Download Print this page

Magyar - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az
elsò a biztonság
A kések be- és kiszerelése, illetve
tisztítása elòtt mindig kapcsolja ki a
készüléket, és a hálózati dugaszt is
húzza ki a konnektorból.
A kések rendkívül élesek, ezért
mindig óvatosan kezelje òket. A
készülék tisztításakor vagy szét- és
összeszerelésekor a késeket
mindig a végüknél, a vágóélektòl
távol fogja meg.
Szeletelés közben kezét mindig
tartsa távol a késektòl. Ügyeljen
arra, hogy más konyhai eszköz se
kerülhessen a mozgó élek útjába.
Ha az elektromos késen sérülés
jele látható, ne használja tovább a
készüléket.
Soha ne használjon nem eredeti,
gyári tartozékokat.
Ne engedje, hogy kisgyermekek
játsszanak a készülékkel.
A hálózatra csatlakoztatva soha ne
hagyja magára a készüléket.
Ha a készülék megsérül, ne
használja tovább. Az újbóli
bekapcsolás elòtt szakemberrel
ellenòriztesse, és szükség esetén
javíttassa meg (l. javíttatás).
A kisgyermekeket mindig tartsa
távol a készüléktòl. Támogatásra
szorulók (idòsek, betegek) is csak
felügyelet mellett használják az
elektromos kést.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati
vezeték ne lógjon le a munkaasztal
széléròl, és ne érjen forró
felülethez.
Az elektromos kést csak
rendeltetésszerûen, kizárólag
háztartási célokra szabad
használni.
Ügyeljen arra, hogy a meghajtó
egységet, a hálózati vezetéket és a
dugaszt soha ne érje nedvesség.
Szeletelés közben soha ne nyomja
túl eròsen a kést.
A KN450 típushoz mellékelt ritkább
fogazatú élekkel csak enyhén

Magyar

illusztrációk is láthatók legyenek.
1 Távolítson el a készülékròl minden
2 Mosogassa el az alkatrészeket (l. a
az elektromos kés
részei
az elektromos kés
használata
28
26/2/02
3:30 pm
átfagyott ételeket szeleteljen.
Soha ne használja az elektromos
kést csontot vagy magokat
tartalmazó, alufóliába vagy
nylonfóliába csomagolt, illetve
egyéb kemény állagú ételek
szeletelésére.
Ha a késsel nyers húst szeletelt, ne
használja a kést fòtt hús
szeletelésére addig, amíg az éleket
alaposan el nem mosta.
csatlakoztatás
A falidugasz csatlakoztatása elòtt
ellenòrizze, hogy a hálózati
feszültség megegyezik-e az
elektromos késen feltüntetett üzemi
feszültséggel.
A készülék megfelel az Európai
Unió 89/336/EEC sz. elòírásának.
az elsò használat elòtt
csomagolóanyagot, és a késekròl is
vegye le a mûanyag védòborítót. A
védòborítókat òrizze meg, és ha
nem használja a készüléket, mindig
ezekben tárolja a késeket.
készülék tisztítása).
meghajtó egység
kések rögzítò nyele
védòkarima
egymáshoz kapcsolódó kések
kések védòborítója
kilökò gomb
kapcsológomb
A Kenwood elektromos kés fòtt
húsok, kenyér, sütemények,
szendvicsek zöldségek és
gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
Page 31

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450