Download Print this page

Norsk - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
sikkerhetshensyn
Slå av strømmen og ta ut støpselet
før du setter inn eller tar ut knivene,
og før rengjøring.
Knivene er skarpe, så vær forsiktig.
Hold knivene i håndtakene, bort fra
eggen, både når du håndterer dem
og når du vasker dem.
Når du skjærer skal du holde hender
osv. og redskap godt unna knivene.
Ikke bruk den elektriske kniven hvis
den har synlige skader.
Du må aldri bruke tilbehør som ikke
er godkjent av produsenten.
Ikke la barn leke med denne kniven.
Ikke gå fra kniven når den er koplet
til nettspenningen.
Du må aldri bruke en elektrisk kniv
som er skadet. Få den sjekket eller
reparert, se 'service og
kundetjeneste'.
Denne elektriske kniven er ikke egnet
til bruk av barn eller handikappede
personer.
Ikke la ledningen henge over kanten
på bord eller arbeidsbenk, eller
komme i kontakt med varme
overflater.
Du må aldri misbruke den elektriske
kniven, og bare bruke den til det den
er ment for, i private husholdninger.
La aldri strømkoplingen, ledningen
eller støpselet bli vått.
Ikke bruk overdrevet kraft når du
skjærer mat.
Bruk kun fryseknivene (store tenner)
som følger med KN450 til å skjære
frossenmat.
Ikke forsøk å skjære bein, mat som
inneholder steiner eller frø, mat i
emballasje slik som aluminiumsfolie
eller plast, eller annen hard mat.
Ikke bruk samme knivbladene på rått
og kokt kjøtt uten å vaske dem
grundig først.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
20
26/2/02
3:29 pm
før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av den elektriske
kniven.
Denne elektriske kniven oppfyller
kravene i EØF-direktiv 89/336/EEC
før du tar kniven i bruk for
første gang
1 Fjern all emballasje, inkludert
plastsliren på knivbladet. Behold
sliren, slik at du kan sette den på
igjen når kniven ikke er i bruk
2 Vask delene - se under 'rengjøring'
delene
motordelen
knivhåndtak
fingergrep
sammenkoplete kniver
slire
utløserknapp
på/av knapp
bruk av den elektriske
kniven
Kniven passer til å skjære forskjellig
mat, inkludert stekt kjøtt, stekt
kylling, brød, kaker, smørbrød, frukt
og grønnsaker.
frossenmat, kun KN450 -
Det følger med frysekniver (store
tenner) som kan brukes på noe
frossen mat. De passer til å skjære
delvis tint eller lettfryst mat, men ikke
dypfryst mat.
1 Pass på at strømmen er slått av.
2 Hold knivene i håndtaket og sett
sammen
. Med eggen vendt
nedover, sett knivenheten inn i
motordelen og skyv på plass
3 Sett støpselet i kontakten.
Page 23
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450