Download  Print this page

Thrustmaster universal challenge User Manual Page 74

Racing wheel; compatible playstation 3 / playstation 2 / pc / gamecube / wii.
Hide thumbs

Advertisement

FUNKCJE ZAAWANSOWANE
REGULACJA CZUŁOŚCI KIEROWNICY
Kierownica posiada 2 tryby czułości:
- Czułość normalna (tryb domyślny)
- Czułość wysoka (należy ją wybrać)
• Wybór trybu „wysokiej czułości":
(Procedurę tę trzeba powtarzać przy każdym ponownym uruchomieniu lub odłączeniu kierownicy.)
• Wybór trybu „normalnej czułości" (tryb domyślny):
Kierownica jest ponownie w trybie czułości normalnej (trybie domyślnym).
PROGRAMOWANIE KIEROWNICY I PEDAŁÓW
Kierownica jest w pełni programowalna:
- Wszystkie przyciski, D-pad, dźwignie Góra i Dół można między sobą zamieniać funkcjami.
- Funkcje wszystkich przycisków, D-pada, dźwigni Góra i Dół można zaprogramować na 2 pedały.
• Przykłady możliwych zastosowań:
- Na PS2 i PS3: zaprogramuj przyciski L2/R2 na 2 dźwignie cyfrowe Góra i Dół.
- Zamień ze sobą funkcje różnych przycisków, by poprawić ergonomię kierownicy.
- Na PS3: zaprogramuj przyciski Cross/Square lub L2/R2 na pedały.
- Na GameCube
TM
- Zaprogramuj przycisk/przyciski na jeden lub oba pedały.
• Procedura programowania
Kroki
1
2
3
Działanie
Równocześnie naciśnij i puść:
D-Pad (2) + 2 dźwignie GÓRA i DÓŁ (7)
Kierownica jest teraz czulsza.
Działanie
Równocześnie naciśnij i puść:
D-Pad (2) + 2 dźwignie GÓRA i DÓŁ (7)
i Wii
: zaprogramuj przyciski L/R na pedały.
TM
Naciśnij i puść przycisk MAPOWANIA (3)
Naciśnij i puść przycisk do zaprogramowania.
Naciśnij i puść przycisk lub pedał, do którego chcesz przypisać
Twoje programowanie zakończyło się powodzeniem.
Działanie
wybraną funkcję.
3/10
Dioda LED
NIE ŚWIECI
Dioda LED
ŚWIECI
Dioda LED
WOLNO
MIGA
SZYBKO
MIGA
ŚWIECI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: