Download  Print this page

Thrustmaster universal challenge User Manual Page 75

Racing wheel; compatible playstation 3 / playstation 2 / pc / gamecube / wii.
Hide thumbs

Advertisement

• By usunąć programowanie
Krok
Działanie
Dioda LED
SZYBKO MIGA I
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji MAPOWANIA (3)
1
PONOWNIE
przez 2 sekundy.
ŚWIECI
Twoje programowanie zostało usunięte.
• Uwaga:
Twoje programowanie nie zapisuje się: musisz je wykonać ponownie po każdym ponownym uruchomieniu
lub odłączeniu kierownicy.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I OSTRZEŻENIE
• Moja kierownica nie działa właściwie lub wydaje się, że jest źle skalibrowana:
- Wyłącz komputer lub konsolę, całkowicie odłącz kierownicę i wszystkie jej kable, a następnie podłącz
wszystko z powrotem i ponownie uruchom grę.
- W menu „Options / Controller / Gamepad" (Opcje / Kontroler / Pad) gry: wybierz najodpowiedniejszą
konfigurację (zgodnie z domyślnym lub zaprogramowanym mapowaniem na kierownicy).
- Poszukaj informacji w podręczniku użytkownika gry lub w pomocy online.
- Podczas podłączania kierownicy nie ruszaj nią ani pedałami, by uniknąć problemów z kalibracją.
• Zestaw pedałów nie działa właściwie:
- Wykonaj ponowną konfigurację kierownicy w menu „Options / Controller / Gamepad" (Opcje / Kontroler /
Pad) gry.
- Możesz także użyć funkcji mapowania kierownicy, by przypisać nowe funkcje do pedałów i w ten sposób
rozwiązać tego typu problem.
• Kierownica reaguje za wolno:
- Przełącz kierownicę na tryb „wysokiej czułości".
4/10

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: