Download Print this page

Nederlands - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
veiligheid
Nooit het keteldeksel losdraaien
wanneer het toestel onder druk
staat. Anders ontsnapt er stoom,
waar u zich lelijk aan kunt
verbranden.
Zorg dat u niet door de stoom, het
hete water, de onderplaat of het
onderstel van het strijkijzer wordt
verbrand.
Houd kinderen uit de buurt van het
stoomstation. En zorg dat ze niet de
snoeren kunnen vastgrijpen en het
stoomstation omlaag kunnen
trekken.
Loshangende snoeren vormen een
risico. Houd ze uit de buurt om
ongelukken te voorkomen.
Strijk nooit kleren terwijl ze worden
gedragen.
Dompel het stoomstation, het snoer
of de stekker nooit onder in een
vloeistof – u zou een elektrische
schok kunnen krijgen.
Schakel het stoomstation altijd uit en
haal de stekker uit het stopcontact
voor u het keteldeksel verwijdert en
het station met water vult.
Zorg dat het netsnoer en het snoer
voor stoomlevering niet in contact
komen met hete onderdelen.
Plaats het strijkijzer tijdens
onderbrekingen en na gebruik altijd
horizontaal op de steun van het
stoomstation.
Laat het stoomstation tijdens gebruik
nooit onbeheerd achter.
Gebruik nooit een beschadigd
stoomstation. Laat mankementen
nakijken of repareren: zie 'onderhoud
en klantenservice'.
Gebruik het stoomstation niet als het
gevallen is, als er zichtbare tekenen
van gevaar zijn, of als het lekt.
Raak het apparaat niet met natte of
vochtige handen aan.

Nederlands

zijn de afbeeldingen zichtbaar
6
Trek altijd de stekker van het
stoomstation uit het stopcontact als
het stoomstation niet in gebruik is,
en laat het stoomstation afkoelen
voordat u het verplaatst of
schoonmaakt.
Het is uiterst gevaarlijk de stoom op
mensen of dieren te richten.
Gebruik bij dit apparaat alleen water.
Tijdens gebruik moet het
stoomstation stevig en horizontaal
staan.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Controleer of de netspanning
overeenkomt met de waarde
vermeld op de onderzijde van het
stoomstation.
Dit strijkijzer voldoet aan EG-richtlijn
89/336/EEG.
vóór het eerste gebruik
1 Verwijder alle verpakking en
eventuele stickers of etiketten.
2 Wikkel de rest van het snoer rond
het onderstel van het stoomstation.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series