Download  Print this page

Türkçe - Bosch PHO 2000 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2202-001.book Page 70 Tuesday, June 24, 2014 9:30 AM
70 | Türkçe
Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
 Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε ερ-
γασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
 Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερι-
σμού καθαρές για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και
ασφαλώς.
Να διατηρείτε την κινητικότητα του πέδιλου απόθεσης 26 και
να το καθαρίζετε τακτικά.
Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου
πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε δι-
ακινδύνευση της ασφάλειας.
Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγ-
γέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το
10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα
κατασκευαστή.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέ-
πει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτι-
ού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μετα-
φορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν
είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρι-
κά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να
ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
1 619 P12 023 | (24.6.14)
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
UYARI
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti"
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 2000

This manual is also suitable for:

Pho 1500Weu