Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

?
ZAN2250

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Zanussi ZAN2250

 • Page 1 ZAN2250...
 • Page 3 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using the sewing machine, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instruction before using. DANGER - To reduce the risk of electric shock: • The sewing machine should never be left unattended when plugged in. •...
 • Page 4: Table Of Contents

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 4 CONTENTS A Brief Introduction Chapter I Imporatant Functions Name of parts: Chapter II Preparation before sewing Extendable Accessory Power supply Foot controller Sewinglamp Remove and attach presser foot Change the needle Thread and needle chart How to use spool holder Remove and attach the bobbin case Wind the bobbin...
 • Page 5: Accessory

  &" '" '"...
 • Page 6: Power Supply

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 6 POWER SUPPL POWER SUPPL It is to be determined that the voltage and frequency indicated on the machine should be identical to the supply prior to connected to the power. 1.Connect machine plug (5) to, machine interface (4) 2.Connect attaching plug (1) to recacle(3). 3.Switch on sewing lamp with switch button (2).
 • Page 7: Change The Needle

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 7 CHANGING THE NEEDLE CHANGING THE NEEDLE Turn forward the balance wheel while raising the needle to the high level and lower the presser foot. Loosen the needle clamp bolt by turning it anti-clockwise.Remove the used needle and insert the new one with its flat side facing the back.
 • Page 8: Remove And Attach The Bobbin Case

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 8 REMOVE REMOVE AND LOAD THE BOBBIN CASE AND LOAD THE BOBBIN CASE Live the Cover (3) Bobbin case handle (1) Cover Turn forward the balance wheel to raise the (2) Bobbin exit needle. Hold on to the bobbin exit and pull Press the bobbin case handle to the inner- out the bobbin case.
 • Page 9: Machine Threading

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 9 MACHINE THREADING MACHINE THREADING Turning forward the balance wheel and move thread take-up lever to the highest positon. Raise presser foot and insert the spool into spoolholder (as shown in the illustration). Draw thread from the back side of the spool. (1) Lead the thread through the pre- tension.
 • Page 10: Pattern Selection Dial

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 10 TTERN SELECTION DIAL TTERN SELECTION DIAL Needle is pulled out from fabric and the desired size of stitching should he selected on the selection dial. Select Double Action stitching As for stitching Double Action stitching, its length should be adjusted into (1)-(8).
 • Page 11: Presser Foot Pressure Selection Dia

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 11 FOOT PRESSURE SELECTION DIAL FOOT PRESSURE SELECTION DIAL For ordinary sewing, selection dial is present at " 3 ". And its pressure drops to " 2 " when sewing appliques, mesh fabrics and embroidery. As for chiffon, lace, yarn and other miscellaneous fine materi- als, you may put the dial to "...
 • Page 12: Use Leg Wire On The Needle Plate

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 12 THE STRIPS OF LEG WIRE ON THE NEEDLE PLA THE STRIPS OF LEG WIRE ON THE NEEDLE PLA The Strips of leg wire on the needle plate is of great help to maintaining width between the needle and the thread. Instruction: these data conforrn to the distance between strips of leg wire and the needle.
 • Page 13: Triple Zigzag Stitching

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 13 TRIPLE ZIGZAG TRIPLE ZIGZAG (1) pattern selection dial:3, 3-8 ( (2) stitch length: M 1-2 (3) presser foot: zigzag (4) thread tension disc:4-6 The stitch is used for synthetic materials and other materials that get folds easily. It also suits over-lock so as to avoid threads falling apart.
 • Page 14: Make A Buttonhole

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 14 BUTT ONHOLES BUTT ONHOLES (1) satural pattern selection dial: see the drawing 1 (2) stitch length: (0,5-1) (3) presser foot: making buttonholes (4) thread tension disc tension: 3-5 Stitch width is to be chosen arbitranly with in between 0 and 1 range according to varia- tion of stitch length.
 • Page 15: Zipper Insertion

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 15 ZIPPER SEWING ZIPPER SEWING (1) pattern selection dial: 1 (2) stitch length: 1,5-4 (3) presser foot: zipper (4) thread tension disc pressure: 4-6 Stick a zipper or needle it to the fabrics and place it under foot plate. Draw the thread to be back and lower the presser foot.
 • Page 16: Double Action Stitching

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 16 DOUBLE ACTION STITCHING DOUBLE ACTION STITCHING (1) pattern selection dial: (1-10) (2) stitch length: (1)-(10) (3) presser foot: zigzag (4) thread tension disc pressure: 2-6 With following adjustment, the stitch length could be selected as you like. Adjustment to "...
 • Page 17: Pad Stitching

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 17 AD STITCHING AD STITCHING (1) pattern selection dial: 3 (2) stitch length: 0,5-1 (3) presser foot: zigzag (4) thread tension disc pressure: 1-4 (5) presser foot presser: 2 Adhere tightly the decorative parts to the fabrics or iron it with solvable non-woven textiles. Stitch around the decorative parts and make sure that suture beyond the decorative parts should disappear.
 • Page 18: Clean Feed Dog

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 18 CLEANING THE FEED DOG CLEANING THE FEED DOG Switch off lamp and pull plug out before cleaning the feed dog. Remove the needle and presser foot. Remove the screw on the left hand side of the nee- dle plate with the screwdriver.
 • Page 19: Obstacle Avoidance

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 19 Obstacle avoidance Obstacle avoidance Malfunction Cause Explanation Malfunction Cause Explanation 1.Upper thread is not correctly installed. See Page 7 Upper thread breaks 2.Upper thread tension is too tight. See Page 7 3.Needle is bent or dull. See Page 5 4.Needle is misplaced.
 • Page 20 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 20 Malfunction Cause Explanation Malfunction Cause Explanation 1. Upper thread tension is too tight. See Page 7 2.Threading is not correct See Page 7 Fabric puckers 3.Needle is too thick for the fabric See Page 5 4.Stitches are too big to the cloth to be sewn.
 • Page 21 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 21 iktig säkerhetsinformation iktig säkerhetsinformation När symaskinen används skall grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande: Läs igenom alla instruktioner innan symaskinen används. FARA – För att minska risken för en elektrisk stöt: • Symaskinen skall aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till vägguttaget. •...
 • Page 22 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 22 INNEHÅLL En kort introduktion INNEHÅLL Kapitel l Viktiga funktioner Delarnas namn Kapitel ll Förberedelser innan sömnaden påbörjas Justerbart sybord Tillbehör Strömförsörjning Fotpedal Sylampa Ta bort och montera pressarfot Byta nål Tråd och nåltabell Hur trådrullehållaren används Ta bort och montera spolkapseln Spolning Montera spolen i spolkapseln...
 • Page 23 1. (1) Visar sömvalskoden, när väljarratten vrids kommer (2) visa olika sömmar. 2. (2) och (3) visar vilka olika pressarfötter som används vid olika sömmar. 3. (10) visar det föreslagna nålavståndet. &" '"...
 • Page 24: Strömförsörjning

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 24 STRÖMFÖRSÖRJNING STRÖMFÖRSÖRJNING Det skall kontrolleras att spänningen och frekvensen som finns angiven på maskinen överenstämmer med den i vägguttaget innan maskinen ansluts till nätet. 1. Anslut maskinkontakten (5) till maskinens uttag (4) 2. Anslut stickkontakten (1) till vägguttaget (3) 3.
 • Page 25: Byta Nål

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 25 A NÅL A NÅL Vrid balanshjulet framåt så att nålen hamnar i sitt högsta läge och sänk ner pressarfo- ten. Lossa nålklämmans skruv genom att vrida den moturs. Tag bort den använda nålen och för in en ny med dess platta sida vänd bakåt. När nålen sätts in skall den pressa upp så...
 • Page 26: Ta Bort Och Montera Spolkapseln

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 26 A BOR A BOR T OCH MONTERA SPOLKAPSELN T OCH MONTERA SPOLKAPSELN Öppna luckan (3) Spolkapselfingret (1) Lucka Vrid balanshjulet framåt så att nålen ham- (2) Spolkapselklaffen nar i sitt högsta läge. Fatta tag i spolkap- Tryck in spolkapseln så...
 • Page 27: Träda Maskinen

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 27 TRÄDA MASKINEN TRÄDA MASKINEN Vrid balanshjulet framåt så att trådupptagaren hamnar i sitt högsta läge. Lyft pressarfoten och sätt på trådrullen på hållaren ( enligt bilden). Drag tråden från baksidan på trådrullen. (1) För tråden genom trådspännaren med båda händerna. (2) Håll tråden och drag in den mellan trådspänningsbrickorna och sedan förbi i trådplattan.
 • Page 28: Stygnvalsknappen

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:33 Uhr Seite 28 STYGNV STYGNV ALSKNAPPEN ALSKNAPPEN Nålen dras upp från tyget och önskad storlek på stygnen väljs med knappen. Elastiskt söm Vid sömnad med elastiska stygn skall deras längd ställas in på mellan (1)-(8). Med följande justeringar kan stygnens längd väljas som man önskar. "...
 • Page 29: Ändra Sömnadsriktning

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 29 KNAPP FÖR PRESSARFOTSTR YCKET KNAPP FÖR PRESSARFOTSTR YCKET Vid vanlig sömnad skall knappen vara inställd på "3". Trycket skall minskas till "2" när man syr applikationer, nättyg och gör broderier. För chiffong, spetsar, garn och andra fina material kan man ställa in knappen på "3". För bomullsfla- nell och stretchtyger skall knappen justeras till "1".
 • Page 30: Sy I Rät Vinkel

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 30 MARKERINGARNA PÅ STYGNPLÅTEN MARKERINGARNA PÅ STYGNPLÅTEN Markeringarna på stygnplåten är till stor hjälp för att behålla bredden mellan nålen och tråden. Anvisning: denna information bekräftar avståndet från markeringen och nålen. 1) Avståndsmarkering (2) Hörnmarkering (3) Stygnplåt (4) Stygnplåtens hål (5) Avståndet från kanten till nålens centrum. Siffror på...
 • Page 31: Trestegs Raksöm

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 31 TRESTEGS-SICKSACK TRESTEGS-SICKSACK (1) knapp för val av stygnmönster: 3 3-8 (2) stygnlängd: M 1-2 (3) pressarfot: sicksack (4) trådspänningsbrickor: 4-6 Denna typ av stygn används i syntetmaterial och andra material som lätt rynkar sig. Det passar också...
 • Page 32 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 32 KNAPPH KNAPPH Å Å (1) stygnvalsknappen: se figur 1 (2) stygnlängd: (0,5-1) (3) pressarfot: den som gör knapphål (4) trådspänningsbrickor: 3-5 Stygnbredden kan väljas godtyckligt mellan 0 till 1 beroende på variationer i stygnlängden. (1) För tätare stygn välj "0".
 • Page 33 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 33 SY I BLIXTLÅS SY I BLIXTLÅS (1) stygnvalsknappen: 1 (2) stygnlängd: 1,5-4 (3) pressarfot: pressarfot för blixtlås (4) trådspänningsbrickor: 4-6 Lägg blixtlåset på eller nåla fast det på tyget och placera det under fotplat- tan.
 • Page 34 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 34 ELASTISKT SÖM ELASTISKT SÖM (1) stygnvalsknappen: 1-8 (2) stygnlängd: 1-8 (3) pressarfot: sicksack (4) trådspänningsbrickor: 2-6 Med följande justeringar kan stygnens längd väljas som man önskar. Justering till " - " gäller täta stygn. Justering till "...
 • Page 35 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 35 APPLIKA TIONSSÖM APPLIKA TIONSSÖM (1) stygnvalsknappen: 3); 5 (2) stygnlängd: 0,5-1 (3) pressarfot: sicksack (4) trådspänningsbrickor: 1-4 (5) pressarfotstryck: 2 Lägg dekorationsstyckena tätt mot tyget eller stryk på dem med häftande fliselin. Sy runt deko- rationsstyckena och kontrollera att stygnen bakom applikationerna försvinner.
 • Page 36 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 36 RENGÖRING A RENGÖRING A V MA V MA TÄNDERNA TÄNDERNA Släck lampan och drag ur kontak- ten innan matartänderna ren- görs.Tag bort nål och pressarfot. Skruva bort skruven på den vän- stra sidan av stygnplåten med skruvmejseln.Tag bort stygnplå- ten.
 • Page 37 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 37 VHJÄLP A FEL VHJÄLP A FEL Orsak Förklaring 1. Scorretta infilatura del filo superiore. Se sidan 7 1. Övertråden är inte rätt trädd Rottura del filo 2. Eccessiva tensione del filo superiore. Se sidan 7 Övertråden 2.
 • Page 38 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 38 Orsak Förklaring 1. Eccessiva tensione del filo superiore. Se sidan 7 1. Övertråden är för spänd Tyget fastnar 2. Scorretta cucitura. Se sidan 7 2. Trädningen är inte korrekt Raggrinzimenti 3. L’ago per il tessuto da cucire è troppo forte. Se sidan 5 3.
 • Page 39 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 39 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Når symaskinen bruges, er det vigtigt altid følge de grundliggende sikkerheds-forholdsregler, herunder de følgende: Læs alle anvisningerne før brug. FARE – For at reducere risikoen for elektrisk stød: • Symaskinen bør aldrig efterlades uden opsyn, mens stikket er sat til. •...
 • Page 40 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 40 INDHOLD En kort introduktion Kapitel I Vigtige funktioner Delenes betegnelser: Kapitel II Forberedelser før syning Forlængerplade Tilbehør Strømforsyning Fodpedal Sylampe Fjern og tilslut trykfod Udskiftning af nål Diagram over tråde og nåle Hvordan trisseholderen bruges Udskiftning af spole Spoling Indsæt spolen i spolehuset...
 • Page 41 • (1)Viser det valgte mønsternummer når der drejes på mønstervalgsknappen. (2) viser det valgte mønster. • (3) og (4) viser den syfod som anbefales til det valgte mønster • (5) viser den anbefalede stinglængde &" '"...
 • Page 42 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 42 STRØMFORSYNING STRØMFORSYNING Det er nødvendigt at kontrollere, at strømstyrke og frekvens, som angivet på maskinen, svarer til den givne strømstyrke, før maskinen tilsluttes strømforsyningen. 1.Forbind fodpedalens kabel (5) til udgangsstikket (4) på symaskinen. 2.Sæt stikket (1) ind i stikkontakten på...
 • Page 43 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 43 UDSKIFTNING AF NÅL UDSKIFTNING AF NÅL Drej omdrejningshjulet fremad indtil nålen står i højeste position og sænk trykfoden.Skru nåleskruen løs ved at dreje den imod urets retning. Fjern den brugte nål og sæt en ny nål i med den flade side vendt bagud.
 • Page 44 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 44 UDSKIFTNING AF SPOLEN UDSKIFTNING AF SPOLEN Løft dækslet på friarmen (3) Spolehusgreb (1) Dæksel Drej omdrejningshjulet fremad indtil nålen (2) Spolegreb løftes. Træk i spolegrebet og træk Tryk spolehusgrebet helt ind for at sikre, spolen ud.
 • Page 45 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 45 TRÅDNING AF MASKINEN TRÅDNING AF MASKINEN Drej omdrejningshjulet fremad indtil trådgiveren står i højeste position. Løft trykfoden og sæt en garntrisse på trisseholderen (som vist på tegningen). Træk tråden fra garntrissen fra bagsiden af trissen. (1) Træk tråden gennem trådføreren på overdækslet. (2) Hold fast på...
 • Page 46 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 46 ALG AF STINGMØNSTER ALG AF STINGMØNSTER Drej på hjulet til nålen er ude af stoffet og vælg stingtypen på drejeskiven. Valg af dobbelte stretch sting (Model 790) Ved syning med dobbelte stretch sting skal stinglængden reguleres til (1)-(8).
 • Page 47 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 47 ALG AF TR YKFODSKRAFT ALG AF TR YKFODSKRAFT Ved almindelig syning, står drejeskiven på “ 3 “. Trykket indstilles til “ 2 “ når der skal sys applikeringer, fintvævet stof eller broderier. Ved syning af chiffon, blonder, garn og diverse tynde materialer, kan du indstille drejeknappen på...
 • Page 48 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 48 BRUG AF MARKERINGERNE PÅ STINGPLADEN BRUG AF MARKERINGERNE PÅ STINGPLADEN Markeringerne på stingpladen er til stor hjælp for at holde afstanden mellem syning og kant. Tips: Nedenfor vises hvilken afstand der svarer til markeringerne på stingpladen. (1) Stingplademarkeringer (2) Hjørnemarkering (3) Stingplade (4) Nedstikningshul (5) Afstand mellem kant og nåleøje Markeringer på...
 • Page 49 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:34 Uhr Seite 49 TREDOBBEL T ZIGZAG TREDOBBEL T ZIGZAG (1) Indstilling af mønstervalg: 3. 3-8 (2) stinglængde: M 1-2 (3) Trykfod: zigzag (4) Trådspændingsplade: 4-6 Denne stingtype bruges til syntetiske stoffer og andre materialer, der rynker nemt. Den egner sig også...
 • Page 50 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 50 KNAPHULLER KNAPHULLER (1) Indstilling af mønstervalg: Se tegningen = 1 (2) stinglængde: (0,5-1) (3) Trykfod: Knaphulstrykfod (4) Trådspændingsplade: 3-5 Stingbredden skal vælges på mellem 0 og 1 afhængig af den valgte stinglængde. (1) For bre- dere stik reguleres knappen til “0”.
 • Page 51 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 51 PÅSYNING AF L YNLÅS PÅSYNING AF L YNLÅS (1) Indstilling af mønstervalg: 1 (2) stinglængde: 1,5-4 (3) Trykfod: Lynlåstrykfod 4 Trådspændingsplade: 4-6 Anbring lynlåsen på stoffet eller fæst den med knappenåle. Anbring lynlåsen under lynlåstrykfoden. Træk tråden til bagsiden og sænk trykfoden. Sy på venstre side af lynlåsen og styr lynlåsens takker så...
 • Page 52 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 52 DOBBEL DOBBEL TE STRETCH STING TE STRETCH STING ((1) Indstilling af mønstervalg: 1-8 (2) stinglængde: 1-8 (3) Trykfod: zigzag (4) Trådspændingsplade: 2-6 Med den følgende regulering, kan stinglængden reguleres efter ønske. Regulering på " - " for brede sting Regulering på...
 • Page 53 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 53 APPLIKERING APPLIKERING (1) Indstilling af mønstervalg: 3 ; 5 (2) stinglængde: 0,5-1 (3) Trykfod: zigzag (4) Trådspændingsplade: 1-4 (5) Indstilling for trykfodskraft: 2 aHæft applikeringen på stoffet eller stryg den på. Sy rundt i kanten af applikeringen og klip eventuelle udskydende dele af i kanterne.
 • Page 54 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 54 RENGØRING AF TRANSPOR RENGØRING AF TRANSPOR TØREN TØREN Sluk for sylampen og træk stik- ket ud før rengøring af transpor- tøren. Fjern nålen og trykfoden. Fjern skruen på venstre side af stingpla- den med en skruetrækker. Fjern stingpladen.
 • Page 55 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 55 FEJLFINDING FEJLFINDING Fejl Årsag Henvisning 1. Le fil supérieur n´est pas correctement introduit. 1.Overtråden er ikke korrekt sat i Se side Le fil supérieur se 2. Le fil supérieur est trop tendu. 2.Overtrådsspændingen er for stram Se side casse Overtråden...
 • Page 56 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 56 Fejl Årsag Henvisning 1. Le fil supérieur est trop tendu. 1. Overtrådsspændingen er for stram. Se side 2. La couture n´est pas correcte. 2.Trådningen er ikke foretaget korrekt. Se side La matière fronceDéfaut3. L´aiguille est trop grosse pour le tissu à coudre. Stoffet rynker Se side 3.Nålen er for tyk i forhold til stoftykkelsen.
 • Page 57 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 57 TÄRKEITÄ TUR AOHJEIT TÄRKEITÄ TUR AOHJEIT Ompelukonetta käyttäessä tulisi aina noudattaa perusturva-varotoimia, mukaanlukien seuraavat: Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä. VAARA – Vähentääksesi sähköiskun vaaraa: • Päälle kytkettyä ompelukonetta ei tulisi koskaan jättää valvomatta. • Irrota tämä ompelukone pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. •...
 • Page 58 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 58 SISÄLL Lyhyt johdanto SISÄLL Luku I Tärkeät toiminnot Osien nimet Luku II Valmistelu ennen ompelua Laajentuva kangaslevy Lisävarusteet Virransaanti Jalkapoljin Ompelulamppu Paininjalan poistaminen ja liittäminen Neulan vaihto Kuinka käyttää puolainta Puolakotelon poistaminen ja liittäminen Puolan kelaus Aseta lanka puolakoteloon Konepujottaminen...
 • Page 59 1. 1 Näyttää ompeleen tunnuksen kun valitsinpyörää käännetään. 2. Näyttää eri ompeleet.   2. 3 ja 4 Näyttää sopivan jalan eri ompeleille.   2. 5 näyttää ehdotetun ommeltiheyden &" '"...
 • Page 60: Jalkapoljin

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 60 VIRRANSAANTI VIRRANSAANTI On erittäin tärkeää varmistaa, että koneen osoittamat jännite ja taajuus ovat yhdenmukaisia virransaannin kanssa, ennen koneen kytkemistä verkkovirtaan. 1. Yhdistä koneen pistoke (5) koneen liitäntään (4). 2. Kytke liitetty pistoke (1) pistorasiaan (3). 3.
 • Page 61: Kuinka Käyttää Puolainta

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 61 NEULAN V NEULAN V AIHTO AIHTO Käännä tasapaino pyörää eteenpäin kohottaessasi neulaa korkeimpaan asentoon, ja madalla paininjalkaa. Löysää neulanpidikepulttia kiertämällä sitä vastapäivään. Poista käytetty neula ja aseta uusi paikoilleen sen litteä puoli päin takaosaa. Neulaa asettaessa, neulaa tulisi työntää...
 • Page 62: Puolakotelon Poistaminen Ja Liittäminen

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 62 PUOLAKOTELON POIST PUOLAKOTELON POIST AMINEN JA AMINEN JA LIITTÄMINEN LIITTÄMINEN Nosta kantta (3) Puolakotelon kahva (1) Kansi (2) Puolan pää Käännä tasapaino pyörää eteenpäin kohot- Paina puolakotelon kahvaa sisimpään var- taaksesi neulaa. Pidä puolan pasta kiinni ja mistaaksesi yhtymisen syöttäessäsi sitä...
 • Page 63: Konepujottaminen

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 63 KONEPUJOTTAMINEN Käännä tasapaino pyörää eteenpäin ja aseta langannostovipu korkeimpaan asentoon. Kohota paininjalkaa ja aseta puola puola- koteloon (kuten näytetty kuvassa). Vedä lankaa puolan takapuolelta. (1) Kelaa lankaa langansäätimen läpi kaksin käsdin. (2) Pidä langasta kiinni ja vedä se langan pingotuskiekon läpi ja sitten lankakilven ohi. (3) Vedä langasta tiukasti ja päästä se lan- gannostovivun loven läpi oikealta.
 • Page 64: Kuviovalikoimataulu

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 64 KUVIOV ALIKOIMA AULU KUVIOV ALIKOIMA AULU Vedä neula pois kankaasta ja valitse haluttu ommelkoko valikoimataulusta. Valitse kaksoisteho-ommel (Malli 790) Kaksoisteho-ompeluun tulisi valita (1) – (8) pituus. Seuraavalla säädöllä voit valita ompeleen pituuden. ” – ” viittaa paksuun ompeleen pituudessa ”...
 • Page 65: Vaihda Ompelun Suuntaa

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 65 JALKAPOLKIMEN P JALKAPOLKIMEN P AINEV AINEV ALIKOIMA ALIKOIMA AULU AULU Yleisompelussa valikoimataulu osoittaa ”3”. Sen paine tippuu ”2” kun ompelet verkkokankaita ja kirjontaa. Shifonkia, pitsiä, rihmaa ja muita sekalaisia hieno- materiaaleja ommellessa voit asettaa taulun kohtaan ”3”. Puuvilla, flanelli ja pal- mikoidut joustotekstiilit tulee säätää...
 • Page 66: Käytä Alusvaijeria Neulakilvellä

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 66 KÄYTÄ ALUSV KÄYTÄ ALUSV AIJERIA NEULAKIL AIJERIA NEULAKIL VELLÄ VELLÄ Alusvaijerin kaistat neulakilvellä auttavat suuresti neulan ja langan välisen leveyden ylläpitoon. Ohje: Nämä tiedot ovat yhdenmukaisia alusvaijerin kaistojen ja neulan etäisyyden kanssa. (1) Alusvaijerin kaistat (2) Kulma (3) Neulakilpi (4) Neulakilven aukko (5) Ompeleen etäisyys neulan keskikohtaan Kuvio neulakilvellä...
 • Page 67: Kolmois-Siksak Ompelu

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 67 KOLMOIS-SIKSAK OMPELU KOLMOIS-SIKSAK OMPELU (1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli790A), 3 – 8 (Malli 790) (2) Ommelpituus: M1 – 2 (3) Paininjalka: Siksak (4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6 Tätä ommelta käytetään synteettisten ja muiden materiaalien kanssa, jotka laskostuvat hel- posti.
 • Page 68: Napinläven Teko

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 68 NAPINLÄVEN TEKO NAPINLÄVEN TEKO (1) Kuviovalikoimataulu: katso kuvaa 1 (2) Ommelpituus: 0.5 – 1 (3) Paininjalka: Napinläven teko (4) Langan pingotuskiekko: 3 – 5 Ommelpituus valitaan taulusta väliltä 0 – 1 riippuen ommelpituuden vaihtelusta. (1) Paksumman ompeleen saamiseksi säädä...
 • Page 69: Vetoketjun Lisäys

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 69 VETOKETJUN LISÄYS VETOKETJUN LISÄYS (1) Kuviovalikoimataulu: 1 (2) Ommelpituus: 1.5 – 4 (3) Paininjalka: Vetoketju (4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6 Laita vetoketju tai neula kankaaseen ja aseta se jalkakilven alle. Vedä lanka taakse ja laske paininjalka. Ompele vetoketjun vasenta puolta ohjaamalla vetoketjun hampaita mahdollisimman lähelle neulaa.
 • Page 70: Kaksoisteho-Ompelu (Malli 790)

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 70 KAKSOISTEHO-OMPELU KAKSOISTEHO-OMPELU ((1) Kuviovalikoimataulu: 1 – 8 (2) Ommelpituus: 1 – 8 (3) Paininjalka: Siksak (4) Langan pingotuskiekko: 2 – 6 Seuraavalla säädöllä voit valita haluamasi ommelpituuden. Säätö kohtaan “ – “ viittaa paksuun ommelpituuteen.
 • Page 71: Toppausompelu

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 71 TOPP TOPP AUSOMPELU AUSOMPELU (1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli 790A), 5 (Malli 790) (2) Ommelpituus: 0.5 – 1 (3) Paininjalka: Siksak (4) Langan pingotuskiekko: 1 – 4 (5) Jalkapoljin: 2 Adhere tightly the decorative parts to the fabrics or iron it with solvable non-woven textiles. Stitch around the decorative parts and make sure that suture beyond the decorative parts should disappear.
 • Page 72: Syöttötelineen Puhdistaminen

  Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 72 SYÖTTÖTELINEEN PUHDIST SYÖTTÖTELINEEN PUHDIST AMINEN AMINEN Sammuta lamppu ja vedä pis- toke ulos ennen syöttötelineen puhdistamista. Poista neula ja paininjalka. Poista neulakilven vasemmalla puolella oleva ruuvi ruuvimeisselillä. Poista neulakil- pi. Puhdista syöttötelineen hampaat harjalla ja aseta neula- kilpi takaisin paikoilleen.
 • Page 73 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 73 ESTEIDEN KAR AMINE ESTEIDEN KAR AMINE Häiriö Selonteko 1.Upper thread is not correctly installed. See Page 7 1. Ylälankaa ei ole asetettu oikein. Katso sivu 7 Upper thread breaks 2.Upper thread tension is too tight. See Page 7 2.
 • Page 74 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 74 Häiriö Selonteko 1. Ylälangan pingotus on liian tiukka. Katso sivu 19 1. Upper thread tension is too tight. See Page 7 Kangas 2. Ommel ei ole oikein. Katso sivu 17 ryppyyntyy 2.Threading is not correct See Page 7 3.
 • Page 75 Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:32 Uhr Seite 1 GB Technical specifications: Voltage 230 V, 50 Hz Total effect 85 Watt Motor effect 70 Watt Working light 15 Watt (Lamp E14 max 15 Watt) Stitchspeed max 800 stitch pr. minut Trademark-License AEG by Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH ®...
 • Page 76 SE Symaskin NO Symaskin DK Symaskine FIN Ompelukone ZANUSSI is a registered trademark under license from AB Electrolux.

Table of Contents