Download Print this page

Svenska - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
4 Læg maden på et skærebræt el.lign.
og anbring klingerne på maden. Man
skærer med klingerne ved at trykke
på betjeningsknappen. (Når man
slipper knappen, holder klingerne op
med at skære.) Lad kniven skære
igennem maden.
Kniven anvendes ved at holde den
på det sted, som skal skæres; man
skal ikke save med den. Kniven
skærer automatisk som ønsket –
enten lodret eller skråt.
Når man anvender el-kniven,
skal man altid holde den væk
fra sig.
5 Efter brug slip betjeningsknappen og
tag stikket ud af stikkontakten.
6 Tryk på klingeudløserknappen og tag
klingerne ud af knivhuset.
tips
Når man skærer fjerkræ, skal man
blive ved med at skære næsten til
benet, men ikke længere, hvorefter
kødet fjernes fra benet med
håndkraft.
De hærdede kvalitetsklinger behøver
ikke at blive slebet.
rengøring
Sluk altid for strømmen og tag
stikket ud af stikkontakten, før
klingerne tages ud og inden
rengøring.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
eller stikket blive våde.
Klingerne skal omgås med
forsigtighed - de er meget skarpe.
motorenhed
Tør ydersiden af med en fugtig klud
og tør efter med et viskestykke.
klinger
Skil klingerne ad. Vask i hånden og
tør godt med et viskestykke.
Efter brug sættes plastskeden over
klingerne.
26/2/02
3:29 pm
service og kundeservice
Hvis ledningen bliver beskadiget,
skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af Kenwood eller en
autoriseret Kenwood forhandler.
Hvis man har brug for hjælp med:
brug af el-kniven eller
service, reservedele eller
reparationer,
skal man kontakte den forretning,
hvor apparatet er købt.
17
Page 20

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450