Download Print this page

Magyar - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás ábrái az elsò oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki
elsò a biztonság
Soha ne csavarja le a forraló
kupakját, amíg a készülék nyomás
alatt áll. A gőz kiáramolna és
megégetné.
Ügyeljen, hogy ne égesse meg a
vasaló gőze, a forró víz, a
vasalótalp vagy a vasalótartó.
Tartsa távol a gyermekeket a
gőzölős vasalórendszertől. Ügyeljen
arra, hogy ne tudják megfogni a
vezetékeket és lerántani a
készüléket.
A vezetékek megrántása veszélyes
lehet, a balesetek megelőzése
érdekében ügyeljen arra, hogy ne
legyenek útban.
Soha ne vasaljon ruhát embereken.
Soha ne tegye a gőzölős
vasalórendszert, vezetéket vagy
csatlakozót folyadékokba –
áramütést kaphat.
Mindig kapcsolja ki és húzza ki a
gőzölős vasalórendszert, mielőtt
lecsavarná a forraló kupakját és
feltöltené vízzel.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel és a
gőzvezeték ne érintkezzen forró
alkatrészekkel.
A vasalás szüneteiben és vasalás
után mindig helyezze a vasalót
vízszintesen a gőzölős
vasalórendszerre.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül
bekapcsolva a gőzölős
vasalórendszert.
Soha ne használjon károsodott
gőzölős vasalórendszert.
Ellenőriztesse és javíttassa meg:
lásd 'szerviz és ügyfélszolgálat'.
Ne használja a vasalórendszert, ha
leejtette, vagy ha bármiféle
veszélyre utaló jelet lát, vagy ha a
víz szivárog.
Ne érintse a készüléket vizes vagy
nedves kézzel.
Mindig húzza ki a készüléket, ha
nem használja, és hagyja lehűlni,
mielőtt áthelyezné vagy tárolná.

Magyar

ezt az oldalt.
Rendkívül veszélyes a gőz
emberek vagy állatok felé
irányítása.
Ezzel a készülékkel csak vizet
használjon.
Használat során, a gőzölős
vasalórendszert stabilan kell
elhelyezni és vízszintesen
használni.
A készüléket nem üzemeltethetik
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik mozgásukban,
érzékszerveik tekintetében vagy
mentális téren korlátozottak, illetve
amennyiben nem rendelkeznek
kellő hozzáértéssel vagy
tapasztalattal, kivéve ha egy, a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy arra vonatkozóan
utasításokkal látta el őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy
a készülékkel játsszanak.
A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
Mielőtt bekapcsolná
Ellenőrizze, hogy áramforrása
megfelel-e a gőzölős
vasalórendszer alján feltüntetett
feszültségértéknek.
Ez a vasaló megfelel az Európai
Gazdasági Közösség 89/336/EEC
direktívájának.
Az első használat előtt
1 Távolítson el minden csomagolást
és matricát.
2 A felesleges kábelmennyiséget
tekerje a gőzölős vasalórendszer
alapja köré.
3 Próbálja ki a vasalót egy régi ruhán,
hogy ellenőrizze, hogy a vasalótalp
és a víztartály tisztaságát.
Javasoljuk, hogy hagyja kiáramolni
65

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series