost. který signalizuje konec programu. 6. taBULKa ProGraMů Environmental informatio tabulka programů automatického kuchaře Subject to change without no FOR PERFECT RESU Stiskněte...
 • Page 25 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi ČEŠTINA 25 The information can be found on the rating plate. Model, čištění vnějších ploch Pro uvolnění odolných skvrn nechejte v mikrovlnné troubě vřít šálek vody po Při čištění ovládacího panelu otevřete dobu 2 až 3 minut. dvířka trouby. zabráníte tím náhodnému Warning / Caution-Safety information spuštění trouby. Vnější povrchy trouby Nikdy nepoužívejte k odstranění...
 • Page 26 9. INstaLaCe performance for many years, When contacting Service, ens CUSTOMER CARE A features you might not find on Thank you for choosing this AEG product. We have create Buy Accessories, Co The information can be found 1. odstraňte všechny reklamní štítky z ochrana uzemněním minimalizuje the very best from it.
 • Page 27 appropriate plug fitted. If it is liability should this safety measure not necessary to change the fuse in a be observed. non-rewireable plug, the fuse cover ČEŠTINA 27 must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is 10. P ozNÁMKy oHLeDNě žIVotNíHo obtained.
 • Page 28: Table Of Contents

  Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 29: Ohutusinfo

  The information can be found on the rating plate. Model, PNC 11. ENVIRONMENT CONC EESTi Buy Accessories, Consumables and Original spar OHUTUSINFO www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information Enne seadme paigaldamist ja • vaid pädev isik võib teha hooldus- General information and tips kasutamist lugege kaasasolev juhend ja remonditöid, mille puhul...
 • Page 30 Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop Thank you for choosing this A performance for many years, with innovative technologies www.aeg.com performance for many years, features you might not find on ordinary appliances. Please • järgige seadmega kaasas olevaid • veenduge, et ventilatsiooniavad ei...
 • Page 31 EESTi Ahjus kasutatavate nõude ja tarvikute juhend Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasutada erinevaid nõusid ja materjale. turvalisuse huvides ja vältimaks nõude ning seadme kahjustamist, tuleks iga toiduvalmistusmeetodi puhul kasutada ainult sobivaid nõusid. allpool on toodud üldised juhised. Materjal Toidunõud Töörežiim Mikrolaine Keraamika ja klaas CorningWare Kuumakindlad klaasnõud jAh*1...
 • Page 32 Get usage advice, br Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod www.aeg.com www.aeg.com/shop www.aeg.com Metallist või metallservaga nõusid tohib nõus. Seejuures ei tohi ahju kunagi Buy Accessories, Co mikrolaineahjus kasutada vaid juhul, järelevalveta jätta. Register your produc FOR PERFECT RESU CUSTOMER CARE A www.aeg.com/shop...
 • Page 33: Seadme Kirjeldus

  EESTi MCC2581E-m 2. SEADME KIRJELDUS ahjuuks juhtpaneel Ekraan Accessories funktsioonide valikunupp Automaatne küpsetus Kell Käivitamine/seiskamine Keeratav kooder MCC2581E-m 9 Accessories 3. TARVIKUD Pöördaluse tugi grillrest MCC2581E-m 9 Klaasist pöördalus...
 • Page 34: Enne Esimest Kasutamist

  Pöördaluse paigaldamine • Pöördalust ja selle tuge peab alati kasutama. 1. asetage pöördaluse tugi ahjuõõne • Kõik toidud ja nõud tuleb valmistamise põhja. ajaks panna pöördalusele. 2. asetage pöördalus toe peale nii, • Pöördalus liigub nii päri- kui nagu joonisel näidatud. Veenduge, vastupäeva ja see on tavaline. et pöördaluse rumm oleks korralikult võlli küljes kinni. Pöördalust ei tohi panna tagurpidi.
 • Page 35: Kasutamine

  We recommend the use of or seejärel uuesti mikrolainete võimsus kuni ekraanil kuvatakse soovitud 100%. võimsusaste. When contacting Service, ens Funktsioonid on toodud järgmises 2. Valige soovitud aeg, keerates tabelis. keeratavat kooderit päripäeva. The information can be found 3. vajutage nuppu „Käivitamine” (vt lk 11). Kui soovite valmistada toitu maksimaalsel Nupuvajutuste...
 • Page 36 Thank you for choosing this A Maksimaalne küpsetusaeg grilli Maksimaalne küpsetusaeg grilli Thank you for choosing this AEG product. We have create Warning / Caution-Safety information kasutades on 60 minutit. kasutades on 60 minutit. performance for many years, Environmental information...
 • Page 37: Programmide Tabel

  Visit our website for: 3 korda liha 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,3 ja 1,5 kg Get usage advice, br www.aeg.com 4 korda Pitsa 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55 ja 0,6 kg 5 korda...
 • Page 38: Tehnilised Andmed

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Välispinna puhastamine Kinnijäänud jääkide eemaldamiseks keetke mikrolaineahjus 2–3 minutit avage juhtpaneeli puhastamise ajaks tassitäit vett.
 • Page 39 CUSTOMER CARE A 9. PAIGALDAMINE performance for many years, Thank you for choosing this AEG product. We have create features you might not find on We recommend the use of or performance for many years, with innovative technologies Ühendamine vooluvõrku 1.
 • Page 40 Electrical connections 10. JÄÄTMEKÄITLUS Environmental information ja inimeste tervisele, mis ebaõige Sümbol tootel või selle pakendil kõrvaldamise korral ilmneda võiksid. osutab, et seda toodet ei ole lubatud Üksikasjalikuma info saamiseks toote käsitleda majapidamisjäätmena. See...
 • Page 41 FOR PERFECT RESULTS Hvala vam što ste odabrali ovaj aeG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product.
 • Page 42 When contacting Service, ensure that you have the following d 9. TROUBLESHOOTING . The information can be found on the rating plate. Model, PNC 10. TECHNICAL INFORMA www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar 11. ENVIRONMENT CONC INForMaCIJe o sIGUrNostI www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information Prije postavljanja i korištenja uređaja,...
 • Page 43 FOR PERFECT RESU Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop www.aeg.com/shop performance for many years, with innovative technologies HrVATSKI 43 Thank you for choosing this A features you might not find on ordinary appliances. Please performance for many years, • Pridržavajte se uputa za postavljanje...
 • Page 44 Vodič kroz posuđe i pribor pećnice razno posuđe i razni materijali mogu se koristiti za kuhanje u vašoj mikrovalnoj pećnici. radi vaše sigurnosti i radi sprječavanja šteta na posuđu i vašoj mikrovalnoj pećnici odaberite odgovarajuće posuđe i materijale ovisno o metodi kuhanja. slijedeći je popis općenit. Materijal Posuđe Način rada Mikrovalna pećnica Keramika i staklo Posuđe Corning Vatrostalno stakleno posuđe Da*1 stakleno posuđe s metalnom dekoracijom olovnokristalno staklo Porculan Bez metalne dekoracije Lončarija*2 Plastika Vatrostalno posuđe za mikrovalnu pećnicu Plastični omot Metal Pladanj za pečenje aluminijska folija*3 Papir šalice, tanjuri, ubrusi Voštani papir Drvo Dodatna oprema Umetak za roštiljanje okretni tanjur DA: Posuđe i pribor za korištenje NE: Posuđe i pribor za izbjegavanje *1 Samo ako nema metalni rub.
 • Page 45 Get usage advice, br www.aeg.com HrVATSKI 45 Buy Accessories, Co CUSTOMER CARE A Metalno posuđe i posuđe s metalnim Probodite namirnice koje imaju neporoznu www.aeg.com/shop rubom ne može se koristiti u mikrovalnoj kožicu ili opnu, kako bi spriječili nakupljanje Register your produc pećnici, osim ako je izričito namijenjeno za pare i prskanje. Jabuke, krumpiri, kokošja www.aeg.com/prod We recommend the use of or uporabu u mikrovalnoj pećnici. jetrica i žumanjci su primjeri namirnica koje FOR PERFECT RESU spremnici s uskim otvorom, npr. boce, ne morate probosti. When contacting Service, ens smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj sadržaj dječjih bočica i staklenki potrebno...
 • Page 46: Opis Proizvoda

  MCC2581E-m 2. oPIs ProIzVoDa Vrata pećnice Upravljačka ploča Prikaz Accessories Podešivač funkcija automatsko kuhanje start / stop okretni programator MCC2581E-m 9 Accessories 3. DoDatNa oPreMa Postolje okretnog tanjura Umetak za roštiljanje MCC2581E-m 9 stakleni okretni tanjur...
 • Page 47: Prije Prve Uporabe

  HrVATSKI 47 Postavljanje okretnog tanjura • Potrebno je uvijek koristiti okretni tanjur i postolje okretnog tanjura 1. stavite postolje okretnog tanjura na • sva hrana i spremnici hrane uvijek dno mikrovalne pećnice se stavljaju na taj okretni stol prilikom 2. stavite okretni tanjur na njegovo kuhanja. postolje kao što je prikazano na slici • ovaj se okretni tanjur okreće u smjeru Uvjerite se da je središte okretnog kazaljke na satu i u suprotnom smjeru; tanjura sigurno sjelo u osovinu to je normalno. okretnog tanjura Nikada nemojte stavljati okretni tanjur naopako. 4. PrIJe PrVe UPoraBe Postavljanje sata • ispuštanje mikrovalova odmah prestaje. Nakon uključivanja mikrovalne pećnice • roštilj se deaktivira, ali je još uvijek po prvi put ili nakon nestanka struje, vrlo vruć. opasnost od opekotina digitalni pokazivač sata će treptati • tajmer se automatski zaustavlja i označavajući da prikazano vrijeme nije pokazuje preostalo vrijeme rada. točno Prije uporabe mikrovalne pećnice, podesite sat dolje opisanim postupkom, ako želite, sad možete: počevši od 2. koraka okrenuti ili promiješati hranu radi...
 • Page 48: Rad Uređaja

  10. TECHNICAL INFORMA www.aeg.com 11. ENVIRONMENT CONC 5. raD UređaJa CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. Postavite potrebno vrijeme okretanjem When contacting Service, ens okretnog programatora u smjeru Tipka za odabir funkcije kružni kazaljke na satu je birač, a funkcije su: Mikrovalna The information can be found 3. Pritisnite "start" (pogledajte 11. stranicu) snaga 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, ako se zahtijeva kuhanje maksimalnom roštilj G-1, konvekcija 230°C, 220°C, snagom, možete preskočiti 1. i početi 200°C, 180°C,160°C, kombinacija -1 , FOR PERFECT RESU izravno s 2. korakom...
 • Page 49 General information and vremena, što vam omogućuje se zvono koje signalizira kraj Thank you for choosing this A Register your product for better service: okretanje jela ako ništa ne programa. Maksimalno vrijeme Thank you for choosing this AEG product. We have create performance for many years, poduzmete, pećnica će se nakon kuhanja roštiljem je 60 minuta Buy Accessories, Co Environmental information Environmental informatio www.aeg.com/productregistration...
 • Page 50: Tablice Programa

  10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com Warning / Caution-Safety 2. Postavite potrebnu težinu okretanjem Na kraju ove funkcije oglasit će General information and okretnog programatora u smjeru se zvono koje signalizira kraj kazaljke na satu. programa. 3. Pritisnite "start" Environmental informatio 6. taBLICa ProGraMa Subject to change without no FOR PERFECT RESU tablica programa automatskog kuhanja Thank you for choosing this A Pritišćite tipku...
 • Page 51: Tehničke Informacije

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi HrVATSKI 51 The information can be found on the rating plate. Model, čišćenje vanjskog dijela Kod tvrdokornih naslaga, ostavite šalicu vode da zavri u mikrovalnoj pećnici 2 ili otvorite vrata pećnice kada čistite 3 minute. upravljačku ploču. time ćete spriječiti Warning / Caution-Safety information neželjeno uključivanje pećnice. Potrebno Nikada nemojte koristiti nož ili je očistiti vanjske površine mikrovalne General information and tips...
 • Page 52: Postavljanje

  Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop Register your produc CUSTOMER CARE A 9. PostaVLJaNJe Thank you for choosing this AEG product. We have create performance for many years, www.aeg.com/prod performance for many years, with innovative technologies features you might not find on We recommend the use of or spajanje na električnu mrežu...
 • Page 53: Briga Za Okoliš

  be used until a replacement is obtained. HrVATSKI 53 Electrical connections 10. BrIGa za oKoLIš Environmental information posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje simbol na proizvodu ili na njegovoj bi moglo uzrokovati neodgovarajuće ambalaži označuje da se s tim rukovanje otpadom ovog proizvoda. proizvodom ne smije postupiti kao s za detaljnije informacije o recikliranju otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, ovog proizvoda, molimo kontaktirajte treba ga odnijeti na odgovarajuće mjesto vaš lokalni gradski ured, službu za za sakupljanja električnih i elektroničkih zbrinjavanje otpada iz domaćinstva ili uređaja za recikliranje. Propisnim trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih...
 • Page 54 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS technikai megoldások pedig megkönnyítik az életet - számos olyan funkcióval Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable rendelkezik, melyeket a hétköznapi készülékek esetében hiába keresne. Kérjük, Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 55 When contacting Service, ensure that you have the following d Register your product for better service: The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com/productregistration MAGYAr 55 BIztoNsÁGI eLőírÁsoK Warning / Caution-Safety information Buy Accessories, Consumables and Original spar a készülék elhelyezése, valamint...
 • Page 56 • a készüléket ne használja elhelyezésre vonatkozó előírásokat. When contacting Service, ens munkafelületként, és a sütőteret ne Visit our website for: • a készülék bárhol elhelyezhető a Thank you for choosing this AEG product. We have create Subject to change without notice. CUSTOMER CARE AND SERVICE használja tárolási célokra. konyhában. Ügyeljen rá, hogy a The information can be found performance for many years, with innovative technologies sütőtt egy vízszintes, sima felületre...
 • Page 57 MAGYAr 57 Használható edények és tartozékok a mikrohullámú sütő használata során számos edény és anyag használható. az ön biztonsága, továbbá az edények és a sütő károsodásának megelőzése érdekében minden egyes sütési folyamathoz a megfelelő edényt, illetve anyagot használja. az alábbi lista egy általános ismertető. Anyagok Edények Üzemmód Mikrohullám Kerámia és üveg tűzálló edény IGEN Hőálló üvegedények IGeN*1 Üvegedény fém díszítéssel ólomkristály Porcelán Fémdíszítés nélkül IGEN agyagedény*2 IGEN Műanyag Mikrohullámú sütőhőálló ruházat IGEN Műanyag fólia IGEN Fém tepsi alumínium fólia*3 IGEN Papír Csészék, tányérok, törölközők IGEN zsírpapír IGEN tartozékok Grillező rács Forgótányér IGEN IGeN: alkalmas eszközök és tartozékok NeM: Nem alkalmazható eszközök és tartozékok *1 Csak akkor, ha nincs fém borítás.
 • Page 58 Register your produc Buy Accessories, Co Get usage advice, br www.aeg.com/prod www.aeg.com/shop www.aeg.com www.aeg.com nem használhatók a mikrohullámú sütőben, a bőrrel és héjjal rendelkező élelmiszereket kivéve ha kifejezetten mikrohullámú sütőben szurkálja meg villával, hogy a keletkező Buy Accessories, Co CUSTOMER CARE A történő használatra lettek kialakítva. gőzök könnyebben távozhassanak és ne Register your produc www.aeg.com/shop szűk szájnyílású edények, üvegek nem roncsolják szét őket. az almát, a burgonyát, www.aeg.com/prod használhatók a mikrohullámú sütőben. a csirke májat, valamint a tojássárgáját meg We recommend the use of or Legyen nagyon óvatos, amikor az...
 • Page 59: Termékleírás

  MAGYAr 59 MCC2581E-m 2. terMéKLeírÁs sütő ajtó Kezelőpanel Kijelző Accessories Funkcióválasztó automatikus sütés óra start/stop Forgótárcsa MCC2581E-m 9 Accessories 3. tartozéKoK Forgótányér támasz Grillező állvány MCC2581E-m 9 az üveg forgótányér...
 • Page 60: Az Első Használat Előtt

  • Főzésnél a forgótányér támasznak is és a forgótányérnak is a mikrohullámú 1. Helyezze a forgótányér támaszt a sütőben kell lennie. sütőtér aljára. • a melegítendő, főzendő ételt mindig a 2. Helyezze rá a forgótányért a forgótányérra kell ráhelyezni. támaszra a képen látható módon. • a forgótányér az óramutató járásával Ügyeljen arra, hogy a forgótányér megegyezően és azzal ellentétesen is aljának közepén lévő kialakítás foroghat; ez teljesen normális jelenség. pontosan illeszkedjen a meghajtó tengelyre. soha ne használja a forgótányért a felső oldalával lefelé forgatva. 4. az eLső HaszNÁLat eLőtt az óra beállítása sütési ciklus megszakítása amikor a mikrohullámú sütőt először Bármikor megállíthatja a sütési csatlakoztatja a hálózathoz, illetve folyamatot, ha megnyomja a stop gombot áramkimaradás után az órakijelző villogva egyszer, vagy ha kinyitja a sütő ajtaját. jelzi, hogy a mutatott idő nem helyes. a Mindkét esetben: mikrohullámú sütő használata előtt állítsa • a mikrohullám kibocsátás azonnal leáll. be az órát az alább ismertetett eljárás • a grill kikapcsolásra kerül, de még...
 • Page 61: Működés

  9. TROUBLESHOOTING . www.aeg.com/shop MAGYAr 61 10. TECHNICAL INFORMA 5. MűKöDés 11. ENVIRONMENT CONC CUSTOMER CARE A 2. a forgótárcsa óramutató járásával We recommend the use of or megegyező irányban történő A kívánt funkció kiválasztásához elforgatásával állítsa be a kívánt időt. a funkcióválasztó gombot forgatni When contacting Service, ens 3. Nyomja meg a „start” gombot (Lásd a kell, a rendelkezésre álló funkciók: 11. oldalon). The information can be found mikrohullám teljesítmény: 100%, 70%,...
 • Page 62 General information and tips General information and Register your product for better service: tegye az étel megfordítását. Ha jelzi a program befejezését. Thank you for choosing this AEG product. We have create nem történik semmi, a sütő 1 perc a maximális sütési idő a grill www.aeg.com/productregistration Thank you for choosing this A elteltével automatikusan újraindul. használata esetén 60 perc. Environmental information...
 • Page 63 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, the very best from it. 1,3 és 1,5 kg 3-szor Hús 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, Visit our website for: 1,3 és 1,5 kg 4-szer Pizza 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, Get usage advice, br 0,5, 0,55 és 0,6 kg www.aeg.com 5-ször Hal 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 és 1,0 kg 6-szor Csirke 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, Register your produc 1,8 és 2,0 kg www.aeg.com/prod 7. ÁPoLÁs és tIsztítÁs Buy Accessories, Co Belső tisztítás...
 • Page 64 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Külső tisztítás a makacs szennyeződések eltávolításához 2-3 percig forraljon egy csésze vizet a a kezelőpanel tisztításakor nyissa ki az mikrohullámú sütőben. ajtót. ezzel elkerülheti a véletlenszerű Warning / Caution-Safety information bekapcsolást. a külső felületeket enyhe soha ne használjon kést, mosogatószeres meleg vízzel tisztítsa...
 • Page 65 FOR PERFECT RESU CUSTOMER CARE A www.aeg.com/shop elektromos csatlakoztatás Register your produc 1. távolítson el minden reklámfóliát az Thank you for choosing this AEG product. We have create ajtóról. a készüléket 230 V / 50 Hz-es Thank you for choosing this A www.aeg.com/prod We recommend the use of or performance for many years, with innovative technologies 2. Helyezze a sütőt egy vízszintes,...
 • Page 66: Környezetvédelmi Szempontok

  Electrical connections 10. KörNyezetVéDeLMI szeMPoNtoK Environmental information a terméken vagy a csomagoláson gyakorolt potenciálisan kedvezőtlen található jelzés azt jelenti, hogy következményeket, amelyeket a termék a termék nem kezelhető háztartási nem megfelelő hulladékkezelése hulladékként. ehelyett a terméket el kell okozhatna. Ha részletesebb szállítani az elektromos és elektronikai tájékoztatásra van szüksége a termék készülékek újrahasznosítására újrahasznosítására vonatkozóan, szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi azzal, hogy gondoskodik ezen termék önkormányzattal, a háztartási hulladékok megfelelő megsemmisítéséről, segít kezelését végző szolgálattal, illetve azzal megelőzni azokat, a környezetre, a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
 • Page 67 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product.
 • Page 68: Informazioni Per La Sicurezza

  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information leggere attentamente le istruzioni deve essere messo in funzione finché...
 • Page 69 When contacting Service, ens la cavità di cottura come spazio per Thank you for choosing this AEG product. We have create • Il forno può essere collocato in riporvi oggetti. qualsiasi posizione della cucina. The information can be found...
 • Page 70 Guida agli utensili e accessori adatti all'uso nel forno a microonde Per la cottura nel forno a microonde si possono usare diversi utensili e materiali. Per la sicurezza dell'utente e per non danneggiare gli utensili e il forno, scegliere utensili e materiali idonei a ogni metodo di cottura.
 • Page 71 Visit our website for: Register your produc 11. ENVIRONMENT CONC Buy Accessories, Co iTaLiaNo www.aeg.com/prod Get usage advice, br www.aeg.com/shop nel forno a microonde non si devono usare controllo il forno quando si effettua questo www.aeg.com utensili di metallo o con parti metalliche, tipo di cottura.
 • Page 72: Descrizione Del Prodotto

  Porta del forno Pannello dei comandi display Accessories Selettore delle funzioni tasto di cottura automatica orologio tasto avvio/Stop Manopola di regolazione MCC2581E-m 9 Accessories 3. ACCESSORI Supporto del piatto girevole griglia per il grill MCC2581E-m 9 Piatto girevole di vetro...
 • Page 73: Preparazione Al Primo Utilizzo

  iTaLiaNo Installazione del piatto girevole • Si devono sempre usare il piatto girevole e il relativo supporto 1. Collocare il supporto del piatto • Tutti gli alimenti e i relativi recipienti girevole sul fondo della camera di devono sempre essere collocati sul cottura. piatto girevole per la cottura. 2. Collocare il piatto girevole sul • Il piatto girevole ruota in senso orario relativo supporto come illustrato nel e antiorario; questo è normale.
 • Page 74: Uso Dell'apparecchiatura

  10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. USO DELL’APPARECCHIATURA CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. impostare il tempo di cottura ruotando la When contacting Service, ens manopola di regolazione in senso orario. La manopola di selezione funzione 3.
 • Page 75 Environmental information Environmental informatio Thank you for choosing this AEG product. We have create Thank you for choosing this A 1 minuto. è di 60 minuti. Buy Accessories, Co performance for many years, with innovative technologies performance for many years, www.aeg.com/shop...
 • Page 76: Pulizia E Cura

  10. TECHNICAL INFORMA www.aeg.com 11. ENVIRONMENT CONC Warning / Caution-Safety 2. impostare il peso degli alimenti ruotando Al termine di questa funzione, un General information and la manopola di regolazione in senso segnale acustico indica la fine del orario. programma. 3. Premere il tasto “avvio".
 • Page 77: Dati Tecnici

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi iTaLiaNo The information can be found on the rating plate. Model, Per rimuovere depositi difficili, fare bollire un panno morbido e pulito per rimuovere i una tazza d'acqua nel forno a microonde depositi di cibo.
 • Page 78 CUSTOMER CARE A di alimentazione e una spina per una Thank you for choosing this A la superficie deve essere Thank you for choosing this AEG product. We have create presa ShUKO da 230 v - 50 hz. The information can be found sufficientemente solida da sostenere...
 • Page 79 be used until a replacement is obtained. iTaLiaNo Electrical connections 10. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI Environmental information salute umana, che potrebbero derivare il simbolo riportato sul prodotto o dalla manipolazione inappropriata sull'imballo indica che il prodotto non del prodotto. Per informazioni più può essere smaltito insieme ai normali dettagliate sul riciclaggio di questo rifiuti domestici.
 • Page 80 бермейтін жаңа технологиямен жасалған, ұзақ жылдар бойы пайдалануға Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable болатын, тұрмыс-тіршілікті жеңілдететін мінсіз сапа үлгісін жасап шығардық.
 • Page 81 When contacting Service, ensure that you have the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate. Model, PNC ҚАЗАҚ 81 ҚАуІПсІЗдІк АҚПАРАтЫ Buy Accessories, Consumables and Original spar Warning / Caution-Safety information www.aeg.com/shop Құрылғыны орнатып іске қолданар • Құрылғыны бумен тазалау құралын General information and tips алдында бірге жеткізілген нұсқауларды...
 • Page 82 We recommend the use of or features you might not find on ordinary appliances. Please www.aeg.com www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA When contacting Service, ens the very best from it. www.aeg.com The information can be found 11. ENVIRONMENT CONC 1.4 Пайдалану • Құрылғыны уақытылы тазалап, Register your produc тағамның қалдықтарын алып отыру...
 • Page 83 ҚАЗАҚ 83 Пештің жабдығы мен керек-жарақтары бойынша нұсқаулық Микротолқынды пеште тамақ пісіру үшін неше түрлі ыдыс-аяқ пен материалдарды қолдануға болады. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін және ыдыс-аяқ пен пештің бүлінуіне жол бермеу үшін, тамақ дайындаудың әрбір тәсілі үшін тиісті ыдыс-аяқ пен материалдарды пайдаланыңыз. төмендегі тізім жалпылама кеңес береді. Материал Ыдыс-аяқ Жұмыс режимі Микротолқынды пеш керамика және шыны "корнинг" ыдысы иӘ Қызуға төзімді шыны ыдыс иӘ*1 темірмен әрленген шыны ыдыс жоҚ Қорғасынды хрусталь жоҚ Қытай Металл жалатылмаған иӘ керамика*2 иӘ Пластик Микротолқын қызуына төзімді киім иӘ Пластик орауыш иӘ Металл Пеш таба жоҚ Алюминий қағаз*3 иӘ Қағаз тостақ, тәрелке, сүлгі иӘ Балауызды қағаз иӘ Ағаш...
 • Page 84 9. TROUBLESHOOTING . FOR PERFECT RESU www.aeg.com 10. TECHNICAL INFORMA Аса майлы немесе қанты көп тағам оларды пештен алғанда аса абай Thank you for choosing this A 11. ENVIRONMENT CONC салынған пластик ыдысты пайдаланудан болыңыз. оларды пештен алған кезде performance for many years, сақтаныңыз, себебі, мұндай тағамдар шүберекпен ұстаған немесе қолғап киген аса қатты ысиды да, кейбір пластик жөн. features you might not find on FOR PERFECT RESU ыдысты ерітіп жіберуі ықтимал.
 • Page 85 төмендегі қадамдарды жасау осы пеште қыздырмау керек, керек: жарылып кетуі мүмкін. кей Environmental informatio тар мойынды тік қабырғалы жағдайда қабығы аршылған ыдысты пайдаланбауға жұмыртқа да пісіру барысында тырысыңыз. жарылып кетуі мүмкін. Әрқашан Subject to change without no Қатты қыздырып жібермеңіз. сарысын тесіңіз, содан кейін Ыдысты пешке қоярдың алдында қақпақпен жабыңыз да, қақпақты және қыздырудың орта тұсында ашардан бұрын бір минут қоя сұйық тамақты араластырыңыз. тұрыңыз. оны қыздырып болған соң пеш ішіне біраз уақыт қоя тұрыңыз да, абайлап алмас бұрын тағы да араластырыңыз. MCC2581E-m 2. БҰйЫМ сиПАттАМАсЫ Пештің есігі Басқару панелі Бейнебет Функция таңдайтын тетік Автоматты пісіру сағат Бастау/тоқтату Айналмалы кодер...
 • Page 86 MCC2581E-m 9 Accessories 3. кеРек-жАРАҚтАР Бұрылмалы табақты орнату Бұрылмалы таған MCC2581E-m 9 MCC2581E-m 9 1. Бұрылмалы табақтың тірегін Accessories пештің табанына қойыңыз. 2. Бұрылмалы табақты суретте көрсетілгендей, бұрылмалы тағанға орналастырыңыз. Бұрылмалы Бұрылмалы шыны табақ табақтың білікшесінің оның науашасына мықтап бекігеніне көз жеткізіңіз. Бұрылмалы табақты ешқашан төңкеріп қоймаңыз. • Бұрылмалы табақты және бұрылмалы табақтың тірегін әрқашан пайдалану керек • тамақ пісіру үшін барлық тағам мен Гриль торы тамақ салынған сауыттар әрқашан да осы бұрылмалы табақтың үстіне қойылады. • осы бұрылмалы табақ сағат тілінің бағытымен және керісінше айналады; бұл қалыпты жағдай. 4. БІРІНшІ ҚолдАНғАНғА дейІН...
 • Page 87 ҚАЗАҚ 87 Visit our website for: Ас үй таймері 1. "сағат" пернесін сағат жыпылықтай бастағанша басыңыз. Бұл функцияны минут операторы Get usage advice, br 2. Қажетті сағатты орнату үшін ретінде пайдалануға болады. осы айналмалы тетікті бұраңыз. функцияны пайдаланған кезде www.aeg.com 3. "сағат" пернесін минут мәндері таймердің қаншалықты ұзақ жұмыс жыпылықтай бастағанша басыңыз. істейтінін көрсетпейсіз, бірақ ескерту 4. Қажетті минутты орнату үшін сигналының қай кезде естілуге тиіс айналмалы тетікті бұраңыз. екенін көрсетесіз. Register your produc 5. "Бастау" пернесін басыңыз. www.aeg.com/prod 5. жҰМЫс жүйесІ...
 • Page 88 Register your product for better service: Get usage advice, brochures, trouble shooter, se performance for many years, www.aeg.com/prod www.aeg.com/productregistration www.aeg.com www.aeg.com features you might not find on Warning / Caution-Safety the very best from it. жылдам бастау осы функцияның соңында Buy Accessories, Co General information and тағам салатын және қажетті...
 • Page 89 Register your produc ҚАЗАҚ 89 Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod осы функцияның соңында осы функцияның соңында General information and tips General information and бағдарламаның аяқталғанын бағдарламаның аяқталғанын хабарлау үшін сигнал естіледі. хабарлау үшін сигнал естіледі. Buy Accessories, Co Environmental information Environmental informatio салмақ бойынша автоматты Автоматты пісіру www.aeg.com/shop түрде жібіту 1 алдын ала қыздыру және 5 пісіру Subject to change without notice.
 • Page 90 2 немесе 3 минут микротолқынды FOR PERFECT RESULTS жанып кетуі мүмкін. Бұл пештің жұмыс пеште қайнатыңыз. Warning / Caution-Safety өнімділігін төмендетіп, көңірсіген жаман иіс шығуына себеп болуы Пештің қабырғасына жабысып General information and Thank you for choosing this AEG product. We have create мүмкін. қалған қалдықтарды ешқашан пышақ не басқа құралдармен Пештің қандай да бір бөлшектеріне performance for many years, with innovative technologies тиісіп, өзгерту енгізуге немесе қырып алуға әрекеттенбеңіз. Environmental informatio жөндеуге тырыспаңыз.
 • Page 91 корпустың ені 420 мм the very best from it. корпустың тереңдігі 390 мм корпустың биіктігі 210 мм Visit our website for: көлемі 25 литр Get usage advice, br Қорек көзі 230 В, 50 Гц www.aeg.com сақтандырғыш 10 a Микротолқын (Қуаты) 900 Вт Register your produc Гриль (Қуаты) 1200 Вт www.aeg.com/prod салмағы 17,8 кг 9. оРНАту Buy Accessories, Co www.aeg.com/shop...
 • Page 92 МІНДЕттІ тҮрДЕ ЖЕрГЕ ҚОсу көзінің жерге қосылған The information can be found on the rating plate. Model, кЕрЕк. қорғаныспен қамтамасыз Subject to change without notice. Бұл сақтық шарасы MCC2581E-m 17 Environmental informatio етілгеніне қатысты күмәніңіз This appliance must be earthed. If орындалмаған жағдайда this appliance is fitted with a non- болса, электрші маманға...
 • Page 93 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Pateicamies, ka izvēlējāties aeG produktu. esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 94 When contacting Service, ensure that you have the following d 8. CARE AND CLEANING The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar 9. TROUBLESHOOTING . DrošīBas INForMāCIJa www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA Warning / Caution-Safety information 11.
 • Page 95 Buy Accessories, Consumables and Original spar Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop • Noņemiet visu iepakojumu. • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres Thank you for choosing this AEG product. We have create performance for many years, • Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu nav bloķētas. CUSTOMER CARE A performance for many years, with innovative technologies ierīci.
 • Page 96 Cepeškrāsns piederumu lietošanas pamācība Mikroviļņu krāsnī var izmantot dažādus piederumus un materiālus. Jūsu drošībai, kā arī lai nebojātu piederumus un krāsni, katrai ēdiena gatavošanas metodei izvēlieties piemērotus piederumus un materiālus. zemāk esošais saraksts ir vispārīgs. Materiāls Piederumi Darbības režīms Mikroviļņu krāsns Keramika un stikls Karstumizturīgi izstrādājumi Jā Karstumizturīgi stikla izstrādājumi Jā*1 stikla izstrādājumi ar metāla rotājumu svina kristāla glāzes Porcelāns Bez metāla rotājuma Jā Keramika*2 Jā Plastmasa Mikroviļņu krāsns ugunsizturīgi trauki Jā Pārtikas plēve Jā Metāls Cepešpanna alumīnija folija*3 Jā Papīrs Krūzes, šķīvji, dvieļi Jā Cepamais papīrs Jā Koks Papildpiederumi Grila restes Nē rotējošais paliktnis Jā...
 • Page 97 Get usage advice, br 11. ENVIRONMENT CONC Register your produc www.aeg.com LATVIEŠU 97 www.aeg.com/prod Visit our website for: Neatstājiet krāsni bez uzraudzības un, Mikroviļņu krāsnī nevajadzētu cept ēdienus sildot vai gatavojot tajā ēdienu plastmasas, lielā eļļas daudzumā, jo tauku taukvielu Get usage advice, br Register your produc papīra vai cita veida viegli uzliesmojošos temperatūru nevar kontrolēt un var rasties Buy Accessories, Co traukos, laiku pa laikam pārbaudiet tās bīstamas situācijas.
 • Page 98 MCC2581E-m 2. ProDUKta aPraKsts Krāsns durtiņas Vadības panelis Displejs Accessories Funkciju pārslēgs automātiskā gatavošana Pulkstenis sākt/apturēt Pagriežams kodētājs MCC2581E-m 9 Accessories 3. PaPILDPIeDerUMI rotējošā paliktņa turētājs Grila restes MCC2581E-m 9 stikla rotējošais paliktnis...
 • Page 99 LATVIEŠU 99 rotējošā diska uzstādīšana • Vienmēr jāizmanto gan rotējošais paliktnis, gan paliktņa turētājs. 1. Novietojiet rotējošā paliktņa turētāju • Visi gatavošanai paredzētie ēdieni un uz krāsns dobuma pamatnes. ēdienu trauki vienmēr jānovieto uz šī 2. Novietojiet rotējošo paliktni uz rotējošā paliktņa. paliktņa turētāja virsas, kā tas ir • šis rotējošais disks griežas pulksteņa parādīts zīmējumā. Pārliecinieties, ka rādītāja un pretējā virzienā, tas ir rotējošā diska cieši aptver rotējošā normāli. diska asi. Nekad neuzstādiet rotējošo paliktni ar apakšu uz augšu. 4. PIrMs PIrMās LIetošaNas reIzes Pulksteņa iestatīšana Gatavošanas cikla apturēšana Pirmo reizi pieslēdzot mikroviļņu Varat apturēt gatavošanas procesu krāsni vai arī pēc elektrības piegādes jebkurā brīdī, vienu reizi nospiežot pārtraukuma, sāks mirgot pulksteņa apturēšanas taustiņu vai atverot ierīces displejs, norādot, ka parādītais laiks durtiņas. abos gadījumos: nav pareizs. Pirms mikroviļņu krāsns • Mikroviļņu emisija tiks nekavējoties izmantošanas, pielāgojiet pulksteni, apturēta. izmantojot iepriekš aprakstītās darbības, • Grils tiks deaktivizēts, taču tas vēl sākot ar 2. darbību.
 • Page 100 11. ENVIRONMENT CONC 9. TROUBLESHOOTING . 100 www.aeg.com CUSTOMER CARE A 10. TECHNICAL INFORMA 5. LIetošaNa We recommend the use of or 11. ENVIRONMENT CONC When contacting Service, ens 3. Nospiediet „sākt” The information can be found (skatiet 11. lappusi) Funkciju selektora darbība ir Ja nepieciešama gatavošana, izmantojot apļveida; funkcijas mainās šādā secībā: maksimālu jaudu, jūs varat izlaist 1. darbību mikroviļņu jauda 100%, 70%, 50%, 30%,...
 • Page 101 Register your product for better service: darbības netiek veiktas, krāsns kas liecinās par to, ka programma ir Thank you for choosing this A automātiski aktivizēsies pēc beigusies. Maksimālais gatavošanas www.aeg.com/productregistration Thank you for choosing this AEG product. We have create 1 minūtes laiks, lietojot grilu, ir 60 minūtes. Buy Accessories, Co performance for many years, Environmental informatio performance for many years, with innovative technologies www.aeg.com/shop...
 • Page 102 10. TECHNICAL INFORMA 102 www.aeg.com 11. ENVIRONMENT CONC Warning / Caution-Safety 2. Iestatiet vajadzīgo svaru, pagriežot šīs funkcijas beigās atskanēs General information and rotējošo kodētāju pulksteņa rādītāja zvans, kas liecinās par to, ka virzienā. programma ir beigusies. 3. Nospiediet „sākt” Environmental informatio 6. ProGraMMU taBULa Subject to change without no automātiskās gatavošanas programmu tabula FOR PERFECT RESU Nospiediet taustiņu Kategorija Displejs Svars Thank you for choosing this A...
 • Page 103 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi LATVIEŠU 103 The information can be found on the rating plate. Model, ārpuses tīrīšana Lai atmiekšķētu grūti notīrāmas ēdiena atliekas, vāriet vienu tasi ūdens Kad tīrāt vadības paneli, atveriet krāsns mikroviļņu krāsnī 2 vai 3 minūtes. durvis. šādi krāsns netiks nejauši Warning / Caution-Safety information ieslēgta. Krāsns ārpuses virsmas jātīra Nekad neizmantojiet nazi vai citu ar saudzīgu, šķidru tīrīšanas līdzekli un General information and tips...
 • Page 104 When contacting Service, ens Krāsns piegādāta komplektā ar strāvas Buy Accessories, Co 2. Krāsns ir jāuzstāda uz līdzenas, Thank you for choosing this AEG product. We have create vadu un kontaktdakšu 230 V, 50 Hz The information can be found horizontālas virsmas. Virsmai ir jābūt We recommend the use of or tīklam, kontaktligzdai ar zemējumu.
 • Page 105 be used until a replacement is obtained. LATVIEŠU 105 Electrical connections 10. aPsVērUMI Par VIDes aIzsarDzīBU Environmental information negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku Iedegsies apzīmējums uz veselību, kas iespējam, neievērojot šī izstrādājuma un tam pievienotajos izstrādājuma utilizācijas noteikumus. dokumentos nozīmē to, ka šo ierīci Lai iegūtu plašāku informāciju par šī nedrīkst izmest kopā ar parastiem izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties sadzīves atkritumiem. tā ir jānodod ar vietējās pašvaldības administrāciju, piemērotā elektriskā un elektroniskā mājsaimniecības atkritumu savākšanas aprīkojuma savākšanas un otrreizējās dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties pārstrādes vietā. Nodrošinot šī ierīci. izstrādājuma pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli...
 • Page 106 FOR PERFECT RESULTS veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose...
 • Page 107: Www.aeg.com

  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC LIETUVIŠKAI 107 Buy Accessories, Consumables and Original spar saUGos INForMaCIJa www.aeg.com/shop Warning / Caution-Safety information Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, • Jeigu durelės arba sandarinamosios General information and tips atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.
 • Page 108 CUSTOMER CARE A • Nuimkite visas pakavimo medžiagas. • Nepalikite veikiančio prietaiso be • Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto Thank you for choosing this AEG product. We have create the very best from it. priežiūros. prietaiso. Environmental information performance for many years, with innovative technologies • Nespauskite atvirų durelių.
 • Page 109 LIETUVIŠKAI 109 Mikrobangų krosnelės reikmenys ir priedai Maisto gaminimui mikrobangų krosnelėje galima naudoti įvairius reikmenis ir priedus. asmeninės saugos sumetimais ir kad nebūtų pažeisti reikmenys bei pati krosnelė, kiekvienam maisto gaminimo metodui pasirinkite tinkamus reikmenis ir medžiagas. toliau pateikiame orientacines gaires. Medžiaga reikmenys Veikimo režimas Mikrobangų krosnelė Keramika ir stiklas Nedužūs indai taIP Karščiui atsparūs stikliniai indai taIP*1 stikliniai indai su metaline apdaila Krištolas Kinija Be metalinės apdailos taIP Keramika*2 taIP Plastikas atsparūs karščiui ir skirti mikrobangų taIP krosnelėms Plastikinė vyniojimo plėvelė taIP Metalas Kepimo skarda aliuminio plėvelė*3 taIP Popierius Puodeliai, lėkštutės, rankšluosčiai taIP Vaškuotas popierius taIP Mediena Priedai Grilio grotelės sukamasis pagrindas taIP...
 • Page 110 Visit our website for: www.aeg.com/prod 110 www.aeg.com Get usage advice, br Register your produc Nepalikite krosnelės be priežiūros, Mikrobangų krosnelėje galima ruošti www.aeg.com Buy Accessories, Co retkarčiais pažiūrėkite, jeigu šildote ar kukurūzų spragėsius, tačiau tik www.aeg.com/prod gaminate maistą plastikinėse, popierinėse specialiuose šios paskirties pakuotėse ar www.aeg.com/shop ar kitose degiose talpose. induose. Gamindami spragėsius, niekada Mikrobangų krosnelėje negalima naudoti nepalikite krosnelės be priežiūros. Register your produc metalinių reikmenų ir reikmenų su metaline Maisto produktus su nelaidžia odele ar Buy Accessories, Co FOR PERFECT RESU www.aeg.com/prod...
 • Page 111: Priedai

  LIETUVIŠKAI 111 MCC2581E-m 2. GaMINIo aPIBūDINIMas Krosnelės durelės Valdymo skydelis rodinys Accessories Funkcijų parinkimo rankenėlė automatinis režimas Laikrodis Paleidimas / sustabdymas Nuostatų rankenėlė MCC2581E-m 9 Accessories 3. PrIeDaI sukamojo pagrindo atrama Grilio grotelės MCC2581E-m 9 stiklinis sukamasis padėklas...
 • Page 112 112 www.aeg.com sukamojo padėklo įrengimas • Visada naudokite ir sukamojo pagrindo atramą, ir sukamąjį pagrindą 1. Padėkite sukamojo pagrindo atramą • Visą gaminamą maistą ir indus su ant kameros dugno. maistu statykite ant šio sukamojo 2. sukamąjį pagrindą padėkite ant pagrindo. atramos, kaip parodyta schemoje. • sukamasis pagrindas sukasi pagal Patikrinkite, ar sukamojo pagrindo laikrodžio rodyklę ir prieš; tai normalu. įvorė tinkamai uždėta ant pagrindo sukimo įtaiso. Niekada nedėkite sukamojo pagrindo apverstai. 4. PrIeš NaUDoDaJaNtIs PIrMąKart Laikrodžio nustatymas Maisto gaminimo ciklo Pirmąkart įjungus mikrobangų krosnelę nutraukimas arba po elektros tiekimo nutraukties, Galite bet kuriuo metu sustabdyti maisto ekrane rodomas laikas mirksi; tai gaminimo eigą sustabdymo mygtuku reiškia, kad rodomas neteisingas laikas. arba atidarę krosnelės dureles. abiem Prieš naudojant mikrobangų krosnelę, atvejais: nustatykite laiką, kaip nurodyta toliau nuo • mikrobangų skleidimas nutraukiamas 2 veiksmo. iškart;...
 • Page 113: Naudojimas

  2 kartų Mikrobangų galia 70 % P 70 Visit our website for: 3 kartų Mikrobangų galia 50 % P 50 1 kartą 900 W P100 (didžiausia Get usage advice, br 4 kartų Mikrobangų galia 30 % P 30 galia) www.aeg.com 5 kartų Mikrobangų galia 10 % P 10 2 kartų 630 W 6 kartų Grilio galia 1020 W 3 kartų 450 W 7 kartų Konvekcija 230 °C Register your produc 8 kartų Konvekcija 220 °C 4 kartų...
 • Page 114 Krosnelė išsijungs praėjus pusei Baigus vykdyti šią funkciją, pasigirsta FOR PERFECT RESU www.aeg.com/prod General information and tips General information and laiko, kad galėtumėte apversti signalas, skelbiantis programos Thank you for choosing this AEG product. We have create Register your product for better service: maistą. Jeigu krosnelei išsijungus vykdymo pabaigą. Maksimali maisto jokių veiksmų neatliekate, ji vėl gaminimo naudojant grilio funkciją Environmental information Environmental informatio performance for many years, with innovative technologies www.aeg.com/productregistration...
 • Page 115: Valymas Ir Priežiūra

  2 kartų Bulvės 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 ir 1,5 kg Visit our website for: 3 kartų Mėsa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,3 ir 1,5 kg Get usage advice, br 4 kartų Pica 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, www.aeg.com 0,5, 0,55 ir 0,6 kg 5 kartų žuvis 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 ir 1,0 kg Register your produc 6 kartų Viščiukas 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, www.aeg.com/prod 1,8 ir 2,0 kg 7. VaLyMas Ir PrIežIūra Buy Accessories, Co www.aeg.com/shop...
 • Page 116: Techninė Informacija

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi 116 www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Išorės valymas Prikepusioms nuosėdoms išvalyti, pavirinkite mikrobangų krosnelėje puodelį Valydami valdymo skydelį, atidarykite vandens 2–3 minutes. krosnelės dureles. taip užtikrinsite, kad Warning / Caution-Safety information valymo metu krosnelė netyčia neįsijungs.
 • Page 117: Įrengimas

  Buy Accessories, Co 9. ĮreNGIMas Register your produc Thank you for choosing this A CUSTOMER CARE A www.aeg.com/shop Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/prod performance for many years, performance for many years, with innovative technologies Prijungimas prie maitinimo 1. Nuimkite reklamines etiketes nuo...
 • Page 118: Aplinkos Apsauga

  118 www.aeg.com Electrical connections 10. APLINKOS APSAUGA Environmental information žmonių sveikatai, kurios gali atsirasti dėl ženklas ant gaminio arba jo pakuotės netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. reiškia, kad šis gaminys nelaikytinas Daugiau išsamios informacijos apie buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti gaminio perdirbimą suteiks jūsų miesto į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame valdžios institucijos, buitinių atliekų elektros ir elektronikos prietaisas būtų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kur perdirbtas. Užtikrindami šio gaminio įsigijote šį gaminį. tinkamą šalinimą, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir...
 • Page 119 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy...
 • Page 120 When contacting Service, ensure that you have the following d Register your product for better service: The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com/productregistration 120 www.aeg.com INForMaCJe DotyCząCe BezPIeCzeństWa Warning / Caution-Safety information Buy Accessories, Consumables and Original spar Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji...
 • Page 121 We recommend the use of or 8. CARE AND CLEANING Get usage advice, br When contacting Service, ens features you might not find on ordinary appliances. Please www.aeg.com PoLSKI 121 9. TROUBLESHOOTING . Buy Accessories, Consumables and Original spar the very best from it.
 • Page 122 122 www.aeg.com Przewodnik po naczyniach i akcesoriach do kuchenki W kuchence mikrofalowej można stosować szeroką gamę naczyń i akcesoriów. ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia naczyń i akcesoriów przed uszkodzeniem należy prawidłowo dopasować naczynie i materiał do sposobu gotowania. Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik. Materiał Naczynia/Akcesoria Tryb pracy Kuchenka mikrofalowa Ceramika i szkło Naczynia żaroodporne żaroodporne naczynia szklane taK*1 Naczynia szklane z metalowymi elementami Kryształ ołowiowy Porcelana Bez metalowych elementów Ceramika*2 tworzywo sztuczne Naczynia przystosowane do kuchenki mikrofalowej opakowania plastikowe Metal Forma do ciasta Folia aluminiowa*3 Papier Kubki, talerze, ręczniki Pergamin do pieczenia Drewno akcesoria ruszt grilla talerz obrotowy TAK: Jakie naczynia i akcesoria stosować...
 • Page 123: Daily Use

  7. DAILY USE ..Thank you for choosing this A Visit our website for: PoLSKI 123 8. CARE AND CLEANING performance for many years, 9. TROUBLESHOOTING . features you might not find on...
 • Page 124 124 www.aeg.com jak zamknięte szklane słoiki, jaj gotowanych we wrzątku bez mogą eksplodować i nie wolno skorupki. Należy zawsze przekłuć ich podgrzewać w kuchence. żółtko, przykryć i odczekać minutę MCC2581E-m Może również dojść do wybuchu przed zdjęciem pokrywki. 2. oPIs UrząDzeNIa Accessories Drzwi kuchenki Panel sterowania Wyświetlacz Przycisk wyboru funkcji automatyczne gotowanie zegar start/stop Pokrętło MCC2581E-m 9 Accessories 3. aKCesorIa Podstawka talerza obrotowego ruszt grilla MCC2581E-m 9 szklany talerz obrotowy...
 • Page 125 PoLSKI 125 Montaż talerza obrotowego • zarówno talerz obrotowy, jak i podstawa powinny być zawsze 1. Umieścić podstawkę talerza na dnie używane. komory kuchenki. • Wszystkie potrawy oraz pojemniki 2. Na podstawce umieścić talerz z potrawami powinny znajdować się na obrotowy zgodnie z rysunkiem. talerzu obrotowym podczas gotowania. sprawdzić, czy talerz obrotowy jest • talerz obrotowy obraca się w kierunku prawidłowo połączony z wałem zgodnym z ruchem wskazówek zegara mechanizmu napędowego. Nie wolno i w kierunku przeciwnym — wkładać talerza obrotowego spodem to normalne. do góry. 4. PrzeD PIerWszyM UżyCIeM Ustawianie zegara Przerwanie gotowania Po pierwszym podłączeniu kuchenki Proces gotowania można przerwać mikrofalowej do zasilania lub w przypadku w dowolnym momencie, naciskając przycisk zaniku zasilania wskaźnik zegara pulsuje, „stop” lub otwierając drzwi kuchenki. W obu wskazując, iż wyświetlana godzina nie jest przypadkach: prawidłowa. Przed używaniem kuchenki • Następuje niezwłoczne wyłączenie emisji mikrofalowej należy ustawić aktualną...
 • Page 126 9. TROUBLESHOOTING . 126 www.aeg.com 10. TECHNICAL INFORMA 5. eKsPLoataCJa CUSTOMER CARE A 11. ENVIRONMENT CONC We recommend the use of or 2. Ustawić czas, obracając pokrętłem When contacting Service, ens w kierunku zgodnym z ruchem Pokrętło wyboru funkcji nie ma wskazówek zegara. pozycji skrajnych. Dostępne powinny być The information can be found 3. Nacisnąć „start” (patrz: strona 11). następujące funkcje: Mikrofale...
 • Page 127 General information and kuchenka wyłączy się, aby się dzwonek sygnalizujący FOR PERFECT RESU Register your product for better service: www.aeg.com/prod umożliwić obrócenie potrawy na zakończenie programu. Maksymalny Thank you for choosing this AEG product. We have create drugą stronę. Jeśli użytkownik czas grillowania wynosi 60 minut. www.aeg.com/productregistration Environmental information Environmental informatio performance for many years, with innovative technologies nie wykona żadnych czynności, Thank you for choosing this A kuchenka automatycznie włączy się...
 • Page 128 128 www.aeg.com Warning / Caution-Safety 2. Ustawić wagę, obracając pokrętłem Po zakończeniu tej funkcji rozlegnie General information and w kierunku zgodnym z ruchem się dzwonek sygnalizujący wskazówek zegara. zakończenie programu. 3. Nacisnąć przycisk „start”. Environmental informatio 6. taBeLa ProGraMóW Subject to change without no tabela programu automatycznego gotowania Nacisnąć przycisk Kategoria Wyświetlacz Waga 1 raz odgrzewanie 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5 i 0,6 kg 2 razy ziemniaki 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3 i 1,5 kg 3 razy Mięso...
 • Page 129 PoLSKI 129 CUSTOMER CARE AND SERVICE Warning / Caution-Safety information uszkodzenia jej wnętrza. zabrudzenia na Do czyszczenia kuchenki nie wolno General information and tips We recommend the use of original spare parts. stosować środków do szorowania, uszczelce drzwi należy usuwać tylko za profesjonalnych środków do pomocą delikatnego środka czyszczącego When contacting Service, ensure that you have the followi w płynie, ciepłej wody i miękkiej, czystej czyszczenia piekarników ani Environmental information szmatki.
 • Page 130 Buy Accessories, Co na płaskiej, równej powierzchni. do uziemionego gniazdka na napięcie The information can be found Powierzchnia powinna być Thank you for choosing this AEG product. We have create 230 V, 50 Hz. the very best from it. www.aeg.com/shop wystarczająco wytrzymała, aby Uziemienie minimalizuje ryzyko porażenia. We recommend the use of or performance for many years, with innovative technologies utrzymać ciężar kuchenki wraz...
 • Page 131 be used until a replacement is obtained. PoLSKI 131 Electrical connections 10. ochrona środowiska Environmental information złomowanych produktów na środowisko symbol na produkcie lub na naturalne oraz zdrowie człowieka. opakowaniu oznacza, że z tym aby uzyskać szczegółowe informacje produktem nie można postępować dotyczące możliwości ponownego tak, jak z innymi odpadami domowymi. przetworzenia niniejszego produktu, Należy oddać go do właściwego należy skontaktować się z miejscowym punktu skupu surowców wtórnych, urzędem miasta, służbami oczyszczania zajmującego się złomowanym sprzętem miasta lub sklepem, w którym zakupiono elektrycznym i elektronicznym. produkt. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ...
 • Page 132 Vă mulţumim că aţi ales acest produs aeG. am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable simplă, funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să...
 • Page 133: Informaţii Privind Siguranţa

  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC roMÂNĂ 133 Buy Accessories, Consumables and Original spar INForMaţII PrIVIND sIGUraNţa Warning / Caution-Safety information www.aeg.com/shop Înainte de instalarea şi de utilizarea • Dacă uşa sau garnitura uşii sunt General information and tips aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile deteriorate, cuptorul nu trebuie să mai furnizate. Producătorul nu este fie folosit până când nu este reparat de...
 • Page 134 Environmental information deschise. We recommend the use of or • respectaţi instrucţiunile de instalare Thank you for choosing this AEG product. We have create • Nu utilizaţi aparatul drept suprafaţă de furnizate împreună cu aparatul. CUSTOMER CARE AND SERVICE When contacting Service, ens performance for many years, with innovative technologies lucru şi nu utilizaţi interiorul cuptorului...
 • Page 135 roMÂNĂ 135 Ghid pentru ustensile şi accesorii pentru cuptor Pentru gătitul în cuptorul cu microunde se poate folosi o mare varietate de ustensile şi materiale. Pentru siguranţă şi pentru a preveni deteriorarea ustensilelor şi cuptorului, alegeţi ustensile şi materiale adecvate pentru fiecare metodă de gătit. Lista de mai jos constituie un ghid general. Materiale Ustensile Modul de funcţionare Microunde Ceramică şi sticlă sticlă piroceramică Vase din sticlă termorezistentă Da*1 Vase de sticlă cu decoraţiuni din metal Cristal Porţelan Fără decoraţiuni din metal Ceramică*2 Plastic Vase rezistente la căldură, pentru cuptor cu microunde Folie de plastic Metal tavă de copt Folie de aluminiu*3 Hârtie Ceşti, farfurii, prosoape Hârtie cerată Lemn accesorii Grătar Placă rotativă Da: Ustensile şi accesorii care pot fi utilizate NU: Ustensile şi accesorii care trebuie evitate *1 Doar dacă nu are decoraţiuni din metal. *2 Doar dacă nu au un smalţ care conţine metal. *3 Folosiţi folie de aluminiu numai pentru a proteja alimentele, folosirea exagerată poate duce la producerea arcului electric.
 • Page 136 8. CARE AND CLEANING Get usage advice, br Register your produc the very best from it. 136 www.aeg.com 9. TROUBLESHOOTING . www.aeg.com www.aeg.com/prod 10. TECHNICAL INFORMA hârtie sau în alte recipiente combustibile. Nu prăjiţi alimente în mult ulei în cuptorul cu Visit our website for: Ustensilele din metal şi ustensilele cu microunde, întrucât temperatura uleiului nu 11.
 • Page 137: Descrierea Produsului

  137 în acest cuptor. ocazional, ouăle gălbenuşul, apoi acoperiţi şi lăsaţi să ochiuri fierte în apă pot exploda în se odihnească un minut înainte de a MCC2581E-m timpul coacerii. Înţepaţi întotdeauna scoate capacul. 2. DesCrIerea ProDUsULUI Uşa cuptorului Accessories Panoul de comandă afişajul Butonul de selectare a funcţiilor cuptorului Gătire automată Ceas Pornire/oprire Programator rotativ MCC2581E-m 9 Accessories 3. aCCesorIILe suportul plăcii rotative Grătar MCC2581E-m 9 Placă rotativă din sticlă...
 • Page 138: Înainte De Prima Utilizare

  138 www.aeg.com Instalarea plăcii rotative • trebuie întotdeauna folosite atât placa, cât şi suportul acesteia 1. aşezaţi suportul pentru placă pe • toate alimentele şi recipientele pentru partea inferioară a cavităţii. alimente trebuie puse întotdeauna pe 2. Puneţi placa rotativă pe suportul această placă rotativă, în timpul gătirii. pentru placă, aşa cum se arată în • Placa se învârteşte în sens orar şi figură. Verificaţi dacă centrul plăcii antiorar; acest lucru este normal. rotative este bine fixat pe tija care învârte placa. Nu puneţi niciodată placa invers. 4. ÎNaINte De PrIMa UtILIzare setarea ceasului Întreruperea unui ciclu de gătire După ce aţi cuplat prima dată cuptorul la Puteţi opri procesul de gătire în orice priză sau după o pană de curent, cifrele de moment apăsând o dată tasta stop sau la afişaj se vor aprinde intermitent pentru deschizând uşa cuptorului. În ambele a vă atrage atenţia că ora nu este corectă. cazuri: Înainte de a utiliza cuptorul cu microunde, • emisia de microunde se opreşte imediat. potriviţi ceasul folosind procedeul descris • Grătarul este dezactivat dar este încă...
 • Page 139: Funcţionarea

  10. TECHNICAL INFORMA roMÂNĂ 139 11. ENVIRONMENT CONC 5. FUNCţIoNarea CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. Potriviţi timpul învârtind programatorul When contacting Service, ens rotativ în sens orar. Butonul de selectare a funcţiilor 3. apăsaţi butonul „start” (consultaţi este circular. Selectarea funcţiei trebuie The information can be found pagina 11) să se facă în modul următor: Putere Dacă este necesar să gătiţi la puterea microunde 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, maximă, puteţi sări peste pasul 1 şi treceţi Grătar G-1, convecţie 230 °C, 220 °C,...
 • Page 140 întreprinde nicio acţiune, cuptorul maxim de gătire când folosiţi Environmental information Environmental informatio Thank you for choosing this A Buy Accessories, Co Thank you for choosing this AEG product. We have create reporneşte automat după 1 minut. grătarul este de 60 de minute. www.aeg.com/productregistration performance for many years, www.aeg.com/shop performance for many years, with innovative technologies...
 • Page 141 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, the very best from it. 1,3 şi 1,5 kg de 3 ori Carne 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,3 şi 1,5 kg Visit our website for: de 4 ori Pizza 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, Get usage advice, br 0,5, 0,55 şi 0,6 kg www.aeg.com de 5 ori Peşte 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0.8, 0,9 şi 1,0 kg de 6 ori 0,.2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, Register your produc 1,8 şi 2,0 kg www.aeg.com/prod 7. ÎNGrIJIrea şI CUrăţarea Buy Accessories, Co Curăţarea interiorului Cuptorul trebuie să fie curat mereu.
 • Page 142 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi 142 www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Curăţarea exteriorului Pentru a înmuia resturile persistente, fierbeţi o cană cu apă în cuptorul cu atunci când curăţaţi panoul de comandă, microunde timp de 2 sau 3 minute. deschideţi uşa cuptorului. acest lucru Warning / Caution-Safety information previne pornirea accidentală a cuptorului.
 • Page 143 When contacting Service, ens CUSTOMER CARE A alimentare şi cu un ştecher pentru o priză features you might not find on suprafaţa trebuie să fie destul de Thank you for choosing this AEG product. We have create cu împământare de 230 V, 50 Hz. Buy Accessories, Co rezistentă pentru a putea susţine în The information can be found Împământarea reduce riscurile în caz the very best from it.
 • Page 144 144 www.aeg.com Electrical connections 10. INForMaţII PrIVIND MeDIUL Environmental information mediului înconjurător şi sănătăţii umane, simbolul de pe produs sau de pe care pot fi afectate, în caz contrar, ambalaj indică faptul că acest produs nu de aruncarea necorespunzătoare a poate fi aruncat împreună cu deşeurile produsului. Pentru informaţii mai detaliate menajere. trebuie predat la punctul privind reciclarea acestui produs, vă de colectare corespunzător, pentru rugăm să contactaţi administraţia locală, reciclarea echipamentului electric şi serviciul de eliminare a deşeurilor electronic. Prin casarea corectă a menajere sau magazinul de unde aţi acestui produs, veţi ajuta la prevenirea cumpărat produsul. potenţialelor consecinţe negative asupra...
 • Page 145 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS Вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь инновационные Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют функции, которых Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 146 Register your product for better service: When contacting Service, ensure that you have the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate. Model, PNC 146 www.aeg.com сВедеНия По техНике БеЗоПАсНости Warning / Caution-Safety information Buy Accessories, Consumables and Original spar Перед установкой и эксплуатацией...
 • Page 147 We recommend the use of or Get usage advice, br performance for many years, with innovative technologies 9. TROUBLESHOOTING . When contacting Service, ens www.aeg.com русскИЙ 147 features you might not find on ordinary appliances. Please Buy Accessories, Consumables and Original spar The information can be found 10.
 • Page 148: Дополнительные Принадлежности

  148 www.aeg.com справочник по применению посуды и принадлежностей для микроволновой печи для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать разнообразную посуду из разных материалов. В целях безопасности и во избежание повреждения посуды и микроволновой печи всегда выбирайте посуду из материала, подходящего для конкретного способа приготовления. Ниже приведены общие указания. Материал Посуда режим работы сВЧ керамика и стекло Посуда из увиолевого стекла дА Посуда из жаростойкого стекла дА*1 стеклянная посуда с металлической отделкой Нет хрусталь Нет Фарфор Без металлической отделки дА керамика*2 дА Пластмасса жаростойкая посуда для микроволновой печи дА Пищевая пленка дА Металл Противень для выпекания Нет Алюминиевая фольга*3 дА Бумага чашки, тарелки, полотенца дА Вощеная бумага...
 • Page 149 Visit our website for: приготовления пищи в микроволновой как подавать его на стол. features you might not find on печи, кроме той, которая специально Меры безопасности при the very best from it. рекомендована производителем для Get usage advice, br приготовлении пищи этих целей. www.aeg.com Не рекомендуется использовать Не разогревайте в микроволновой печи в микроволновой печи посуду с Visit our website for: продукты прямо в консервных банках. зауженными отверстиями, например, Всегда перекладывайте продукты в бутылки. Get usage advice, br подходящий контейнер.
 • Page 150 When contacting Service, ensure that you have the followi The information can be found on the rating plate. Model, CUSTOMER CARE A 150 www.aeg.com ВНИМАНИЕ! затем еще раз – по истечении We recommend the use of or Warning / Caution-Safety information При разогреве в микроволновой половины времени разогревания. печи жидких продуктов, When contacting Service, ens После нагревания дайте...
 • Page 151: Перед Первым Использованием

  MCC2581E-m 9 русскИЙ 151 Accessories 3. доПолНительНЫе ПРиНАдлежНости установка поворотного поддона Подставка вращающегося поддона MCC2581E-m 9 MCC2581E-m 9 1. Поместите поворотную подставку на Accessories дно камеры. 2. Поместите поворотный поддон сверху на поворотную подставку, как показано на рисунке. Проверьте, стеклянный вращающийся поддон чтобы центр поворотного поддона был надежно зафиксирован на оси вращения. Никогда не устанавливайте поворотный поддон в перевернутом положении. • Запрещается использовать прибор без поворотного поддона и поворотной подставки • При приготовлении продукты и Подставка для гриля контейнеры с продуктами необходимо всегда ставить на поворотный поддон. • Поддон вращается как по часовой стрелке, так и против нее; это нормально.
 • Page 152: Описание Работы

  152 www.aeg.com the very best from it. кухонный таймер 2. Вращением поворотного регулятора установите часы текущего времени. Эту функцию можно использовать Visit our website for: 3. Нажимайте на кнопку «часы», пока для напоминания. При использовании не начнет мигать значение минут. этой функции Вы указываете не 4. Вращением поворотного регулятора продолжительность работы таймера, Get usage advice, br установите минуты текущего а момент времени, в который должен www.aeg.com времени. прозвучать звуковой сигнал 5. Нажмите на кнопку «Пуск».
 • Page 153 русскИЙ 153 Visit our website for: Visit our website for: Register your product for better service: Быстрый пуск Этап 1 – Предварительный www.aeg.com/productregistration Get usage advice, brochures, trouble shooter, se Get usage advice, br We recommend the use of or Эта функция запускает печь на нагрев максимальной мощности на 1 минуту. www.aeg.com www.aeg.com...
 • Page 154 Register your product for better service: 154 www.aeg.com www.aeg.com/productregistration CUSTOMER CARE A Visit our website for: справочник по установке микроволн, которые обеспечат наилучшие результаты размораживания мощности в режиме Get usage advice, br We recommend the use of or комбинированного Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com When contacting Service, ens 1. установите необходимый вес...
 • Page 155: Уход И Очистка

  излучения на остатки пищи или пролитой микроволновой печи чашку воды в FOR PERFECT RESULTS жидкости может привести к возгоранию. течение двух-трех минут. Warning / Caution-Safety Это может снизить эффективность работы печи и вызвать неприятные Никогда не используйте нож или Thank you for choosing this AEG product. We have create General information and иные кухонные принадлежности запахи. performance for many years, with innovative technologies Не пытайтесь самостоятельно для удаления загрязнений с отрегулировать или отремонтировать поверхности печи. Environmental informatio features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 156: Технические Данные

  156 www.aeg.com 8. техНические дАННЫе Габаритная ширина 594 мм FOR PERFECT RESU Габаритная глубина 542 мм Габаритная высота 455 мм Thank you for choosing this A ширина внутренней камеры 420 мм performance for many years, features you might not find on Глубина внутренней камеры 390 мм the very best from it. Высота внутренней камеры 210 мм объем...
 • Page 157 Subject to change without notice. источнику питания. ЗАЗЕМЛЕН. если у вас есть сомнения The information can be found on the rating plate. Model, Environmental information изготовитель снимает с себя MCC2581E-m 17 Environmental informatio относительно подключения печи всякую ответственность в случае This appliance must be earthed. If this appliance is fitted with a non- к электросети или обеспечения...
 • Page 158 FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESULTS Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky aeG. Vyrobili sme ho tak, aby vám Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable dlhé roky poskytoval dokonalý výkon, s využitím inovačných technológií, ktoré uľahčujú Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 159 When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC SLoVENČINA 159 Buy Accessories, Consumables and Original spar BezPečNostNé PoKyNy Warning / Caution-Safety information www.aeg.com/shop Pred inštaláciou a používaním spotrebiča • Pred odstraňovaním problémov General information and tips si pozorne prečítajte priložený návod na odpojte spotrebič od elektrickej siete. používanie. Výrobca nie je zodpovedný...
 • Page 160: Www.aeg.com

  • Dodržiavajte pokyny na inštaláciu • spotrebič nepoužívajte ako pracovný We recommend the use of or dodané so spotrebičom. Thank you for choosing this AEG product. We have create the very best from it. ani ako odkladací povrch a vnútro • spotrebič môžete umiestniť kdekoľvek Subject to change without notice.
 • Page 161 SLoVENČINA 161 Príručka na používanie kuchynských pomôcok a príslušenstva Pri príprave jedál v mikrovlnnej rúre je možné používať rôzne pomôcky. Pre vašu bezpečnosť a aby sa predišlo poškodeniu pomôcok a vašej rúry zvoľte vhodné pomôcky a materiály pre každú metódu varenia. Nižšie uvedený zoznam vám poslúži ako všeobecná príručka. Materiál Pomôcky Spôsob použitia Mikrovlnná rúra Keramika a sklo sklokeramický riad ÁNO Varné sklo ÁNo*1 sklenený riad s kovovými vzormi olovnaté krištáľové sklo Porcelán Bez kovových vzorov ÁNO Nádoby na varenie*2 ÁNO Plast riad určený pre mikrovlnné rúry ÁNO Plastové obaly ÁNO Plech na pečenie alobal*3 ÁNO Papier Poháre, taniere, utierky ÁNO Voskový papier ÁNO Drevo Príslušenstvo Grilovací rošt otočný tanier ÁNO ÁNO: Pomôcky a príslušenstvo, ktoré...
 • Page 162 Visit our website for: 162 www.aeg.com Get usage advice, br Register your produc Buy Accessories, Co papierových nádobách alebo nádobách z V mikrovlnnej rúre môžete pripravovať aj iných horľavých materiálov nenechávajte pukance, ale iba v špeciálnych obaloch www.aeg.com www.aeg.com/prod www.aeg.com/shop rúru bez dozoru a z času na čas jedlá alebo pomocou špeciálnych pomôcok skontrolujte. určených na tento účel. Na túto operáciu Kovové pomôcky a pomôcky s kovovými vždy dohliadajte. FOR PERFECT RESU svorkami sa nesmú v rúre používať, Potraviny s nepriepustnou kožou alebo Register your produc Buy Accessories, Co CUSTOMER CARE A iba ak by boli špeciálne odporúčané na...
 • Page 163: Popis Spotrebiča

  SLoVENČINA 163 MCC2581E-m 2. PoPIs sPotreBIča Dvierka rúry ovládací panel Displej Accessories Volič funkcií automatické varenie Hodiny štart/stop otočný ovládač MCC2581E-m 9 Accessories 3. PrísLUšeNstVo Držiak otočného taniera Grilovací rošt MCC2581E-m 9 otočný sklenený tanier...
 • Page 164: Pred Prvým Použitím

  164 www.aeg.com Montáž otočného taniera • Počas prípravy jedla musíte vždy používať držiak otočného taniera, aj 1. Položte držiak otočného taniera na otočný tanier. dno rúry. • Pri príprave jedál vždy klaďte potraviny 2. Uložte otočný tanier na držiak podľa a nádoby s potravinami na tento obrázka. skontrolujte, či je otočný otočný tanier. tanier bezpečne upevnený na • tento otočný tanier sa otáča v smere hriadeli. Nikdy neklaďte otočný tanier otáčania aj proti smeru otáčania hore dnom. hodinových ručičiek; je to normálne. 4. PreD PrVÝM PoUžItíM Nastavenie presného času Prerušenie cyklu varenia Po prvom zapojení mikrovlnnej rúry Proces varenia môžete kedykoľvek do zásuvky elektrickej siete alebo prerušiť jedným stlačením tlačidla stop po výpadku dodávky elektriny budú alebo otvorením dvierok rúry. V oboch hodiny na displeji blikať, čo znamená, prípadoch: že zobrazovaný čas nie je správny. • emisia mikrovlnného žiarenia sa Pred použitím mikrovlnnej rúry nastavte okamžite preruší. hodiny dolu popísaným postupom, ale • Gril sa vypne, ale ostane veľmi horúci.
 • Page 165: Prevádzka

  Mikrovlnná rúra, výkon 100 % P100 Stlačením Mikrovlnový Displej Visit our website for: tlačidla výkon Mikrovlnná rúra, výkon 70 % P 70 900 W P100 Mikrovlnná rúra, výkon 50 % P 50 Get usage advice, br (max. výkon) www.aeg.com Mikrovlnná rúra, výkon 30 % P 30 630 W Mikrovlnná rúra, výkon 10 % P 10 450 W Gril, výkon 1020 W Register your produc 270 W Konvekcia, 230 °C www.aeg.com/prod 90 W Konvekcia, 220 °C Konvekcia, 200 °C rýchly štart Buy Accessories, Co Pri tejto funkcii sa rúra zapne na...
 • Page 166 Po uplynutí polovice doby sa Po ukončení tejto funkcie rúra General information and tips General information and rúra zastaví, aby ste mohli jedlo zazvoní, čo signalizuje ukončenie Thank you for choosing this AEG product. We have create Register your product for better service: obrátiť. ak to neurobíte, rúra sa programu. Pri používaní grilu sa Thank you for choosing this A opäť automaticky zapne po dá doba nastaviť na maximálne Environmental information...
 • Page 167: Ošetrovanie A Čistenie

  0,45, 0,5 a 0,6 kg the very best from it. zemiaky 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3 a 1,5 kg Mäso 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, Visit our website for: 1,3 a 1,5 kg Get usage advice, br Pizza 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55 a 0,6 kg www.aeg.com ryba 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 a 1,0 kg Register your produc Kurča 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 a 2,0 kg www.aeg.com/prod 7. ošetroVaNIe a čIsteNIe Buy Accessories, Co www.aeg.com/shop čistenie vnútrajška rúra musí byť vždy čistá. zvyšky jedál...
 • Page 168: Technické Informácie

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi 168 www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, čistenie vonkajšieho povrchu Na uvoľnenie priškvarených usadenín povarte v rúre 2 až 3 minúty vodu v Počas čistenia ovládacieho panela šálke. otvorte dvierka rúry. Predídete tak Warning / Caution-Safety information náhodnému zapnutiu rúry. Vonkajší...
 • Page 169: Inštalácia

  FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESU www.aeg.com SLoVENČINA 169 Thank you for choosing this AEG product. We have create Buy Accessories, Co Thank you for choosing this A 9. INštaLÁCIa CUSTOMER CARE A performance for many years, with innovative technologies www.aeg.com/shop...
 • Page 170: Rady Na Ochranu Životného Prostredia

  170 www.aeg.com must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is 10. r aDy Na oCHraNU žIVotNéHo...
 • Page 171 FOR PERFECT RESULTS Hvala, ker ste izbrali ta izdelek aeG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhib- Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable FOR PERFECT RESULTS performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 172 When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC Buy Accessories, Consumables and Original spar 172 www.aeg.com www.aeg.com/shop VarNostNa NaVoDILa Warning / Caution-Safety information Pred namestitvijo in uporabo naprave mikrovalovnemu sevanju, lahko opravi General information and tips CUSTOMER CARE AND SERVICE natančno preberite priložena navodila.
 • Page 173 When contacting Service, ensure that you have the followi Get usage advice, br za shranjevanje. Get usage advice, brochures, trouble shooter, se The information can be found Priključitev na električno The information can be found on the rating plate. Model, www.aeg.com 1.5 Vzdrževanje in čiščenje www.aeg.com napetost oPoZorILo! oPoZorILo! Warning / Caution-Safety Nevarnost telesnih poškodb,...
 • Page 174 174 www.aeg.com Vodič po posodi in dodatkih za pečico za pripravo hrane v mikrovalovni pečici lahko uporabljate veliko različnih posod in materialov. zaradi lastne varnosti in za preprečitev poškodb posode in pečice izberite za vsak postopek priprave hrane ustrezno posodo in materiale. spodnji seznam predstavlja okvirne vrednosti. Material Pripomočki Način delovanja Mikrovalovi Keramika in steklo steklokeramika (Corning) toplotno odporna steklena posoda Da*1 steklena posoda s kovinskimi okraski svinčevo (kristalno) steklo Porcelan Brez kovinskih okraskov Lončena posoda*2 Plastika toplotno odporna posoda za uporabo v mikrovalovni pečici Plastična folija Kovina Pekač aluminijasta folija*3 Papir skodelice, krožniki, brisače Povoščen papir Pripomočki rešetka za žar Vrtljiv pladenj Da: Posoda in dodatki, ki jih lahko uporabite Ne: Posoda in dodatki, ki se jim izognite *1 samo, če je brez kovinskega robu. *2 samo, če nima glazure, ki vsebuje kovine. *3 aluminijasto folijo uporabljajte samo za zaščito. če je uporabite preveč, pride do iskrenja.
 • Page 175 Register your produc Get usage advice, br Buy Accessories, Co SLoVENŠČINA 175 www.aeg.com/prod www.aeg.com www.aeg.com/shop Kovinskih posod in posod s kovinskimi Pokovko lahko pripravljate v mikrovalovni obrobami ne uporabljajte v mikrovalovni pečici, vendar samo v posebni embalaži pečici, razen če tega posebej ne priporoča ali posodi, ki je predvidena za ta namen. Buy Accessories, Co proizvajalec. Potek tega postopka vedno nadzorujte. Register your produc CUSTOMER CARE A www.aeg.com/shop Posod z majhnimi odprtinami, na primer Prebodite živila z neprepustno kožo ali FOR PERFECT RESU www.aeg.com/prod steklenic, ne uporabljajte za pripravo hrane membrano, da preprečite kopičenje pare...
 • Page 176: Opis Izdelka

  176 www.aeg.com MCC2581E-m 2. OPIS IzDELKA Vrata pečice Upravljalna plošča Prikazovalnik Accessories tipka za izbiro funkcije samodejna priprava Vklop/zaustavitev Vrtljiv gumb MCC2581E-m 9 Accessories 3. PrIPoMočKI obroč vrtljivega pladnja rešetka za žar MCC2581E-m 9 steklen vrtljiv pladenj...
 • Page 177 SLoVENŠČINA 177 Namestitev vrtljivega pladnja • Vedno je treba uporabiti obroč in vrtljiv pladenj. 1. obroč vrtljivega pladnja postavite na • Vsa živila in posode z živili morajo biti dno pečice. med pripravo vedno na tem pladnju. 2. Na vrh obroča namestite vrtljiv • Vrtljiv pladenj se vrti v smerni urnega pladenj, kot je prikazano na sliki. kazalca in v nasprotni smeri; to je Prepričajte se, da je izboklina običajno. vrtljivega pladnja zasidrana v reži za vrtljiv pladenj. Vrtljivega pladnja nikoli ne namestite obrnjenega navzdol. 4. PreD PrVo UPoraBo Nastavitev časa Prekinitev programa kuhanja Ko prvič priključite mikrovalovno Postopek kuhanja lahko kadarkoli pečico ali po izpadu električnega toka, zaustavite: z enkratnim pritiskom tipke prikazovalnik časa utripa in s tem zaustavitev ali z odpiranjem vrat pečice. opozarja, da je prikazan čas napačen. V obeh primerih velja: Pred uporabo mikrovalovne pečice • sevanje mikrovalov se takoj zaustavi. nastavite uro po spodnjih navodilih, a • žar se izklopi, vendar je še vedno zelo začnite pri drugem koraku. vroč. Nevarnost opeklin! • Programska ura se samodejno Nastavitev ure opravite po naslednjem...
 • Page 178 10. TECHNICAL INFORMA 178 www.aeg.com 11. ENVIRONMENT CONC 5. DeLoVaNJe CUSTOMER CARE A We recommend the use of or 2. z obračanjem vrtljivega gumba v When contacting Service, ens smeri urnega kazalca nastavite želen S tipko za izbiro funkcije čas. izbiranje poteka krožno, funkcije pa The information can be found 3. Pritisnite „Vklop“ (glejte stran 11). se vrstijo tako: Moč mikrovalov 100 če je potrebno kuhanje pri najvišji stopnji %, 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, Žar G-1, moči, lahko izpustite 1. korak in začnete konvekcija 230 °C, 220 °C, 200 °C,...
 • Page 179 FOR PERFECT RESU Pečica se bo po polovici časa ob zaključku te funkcije se General information and tips General information and ustavila, da boste lahko obrnili oglasi zvonec, ki označuje konec Thank you for choosing this AEG product. We have create Register your product for better service: hrano. če ne boste naredili programa. Najdaljši čas priprave Thank you for choosing this A ničesar, se bo pečica po eni hrane ob uporabi žara je 60 minut.
 • Page 180: Vzdrževanje In Čiščenje

  11. ENVIRONMENT CONC 180 www.aeg.com Warning / Caution-Safety 2. z obračanjem vrtljivega gumba v ob zaključku te funkcije se General information and smeri urnega kazalca nastavite oglasi zvonec, ki označuje konec potrebno težo. programa. 3. Pritisnite „Vklop“. Environmental informatio 6. razPreDeLNICa ProGraMoV Subject to change without no FOR PERFECT RESU razpredelnica programov samodejne priprave Thank you for choosing this A Pritisnite tipko Kategorija Prikazovalnik Teže...
 • Page 181: Tehnične Informacije

  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi SLoVENŠČINA 181 The information can be found on the rating plate. Model, čiščenje zunanjosti za odstranjevanje trdovratne umazanije pustite v mikrovalovni pečici vreti Ko čistite upravljalno ploščo, odprite skodelico vode dve ali tri minute. vrata pečice. tako preprečite nenameren Warning / Caution-Safety information vklop pečice. zunanje površine pečice za odstranjevanje umazanije s najprej očistite z blagim tekočim čistilnim General information and tips...
 • Page 182: Namestitev

  FOR PERFECT RESULTS www.aeg.com/shop Buy Accessories, Co Thank you for choosing this A 182 www.aeg.com Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop Register your produc performance for many years, performance for many years, with innovative technologies 9. NaMestIteV...
 • Page 183: Skrb Za Okolje

  be used until a replacement is obtained. SLoVENŠČINA 183 Electrical connections 10. sKrB za oKoLJe Environmental information in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi simbol na izdelku ali na njegovi se lahko pojavili v primeru nepravilnega embalaži označuje, da z izdelkom odstranjevanja izdelka. za podrobnejše ne smete ravnati kot z običajnimi informacije o odstranjevanju in predelavi gospodinjskimi odpadki. odpeljati ga izdelka se obrnite na pristojen občinski morate na ustrezno zbirno mesto za organ za odstranjevanje odpadkov, reciklažo električne in elektronske komunalno službo ali na trgovino, opreme. s pravilnim načinom v kateri ste izdelek kupili. odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice...
 • Page 184 FOR PERFECT RESULTS протягом багатьох років, застосувавши інноваційні технології, які допомагають Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable робити життя простішим, – властивості, які можна й не знайти в звичайних...
 • Page 185 When contacting Service, ensure that you have the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate. Model, PNC укрАЇНсЬкА 185 ІНФоРМАцІя З техНІки БеЗПеки Buy Accessories, Consumables and Original spar Warning / Caution-Safety information www.aeg.com/shop Перш ніж установити прилад і • у разі ушкодження дверцят General information and tips користуватися ним, слід уважно...
 • Page 186 Environmental information 1.5 догляд та чистка www.aeg.com/shop прилад, якщо він пошкоджений. • дотримуйтеся інструкцій з установки, уВАГА! що входять у комплект разом із Thank you for choosing this AEG product. We have create Subject to change without notice. Visit our website for: Warning / Caution-Safety Існує ризик отримання травм, приладом. пожежі або пошкодження performance for many years, with innovative technologies • Прилад можна встановлювати...
 • Page 187 укрАЇНсЬкА 187 Рекомендації щодо застосування посуду та приладдя печі для приготування страв у мікрохвильовій печі можна застосовувати різноманітний посуд і матеріали. Задля власної безпеки та щоб уникнути псування посуду й ушкодження печі, обирайте такий посуд і матеріали, які підходять для відповідного методу готування. Наведений нижче перелік містить загальні рекомендації. Матеріал Посуд режим експлуатації Мікрохвилі кераміка і скло Начиння «корнінг» тАк жаростійкий скляний посуд тАк*1 скляний посуд з металевим оздобленням НІ скло зі свинцевого кришталю НІ Порцеляна Без металевого оздоблення тАк кераміка*2 тАк Пластик жаротривкий посуд для мікрохвильових печей тАк Пластикове пакування тАк Метал Форма для випікання НІ Алюмінієва фольга*3 тАк Папір стакани, тарілки, рушники тАк Вощений папір тАк дерево...
 • Page 188 11. ENVIRONMENT CONC 8. CARE AND CLEANING 188 www.aeg.com 9. TROUBLESHOOTING . холодильників та пластмасового використовувати у мікрохвильовій пакування може використовуватися печі. 10. TECHNICAL INFORMA в мікрохвильовій печі. див. інструкції виробника, щоб дізнатися, чи якщо мікрохвильова піч працювала 11. ENVIRONMENT CONC придатний пластиковий посуд для понад 15 хвилин, то перш ніж вмикати печі. Не користуйтеся пластиковим її знову, дайте їй охолонути. посудом, якщо треба нагріти продукти Під час роботи печі посуд і поворотний з високим вмістом жиру або цукру, столик можуть нагріватися, тому, FOR PERFECT RESU оскільки вони розігріваються до виймаючи їх з печі, будьте дуже високої температури, під дією якої обережні. Радимо робити це в...
 • Page 189 Subject to change without notice. гарячої рідини через край. щоб тому їх не можна нагрівати Environmental informatio запобігти цьому, необхідно у цій мікрохвильовій печі. дотримуватися таких правил: Інколи вибухати можуть і Не користуйтеся посудом із яйця, зварені без шкаралупи. Subject to change without no прямими стінками й вузькою Завжди проколюйте жовток, шийкою. а потім обов’язково накрийте Не перегрівайте надміру. яйце кришкою і почекайте одну Перш ніж ставити посуд у хвилину, перш ніж її знімати. MCC2581E-m піч, перемішайте його вміст, 2. оПис ВиРоБу дверцята печі Панель керування дисплей Перемикач функцій Автоматичний режим Годинник старт/стоп Поворотний регулятор...
 • Page 190 190 www.aeg.com MCC2581E-m 9 Accessories 3. ПРилАддя установка поворотного Підставка під поворотний столик MCC2581E-m 9 столика MCC2581E-m 9 Accessories 1. Поставте підставку для поворотного столика на дно камери. 2. Покладіть поворотний столик на скляний поворотний столик підставку, як показано на малюнку. Переконайтеся, що втулка поворотного столика надійно прикріпилася до вала приводу поворотного столика. Ніколи не ставте поворотний столик догори дном. • як поворотний столик, так і Решітка для гриля підставку для нього завжди потрібно використовувати. • усі продукти і місткості з продуктами необхідно завжди ставити на поворотний столик. • цей поворотний столик обертається...
 • Page 191 укрАЇНсЬкА 191 у цей момент ви за бажанням можете 1. Натискайте кнопку «Годинник», повернути або помішати страву, щоб поки не почнуть мигтіти цифри, що забезпечити її рівномірне готування. позначають години. 2. Повертаючи поворотний регулятор, щоб знову запустити роботу печі, встановіть час у годинах. зачиніть дверцята й натисніть кнопку 3. Натискайте кнопку «Годинник», «старт». поки не почнуть мигтіти цифри, що позначають хвилини. кухонний таймер 4. Повертаючи поворотний регулятор, ця функція може застосовуватися встановіть час у хвилинах. як таймер зворотного відліку. 5. Натисніть кнопку «старт». Використовуючи цю функцію, ви не визначаєте, як довго має працювати таймер, а визначаєте, коли має пролунати звуковий сигнал. 5. оПис РоБоти Натисніть Функція рк- Перемикач функцій кнопку дисплей працює за принципом вибору функцій по колу: Мікрохвильове 9 разів...
 • Page 192 FOR PERFECT RESULTS Рекомендації щодо Environmental information встановлення потужності Register your produc Рекомендації щодо гриля Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/prod встановлення потужності FOR PERFECT RESU Subject to change without notice. мікрохвильового нагрівання performance for many years, with innovative technologies Натисніть...
 • Page 193 FOR PERFECT RESULTS укрАЇНсЬкА 193 www.aeg.com/shop www.aeg.com/prod комбінований режим Автоматичне розморожування MCC2581E-m 13 Thank you for choosing this AEG product. We have create готування за вагою FOR PERFECT RESU Combination cooking performance for many years, with innovative technologies користуйтеся цією функцією, користуйтеся цією функцією, щоб Buy Accessories, Co CUSTOMER CARE AND SERVICE щоб приготувати лазанью, птицю,...
 • Page 194 11. ENVIRONMENT CONC 194 www.aeg.com 6. тАБлиця ПРоГРАМ таблиця програм автоматичного режиму готування Натисніть категорія Дисплей Вага FOR PERFECT RESU кнопку 1 раз Розігрівання А-1 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, Thank you for choosing this A 0,45, 0,5 і 0,6 кг performance for many years, 2 рази картопля А-2 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, features you might not find on 1,3 і 1,5 кг...
 • Page 195 We recommend the use of original spare parts. укрАЇНсЬкА 195 When contacting Service, ensure that you have the followi догляд за корпусом щоб легше було видалити затверділі The information can be found on the rating plate. Model, залишки страви на стінках та інших Миючи панель керування, тримайте частинах мікрохвильової печі, дверцята печі відчиненими. у такий прокип’ятіть у ній склянку води спосіб ви уникнете випадкового впродовж 2-3 хвилин. вмикання печі. Зовнішні поверхні Warning / Caution-Safety information печі слід мити за допомогою рідкого...
 • Page 196 дверцят. Піч постачається в комплекті зі 2. Піч необхідно встановити на пласкій шнуром і штепселем, розрахованими www.aeg.com/prod We recommend the use of or рівній поверхні. Поверхня повинна Thank you for choosing this AEG product. We have create на параметри струму 230 В 50 Гц та Thank you for choosing this A бути достатньо міцною, щоб When contacting Service, ens заземлену електричну розетку. CUSTOMER CARE A performance for many years, with innovative technologies безпечно витримувати вагу. щоб...
 • Page 197 be used until a replacement is obtained. укрАЇНсЬкА 197 Electrical connections 10. охоРоНА доВкІлля Environmental information довкіллю і здоров’ю людей, що може символ на виробі або на його статися у разі неналежної утилізації пакуванні вказує, що цей виріб цього виробу. За більш докладною не підлягає утилізації як побутові інформацією про утилізацію цього відходи. Натомість його слід здати виробу просимо звертатися до у відповідний пункт приймання місцевих органів влади, служби електронного та електричного вивезення та утилізації відходів або в устаткування для подальшої утилізації. заклад, де було придбано цей виріб. дотримуючись правил утилізації виробу, ви допоможете запобігти нанесенню потенційної шкоди...
 • Page 200 www.aeg.com/shop...