Download  Print this page

Advertisement

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1
CAR BATTERY CHARGER
operation and safety Notes
ÎNCĂRCĂTOR BATERIE AUTO
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
IAN 92517
PUNJAČ AKUMULATORA ZA AUTO
upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА
АВТОМОБИЛЕН АКУМУЛАТОР
Инструкции за обслужване и безопасност
KFZ-BATTERIELADEGERÄT
Bedienungs- und sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for ULTIMATE SPEED ULG 3.8 A1

 • Page 1 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER PUNJAČ AKUMULATORA ZA AUTO operation and safety Notes upute za posluživanje i za Vašu sigurnost ÎNCĂRCĂTOR BATERIE AUTO ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА АВТОМОБИЛЕН АКУМУЛАТОР Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Инструкции за обслужване и безопасност ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Parts description ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety Safety instructions ..........................Page 6 Operation Before use ............................Page 7 Connecting ............................Page 7 Disconnect ............................Page 7 Measuring Standby / Battery voltage ....................Page 8 Revitalising ............................Page 8 Programme selection ...........................Page 8 Programme 1 „6 V“...
 • Page 6: Introduction

  Rated power: 60 W Rated voltage outgoing: 6 V / 12 V The Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 is a multistep car Rated output current: 0.8 A / 3.8 A battery charger (also called appliance in the follow- Ambient temperature: 0 °C to 40 °C...
 • Page 7: Operation

  Safety / Operation DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Ensure that no fuel lines,electric cables, hydraulic - Do not operate the appliance if the cables, or water pipes are damaged by the screws dur- the mains cable or mains plug are damaged. ing assembly of the charger! A damaged mains cable indicates a life-threat- Do not cover the charger with any objects!
 • Page 8: Measuring Standby / Battery Voltage

  Operation Revitalising Remove the „+“ pole clamp (red) from the „+“ pole of the battery. If after about 90 sec. between 7.5–10.5 V are de- tected, a 12 V battery is present. Measuring STANDBy / Battery Charging starts with a pulse charge for revitalising. voltage The voltage display flashes.
 • Page 9: Programme 2 „12 V" (14.4 V / 0.8 A)

  Operation / Maintenance and care NOTE: This programme may start with a minute is fully charged, the condition display shows 4 bars. The flashing stops and the appliance delay. The symbol is displayed on the LCD. automatically switches to retention charge. During charging, the charge display flashes and shows the progress of the charge procedure...
 • Page 10: Service

  Service / Warranty / Disposal Service Service Great Britain Have your device Tel.: 0871 5000 720 repaired at the service centre or by (0,10 GBP/Min.) qualified specialist personnel using e-mail: kompernass@lidl.co.uk original manufacturer parts only. This IAN 92517 will ensure that your device remains safe to use. Always have the ma- nufacturer or his customer service ex- Disposal...
 • Page 11 Popis sadržaja Uvod Namjena ............................Stranica 12 Opseg isporuke ..........................Stranica 12 Opis dijelova ..........................Stranica 12 Tehnički podaci ..........................Stranica 12 Sigurnost Sigurnosne upute .......................... Stranica 12 Rukovanje Prije stavljanja u pogon ........................ Stranica 13 Priključivanje ..........................Stranica 13 Odvajanje............................
 • Page 12: Uvod

  Uvod / Sigurnost Punjač akumulatora za auto LED-obrnuti pol ULGD 3.8 A1 LED-stand-by prikaz punjenja prikaz statusa Uvod prikaz napona tipka za odabiranje programa (MODE) Čestitamo Vam na kupnji novog uređaja. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. vidi sliku B: Uputa za uporabu je sastavni dio ovog proizvoda.
 • Page 13: Rukovanje

  Sigurnost / Rukovanje Djeca se moraju nadzirati, kako bi se osiguralo, Sprječite električni kratki spoj kod priključka pu- da se ne igraju uređajem. njača na akumulator. Priključite minus pol priključ- Ne koristite punjač za nog kabla isključivo na minus pol akumulatora punjenje jednokratnih baterija.
 • Page 14: Odvajanje

  Rukovanje Odvajanje Ponovno oživljavanje Odvojite uređaj od struje. Ako se nakon cca. 90 sek prepozna 7,5–10,5 V, Skinite „–“-pol-priključne stezaljke (crna) onda predstoji 12 V akumulator. „–“-pola akumulatora. Proces punjenja počinje pulsirajući za ponovno Skinite „+“-pol-priključne stezaljke (crvena) oživljavanje. od „+“-pola akumulatora. Prikaz napona žmiga.
 • Page 15: Program „12 V" (14,4 V / 0,8 A)

  Rukovanje / Održavanje i servisiranje UPUTA: Ovaj program počinje eventualno s pokazuje 4 stupca. Žmiganje zaustavlja i uređaj se automatski prebaci u modus podržavanja malim kašnjenjem. U LC-zaslonu se prikazuje punjenja. simbol . Za vrijeme procesa punjenja žmiga pokazivanje punjenja i pokazuje, kako napre- duje punjenje (1–4 stupca).
 • Page 16: Servis

  Servis / Jamstveni list / Zbrinjavanje Servis Proizvođač: KOMPERNASS GMBH Električne naprave BURGSTRASSE 21 smiju popravljati samo ovlašteni ser- 44867 BOCHUM viseri ili električari. Time ćete zadržati GERMANY sigurnost vaših uređaja. Prepustite zamjenu mrežne utičnice ili mrežnog kabla uvi- Servis Hrvatska jek proizvođaču ili ovlaštenom servisu.
 • Page 17 Cuprins Introducere Utilizare conform destinaţiei ......................Pagina 18 Pachet de livrare ..........................Pagina 18 Descrierea componentelor ......................Pagina 18 Date tehnice ............................ Pagina 18 Siguranţă Indicaţii de siguranţă ........................Pagina 18 Utilizare Înainte de punerea în funcţiune ...................... Pagina 19 Conectarea ............................
 • Page 18: Introducere

  Cablu de conectare la polul „–“ (negru), incl. Utilizare conform destinaţiei papuc inelar Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 este un încărcător de Date tehnice baterii pentru autoturisme pe mai multe niveluri (de- numit în continuare aparat), care este recomandat pentru încărcarea și menţinerea încărcării bateriilor...
 • Page 19: Utilizare

  Siguranţă / Utilizare Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se Evitaţi un scurtcircuit în timpul conectării la ba- juca cu dispozitivul. terie a aparatului de încărcat. Conectaţi cablul Nu utilizaţi încărcătorul de conectare la polul minus numai la polul minus pentru încărcarea bateriilor care nu sunt reîn- al bateriei respectiv la caroserie.
 • Page 20: Deconectare

  Utilizare La o conectare inversă a clemelor de ieșire ilu- Dacă după aprox. 90 de sec se identifică tensiunea minează LED-ul pentru schimbarea polilor 7,3–7,5 V, atunci bateria de 12 V este defectă. Aparatul trece în modul Standby. Deconectare Conservarea Deconectaţi aparatul de la curentul de reţea.
 • Page 21: Programul 2 „12 V" (14,4 V / 0,8 A)

  Utilizare Programul 4 „12 V“ Apăsaţi tasta de selectare a programului (14,7 V / 3,8 A) pentru a selecta programul 1. Simbolul „6 V“ va fi afișat pe ecranul LCD. În timpul procesului de încărcare afișajul de încărcare iluminea- Pentru încărcarea bateriilor de 12 V cu o capacitate ză...
 • Page 22: Revizie şi întreţinere

  Revizie şi întreţinere / Service / Garanţie / Înlăturare Revizie şi întreţinere un punct de service neautorizat de noi, garanţia devine nulă. Drepturile dvs. legale nu sunt limitate Scoateţi întotdeauna ştecărul de această garanţie. de reţea din priză înainte de efectua lucrări la aparatul de încărcat baterii.
 • Page 23 Съдържание Увод Употреба по предназначение....................Cтраница 24 Обем на доставката ....................... Cтраница 24 Описание на частите ......................Cтраница 24 Технически данни ........................Cтраница 24 Безопасност Указания за безопасност ....................... Cтраница 25 Употреба Преди пускане в действие ....................Cтраница 26 Свързване ..........................Cтраница 26 Изключване...
 • Page 24: Увод

  кръгла кабелна обувка Cвързващ кабел „-“ полюс (черен), вкл. кръгла кабелна обувка Употреба по предназначение Технически данни Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 е многостепенно зарядно устройство за автомобилни акумулато- ри (наричано по-нататък устройство), подходя- Входящо напрежение: 220–240 V∼ що за зареждане и поддържащо зареждане на...
 • Page 25: Безопасност

  Безопасност Безопасност - Уверете се, че по време на зареждането и поддържащото зареждане няма открит огън Указания за безопасност (пламък, жарава или искри)! - Уверете се, че положителният полюс на Уредът не е предназначен за употреба от свързващия кабел няма контакт с гориво- лица...
 • Page 26: Употреба

  Употреба Употреба Режим на готовност (STANDBy) / Измерване на- Преди пускане в действие прежението на акумулатора Преди свързване на зарядното устройство да След свързване към захранването уредът е в се съблюдава ръководството за експлоата- режим на готовност (STANDBY). Показанието ция на акумулатора. за...
 • Page 27: Възстановяване

  Употреба Възстановяване се отчита символ „6 V“. В работен режим показанието за зареждане мига и отчи- Ако след ок. 90 сек. се регистрират между та напредъка на процеса (1–4 колонки). 7,5–10,5 V, то налице е 12 V акумулатор. Когато акумулаторът е напълно зареден, Процесът...
 • Page 28: Програма 4 „12 V" (14,7 V / 3,8 A)

  Употреба / Поддръжка и грижи / Сервиз / Гаранция Програма 4 „12 V“ Поддръжка и грижи (14,7 V / 3,8 A) Преди извършване За зареждане на 12 V акумулатори с капацитет на дейности по зарядното устройство за акуму- от 14 Ah–120 Ah при студени условия или за латори...
 • Page 29: Изхвърляне на уреда

  Гаранция / Изхвърляне на уреда например изключвател или акумулаторни бате- рии. Продуктът е предназначен за ваша лична употреба, но не и за употреба за стопански цели. При зловредно и неправомерно отношение, употре- ба на сила и посегателство, които не са извършени от...
 • Page 31 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ..................Σελίδα 32 Περιεχόμενα παράδοσης ........................Σελίδα 32 Περιγραφή μερών ..........................Σελίδα 32 Τεχνικά χαρακτηριστικά ........................Σελίδα 32 Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας ........................Σελίδα 32 Χειρισμός Πριν από τη θέση σε λειτουργία .....................Σελίδα 33 Σύνδεση ............................Σελίδα 34 Διαχωρισμός ............................Σελίδα 34 Μέτρηση...
 • Page 32: Eισαγωγή

  Καλώδιο σύνδεσης πόλου „-“ (μαύρο), περιλ. κλέμα Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 είναι ένας φορτιστής μπαταρίας ΙΧ πολλαπλών επιπέδων (ακολούθως Τάση εισόδου: 220–240 V∼ 50 / 60 Hz επίσης συσκευή), ο οποίος είναι κατάλληλος για...
 • Page 33: Χειρισμός

  Ασφάλεια / Χειρισμός ή έλλειψη γνώσης, εκτός και αν χρησιμοποιούν - Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο σύνδεσης θετικού τη συσκευή αυτή υπό την επίβλεψη ή την καθο- πόλου δεν έχει καμία επαφή με παροχή καυ- δήγηση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού, ατόμων σίμου...
 • Page 34: Σύνδεση

  Χειρισμός μπαταρία 6V Καθαρίστε τους πόλους μπαταρίας. Προσέξτε, ώστε σε αυτό τα μάτια σας να μην έρθουν σε Αν μια μπαταρία μετρηθεί στο εύρος τάσης 3,7– επαφή με την βρωμιά. 7,3 V, μπορεί να επιλεχθεί μόνο το πρόγραμμα 1. Φροντίστε για επαρκή αερισμό. μπαταρίες...
 • Page 35: Πρόγραμμα 1 „6 V" (7,3 V / 0,8 A)

  Χειρισμός Πρόγραμμα 3 „12 V“ (βλέπε εικόνα αρχών πρόγραμμα 3 Εικ C). (14,4 V / 3,8 A) Πρόγραμμμα μέγ. (V) μέγ. (A) Για φόρτιση μπαταριών 12 V με χωρητικότητα από 7,3 V 0,8 A 14 Ah-120Ah. 14,4 V 0,8 A Πιέστε...
 • Page 36: Λειτουργία προστασίας συσκευών

  Χειρισμός / Συντήρηση και φροντίδα / Σέρβις / Εγγύηση σκευαστή της συσκευής ή στην υπηρε- Η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρο- σία εξυπηρέτησης πελατών του. Με τον νικό διάστημα συνδεδεμένη στον φορτιστή. τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγο- νός...
 • Page 37: Εγγύηση Απόσυρση

  Εγγύηση / Απόσυρση Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.gr IAN 92517 Απόσυρση Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά τό- πους υπηρεσιών ανακύκλωσης. μην πετάτε ποτέ ηλεκτρικές συ- σκευές...
 • Page 39 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 40 Lieferumfang ............................Seite 40 Teilebeschreibung ..........................Seite 40 Technische Daten ..........................Seite 40 Sicherheit Sicherheitshinweise ..........................Seite 40 Bedienung Vor Inbetriebnahme ..........................Seite 41 Anschließen ............................Seite 41 Trennen ..............................Seite 42 Standby / Batteriespannung messen ....................Seite 42 Wiederbelebung ..........................Seite 42 Programme auswählen ........................Seite 42 Programm 1 „6 V“...
 • Page 40: Einleitung

  Technische Daten Bestimmungsgemäße Verwendung Eingangsspannung: 220–240 V∼ 50 / 60 Hz Bemessungsaufnahme: 60 W Das Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 ist ein mehrstufiges Bemessungs- KFZ-Batterie-Ladegerät (nachfolgend auch Gerät), Ausgangsspannung: / 12 V das zur Aufladung und Erhaltungsladung von 6 V-...
 • Page 41: Bedienung

  Sicherheit / Bedienung Verwenden Sie das Ladegerät riesäure in Kontakt geraten sind, spülen Sie die nicht zum Laden von nicht wieder aufladbaren betroffene Körperregion mit viel fließendem, Batterien. klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend Stellen Sie die ausgebaute Batterie während einen Arzt auf! des Ladevorgangs auf eine gut belüftete Fläche.
 • Page 42: Trennen

  Bedienung Klemmen Sie die „–“-Pol-Anschlussklemme ein Programm zu wählen, führt das Gerät eine Kon- (schwarz) an den „–“-Pol der Batterie. trollmessung für ca. 90 Sek. durch. Schließen Sie das Netzkabel des Ladege- Im Display wird angezeigt: räts an die Steckdose an. Die Batteriespannungsanzeige zeigt die aktuelle Spannung der Batterie an.
 • Page 43: Programm 1 „6 V" (7,3 V / 0,8 A)

  Bedienung Programm 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A) Programm 4 „12 V“ (14,7 V / 3,8 A) Zum Laden von 6 V-Batterien mit einer Kapazität geringer als 14 Ah. Zum Laden von 12 V-Batterien mit einer Kapazität von 14 Ah–120 Ah unter kalten Bedingungen oder Drücken Sie die Programmwahltaste , um zum Laden von AGM-Batterien.
 • Page 44: Wartung Und Pflege

  Wartung und Pflege / Service / Garantie / Entsorgung Wartung und Pflege Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht Ziehen Sie den Netzstecker von unserer autorisierten Service-Niederlassung immer aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre am Batterieladegerät durchführen.
 • Page 45 Entsorgung Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrogeräte informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 • Page 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · stand der Informationen: 07 / 2013 · Ident.-No.: uLgD3.8a1072013-7 IAN 92517...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: