Download Print this page

Makita 1051D Instruction Manual page 10

Cordless power planer
Hide thumbs

Advertisement

Sponningen maken
Voor het maken van een trapvormige snede zoals afge-
beeld in Fig. 8, dient u de breedtegeleider (zijkantgelei-
der) te gebruiken.
Breng een snijlijn aan op het werkstuk. Zet de mesrand
op de snijlijn. (Fig. 9)
Stel dan de breedtegeleider af zoals uitgelegd onder
"Breedtegeleider" hierboven. Tijdens het schaven dient u
de geleider steeds vlak tegen de zijkant van het werkstuk
te houden, aangezien het schaven anders oneffen zal
zijn.
De maximale sponningdiepte is 15 mm.
LET OP:
Alvorens sponningen te maken, moet u het mes zodanig
afstellen dat de mesrand een beetje uit de zijkant van het
schaafblok steekt.
Afkanten (Fig. 10, 11 en 12)
Voor het maken van sneden zoals afgebeeld in Fig. 10 ,
dient u ervoor te zorgen dat de V-groef in de voorzool op
de rand van het werkstuk rust. Maak dan de snede zoals
afgebeeld in Fig. 12. In één schaafbeweging kunt u maxi-
maal 5,6 mm afkanten.
Stofzak (Fig. 13 en 14)
Monteer de stofzak op het koppelstuk van de machine.
Om te monteren duwt u de inlaatopening van de stofzak
zo diep mogelijk in het koppelstuk om te voorkomen dat
deze tijdens het schaven loskomt.
Voor optimale resultaten dient u de stofzak te ledigen
wanneer deze ongeveer halfvol is. Verwijder hiervoor de
stofzak van de machine en trek de sluiting eruit.
OPMERKING:
Met deze machine kunt u efficiënter en schoner werken
door een Makita stofzuiger Model 406 erop aan te slui-
ten.
Verwijderen of installeren van de schaafmessen
LET OP:
• Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de messen te verwij-
deren of te installeren.
• Hanteer de messen uiterst voorzichtig. Draag hand-
schoenen of gebruik een vod om uw vingers en handen
te beschermen wanneer u de messen verwijdert of
installeert.
Om de messen te verwijderen, draait u eerst de twee
bevestigingsbouten een volle slag naar links los met
behulp van de bijgeleverde inbussleutel. (Fig. 15)
Gebruik de inbussleutel om het mes vanaf de riemzijde
eraf te duwen. (Fig. 16)
Verwijder het andere mes op dezelfde wijze.
Alvorens de messen te installeren, verwijder eerst alle
schaafkrullen of verontreinigingen van het schaafblok of
de messen. Steek het mes vanaf de tegenovergestelde
zijde van de riem tussen het schaafblok en de schaaf-
blokkap zodat de mesrand een beetje uit de zijkant van
het schaafblok steekt. Draai de twee bevestigingsbouten
goed vast met behulp van de bijgeleverde inbussleutel.
(Fig. 17)
LET OP:
Gebruik voor het verwijderen of installeren van de mes-
sen uitsluitend de bijgeleverde Makita inbussleutel. Als u
dit niet doet, is er kans dat de bevestigingsbouten te ste-
vig of niet stevig genoeg worden vastgedraaid. Dit kan
verwondingen veroorzaken.
20
Afstellen van de schaafmeshoogte (Fig. 18)
Normaal is afstelling van de schaafmeshoogte niet
nodig. Wanneer u echter vaststelt dat de mesrand lager
komt dan de achterzool of te ver van de achterzool uit-
steekt, dient u als volgt te werk te gaan.
Draai de twee bevestigingsbouten los. Draai de cirkel-
kopschroeven naar rechts om het mes in te trekken, of
naar links om het verder te doen uitsteken. Nadat de
schaafmeshoogte is afgesteld, draait u de twee bevesti-
gingsbouten weer goed vast.
Opbergen van de inbussleutel (Fig. 19)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, kunt u deze
handig opbergen zoals afgebeeld in Fig. 19.
ONDERHOUD
LET OP:
Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en
de accu is losgekoppeld vooraleer onderhoud uit te voe-
ren aan het gereedschap.
Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, die-
nen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden
uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Mini-schaafmes
• Inbussleutel
• Breedtegeleider (Zijkantgeleider) met vleugelschroef
en sluitring
• Stofzak
• Plastic koffer
• Diverse types originele Makita accu's en acculaders

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 1051D