Download Print this page

Aansluiten Van Het Toestel - Pioneer GM-X642 Owner's Manual

Bridgeable power amplifier
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Aansluiten van het toestel

WAARSCHUWING
• Voorkom kortsluiting en beschadiging van de
eenheid en ontkoppel de nagatieve (–) accupool
van het voertuig.
• Zet de bedrading met kabelklemmen of isoleer-
of plakband vast. Bescherm de bedrading door de
gedeelten in de buurt van metalen delen met
isoleerband af ze dekken.
• Leid de draden niet langs plaatsen die heet wor-
den, bijvoorbeeld in de buurt van de verwarm-
ingselementen. Indien de isolatie van draden heet
wordt, zullen de draden worden beschadigd met
kortsluiting tot gevolg.
Om beschadiging te voorkomen
• Aard het luidsprekersnoer niet rechtstreeks en
sluit evenmin een negatief snoer (–) aan voor ver-
schillende luidsprekers.
• Dit toestel is ontworpen voor auto's met een accu
van 12 V en negatieve aarding. Kijk bijgevolg
eerst de accuspanning na voor u het toestel
installeert in een recreatief voertuig, vrachtwagen
of bus.
• De accu raakt mogelijk uitgeput indien de auto-
stereo langdurig is ingeschakeld maar de motor
stationair draait of is uitgeschakeld. Zet de auto-
stereo uit wanneer de motor stationair draait of is
uitgeschakeld.
• Als het systeem-afstandbedieningssnoer van de
versterker is aangesloten op de spanningsaansluit-
ing via de contactschakelaar (12 V gelijkstroom),
is de versterker altijd ingeschakeld wanneer het
contact aanstaat, ongeacht of de auto-stereo wel
of niet door u is aangezet. Hierdoor raakt de accu
mogelijk uitgeput wanneer de motor stationair
draait of is uitgeschakeld.
Luidsprekerkanaal
Twee kanalen
Een kanaal
5
• Zorg dat de bedrading de werking van bewegende
• Sluit draden niet kort. Het beschermingscircuit
• Tap het spanningsdraad van dit toestel niet af
• Luidsprekers die op de versterker worden aanges-
• Plaats en leid het los verkrijgbare accudraad zo
• Snoeren voor dit toestel en overeenkomende
Luidsprekertype
Subwoofer
Andere dan subwoofer
Subwoofer
Andere dan subwoofer
of verplaatsbare onderdelen, bijvoorbeeld de ver-
snelling, handrem of stoelverstelmechanismen
van het de auto niet hindert.
werkt anders namelijk niet wanneer het voor de
veiligheid zou moeten functioneren.
voor gebruik van andere apparaten. Het vermo-
gen van het draad zou dan namelijk worden over-
schreden, met oververhitting tot gevolg.
loten moeten overeenstemmen met de hieronder
vermelde normen. Indien dat niet het geval is, kan
dit leiden tot brand of beschadiging van de luid-
spreker. De luidsprekerimpedantie moet tussen 1
en 8 ohm liggen voor een stereo verbinding en 2
tot 8 ohm voor een mono of andere geschakelde
verbinding.
ver als mogelijk uit de buurt van de luidspreker-
draden. Plaats en leid het los verkrijgbare accud-
raad en aardedraad, luidsprekerdraden en de ver-
sterker zo ver als mogelijk uit de buurt van de
antenne, antennekabel en tuner.
snoeren voor andere toestellen hebben mogelijk
verschillende kleuren ookal is de functie van de
snoeren hetzelfde. Zie voor het verbinden van dit
toestel met een ander toestel daarom de
installatiehandleiding van beide toestellen en
verbind de snoeren met dezelfde functie met
elkaar.
Vermogen
Nominale ingang: min. 60 W
Maximale ingang: min. 100 W
Nominale ingang: min. 165 W
Maximale ingang: min. 300 W

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer GM-X642