Download  Print this page

Voor Het Eerste Gebruik; De Oven Opwarmen; Toebehoren Reinigen; Kookplaat Instellen - Siemens HX725.20N Instruction Manual

Free standing cooker.
Hide thumbs

Advertisement

Voor het eerste gebruik

Hier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst
gerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstuk
Veiligheidsvoorschriften.

De oven opwarmen

Om de geur van het nieuwe te verwijderen, warmt u de lege,
gesloten oven op. Ideaal hiervoor is een uur bij Boven- en
onderwarmte
op 240 °C. Let erop dat zich geen
%
verpakkingsresten in de binnenruimte bevinden.
Ventileer de keuken zolang de oven opwarmt.

Kookplaat instellen

Uw kookplaat is voorzien van vier gasbranders. Hier kunt u
nalezen hoe u de gasbranders aansteekt en de kookplaat
instelt.
Reinigen van de branderkelk en het
branderdeksel
Reinig het branderdeksel (1) en het branderdeksel (2) met
water en afwasmiddel. Droog deze onderdelen goed af.
Plaats de branderkelk en het deksel weer op de branderkom
(5). Let erop dat de ontsteking (3) en de vlambeveiligingspin
(4) niet worden beschadigd.
De sproeier (6) moet droog en schoon zijn. Plaats het
branderdeksel altijd exact op de branderkelk.

Gasbrander ontsteken

Plaats het branderdeksel altijd exact op de branderkelk. De
openingen op de branderkelk moeten altijd vrij zijn.Alle
branderdelen moeten droog zijn.
Open de bovenste afdekking. Deze moet tijdens het gebruik
1.
van het fornuis altijd geopend zijn.
Draai de schakelaar van de gewenste brander naar links in
2.
de ontstekingsstand
. Het ontsteken begint.
:
Druk de schakelaar helemaal in en houd deze 1-3 seconden
3.
ingedrukt. De gasbrander wordt ontstoken.
40
Met de functiekeuzeknop Boven- en onderwarmte
1.
instellen.
Met de temperatuurkeuzeknop 240 °C instellen.
2.
Na een uur de oven uitschakelen. Hiervoor de
functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

Toebehoren reinigen

Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met
warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.
De ontstekingsbeveiliging wordt geactiveerd. Als de gasvlam
uitgaat, wordt de gastoevoer automatisch door de
ontstekingsbeveiliging onderbroken.
Stel de gewenste vlamhoogte in. Tussen de instelling
4.
de instelling
is de vlam niet stabiel. U moet daarom altijd
een instelling tussen de hoogste
kiezen.
Als de vlam weer uitgaat, herhaalt u de procedure vanaf stap
5.
2.
Voor het uitschakelen van de gasbrander: Draai de
6.
gasbranderschakelaar
û
De ontsteking mag niet langer dan 15 seconden worden
bediend. Wanneer de brander na 15 seconden nog niet
ontstoken is, moet u minstens 1 minuut wachten. Herhaal dan
de ontstekingsprocedure.
:
Let op!
Wanneer u kort na het uitschakelen van een nog warme
gasbrander de schakelaar bedient, stroomt er gas uit. Wanneer
u de schakelaar niet in de ontstekingsstand
gastoevoer na 60 seconden onderbroken.
De gasbrander ontsteekt niet.
Bij stroomuitval of bij vochtige bougies kunt u de gasbrander
met een gasaansteker of lucifer ontsteken.

Tabel - koken

Kies voor elke kookzone de juiste pangrootte. De diameter van
de pannenbodem moet met de grootte van de kookzone
overeenstemmen.
De kooktijden zijn afhankelijk van de soort, het gewicht en de
kwaliteit van de gerechten. Daarom zijn afwijkingen mogelijk.De
optimale bereidingstijd kunt u op basis van uw eigen ervaring
bepalen.
Bereid de gerechten met zo weinig mogelijk water, zodat de
vitamines en mineralen behouden blijven. Kies korte kooktijden,
zodat de groenten stevig blijven en meer voedingswaarde
hebben.
%
en de laagste vlam
naar rechts in de stand Uit.
:
zet, wordt de
Uit en
û

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: