Download Print this page

Dansk - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
sikkerhed
Sluk altid for strømmen og tag
stikket ud af stikkontakten, før
klingerne sættes i eller tages ud.
Klingerne er meget skarpe, så de
skal omgås med forsigtighed. Hold
fast i kniven i håndtaget væk fra
æggen, både ved håndtering og
rengøring.
Når man skærer med kniven, skal
man holde hænder mv. og redskaber
godt væk fra klingerne.
Hvis der er synlige skader på
apparatet, må det ikke anvendes.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Lad aldrig børn lege med apparatet.
Gå aldrig fra apparatet, mens det er
tilsluttet strømforsyningen.
Brug aldrig et beskadiget apparat.
Få den kontrolleret eller repareret: se
'service'.
Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af småbørn eller svagelige
personer.
Lad ikke ledningen hænge ned over
kanten af et køkkenbord el.lign. eller
røre ved varme overflader.
Misbrug aldrig el-kniven og anvend
den kun til det beregnede, private
formål.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
eller stikket blive våde.
Man må aldrig bruge for stort tryk,
når man skærer mad.
Benyt kun frostklingerne (større
tænder), som følger med KN450 til
at skære frosne madvarer.
Forsøg aldrig at skære ben,
madvarer med sten eller frø, mad i
emballage som f.eks. alu- eller
plastfolie eller andre hårde madvarer.
Brug aldrig de samme klinger på råt
og kogt kød uden først at vaske
dem grundigt.
inden stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for, at el-forsyningens
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af apparatet.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
16
26/2/02
3:29 pm
Dette apparat opfylder
bestemmelserne for
radiostøjdæmpning i EU-direktiv
89/336/EØF.
før første anvendelse
1 Fjern al emballage, bl.a. plastskeden
fra klingerne. Plastskeden skal
gemmes og sættes på igen, når
kniven ikke er i brug.
2 Vask delene, se 'rengøring'.
oversigt
knivhus
knivhåndtag
fingergreb
klinger som griber ind i hinanden
plastskede
klingeudløserknap
betjeningsknap
sådan anvendes el-
kniven
El-kniven er velegnet til at skære en
række madvarer, bl.a. kogt/stegt kød
og fjerkræ, brød, kager, pålæg, frugt
og grønsager.
frosne madvarer – kun KN450 -
Med el-kniven følger frostklinger
(større tænder), der anvendes til
nogle frosne madvarer. De er egnet
til at skære delvist optøede eller let
frosne madvarer, men ikke dybfrosne
madvarer.
1 Sørg for, at el-kniven er afbrudt fra
strømforsyningen.
2 Hold fast i klingerne ved hjælp af
håndtagene og lås dem sammen
Med æggen nedad sæt klingerne ind
i knivhuset og tryk dem godt ind på
plads
.
3 Sæt knivens stik i stikkontakten.
Page 19
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450