Makita 6918FD Instruction Manual
Hide thumbs Also See for 6918FD:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Impact Wrench
GB
Бездротовий ударний гайковерт
UA
Bezprzewodowy klucz udarowy
PL
Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator
RO
Akku-Schlagschrauber
DE
Akkumulátoros ütve csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Akumulátorový nárazový uťahovač NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Akumulátorový rázový utahovák
CZ
6918FD
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6918FD

 • Page 1 Бездротовий ударний гайковерт ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Bezprzewodowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros ütve csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový nárazový uťahovač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový rázový utahovák NÁVOD K OBSLUZE 6918FD...
 • Page 2 004392 004457 004458 004343 004410 004459 001145 004344...
 • Page 3: Specifications

  EC Declaration of Conformity determined according to EN60745-2-2: Makita Corporation responsible Work mode : impact tightening of fasteners of the manufacturer declare that the following Makita maximum capacity of the tool machine(s): Vibration emission (a ) : 9.5 m/s Designation of Machine: Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 4: Specific Safety Rules

  30th January 2009 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 000230 Tomoyasu Kato FOR BATTERY CARTRIDGE Director Makita Corporation Before using battery cartridge, read all 3-11-8, Sumiyoshi-cho, instructions and cautionary markings on (1) Anjo, Aichi, JAPAN battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 • Page 5: Functional Description

  Charge the Nickel Metal Hydride battery the switch trigger cannot be pulled. cartridge when you do not use it for more than CAUTION: six months. Always check the direction of rotation before • FUNCTIONAL DESCRIPTION operation. Use the reversing switch only after the tool comes •...
 • Page 6: Maintenance

  Especially for performed by Makita Authorized Service Centers, the bolt smaller than M8, perform the above test always using Makita replacement parts.
 • Page 7 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Sockets • Extension bar • Universal joint •...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  обладнання Makita: максимальною потужністю електроприлада Позначення обладнання: Вібрація (a ) : 9,5 м/с год Бездротовий ударний гайковерт Похибка (К): 1,5 м/с № моделі/ тип: 6918FD ENG901-1 Заявлене значення вібрації було виміряно у є серійним виробництвом та • відповідності до стандартних...
 • Page 9 НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, 000230 наведених у цій інструкції з експлуатації, може Томоязу Като призвести до серйозного травмування. Директор ENC004-1 Makita Corporation ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА GEA010-1 Застереження стосовно техніки Перед тим як...
 • Page 10: Інструкція З Використання

  Поради по забезпеченню максимального Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вмикача. Швидкість обертання строку експлуатації акумулятора інструмента збільшується шляхом збільшення тиску Касету з акумулятором слід заряджати до на курок вмикача. Для зупинення роботи курок слід того, як він розрядиться повністю. відпустити.
 • Page 11 Встановлення або зняття ключа Високоміцний болт Для ключа з кільцем ущільнення та шпилькою. Fig.5 Витягніть кільце ущільнення з паза в ключі та витягніть шпильку з ключа. Поставте ключ на Н м ковадло інструмента таким чином, щоб ключ був суміщений з отвором на ковадлі. Вставте шпильку через...
 • Page 12: Технічне Обслуговування

  коефіцієнта затягування, класу та довжини зарядних пристроїв виробництва компанії болта. Makita Використання універсального з'єднання або подовжувача дещо знижує силу затягування ударного гайковерта. Це слід компенсувати шляхом затягування протягом довшого часу. Те, в якому положенні для загвинчування тримаються інструмент або деталь, також...
 • Page 13 Makita: Wytwarzanie drgań (a ) : 9,5 m/s Opis maszyny: Niepewność (K) : 1,5 m/s Bezprzewodowy klucz udarowy ENG901-1 Model nr/ Typ: 6918FD Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została • jest produkowane seryjnie oraz zmierzona zgodnie ze standardową metodą...
 • Page 14 Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez sprawdzaj moment dokręcenia za pomocą naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, klucza dynamometrycznego. którym jest: ZACHOWAĆ INSTRUKCJE Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE 30 stycznia 2009 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa...
 • Page 15: Opis Działania

  Chronić akumulator przed upadkiem spustowy przełącznika. uderzeniami. Włączanie lampki czołowej Rys.3 ZACHOWAĆ INSTRUKCJE UWAGA: Wskazówki dotyczące zachowania Nie patrzeć na światło ani bezpośrednio na źródło • maksymalnej trwałości akumulatora światła. Akumulator należy naładować zanim zostanie W celu zapalenia lampki należy pociągnąć za język do końca rozładowany.
 • Page 16 Montaż i demontaż gniazda Dla gniazda z pierścieniem O i wtykiem Trzymaj mocno narzędzie i umieść gniazdo nad śrubą Rys.5 lub nakrętką. Włącz narzędzie i dokręcaj zgodnie z Wysuń pierścień O z rowka w gnieździe i wyjmij z ustawionym czasem dokręcania. gniazda wtyk.
 • Page 17: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 18 ) : 94 dB (A) ENH101-12 Nivel de putere acustică (L ): 105 dB(A) Declaraţie de conformitate CE Eroare (K): 3 dB(A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Purtaţi mijloace de protecţie a auzului declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): ENG205-1 Vibraţii Destinaţia utilajului: Valoarea totală...
 • Page 19: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea regulilor din manualul de instrucţiuni poate cauza 000230 vătămări personale grave Tomoyasu Kato ENC004-1 Director INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, PRIVIND SIGURANŢA Anjo, Aichi, JAPONIA GEA010-1 PENTRU CARTUŞUL Avertismente generale de ACUMULATORULUI siguranţă pentru unelte electrice Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului,...
 • Page 20 încărcaţi cartuşul acumulatorului când declanşator este apăsat. observaţi o scădere a puterii maşinii. NOTĂ: reîncărcaţi niciodată acumulator complet încărcat. Folosiţi o cârpă curată pentru a şterge depunerile • Supraîncărcarea scurta durata de pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila exploatare a acumulatorului.
 • Page 21 Pentru capete de cheie frontală fără garnitură inelară pentru a nu deteriora şurubul. şi ştift Ţineţi maşina orientată drept către bolţ sau piuliţă. • Fig.6 Un moment de strângere excesiv poate deteriora • Pentru a instala capul de cheie frontală, împingeţi-l pe bolţul/piuliţa sau capul de cheie frontală.
 • Page 22 şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.8 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate •...
 • Page 23: Technische Daten

  Marke Makita: Abweichung (K): 1,5 m/s Bezeichnung des Geräts: ENG901-1 Akku-Schlagschrauber deklarierte Schwingungsbelastung wurde • Modelnr./ -typ: 6918FD gemäß der Standardtestmethode gemessen und in Serie gefertigt werden und kann für Vergleich Werkzeugen den folgenden EG-Richtlininen entspricht: untereinander verwendet werden. 98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch •...
 • Page 24 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Das richtige Anzugsdrehmoment kann je nach Bevollmächtigten in Europa: Art und Größe des Bolzens abweichen. Prüfen Makita International Europe Ltd, Drehmoment einem Michigan, Drive, Tongwell, Drehmomentschlüssel. Milton Keynes, MK15 8JD, England BEWAHREN SIE DIESE 30.
 • Page 25 Selbst wenn Akkublock schwer Einschalten beschädigt oder völlig verbraucht ist, darf er Abb.2 nicht angezündet werden. Der Akkublock kann ACHTUNG: in den Flammen explodieren. Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in • Lassen Sie den Akku nicht fallen, und Werkzeug darauf, dass...
 • Page 26: Montage

  MONTAGE Bolzen mit hohem Abschermoment ACHTUNG: Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und • entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug ausführen. Auswahl des richtigen Steckeinsatzes Benutzen Sie für Bolzen und Muttern immer den Steckeinsatz mit der richtigen Größe. Ein Steckeinsatz mit der falschen Größe führt zu falschem und unbeständigem Anzugsdrehmoment...
 • Page 27: Wartung

  Schraube Obwohl der Drehmomentkoeffizient und die • Klasse des Bolzens die gleichen sind, hängt ACHTUNG: richtige Anzugsdrehmoment Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Durchmesser des Bolzens ab. beschrieben ist, empfehlen folgende Obwohl die Durchmesser der Bolzen die •...
 • Page 28: Részletes Leírás

  ) : 94 dB (A) ENH101-12 Hangteljesítményszint (L ) : 105 dB(A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Bizonytalanság (K): 3 dB(A) Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita ENG205-1 Vibráció gép(ek): A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az Gép megnevezése:...
 • Page 29 FIGYELMEZTETÉS: Az ebben a használati utasításban közölt szabályok ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi 000230 Tomoyasu Kato sérülést eredményezhet. Igazgató ENC004-1 Makita Corporation FONTOS BIZTONSÁGI 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPÁN SZABÁLYOK GEA010-1 A szerszámgépekre vonatkozó AZ AKKUMULÁTORRA általános biztonsági VONATKOZÓAN...
 • Page 30: Működési Leírás

  Tippek a maximális élettartam eléréséhez Az elülső lámpa bekapcsolása Töltse fel az akkumulátort még mielőtt tejesen Fig.3 lemerülne. VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a • az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a fényforrást.
 • Page 31 dugókulcson és a szerszámcsonkon található furatokon. MEGJEGYZÉS: Ezután helyezze vissza a tömítőgyűrűt az eredeti helyzetébe dugókulcs hornyában csapszeg M8 vagy kisebb méretű csavar meghúzásakor • megtartásához. A dugókulcs eltávolításához kövesse a körültekintően állítsa be a kioldókapcsolóra kifejtett felszerelési eljárást fordított sorrendben. nyomást, nehogy a csavar károsodjon.
 • Page 32 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Dugókulcs • Hosszabbító rúd • Univerzális összekötő • Betétadapter •...
 • Page 33: Technické Údaje

  ): 105 dB(A) Vyhlásenie o zhode so smernicami Odchýlka (K): 3 dB(A) Európskeho spoločenstva Používajte chrániče sluchu. ENG205-1 Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Vibrácie prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Makita: určený podľa normy EN60745-2-2: Označenie zariadenia:...
 • Page 34 ENC004-1 30. január 2009 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 000230 Tomoyasu Kato PRE JEDNOTKU Riaditeľ Makita Corporation AKUMULÁTORA 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Pred použitím jednotky akumulátora Anjo, Aichi, JAPONSKO prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky nabíjačke akumulátorov, GEA010-1 Všeobecné bezpečnostné akumulátore a (3) produkte používajúcom akumulátor.
 • Page 35: Popis Funkcie

  Jednotku akumulátora nabíjajte pri izbovej Prepínanie smeru otáčania teplote pri 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Pred Fig.4 nabíjaním nechajte jednotku akumulátora Tento nástroj má vratný prepínač na zmenu smeru vychladnúť. otáčania. Zatlačte páčku vratného prepínača zo strany A Nikel-metal-hydridovú...
 • Page 36 ďalšia údržba či maticovú skrutku/maticu alebo objímku. Pred nastavovanie robené autorizovanými servisnými začiatkom práce vždy vykonajte skúšku prevádzky strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov na zistenie správnej doby uťahovania pre danú Makita. maticovú skrutku alebo maticu.
 • Page 37 PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné...
 • Page 38 Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový součet) Prohlášení ES o shodě určený v souladu s EN 60745-2-2: Společnost Makita Corporation jako odpovědný Pracovní režim: rázové utahování upevňovacích výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: prvků podle maximální kapacity nástroje popis zařízení: Vibrační emise (a ): 9,5 m/s Akumulátorový...
 • Page 39 ENC004-1 30. ledna 2009 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 000230 Tomoyasu Kato AKUMULÁTOR ředitel Makita Corporation Před použitím akumulátoru přečtěte 3-11-8, Sumiyoshi-cho, všechny pokyny a varovné symboly na (1) Anjo, Aichi, JAPAN nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. GEA010-1 Akumulátor nedemontujte.
 • Page 40: Popis Funkce

  POZOR: POPIS FUNKCE Před zahájením provozu vždy zkontrolujte • nastavený směr otáčení. POZOR: S přepínačem směru otáčení manipulujte až poté, • Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li • funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý změnu směru otáčení...
 • Page 41 Makita a s použitím náhradních dílů dobu utahování konkrétního šroubu nebo matice. Makita. Výše zmíněná zkouška je žádoucí zejména u šroubů menších než M8, aby nedošlo k problému na nástavci, šroubu, apod.
 • Page 42 PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884512B910...

Table of Contents