Download Print this page

Suomi - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Älä koskaan kierrä höyrykattilan
korkkia irti, jos laitteessa on painetta.
Höyry purkautuu ulos ja polttaa.
Varo polttamasta itseäsi
silitysraudasta tulevalla höyryllä tai
kuumalla vedellä tai silitysraudan
pohjalla tai laskualustalla.
Älä päästä lapsia höyryaseman
lähelle. Varmista myös, että he eivät
voi tarttua johtoon ja vetää
höyryasemaa alas.
Riippuvat johdot ovat vaarallisia;
ehkäise onnettomuudet pitämällä ne
pois tieltä.
Älä koskaan silitä päälle puettuja
vaatteita.
Sähköiskuvaaran takia älä upota
höyryasemaa, johtoa tai pistotulppaa
nesteeseen.
Kytke aina höyryasema pois päältä ja
irrota pistotulppa pistorasiasta, kun
höyrykattilan korkki poistetaan ja
höyrykattila täytetään.
Älä anna virta- tai höyryjohdon
koskettaa kuumia osia.
Taukojen aikana ja käytön jälkeen
aseta silitysrauta vaakasuoraan
asentoon höyryaseman
laskualustalle.
Älä koskaan jätä höyryasemaa päälle
ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä vioittunutta
höyryasemaa. Vie se tarkastettavaksi
tai korjattavaksi: katso kohta 'huolto
ja käyttökysymykset'.
Älä käytä höyryasemaa, joka on
pudonnut lattialle, vioittunut tai
vuotaa.
Älä koske laitetta märillä tai kosteilla
käsillä.
Irrota aina höyryaseman pistotulppa
pistorasiasta, kun laite ei ole
käytössä, ja anna laitteen jäähtyä
ennen sen siirtämistä tai
puhdistamista.
Höyryn suuntaaminen ihmisiä tai
eläimiä kohti on erittäin vaarallista.
Käytä laitteessa vain vettä.

Suomi

Käytön aikana höyryaseman on
oltava vakaa ja sitä on käytettävä
vaakasuorassa asennossa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että höyryaseman
pohjassa esitetty jännite vastaa
käytettävän verkkovirran jännitettä.
Kone täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja
tarrat tai etiketit.
2 Kierrä ylimääräinen virtajohto
höyryaseman pohjan ympäri.
3 Kokeile silitysrautaa vanhalla
kankaalla varmistaaksesi, että pohja
ja höyrykattila ovat puhtaat.
Suosittelemme höyryn käyttöä
höyrypainiketta painamalla
valmistusvaiheen aikana
mahdollisesti muodostuneiden
saostumien poistamiseksi.
Toista vaihe 3, jos laite on ollut
varastoituna pitkän aikaa.
50

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series