Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens - Makita 6918fd Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6918fd:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Knop
2
Accu
3
Sok
4
Draaistuk
5
Pen
6
O-ring
7
Trekschakelaar
8
Lamp

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Capaciteiten
Standaardbout .............................................. M8 – M14
Trekvaste bout .............................................. M6 – M12
Vierkant ............................................................. 12,7 mm
–1
Toerental onbelast (min
Aantal slagen per minuut .................................. 0 – 3 000
Maximaal aantrekkoppel .................................... 120 N•m
Totale lengte ....................................................... 176 mm
Netto gewicht (accu inbegrepen) ........................... 1,6 kg
Nominale spanning ...........................................D.C. 12 V
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van
schroeven in hout, metaal en kunststof.
Veiligheidswenken
Volg veiligheidshalve de bijgevoegde veiligheidsvoor-
schriften nauwkeurig op.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
ACCULADER EN ACCU
1.
Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2.
Neem de accu niet uit elkaar.
3.
Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan
onmiddellijk
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4.
Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5.
Bedek de accuklemmen altijd met de accukap
wanneer u de accu niet gebruikt.
Verklaring van algemene gegevens
9
Omkeerschakelaar
10 A zijde
11 B zijde
12 Rechtsom
13 Linksom
14 Aantrektijd
15 Seconden
16 Juist aantrekkoppel voor
6918FD
) ................................ 0 – 2 300
stopzetten.
Voortgezet
17 Aantrekkoppel
18 Limietstreep
19 Schroevendraaier
20 Borstelhouderdop
6.
Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
7.
Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
8.
Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
9.
Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2.
Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3.
Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4.
Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens
wanneer u hem langer dan zes maanden niet
hebt gebruikt.
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btw200

Table of Contents