Download Table of Contents Print this page

Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 6918fd Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6918fd:

Advertisement

Table of Contents
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Neem de veiligheidsvoorschriften voor het gereed-
schap altijd strict in acht en laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van gemak of vertrouwdheid
met het product (verworven na herhaald gebruik).
Onveilig of verkeerd gebruik van dit gereedschap
kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
1.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde hand-
greepvlakken vast wanneer u werkt op plaatsen
waar de sok van het gereedschap op verborgen
elektrische bedrading of zijn eigen netsnoer kan
stoten. Door contact met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen
van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
2.
Draag oorbeschermers.
3.
Controleer de sok nauwkeurig op slijtage,
scheuren of beschadiging alvorens deze op het
gereedschap te monteren.
4.
Houd het gereedschap stevig vast.
5.
Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de
voeten hebt.
Controleer of er niemand beneden u aanwezig is
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gaat gebruiken.
6.
Het juiste aantrekkoppel kan verschillen afhan-
kelijk van de soort of grootte van de bout. Con-
troleer
het
momentsleutel.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, neemt u deze uit het
gereedschap terwijl u de knoppen aan beide zijden van
de accu indrukt.
• Om de accu te installeren, past u de tong op de accu in
de groef in de houder, en dan schuift u de accu erin.
Schuif de accu zo ver mogelijk erin, totdat deze met
een klikgeluid vergrendelt. Indien u dit niet doet, kan de
accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en uzelf of
anderen verwonden.
• Als de accu moeilijk in de houder gaat, moet u niet pro-
beren hem met geweld erin te duwen. Indien de accu
er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat u hem niet
op de juiste wijze erin steekt.
Selecteren van de juiste sok
Gebruik altijd een sok van de juiste maat voor het vast-
draaien van bouten en moeren. Het gebruik van een sok
van de onjuiste maat zal een onnauwkeurig of onregel-
matig aantrekkoppel en/of beschadiging van de bout of
moer tot gevolg hebben.
18
aantrekkoppel
met
Installeren of verwijderen van de sok
(Fig. 2 en 3)
LET OP:
Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd alvorens de sok te installeren of te
verwijderen.
1.
Voor een sok zonder O-ring en pen
Installeer de sok door deze op het draaistuk van het
gereedschap te duwen totdat de sok op zijn plaats
vergrendelt. Om de sok te verwijderen, trekt u deze
gewoon eraf.
2.
Voor een sok met O-ring en pen
Verwijder de O-ring uit de groef in de sok en verwij-
der de pen uit de sok. Schuif de sok over het draai-
stuk van het gereedschap zodat het gat in de sok op
één lijn komt met het gat in het draaistuk. Steek de
pen door het gat in de sok en in het draaistuk. Breng
de O-ring weer op zijn oorspronkelijke plaats in de
groef aan, zodat de pen op zijn plaats wordt gehou-
den. Om de sok te verwijderen, voert u deze proce-
dure in omgekeerde volgorde uit.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 4)
LET OP:
Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u
altijd controleren of de trekschakelaar juist werkt en bij
loslaten naar de "OFF" positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
schakelaar in. Oefen meer druk uit op de trekschakelaar
een
om het toerental te vermeerderen. Om het gereedschap
te stoppen, de trekschakelaar loslaten.
Elektrische rem
Dit gereedschap is uitgerust met een elektrische rem. Als
het herhaaldelijk gebeurt dat het gereedschap na het los-
laten van de trekschakelaar niet direct stopt, moet u het
gereedschap laten nazien door een Makita servicecen-
trum.
Aanzetten van de voorlamp (Fig. 4)
LET OP:
• Kijk niet direct in het lamplicht of in de lichtbron.
Druk de trekschakelaar in om de lamp aan te zetten. De
lamp blijft branden zolang als de trekschakelaar wordt
ingedrukt.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamp eraf te
vegen. Pas op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, omdat de verlichtingssterkte daardoor kan ver-
minderen.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btw200

Table of Contents