Download Print this page

Aansluiten Van Het Spanningsaansluitpunt; Verbinden Van De Luidspreker- Aansluitingen - Pioneer GM-X642 Owner's Manual

Bridgeable power amplifier
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Aansluiten van het toestel
Aansluiten van het
spanningsaansluitpunt
• Gebruik altijd het los verkrijgbare, speciale rode
accu- en aardedraad [RD-223]. Verbind het accu-
draad direct met de positieve pool (+) van de
autoaccu en het aardedraad met het chassis van de
auto.
1. Trek het accudraad van het
motorgedeelte naar de cabine van
de auto.
• Sluit, nadat alle andere aansluitingen op de
versterker zijn gemaakt, het accusnoer-
aansluitpunt van de versterker aan op het
positieve aansluitpunt (+) van de accu.
Zekering (30 A) Motor-
Zekering (30 A)
Positieve aansluiting
Steek het rubberen O-
vormige doorvoerbuisje in
de carrosserie van de auto.
2. Draai het accudraad, aardedraad
en systeemafstandsbedieningsdraad
ineen.
3. Bevestig verbindingsstukjes aan de
uiteinden van de draden. De
verbindingsstukjes zijn niet
bijgeleverd.
• Klem de verbindingsstukjes met een tangetje
aan de draden.
Verbindingsstukje
Accudraad
7
Interieur van
compartiment
het voertuig
Boor een gat van
14 mm in de car-
rosserie van de
auto.
Ineendraaien
Verbindingsstukje
Aardingssnoer
4. Sluit de draden aan.
• Zet de draden stevig met de schroeven van de
aansluitingen vast.
Spannings-
GND aarde-aansluiting
aansluitpunt
(POWER)
Accudraad
Verbinden van de luidspreker-
aansluitingen
1. Verwijder ongeveer 10 mm isolatie
van het uiteinde van de luidspreker-
draden. Draai de draadstrengen
ineen met een tang.
2. Bevestig verbindingsstukjes aan de
uiteinden van de luidspreker-
draden. De verbindingsstukjes zijn
niet bijgeleverd.
• Klem de verbindingsstukjes met een tangetje
aan de draden.
Aansluiting voor
systeemafstandsbediening
Draad voor
systeemafstands-
bediening
Aardingssnoer
Ineendraaien
10 mm
Verbindingsstukje
Luidsprekerdraad

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer GM-X642