Download Print this page

Alvorens Gebruik; Bij Problemen; Waarschuwing - Pioneer GM-X642 Owner's Manual

Bridgeable power amplifier
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Alvorens gebruik

Dit product voldoet aan de eisen m.b.t.
elektromagnetisme (89/336/EEC,
92/31/EEC) en CE markering richtlijnen
(93/68/EEC).
Dank U zeer voor de aanschaf van dit
PIONEER-product. Lees deze gebruiks-
aanwijzing goed door, voordat het toestel
in gebruik genomen wordt.

Bij problemen

Neem contact op met uw dealer of het
dichtstbijzijnde PIONEER service-cen-
trum, wanneer de eenheid niet juist func-
tioneert.

WAARSCHUWING

• Gebruik altijd het los verkrijgbare, speciale rode
accu- en aardedraad [RD-223]. Verbind het accu-
draad direct met de positieve pool (+) van de
autoaccu en het aardedraad met het chassis van de
auto.
• Raak de versterker niet met natte handen aan. U
zou anders een elektrische schok kunnen krijgen.
Raak de versterker tevens niet aan wanneer deze
nat is.
• Voor de verkeersveiligheid dient u het volume
zodanig in te stellen dat u verkeerssignalen en
ander verkeer nog goed kunt horen.
• Controleer de verbindingen van de spanningsto-
evoer en luidsprekers inden de zekering van het
los verkrijgbare accudraad of de zekering van de
versterker regelmatig doorbrandt. Zoek de oorza-
ak en los het probleem op. Plaats vervolgens een
nieuwe zekering van hetzelfde formaat en
ampèrage.
• Om een onjuiste werking van de versterker en
luidsprekers te voorkomen, schakelt het bescher-
mingscircuit van de versterker de spanning naar
de versterker uit indien de omstandigheden niet
normaal zijn. Schakel in dit geval de spanning
van het systeem uit (OFF), controleer de verbind-
ing met de spanningsbron en luidsprekers. Zoek
de oorzaak en los het probleem op.
• Raadpleeg de plaats van aankoop indien u de
oorzaak niet kunt vinden.
• Om een elektrische schok of kortluiting te
voorkomen tijdens het aansluiten en installeren,
moet de negative (–) pool van de accu worden
ontkoppeld voordat u de eenheid aansluit.
• Controleer of er zich geen onderdelen achter het
paneel bevinden wanneer u een gat boort voor de
installatie van de versterker. Zorg ervoor dat alle
kabels en belangrijke onderdelen zoals brand-
stofleidingen, remleidingen en de elektrische
bedrading beveiligd zijn en niet kunnen worden
beschadigd.
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer GM-X642