Download  Print this page

Thrustmaster universal challenge User Manual Page 40

Racing wheel; compatible playstation 3 / playstation 2 / pc / gamecube / wii.
Hide thumbs

Advertisement

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar http://ts.thrustmaster.com en klik op
Technical Support. U hebt daar toegang tot verschillende onderwerpen die u helpen bij het vinden van
oplossingen, zoals de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software. Als het
probleem op die manier niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met de Thrustmaster product
technical support service (Technical Support).
Per e-mail:
Voordat u gebruik kunt maken van technische ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te
registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost. Klik op
Registration aan de linkerzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.
Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden Username en Password in en klikt u op Login.
Per telefoon:
078 16 60 56
België
Kosten van interlokaal gesprek
0900 0400 118
Nederland
Kosten van lokaal gesprek
Bedrijfsuren en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar http://ts.thrustmaster.com voor de actuele
contactgegevens van Technical Support.
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE GARANTIE
Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de koper dat dit Thrustmaster-product
gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van
materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit
product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support, die u zal informeren over de te
volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dient het product te worden geretourneerd naar de
plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).
Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of
vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van de geldende
wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief
de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Thrustmaster
product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving die van toepassing is op de verkoop van
consumentproducten, worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.
Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of beschadigd
is ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of
enige andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet
houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; of (3) op software die niet is geleverd door
Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software
levert.
Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
(Nederlands)
Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00
(Engels)
9/10

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Thrustmaster universal challenge

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: