Download Table of Contents Print this page

Makita 6918fd Instruction Manual page 10

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6918fd:

Advertisement

Table of Contents
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 5)
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed-
schap te gebruiken.
• Verander de stand van de omkeerschakelaar alleen
nadat het gereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Indien u de draairichting verandert terwijl de boor
nog draait, kan het gereedschap beschadigd raken.
• Zet de omkeerschakelaar altijd in de neutrale stand
wanneer u het gereedschap niet gebruikt.
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschake-
laar in vanaf zijde A voor rechtse draairichting, of vanaf
zijde B voor linkse draairichting. Wanneer deze schake-
laar in de neutrale stand staat, kan de trekschakelaar niet
worden ingedrukt.
Bediening (Fig. 6 en 7)
Het juiste aantrekkoppel voor de bout hangt af van de
soort of grootte van de bout. De verhouding tussen het
aantrekkoppel en de aantrektijd is op de grafieken aan-
gegeven.
Houd het gereedschap stevig vast en plaats de sok over
de bout of moer. Schakel het gereedschap in en draai de
bout of moer in de juiste aantrektijd vast.
OPMERKING:
• Plaats het gereedschap recht op de bout of moer en
zorg ervoor dat u niet te veel druk op het gereedschap
uitoefent.
• Een te groot aantrekkoppel kan de bout of moer
beschadigen. Alvorens het eigenlijke werk te doen,
moet u daarom altijd een proefje doen met een gelijke
bout of moer voor het vaststellen van de juiste aantrek-
snelheid en aantrektijd.
Het aantrekkoppel wordt beïnvloed door een aantal ver-
schillende factoren, waaronder de volgende. Controleer
na het vastdraaien altijd het aantrekkoppel met een
momentsleutel.
1.
Wanneer de accu bijna leeg is, neemt het voltage af
en vermindert het aantrekkoppel.
2.
Sok
• Het gebruik van een sok van de onjuiste maat zal
resulteren in een te laag aantrekkoppel.
• Een versleten sok (slijtage op het zeskante of vier-
kante uiteinde) zal resulteren in een te laag aan-
trekkoppel.
3.
Bout
• Zelfs wanneer de koppelverhouding en de klasse
van de bout overeenkomen, kan door verschillen
in de diameter van de bouten het juiste aantrek-
koppel per bout toch afwijken.
• Ook al zijn de diameters van twee bouten gelijk,
dan kunnen er nog verschillen in het juiste aan-
trekkoppel van de twee bouten optreden ten
gevolge van verschillen in de koppelverhouding en
de klasse en lengte van de bouten.
4.
Het aantrekkoppel is iets lager wanneer een kogel-
gewrichtverbinding of verlengstaaf wordt gebruikt. U
kunt dit verlies aan aantrekkoppel compenseren
door de aantrektijd te verlengen.
5.
Het materiaal van de vast te draaien bout of moer,
de manier van vasthouden van het gereedschap en
het toerental hebben invloed op het aantrekkoppel.
LET OP:
Indien u het gereedschap zonder onderbreking gebruikt
totdat de accu is uitgeput, dient u het gereedschap 15
minuten te laten rusten alvorens met een verse accu ver-
der te werken.
ONDERHOUD
LET OP:
Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en
de accu is losgekoppeld vooraleer onderhoud uit te voe-
ren aan het gereedschap.
Vervangen van koolborstels (Fig. 8 en 9)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer ze tot aan de limietmarke-
ring versleten zijn. Houd de koolborstels schoon zodat ze
goed in de houders glijden. Beide koolborstels dienen
tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend
identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de
koolborstelhouders te verwijderen. Haal de versleten bor-
stels eruit, steek de nieuwe erin, en zet de doppen weer
goed vast.
Steek na het vervangen van de koolborstels de accu in
het gereedschap, en laat het gereedschap ongeveer 1
minuut onbelast draaien om de nieuwe koolborstels te
doen wennen. Controleer vervolgens de werking van het
gereedschap en de werking van de elektrische rem bij
het loslaten van de trekschakelaar. Als de elektrische
rem niet goed werkt, moet u deze laten repareren in het
dichtstbijzijnde Makita servicecentrum.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Sok
• Verlengstaaf
• Aantrekkoppel
• Bitadapter
• Schroefbits
• Diverse types originele Makita accu's en acculaders
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btw200

Table of Contents