Silvercrest SBTF 10 B2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBTF 10 B2 Operating Instructions Manual

Bluetooth hands-free kit
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SBTF 10 B2-06/11-V2
IAN: 69169
Bluetooth
Hands-Free Kit SBTF 10 B2
®
®
Bluetooth
Hands-Free Kit
Operating instructions
Bluetooth
®
kihangosító
Használati utasítás
Bluetooth
®
naprava za
prostorocno telefoniranje
Navodila za uporabo

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 B2

 • Page 1 Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 B2 ® ® Bluetooth Hands-Free Kit Operating instructions Bluetooth ® kihangosító Használati utasítás Bluetooth ® naprava za prostorocno telefoniranje KOMPERNASS GMBH Navodila za uporabo BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBTF 10 B2-06/11-V2 IAN: 69169...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Safety instructions Correct Usage Introduction Items supplied Technical data Operating Elements Installing the hands-free appliance in a vehicle Switching the hands-free appliance on and off Coupling the hands-free appliance with a mobile telephone Coupling the hands-free appliance with several mobile telephones Separating the connection Re-establishing the connection...
 • Page 4 Using the hands-free appliance Charging 5 V Devices Troubleshooting Cleaning and Care Disposal Warranty & Service Importer Information regarding the conformity declaration 19 Please read these operating instructions carefully and fold out the page with illustrations when you do so. Closely heed this information when operating the appliance.
 • Page 5: Safety Instructions

  ® BLUETOOTH HANDS-FREE KIT Safety instructions Symbol definitions: : This symbol points out the particular risks associated with handling, ope- ration or manipulation. : This symbol stands for special tips and operating instructions. Traffic safety has priority! • Comply with all local laws. When driving, your hands must ALWAYS be free to operate the vehicle safely.
 • Page 6 General safety instructions • Do not attempt to open or repair the appliance. Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty becomes void. • Have the defective device repaired by customer service or an authorised specialist only.
 • Page 7: Correct Usage

  Correct Usage The Bluetooth ® Hands-Free Kit SBTF 10 B2 is designed for use in vehicles with a voltage of 12-24 V. The handsfree phone system uses both Bluetooth ® radio tech- nology as well as a digital signal processor (DSP) to carry out telephone functions.
 • Page 8: Introduction

  Introduction Bluetooth ® is a wireless communication system with a short range. It makes possible wireless connections between Bluetooth ® appliances, such as for example mobile telephones, PDA and PCs. Bluetooth ® relates itself to a worldwide stan- dard for operation in the internationally recognised ISM Frequency Range (Industrial, Scientific and Medical).
 • Page 9: Technical Data

  Technical data Operational voltage: 12-24 V / 1000 mA Bluetooth ® Specification: Version 3.0 + EDR, up to a range of 10 meters Supported Bluetooth ® profiles: HSP and HFP Output Voltage USB port: / 1 A Fuse: F2AL / 250 V Dimensions (L x W x H): 15.8 x 5.3 x 2.3 cm Weight:...
 • Page 10: Installing The Hands-Free Appliance In A Vehicle

  Installing the hands-free appliance in a vehicle So that the hands-free appliance can function correctly, it is connected to the vehicle cigar lighter socket or on-board power socket and provided with electricity from there. • Ensure that the hands-free appliance engages completely and that the operation of the vehicle is not negatively influenced.
 • Page 11: Switching The Hands-Free Appliance On And Off

  Switching the hands-free appliance on and off Switching on: The appliance is switched off. • Press and hold the multi-function button 7 for 3 seconds, until a short and high signal tone is heard. The LED status indicator 6 blinks twice every 3 seconds. Switching off: The appliance is in standby mode.
 • Page 12 • To switch the device off, press and hold the multi-function button 7 for about 3 seconds. A long, low signal tone will be heard and the LED status display 6 extinguishes. • Position the hands-free appliance and the mobile telephone so that they are not more than 1 metre away from each other.
 • Page 13: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  Coupling the hands-free appliance with several mobile telephones You can couple the hands-free appliance with up to eight mobile telephones. However, it can only be connected with one mobiletelephone. If a further mobile telephone is coupled with the hands-free appliance, the coupling information of the first coupled mobile telephone is erased.
 • Page 14: Re-Establishing The Connection

  Re-establishing the connection If you want to reconnect the hands-free appliance with the last used mobile phone: • Check to see that Bluetooth ® is activated in the mobile telephone, then switch the hands-free appliance on. When connecting to a previously coupled mobile telephone it is not necessary to enter a pass-code.
 • Page 15 Note: Voice dialing is only available with mobile telephones that support this function. Further information regarding voice dialing is to be found in the operating instructions for your mobile telephone. Accepting and ending a call When you receive a call the LED status display 6 blinks and you hear a call tone from the hands-free appliance.
 • Page 16: Charging 5 V Devices

  Adjusting the volume of the hands-free appliance You can adjust the sound volume level of the hands free device with the +/- buttons 3. • During a call, repeatedly press the + resp. - buttons 3 until the desired sound volume level is obtained.
 • Page 17: Cleaning And Care

  • Ensure that the hands-free appliance is distanced a maximum of 10 metres from the mobile telephone and that there are no barriers or electronic devices between them. If these measures do not correct the problem, please contact the appropriate service partner for your country.
 • Page 18: Disposal

  Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved dis-posal centre or at your com- munity waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.
 • Page 19: Warranty & Service

  Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department.
 • Page 20: Importer

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 69169 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 69169 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 21: Information Regarding The Conformity Declaration

  Information regarding the conformity declaration We, Kompernaß GmbH, declare that the product SBTF 10 B2 Bluetooth ® Hands- Free-Kit conforms to the basic requirements and other relevant provisions of the vehicle directive 2004/104/EC and the R&TTE directive 99/5/EC of the European Union council.
 • Page 23 Tartalomjegyzék Oldalszám Biztonsági utasítás Rendeltetésszerű használat Bevezetés Tartozékok Műszaki adatok Kezelőelemek A kihangosító beszerelése A kihangosító be- és kikapcsolása A kihangosító összehangolása a mobiltelefonnal A kihangosító összehangolása több mobiltelefonnal 31 A kapcsolat bontása A kapcsolat újbóli létrehozása A kihangosító használata...
 • Page 24 5 V-os készülékek töltése Hibaelhárítás Tisztítás és ápolás Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja Megfelelőségi nyilatkozat Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és hajtsa ki az ábráknál a megfelelő oldalon. A készülék üzemeltetése közben pontosan tartsa be az utasí- tásokat. Ha ezen túlmenően a használattal kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon az illetékes szervizhez.
 • Page 25: Biztonsági Utasítás

  ® BLUETOOTH KIHANGOSÍTÓ Biztonsági utasítás Jelmagyarázat: : Ez a jel a kezelés, üzemelés és kezelés közbeni különleges veszélyekre figyelmeztet. : Ez a jel a speciális tippeket és kezelési tudnivalókat jelöli. A közlekedési biztonság a legfontosabb! • Tartsa be a helyi törvényeket. Vezetés közben legyen mindkét keze szabad a jármű...
 • Page 26 Általános biztonsági tudnivalók • Ne próbálja meg felnyitni vagy megszerelni a készüléket. Ez nem biztonságos és a garancia is érvénytelenné válik. • A hibás készüléket csak az ügyfélszolgálattal vagy erre felhatalmazott sza- kemberrel javíttassa. A visszaélésszerű és szakszerűtlen használatból, erőszak alkalmazásból vagy engedélyezetlen módosításból eredő...
 • Page 27: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű használat A Bluetooth ® autós kihangosító SBTF 10 B2 feszültségű járművekben való hasz- nálatra alkalmas. A kihangosító berendezés Bluetooth ® rádiós technikát valamint digitális jelprocesszort (DSP) alkalmaz a hívási funkciók végrehajtására. Ezenkí- vül USB csatlakozáson keresztül tölthető 5V-os üzemi feszültségű mobil kés- zülékeket (MP3 lejátszó, mobiltelefonok, stb.) lehet vele tölteni.
 • Page 28: Bevezetés

  Bevezetés A Bluetooth ® vezeték nélküli kis hatótávolságú kommunikációs technológia. Lehe- tővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolatot lehessen létrehozni Bluetooth ® készü- lékek, mint pl. mobiltelefonok, PDA-k és számítógépek között. A Bluetooth ® nemzetközileg elismert ISM (ipari, tudományos és orvosi célokra fenntartott) frekvenciasáv használatára vonatkozó...
 • Page 29: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Működtető feszültség: 12-24 V / 1000 mA Bluetooth ® specifikáció: 3.0 + EDR változat, 10 m-es hatósugárig Nem támogatott Bluetooth ® profilok: HSP és HFP Kimeneti feszültség USB csatlakozás: / 1 A Biztosíték: F2AL / 250 V Méretei (hossz x szélesség x magasság): 15,8 x 5,3 x 2,3 cm Súly: 72 g Üzemi hőmérséklet:...
 • Page 30: A Kihangosító Beszerelése

  A kihangosító beszerelése A kihangosító berendezést tökéletes működése érdekében a jármű szivargyújtójá- nak aljzatába vagy a fedélzeti dugaljba kell bedugni, mivel ez látja el árammal. • Győződjön meg arról, hogy a kihangosító berendezés teljesen be van pat- tanva a helyére, és a jármű kezelését nem akadályozza. A LED állapotkijel- ző...
 • Page 31: A Kihangosító Be- És Kikapcsolása

  A kihangosító be- és kikapcsolása Bekapcsolás: A készülék ki van kapcsolva. • Nyomja meg és tartsa lenyomva 7 3 másodpercig a multifunkciós gombot, amíg rövid és magas hangjelzés nem hallható. A LED állapotkijelző 6 3 másodpercenként kétszer villan fel. Kikapcsolás: A készülék készenléti üzemmódban van. •...
 • Page 32 • A készülék kikapcsolásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a multifunkci- ós gombot 7, amíg hosszú, mély hangjelzés nem hallható és a LED állapotki- jelzés 6 kialszik. • Úgy helyezze el a kihangosítót és a mobiltelefont, hogy azok ne legyenek 1 méternél nagyobb távolságra egymástól.
 • Page 33: A Kihangosító Összehangolása Több Mobiltelefonnal

  A kihangosító összehangolása több mobiltelefonnal A kihangosítót akár nyolc kompatibilis mobiltelefonnal is összehangolhatja. Azonban mindig csak egy mobiltelefon lehet rákap-csolva. Ha másik mobiltele- fonnal összehangolja a kihangosítót, az elsőként használt mobiltelefon informá- ciói törlődnek. Ha bekapcsolja a kihangosítót, néhány másodpercen belül megpróbál kapcsola- tot létesíteni a legutoljára használt mobiltelefonnal.
 • Page 34: A Kapcsolat Újbóli Létrehozása

  A kapcsolat újbóli létrehozása Ha a kihangosítót megint a legutoljára használt mobiltelefonnal szeretné össze- kapcsolni: • Biztosítsa, hogy a mobiltelefonban be legyen kapcsolva a Bluetooth ® és kapcsolja be a kihangosítót. A már korábban összehangolt mobiltelefonnál nem kell beadni a jelszót. Beállí- thatja úgy a mobiltelefonját, hogy a kihangosító...
 • Page 35 Tudnivaló: A hangfelismeréses tárcsázás csak azoknál a mobiltelefonoknál lehetséges, ame- lyek támogatják ezt a funkciót. A hangfelismeréses tárcsázásra vonatkozó további információkat mobiltelefonja használati útmutatójában talál. Hívásfogadás és a telefonbeszélgetés befejezése Ha hívása van, a LED állapotkijelző 6 villog és a kihangosító jelzi a hívást. Ha ki van kapcsolva a mobiltelefonban a felhívó...
 • Page 36: 5 V-Os Készülékek Töltése

  A kihangosító hangerejének beállítása A kihangosító hangerejét a +/- gombok 3 segítségével lehet beállítani. • Nyomja meg hívás közben újra a + ill. - gombot 3, míg a kívánt hangerő nincs beállítva. A maximális hangerő elérését rövid hangjelzés jelzi. 5 V-os készülékek töltése •...
 • Page 37: Tisztítás És Ápolás

  • Győződjön meg róla, hogy a kihangosító legfeljebb 10 méterre legyen a mobiltelefontól és ne legyen köztük semmi akadály vagy elektronikus készülék. Ha mindez nem segít a hiba elhárításában, forduljon az illetékes szervizhez. Tisztítás és ápolás Elektromos áramütés veszélye! • Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készülék áramellátását! •...
 • Page 38: Ártalmatlanítás

  Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Jelen termékre a 2002/96/EC számú európai utasítás rendelkezési vonatkoznak. A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékeltávo- lító üzemnél tudja kidobni. Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat. Ha kérdése me- rülne fel, vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó...
 • Page 39: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vá- sárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelé- ben lévő...
 • Page 40: Gyártja

  44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com Megfelelőségi nyilatkozat ® A Kompernaß GmbH kijelenti, hogy a SBTF 10 B2 Bluetooth kihangosító készü- lék megfelel a járművekre vonatkozó 2004/104/EC bizottsági irányelv alapve- tő követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak, valamint az Európai Unió Tanácsának rádió berendezésekről és a távközlési végberendezésekről szóló...
 • Page 41 KAZALO STRAN Varnostni napotki Predvidena uporaba Uvod Vsebina kompleta Tehnični podatki Elementi za upravljanje Namestitev naprave za prostoročno telefoniranje v vozilo Vklop in izklop naprave za prostoročno telefoniranje Povezava naprave za prostoročno telefoniranje z mobilnim telefonom Povezava naprave za prostoročno telefoniranje z več...
 • Page 42 Prekinitev povezave Ponovna vzpostavitev povezave Uporaba naprave za prostoročno telefoniranje Polnjenje drugih naprav z napetostjo 5 V Odprava napak Čiščenje in vzdrževanje Odstranitev neuporabnega izdelka Garancijski list Proizvajalec Opomba glede izjave o skladnosti Skrbno in v celoti preberite navodilo za uporabo ter pri tem razgrnite stran s slikami. Natančno upoštevajte napotke, ko začnete uporabljati napravo.
 • Page 43: Varnostni Napotki

  ® BLUETOOTH NAPRAVA ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE Varnostni napotki Pomen simbolov: : ta znak opozarja na posebne nevarnosti pri ravnanju, delovanju in uporabi. : ta znak označuje posebne nasvete in navodila za uporabo. Prometna varnost je najpomembnejša! • Upoštevajte vse krajevno veljavne zakone. Roke morajo biti med vožnjo vedno proste, da lahko z njimi upravljate vozilo.
 • Page 44 Splošna navodila za varno uporabo • Naprave ne poskušajte odpirati ali popravljati. V tem primeru varnost ni več zagotovljena in jamstvo preneha veljati. • Pokvarjeno napravo zaupajte v popravilo le servisni službi ali pooblaščenim strokovnjakom. Za škodo, nastalo zaradi zlorab ali nepravilnega ravnanja, zaradi uporabe sile ali nepooblaščenih sprememb ni mogoče prevzeti nobe- nega jamstva.
 • Page 45: Predvidena Uporaba

  Predvidena uporaba Naprava za prostoročno telefoniranje s tehnologijo Bluetooth ® SBTF 10 B2 je predvidena za uporabo v vozilih z električno napetostjo 12 do 24 V v vozilu. Naprava za prostoročno telefoniranje za izvajanje klicnih funkcij uporablja radijsko tehnologijo Bluetooth ®...
 • Page 46: Uvod

  Uvod Bluetooth ® je brezžična komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžične povezave med napravami Bluetooth ® , kot so na primer mobilni telefoni, osebni digitalni pomočniki (PDA) in računalniki. Bluetooth ® je svetovni standard za naprave, ki delujejo na mednarodno priznanem frekvenčnem območju ISM (industrija, znanost in medicina).
 • Page 47: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Delovna napetost: 12 - 24 V / 1000 mA Specifikacije tehnologije Bluetooth ® različica 3.0 + EDR, doseg do 10 m Podprta profila Bluetooth ® HSP in HFP Izhodna napetost vtičnice USB: / 1 A Varovalka: F2AL / 250 V Dimenzije (D x Š...
 • Page 48: Namestitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje V Vozilo

  Namestitev naprave za prostoročno telefoniranje v vozilo Za brezhibno delovanje in električno napajanje napravo za prostoročno tele- foniranje priklopite v cigaretni vžigalnik ali v električno vtičnico v vozilu. • Poskrbite, da bo naprava za prostoročno telefoniranje popolnoma priklopljena (zaskočena) in ne bo ovirala upravljanja vozila. Prikazovalnik stanja LED 6 bo vsake 3 sekunde dvakrat utripnil, naprava pa bo enkrat oddala visok in kratek zvočni signal.
 • Page 49: Vklop In Izklop Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  Vklop in izklop naprave za prostoročno telefoniranje Vklop: izklopljene naprave. • Pritisnite in 3 sekunde pridržite pritisnjeno večnamensko tipko 7, dokler ne zazveni kratek in visok zvočni signal. Prikazovalnik stanja LED 6 vsake 3 sekunde dvakrat utripne. Izklop: naprava je v stanju pripravljenosti (standby). •...
 • Page 50 • Da napravo izklopite, približno 3 sekunde držite pritisnjeno večnamensko tipko 7. Zazvenel bo dolg in globok zvočni signal in prikazovalnik stanja LED 6 bo ugasnil. • Napravo za prostoročno telefoniranje in mobilni telefon namestite tako, da eden od drugega ne bosta oddaljena več kot 1 meter. •...
 • Page 51: Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Več Mobilnimi Telefoni

  Povezava naprave za prostoročno telefoniranje z več mobilnimi telefoni Napravo za prostoročno telefoniranje lahko povežete z največ osmimi združljivimi mobilnimi telefoni. Vendar pa je lahko z napravo naenkrat povezan le en mobilni telefon. Ko se z napravo poveže drug mobilni telefon, se informacije o povezavi s prvim povezanim mobilnim telefonom izbrišejo.
 • Page 52: Ponovna Vzpostavitev Povezave

  Ponovna vzpostavitev povezave Ko želite napravo za prostoročno telefoniranje znova povezati z nazadnje povezanim mobilnim telefonom: • Preverite, ali je v mobilnem telefonu vklopljena možnost Bluetooth ® , in vklopite napravo za prostoročno telefoniranje. Če želite povezati predhodno z napravo že povezan mobilni telefon, ni treba vnašati gesla.
 • Page 53 Opomba: Glasovno izbiranje je na voljo le pri mobilnih telefonih, ki podpirajo to funkcijo. Več informacij o glasovnem izbiranju najdete v navodilu za uporabo vašega mobilnega telefona. Sprejem in končanje klica Ko vas kdo pokliče, prikazovalnik stanja LED 6 utripa, naprava za prostoročno telefoniranje pa oddaja klicni zvočni signal.
 • Page 54: Polnjenje Drugih Naprav Z Napetostjo 5 V

  Nastavitev glasnosti naprave za prostoročno telefoniranje Glasnost naprave za prostoročno telefoniranje lahko nastavite s tipkama +/- 3. • Med klicem večkrat pritisnite tipko + oziroma tipko - 3, dokler ne bo nastavljena želena glasnost. Ko je dosežena največja glasnost, bo naprava oddala kratek zvočni signal.
 • Page 55: Čiščenje In Vzdrževanje

  • Poskrbite, da bo naprava za prostoročno telefoniranje od mobilnega telefona oddaljena največ 10 metrov in da med njima ne bo nobenih ovir ali elektronskih naprav. Če odstranitev napake z navedenimi ukrepi ni možna, se obrnite na pooblašče- nega servisnega partnerja v vaši državi. Čiščenje in vzdrževanje Nevarnost poškodbe naprav! •...
 • Page 56: Odstranitev Neuporabnega Izdelka

  Odstranitev neuporabnega izdelka Naprave nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC. Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri kra- jevnem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno vel- javne predpise. V primeru dvoma se obrnite na krajevno podjetje za predelavo odpadkov.
 • Page 57: Garancijski List

  Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass GmbH, da bo izdelek v gar- ancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zave- zujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebit- ne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Page 58: Proizvajalec

  Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 69169 Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 59: Opomba Glede Izjave O Skladnosti

  Opomba glede izjave o skladnosti Podjetje Kompernaß GmbH izjavlja, da izdelek naprava za prostoročno telefoni- ranje SBTF 10 B2 Bluetooth ® izpolnjuje osnovne zahteve in druge ustrezne predpise direktive o motornih vozilih 2004/104/EC in direktive R&TTE 99/5/EC Sveta Evropske skupnosti.

Table of Contents