Download Print this page

Svenska - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
säkerheten
Stäng alltid av kniven och dra ut
kontakten innan du sätter i och tar ut
bladen och före rengöring.
Bladen är vassa. Hantera dem med
försiktighet. Håll bladen i handtaget
på motsatt sida från eggen när du
hanterar och diskar dem.
Håll händer etc. och redskap på
avstånd från skärbladen under
skärandet.
Använd inte kniven om den uppvisar
synliga skador.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
Låt aldrig barn leka med kniven.
Lämna aldrig kniven obevakad när
den är ansluten till strömmen.
Använd inte kniven om den är
skadad. Lämna den på översyn eller
reparation, se "service".
Kniven är inte avsedd för användning
av småbarn eller handikappade.
Låt inte överflödig sladd hänga ner
över en bords- eller bänkkant eller
komma åt varma ytor.
Missbruka aldrig kniven och använd
den bara för avsett ändamål i
hushållet.
Låt aldrig kraftdelen, sladden eller
kontakten bli våta.
Utöva aldrig onödig kraft när du skär
med kniven.
För att skiva frysta livsmedel ska
bara de blad speciellt avsedda för
detta (med större tänder), som följer
med KN450, användas.
Försök aldrig att skära ben,
livsmedel som innehåller kärnor,
livsmedel som är inslaget i t.ex.
aluminiumfolie eller plastfolie eller
andra hårda livsmedel.
Använd inte samma blad för rått och
kokt kött utan att först tvätta dem
noga.
innan du sätter i kontakten
Se till att nätströmmen är samma
som anges på maskinens undersida.
Denna maskin uppfyller kraven i
direktivet 89/336/EEG.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
18
26/2/02
3:29 pm
innan du använder kniven
första gången
1 Ta bort allt förpackningsmaterial,
även plastskydden som sitter runt
skärbladet. Behåll bladskyddet och
använd det för att skydda bladen när
de inte används..
2 Diska alla delarna, se "rengöring".
delar
kraftdel
bladhandtag
fingergrepp
hoplåsta skärblad
bladskydd
frigöringsknapp
skärknapp
hur du använder kniven
Din kniv lämpar sig för att skära
många olika sorters livsmedel, bl.a.
tillagat kött, tillagad kyckling, bröd,
kaka, smörgåssnittar, frukt och
grönsaker.
endast KN450 för frysta
livsmedel –
Med kniven följer blad för frysta
livsmedel (med större tänder), som
kan användas för vissa typer av
frysta livsmedel. De lämpar sig för att
skiva delvis tinade eller lätt frysta
livsmedel, men inte hårdfrysta.
1 Se till att kniven inte är ansluten till
strömmen.
2 Håll bladen i handtagen och lås ihop
dem
. Rikta skäreggen neråt, sätt
bladen i kraftdelen och tryck dem på
plats
.
3 Sätt i kontakten i vägguttaget.
4 Lägg livsmedlet som ska skäras på
en lämplig skäryta och sätt bladen
mot det. Starta skärbladen genom
att trycka på skärknappen. (Om du
släpper upp knappen stannar
bladen.) Låt kniven skära genom
livsmedlet.
Page 21

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450