Download  Print this page

AEG MCC2581E-m User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

www.preciz.hu
MCC2581E-m
EN User manual
2
CS
ET
HR
HU
IT
KK
LV
LT
PL
RO
RU
SK
SL
UK

Advertisement

Chapters

loading

  Also See for AEG MCC2581E-m

  Summary of Contents for AEG MCC2581E-m

 • Page 1 MCC2581E-m EN User manual...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENVIRONMENTAL CONCERNS FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. we have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not nd on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 3: Safety Information

  www.preciz.hu ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied out any service or repair operation that instructions. The manufacturer is not involves the removal of a cover which responsible if an incorrect installation gives protection against exposure to and use causes injuries and damages.
 • Page 4: Electrical Connection

  1.3 Installation environment. WARNING! appliance. install this appliance. openings are not blocked. unattended during operation. appliance. door. supplied with the appliance. surface and do not use the cavity for anywhere in the kitchen. Make sure the storage purposes.
 • Page 5: Oven Utensils And Accessories Guide

  www.preciz.hu ENGLISH Oven utensils and accessories guide A variety of Utensils and Materials may be used for cooking in your microwave oven. For your safety and to prevent damaging utensils and your oven choose appropriate utensils and materials for each cooking method. The list below is a general guide. Ceramic &...
 • Page 6: Foil Containers

  Metal utensils and utensils with metallic speci cally for this purpose. This cooking trim should not be used in the microwave operation should never be unattended. oven, unless speci cally recommended Pierce foods with non-porous skins or for microwave use.
 • Page 7: Product Description

  www.preciz.hu ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION Oven Door Control Panel Display Function Selector Autocook Clock Start/Stop Rotary Encoder 3. ACCESSORIES Turntable support Grill rack Glass turntable...
 • Page 8: Before First Use

  Turntable installation must always be used 1. Place the turntable support on the cavity bottom. always placed on this turntable for 2. Place the turntable on top of the cooking. turntable support as shown in the diagram. Make sure that turntable anticlockwise;...
 • Page 9: Operation

  www.preciz.hu ENGLISH 5. OPERATION rotary encoder clockwise. Function selector knob is 3. Press “Start” circulate select, function should be : (Please see the page 11) Microwave Power 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Grill G-1, convection can omit step 1 and start directly at 230°C, 220°C, 200°C, 180°C,160°C, step 2.
 • Page 10: Convection Cooking

  The oven will stop half way At the end of this function a bell through the time to allow you to will be heard to signal the end of turn your food. If no action is take the program.
 • Page 11: Programme Charts

  www.preciz.hu ENGLISH At the end of this function a bell the rotary encoder clockwise. will be heard to signal the end of 3. Press “Start” the program. 6. PROGRAMME CHART Auto Cook programme chart 1 time ReHeat 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, and 0.6 kg 2 times Potato...
 • Page 12: Technical Information

  Cleaning the exterior To loosen dif cult deposits, boil a cup of water in the microwave oven for 2 or Open the oven door when cleaning the 3 minutes. control panel. This will prevent the oven from being turned on accidentally. You...
 • Page 13: Installation

  www.preciz.hu ENGLISH 9. INSTALLATION Connecting to the mains 1. Remove any promotion label from the door. The oven is delivered with the power 2. The oven should be installed on a cord and a plug for 230 V, 50 Hz, earthed at, level surface.
 • Page 14: Environmental Concerns

  10. ENVIRONMENTAL CONCERNS which could otherwise be caused by The symbol on the product or on its inappropriate waste handling of this packaging indicates that this product product. For more detailed information may not be treated as household waste.
 • Page 15 www.preciz.hu OBSAH...
 • Page 16 www.preciz.hu...
 • Page 17 www.preciz.hu...
 • Page 18 www.preciz.hu...
 • Page 19 www.preciz.hu...
 • Page 20 www.preciz.hu...
 • Page 21 www.preciz.hu...
 • Page 22 www.preciz.hu...
 • Page 23 www.preciz.hu...
 • Page 24 www.preciz.hu...
 • Page 25 www.preciz.hu...
 • Page 26 www.preciz.hu...
 • Page 27 www.preciz.hu...
 • Page 28 9. PAIGALDAMINE TÄIUSLIKE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu toimimise, ja lisasime teie elu lihtsamaks ning kergemaks muutvaid innovaati- lisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke veidi aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
 • Page 29 www.preciz.hu EESTI OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend ja remonditöid, mille puhul tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta eemaldatakse mikrolaineenergia eest vale paigaldamise või ebaõige kasutuse kaitset pakkuv kate. tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite toiduaineid suletud nõudes.
 • Page 30 Veenduge, et ahi oleks järelevalveta. siledal tasasel pinnal ja et õhuavad pinnal ning seadme põhjal ei oleks blokeeritud (piisava ventilatsiooni ärge hoidke sisemuses asju. tagamiseks). 1.5 Puhastus ja hooldus Elektriühendus HOIATUS! HOIATUS! Vigastuse, tulekahju või seadme Tulekahju- ja elektrilöögioht!
 • Page 31 www.preciz.hu EESTI Ahjus kasutatavate nõude ja tarvikute juhend Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasutada erinevaid nõusid ja materjale. Turvalisuse huvides ja vältimaks nõude ning seadme kahjustamist, tuleks iga toiduvalmistusmeetodi puhul kasutada ainult sobivaid nõusid. Allpool on toodud CorningWare Metalldekoratsiooniga klaasnõud Pliikristall Portselan Metalldekoratsioonita Savinõud*2 Plast...
 • Page 32 Metallist või metallservaga nõusid tohib nõus. Seejuures ei tohi ahju kunagi mikrolaineahjus kasutada vaid juhul, järelevalveta jätta. kui need on spetsiaalselt mõeldud Torgake mittepoorse pinna või kihiga mikrolaineahjus kasutamiseks. toidu sisse augud, et see ei saaks Samuti ei tohi mikrolaineahjus kasutada koguneva auru tõttu lõhkeda.
 • Page 33 www.preciz.hu EESTI 2. SEADME KIRJELDUS Ahjuuks Ekraan Funktsioonide valikunupp 3. TARVIKUD Pöördaluse tugi Grillrest...
 • Page 34 Pöördaluse paigaldamine kasutama. 1. Asetage pöördaluse tugi ahjuõõne põhja. ajaks panna pöördalusele. 2. Asetage pöördalus toe peale nii, nagu joonisel näidatud. Veenduge, vastupäeva ja see on tavaline. et pöördaluse rumm oleks korralikult panna tagurpidi. 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST Kella seadistamine Küpsetustsükli katkestamine...
 • Page 35 1. Vajutage funktsiooni valikunuppu, kombinatsioon 2, kombinatsioon 3 ja kuni ekraanil kuvatakse soovitud seejärel uuesti mikrolainete võimsus võimsusaste. 100%. 2. Valige soovitud aeg, keerates Funktsioonid on toodud järgmises keeratavat kooderit päripäeva. tabelis. võimsusel, siis võite sammu 1 vahele jätta ja alusatada sammust 2.
 • Page 36 2. aste: küpsetamine Vajutage funktsiooni valikunuppu, 1. Valige soovitud kaal, keerates kuni ekraanil kuvatakse soovitud keeratavat kooderit vastupäeva. temperatuur. 2. Valige soovitud aeg, keerates toidu kaalu. keeratavat kooderit päripäeva. Funktsiooni lõpus kõlab kell, mis Funktsiooni lõpus kõlab kell, mis tähistab programmi lõppemist.
 • Page 37 www.preciz.hu EESTI Funktsiooni lõpus kõlab kell, mis tähistab programmi lõppemist. 6. PROGRAMMIDE TABEL Automaatse küpsetuse programmide tabel 1 kord Soojendamine 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5 ja 0,6 kg 2 korda 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3 ja 1,5 kg 3 korda Liha...
 • Page 38: Tehnilised Andmed

  Välispinna puhastamine keetke mikrolaineahjus 2–3 minutit Avage juhtpaneeli puhastamise ajaks tassitäit vett. ahjuuks. Nii ei hakka ahi kogemata tööle. Ahju välispindu tuleb puhastada õrnatoimelise vedela pesuaine ja toidujäänuseid mikrolaineahjust eemaldada noa või mõne muu terava esemega. lapiga. Ahju sisemusest lõhnade eemaldamiseks Puhastamiseks sobivad ka pihustatavad keetke seal 5 minutit tassitäit vett...
 • Page 39 www.preciz.hu EESTI 9. PAIGALDAMINE Ühendamine vooluvõrku 1. Eemaldage ukselt kõik reklaamkleebised. Selle ahju juurde kuuluvad toitejuhe ja 2. Paigaldage mikrolaineahi siledale pistik, mis mõeldud kasutamiseks 230 V tasasele pinnale. Pind peab olema 50 Hz maandatud elektrikontaktiga. piisavalt tugev, et turvaliselt sisu võimaluse vältimiseks peab ahi olema vastaks elektrivõrgu omale.
 • Page 40 10. JÄÄTMEKÄITLUS ja inimeste tervisele, mis ebaõige tootel või selle pakendil kõrvaldamise korral ilmneda võiksid. osutab, et seda toodet ei ole lubatud Üksikasjalikuma info saamiseks toote käsitleda majapidamisjäätmena. See utiliseerimise kohta palume teil tuleb korduvkasutusse suunamiseks pöörduda kohalikku omavalitsusse, viia elektri- ja elektrooniliste seadmete kohaliku olmejäätmete käitlusega...
 • Page 41 www.preciz.hu...
 • Page 42 www.preciz.hu...
 • Page 43 www.preciz.hu...
 • Page 44 www.preciz.hu...
 • Page 45 www.preciz.hu...
 • Page 46 www.preciz.hu...
 • Page 47 www.preciz.hu...
 • Page 48 www.preciz.hu...
 • Page 49 www.preciz.hu...
 • Page 50 www.preciz.hu...
 • Page 51 www.preciz.hu...
 • Page 52 www.preciz.hu...
 • Page 53 www.preciz.hu...
 • Page 54 www.preciz.hu...
 • Page 55 www.preciz.hu...
 • Page 56 www.preciz.hu...
 • Page 57 www.preciz.hu IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN...
 • Page 58 www.preciz.hu...
 • Page 59 www.preciz.hu...
 • Page 60 www.preciz.hu...
 • Page 61 www.preciz.hu...
 • Page 62 www.preciz.hu...
 • Page 63 www.preciz.hu...
 • Page 64 www.preciz.hu...
 • Page 65 www.preciz.hu...
 • Page 66 www.preciz.hu...
 • Page 67 - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. dal vostro elettrodomestico. Visita il nostro sito web: Puoi ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza. www.aeg.com Per registrare il tuo prodotto e ricevere un servizio migliore: www.aeg.com/productregistration apparecchiatura: www.aeg.com/shop SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
 • Page 68: Informazioni Per La Sicurezza

  INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Leggere attentamente le istruzioni deve essere messo in funzione nché fornite prima di installare e utilizzare non è stato riparato da una persona l'apparecchiatura. Il produttore non è competente. responsabile se un'installazione ed un uso...
 • Page 69 www.preciz.hu ITALIANO 1.3 Installazione ambiente domestico. AVVERTENZA! L’installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da non siano ostruite. incustodita durante il funzionamento. imballaggio. aperta. l'apparecchiatura se è danneggiata. super cie di lavoro e non utilizzare all'apparecchiatura. la cavità di cottura come spazio per riporvi oggetti.
 • Page 70 Guida agli utensili e accessori adatti all'uso nel forno a microonde Per la cottura nel forno a microonde si possono usare diversi utensili e materiali. Per la sicurezza dell'utente e per non danneggiare gli utensili e il forno, scegliere utensili e materiali idonei a ogni metodo di cottura.
 • Page 71 www.preciz.hu ITALIANO Nel forno a microonde non si devono usare utensili di metallo o con parti metalliche, tipo di cottura. a meno che non siano speci camente Si consiglia di forare gli alimenti con pelli raccomandati per l'uso in forno a microonde. o membrane non porose per impedire I recipienti con aperture ristrette, come le la formazione di vapore e conseguenti...
 • Page 72: Descrizione Del Prodotto

  2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Porta del forno Pannello dei comandi Display Selettore delle funzioni Tasto di cottura automatica Orologio Tasto Avvio/Stop Manopola di regolazione 3. ACCESSORI Supporto del piatto girevole Griglia per il grill Piatto girevole di vetro...
 • Page 73: Preparazione Al Primo Utilizzo

  www.preciz.hu ITALIANO Installazione del piatto girevole girevole e il relativo supporto 1. Collocare il supporto del piatto girevole sul fondo della camera di devono sempre essere collocati sul cottura. piatto girevole per la cottura. 2. Collocare il piatto girevole sul relativo supporto come illustrato nel disegno.
 • Page 74: Uso Dell'apparecchiatura

  5. USO DELL’APPARECCHIATURA 2. Impostare il tempo di cottura ruotando la manopola di regolazione in senso orario. La manopola di selezione funzione 3. Premere “Start” consente di effettuare la selezione in (vedere a pagina 11) maniera circolare, la funzione dovrebbe...
 • Page 75 www.preciz.hu ITALIANO Il forno si arresta a metà cottura per consentire di girare gli alimenti. Se segnale acustico indica la ne del la porta non viene aperta, il forno si programma. Il tempo di cottura riattiva automaticamente dopo massimo con l’uso della funzione grill 1 minuto.
 • Page 76: Tabelle Dei Programmi

  2. Impostare il peso degli alimenti ruotando la manopola di regolazione in senso segnale acustico indica la ne del orario. programma. 3. Premere il tasto “Avvio". 6. TABELLA DEI PROGRAMMI Tabella dei programmi di cottura automatica Premere il tasto...
 • Page 77: Dati Tecnici

  www.preciz.hu ITALIANO Per rimuovere depositi dif cili, fare bollire un panno morbido e pulito per rimuovere i depositi di cibo. per 2 o 3 minuti. Pulizia dell'esterno Non usare mai un coltello o un altro utensile per rimuovere i depositi modo si evita che il forno possa essere dalle super ci del forno.
 • Page 78: Installazione

  9. INSTALLAZIONE Collegamento alla rete 1. Rimuovere dalla porta le eventuali etichette promozionali. elettrica 2. Il forno deve essere installato su Il forno è fornito con in dotazione il cavo una super cie piana e orizzontale. di alimentazione e una spina per una...
 • Page 79: Considerazioni Ambientali

  www.preciz.hu ITALIANO 10. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI salute umana, che potrebbero derivare Il simbolo riportato sul prodotto o dalla manipolazione inappropriata sull'imballo indica che il prodotto non del prodotto. Per informazioni più ri uti domestici. Consegnarlo al punto prodotto, rivolgersi all'uf cio locale di raccolta appropriato per consentire competente, al servizio di smaltimento il riciclaggio dei componenti elettrici...
 • Page 80 www.preciz.hu...
 • Page 81 www.preciz.hu...
 • Page 82 www.preciz.hu...
 • Page 83 www.preciz.hu...
 • Page 84 www.preciz.hu...
 • Page 85 www.preciz.hu...
 • Page 86 www.preciz.hu...
 • Page 87 www.preciz.hu...
 • Page 88 www.preciz.hu...
 • Page 89 www.preciz.hu...
 • Page 90 www.preciz.hu...
 • Page 91 www.preciz.hu...
 • Page 92 www.preciz.hu...
 • Page 93 www.preciz.hu...
 • Page 94 www.preciz.hu...
 • Page 95 www.preciz.hu...
 • Page 96 www.preciz.hu...
 • Page 97 www.preciz.hu...
 • Page 98 www.preciz.hu...
 • Page 99 www.preciz.hu...
 • Page 100 www.preciz.hu...
 • Page 101 www.preciz.hu...
 • Page 102 www.preciz.hu...
 • Page 103 www.preciz.hu...
 • Page 104 www.preciz.hu...
 • Page 105 www.preciz.hu...
 • Page 106 www.preciz.hu...
 • Page 107 www.preciz.hu...
 • Page 108 www.preciz.hu...
 • Page 109 www.preciz.hu...
 • Page 110 www.preciz.hu...
 • Page 111 www.preciz.hu...
 • Page 112 www.preciz.hu...
 • Page 113 www.preciz.hu...
 • Page 114 www.preciz.hu...
 • Page 115 www.preciz.hu...
 • Page 116 www.preciz.hu...
 • Page 117 www.preciz.hu...
 • Page 118 www.preciz.hu APLINKOS APSAUGA...
 • Page 119 www.preciz.hu...
 • Page 120 www.preciz.hu...
 • Page 121 www.preciz.hu...
 • Page 122 www.preciz.hu...
 • Page 123 www.preciz.hu...
 • Page 124 www.preciz.hu...
 • Page 125 www.preciz.hu...
 • Page 126 www.preciz.hu...
 • Page 127 www.preciz.hu...
 • Page 128 www.preciz.hu...
 • Page 129 www.preciz.hu...
 • Page 130 www.preciz.hu...
 • Page 131 www.preciz.hu...
 • Page 132 www.preciz.hu...
 • Page 133 www.preciz.hu...
 • Page 134 www.preciz.hu...
 • Page 135 www.preciz.hu...
 • Page 136 www.preciz.hu...
 • Page 137 www.preciz.hu...
 • Page 138 www.preciz.hu...
 • Page 139 www.preciz.hu...
 • Page 140 www.preciz.hu...
 • Page 141 www.preciz.hu...
 • Page 142 www.preciz.hu...
 • Page 143 www.preciz.hu...
 • Page 144 www.preciz.hu...
 • Page 145 www.preciz.hu...
 • Page 146 www.preciz.hu...
 • Page 147 www.preciz.hu...
 • Page 148 www.preciz.hu...
 • Page 149 www.preciz.hu...
 • Page 150 www.preciz.hu...
 • Page 151 www.preciz.hu...
 • Page 152 www.preciz.hu...
 • Page 153 www.preciz.hu...
 • Page 154 www.preciz.hu...
 • Page 155 www.preciz.hu...
 • Page 156 www.preciz.hu...
 • Page 157 www.preciz.hu...
 • Page 158 www.preciz.hu OBSAH...
 • Page 159 www.preciz.hu...
 • Page 160 www.preciz.hu...
 • Page 161 www.preciz.hu ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO...
 • Page 162 www.preciz.hu...
 • Page 163 www.preciz.hu...
 • Page 164 www.preciz.hu...
 • Page 165 www.preciz.hu...
 • Page 166 www.preciz.hu...
 • Page 167 www.preciz.hu...
 • Page 168 www.preciz.hu...
 • Page 169 www.preciz.hu...
 • Page 170 www.preciz.hu...
 • Page 171 www.preciz.hu VSEBINA...
 • Page 172 www.preciz.hu...
 • Page 173 www.preciz.hu...
 • Page 174 www.preciz.hu...
 • Page 175 www.preciz.hu...
 • Page 176 www.preciz.hu OPIS IZDELKA...
 • Page 177 www.preciz.hu...
 • Page 178 www.preciz.hu...
 • Page 179 www.preciz.hu...
 • Page 180 www.preciz.hu...
 • Page 181 www.preciz.hu...
 • Page 182 www.preciz.hu...
 • Page 183 www.preciz.hu...
 • Page 184 www.preciz.hu...
 • Page 185 www.preciz.hu...
 • Page 186 www.preciz.hu...
 • Page 187 www.preciz.hu...
 • Page 188 www.preciz.hu...
 • Page 189 www.preciz.hu...
 • Page 190 www.preciz.hu...
 • Page 191 www.preciz.hu...
 • Page 192 www.preciz.hu...
 • Page 193 www.preciz.hu...
 • Page 194 www.preciz.hu...
 • Page 195 www.preciz.hu...
 • Page 196 www.preciz.hu...
 • Page 197 www.preciz.hu...
 • Page 198 www.preciz.hu...
 • Page 199 www.preciz.hu...
 • Page 200 www.aeg.com/shop...