Download  Print this page

Thrustmaster universal challenge User Manual Page 34

Racing wheel; compatible playstation 3 / playstation 2 / pc / gamecube / wii.
Hide thumbs

Advertisement

GEAVANCEERDE FUNCTIES
DE GEVOELIGHEID VAN HET STUUR AANPASSEN
De gevoeligheid van dit stuur kent twee instellingen:
- Normale gevoeligheid (standaardinstelling).
- Hoge gevoeligheid (moet worden ingesteld).
• Instellen van de "Hoge gevoeligheid":
Gelijktijdig indrukken en loslaten van:
de D-pad (2) + de UP- en DOWN-schakelflippers (7)
(Herhaal deze procedure elke keer dat u het stuur weer start of loskoppelt)
• Instellen van de "Normale gevoeligheid" (standaardinstelling):
Gelijktijdig indrukken en loslaten van:
de D-pad (2) + de UP- en DOWN-schakelflippers (7)
Het stuur reageert nu weer met de normale gevoeligheid (standaardinstelling).
HET STUUR EN DE PEDALEN PROGRAMMEREN
Het stuur is volledig programmeerbaar:
- Alle knoppen, de D-pad en de Up- en Down-schakelflippers kunnen onderling verwisseld worden.
- Alle knoppen, de D-pad en de Up- en Down-schakelflippers kunnen op de 2 pedalen worden
geprogrammeerd.
• Voorbeelden van mogelijke toepassingen:
- Op PS2 en PS3: Programmeeer L2/R2 op de twee digitale Up- en Down-flippers.
- Verwissel knoppen voor een betere toegankelijkheid.
- Op de PS3: programmeer Kruis/Vierkant of L2/R2 op de pedalen.
- Op GameCube™ en Wii™: programmeer L/R op de pedalen.
- Programmeer één of meer knoppen op een of beide pedalen.
• Programmeerprocedure
Stappen
1
Druk op de MAPPING-knop (3) en laat deze weer los.
2
Druk op de te programmeren knop en laat deze weer los.
Druk op de knop of pedaal waaraan u de functie wilt toewijzen
3
Actie
Het stuur reageert nu gevoeliger (directer).
Actie
Actie
en laat deze weer los.
Uw programmering is nu gewist.
3/10
LED
UIT
LED
AAN
LED
KNIPPERT
LANGZAAM
KNIPPERT
SNEL
AAN

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: