Silvercrest SBTF 10 B2 Operating Instructions Manual

Bluetooth hands-free car kit
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

BLUETOOTH
BLUETOOTH
HANDS-FREE KIT
Operating instructions
BLUETOOTH
FREISPRECH-
EINRICHTUNG
Bedienungsanleitung
IAN 78534
®
HANDS-FREE KIT SBTF 10 B2
®
®
-
BLUETOOTH
HANDSFREE
Instrucţiuni de utilizare
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 B2

 • Page 1 ® BLUETOOTH HANDS-FREE KIT SBTF 10 B2 ® ® BLUETOOTH BLUETOOTH HANDS-FREE KIT HANDSFREE Operating instructions Instrucţiuni de utilizare ® BLUETOOTH FREISPRECH- EINRICHTUNG Bedienungsanleitung IAN 78534...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........13 Declaration of EU Conformity ....14 SBTF 10 B2...
 • Page 5: Safety Instructions

  Install the hands-free appliance in the vehicle such that your view is not obstructed and that the appliance is not located in an impact zone in the passenger com- partment or in the infl ation area of airbags. SBTF 10 B2...
 • Page 6: Correct Usage

  Correct Usage ® The Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 B2 is designed for use in vehicles with a voltage of 12-24 V. The hands- ® free phone system uses both Bluetooth radio technology aswell as a digital signal processor (DSP) to carry out telephone functions.
 • Page 7: Introduction

  The HFP (Handsfree-Profi l) makes possible the hands-free call functions of a mobile telephone, for example with the help of voice commands. SBTF 10 B2...
 • Page 8: Items Supplied

  Weight: 67 g Operational temperature: +15° to +40°C Humidity: 5 to 75% (no condensation) Operating Elements 1 Vehicle connector plug 2 Microphone 3 +/- Buttons 4 USB port 5 Loudspeakers 6 LED status indicator 7 Multi-function button SBTF 10 B2...
 • Page 9: Installing The Hands-Free Appliance In A Vehicle

  6 blinks twice every 3 seconds. Switching off : The appliance is in standby mode. ● Press and hold the multi-function button 7 for 3 seconds, until a long and deep signal tone is heard. The LED status display 6 extinguishes. SBTF 10 B2...
 • Page 10: Coupling The Hands-Free Appliance With A Mobile Telephone

  You will hear a long high signal tone and the LED status indicator 6 blinks every 3 seconds. ● You can now use the hands-free appliance. SBTF 10 B2...
 • Page 11: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  To use the hands-free appliance with a linked mobile phone that is not the last used mobile phone, the connection must be made via the ® Bluetooth menu of the mobile phone. SBTF 10 B2...
 • Page 12: Separating The Connection

  Use your mobile telephone in the usual way to make a call. ● For redialing of the last number called, shortly press the multi-function button 7 twice. ● For activation of voice dialling, shortly press the multi- function button 7 once. SBTF 10 B2...
 • Page 13: Automatic Call Acceptance

  +/- buttons 3. ● During a call, repeatedly press the + resp. - buttons 3 until the desired sound volume level is obtained. The attainment of the maximum sound volume level is indi- cated by a short signal tone. SBTF 10 B2...
 • Page 14: Charging 5 V Devices

  ● NEVER submerse the appliance in water or other liquids! ● Do not permit liquids to permeate into the housing! ● Never open the housing of the appliance! There are no user-serviceable elements inside. SBTF 10 B2...
 • Page 15: Disposal

  The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. SBTF 10 B2...
 • Page 16: Importer

  Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 78534 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 17: Declaration Of Eu Conformity

  Declaration of EU Conformity We, Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, ® hereby declare that the product SBTF 10 B2 Bluetooth hands-free Kit complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Motor Vehicle Directive 2004/104/EC, the R&TTE Directive 99/5/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.
 • Page 18 Importator ........28 Declaraţie de conformitate-EU ....29 SBTF 10 B2...
 • Page 19: Indicaţii De Siguranţă

  Nu lăsaţi procedeele de operare şi indicaţiile dispozi- tivului hands-free să vă distragă atenţia de la circulaţia rutieră! ● Familiarizaţi-vă cu modul de operare al dispozitivului hands-free înainte de a porni la drum şi exersaţi un mod de utilizare sigur al acestui dispozitiv! SBTF 10 B2...
 • Page 20 în automobile sau care nu sunt sufi cient de bine ecranate, de ex. sisteme ABS, sisteme de reglare a vitezei şi sisteme cu airbag. Pentru informaţii suplimentare despre autovehiculul dumneavoastră sau despre acceso- riile acestuia luaţi legătura cu producătorul corespunzător sau cu reprezentantul acestuia. SBTF 10 B2...
 • Page 21: Utilizarea Conform Destinaţiei

  Utilizarea conform destinaţiei Dispozitivul de comunicare hands-free, SBTF 10 B2 - ® Bluetooth este destinat pentru utilizarea în autovehicule cu o tensiune de bord de 12-24 V. Dispozitivul de comuni- care hands-free utilizează tehnologia radio de la Blueto- ® cât şi un procesor digital de semnal (DSP), pentru a executa funcţii de apelare.
 • Page 22: Furnitura

  / 1 A Siguranţă: F2AL / 250 V Dimensiuni (L x L x Î): 15,7 x 5,3 x 2,3 cm Greutate: 67 g Temperatura de operare: +15° până la +40°C Umiditate: 5 până la 75% (fără condens) SBTF 10 B2...
 • Page 23: Elemente De Operare

  şi când motorul este oprit: ● Utilizaţi dispozitivul de comunicare hands-free doar când motorul este pornit. În caz contrar, bateria autovehiculului se poate descărca după o perioadă mai lungă de timp. SBTF 10 B2...
 • Page 24: Pornirea Şi Oprirea Dispozitivului De Comunicare Hands-Free

  Setaţi telefonul mobil, astfel încât să caute aparate ® Bluetooth . O descriere detaliată pentru aceasta, găsiţi în instrucţiunile de utilizare ale telefonului dum- neavoastră mobil. ● Asiguraţi-vă că dispozitivul de comunicare hands-free este corect montat şi este oprit. SBTF 10 B2...
 • Page 25 şi cu ajutorul tele- fonului mobil. Atâta timp cât conectarea nu este efectuată, LED-ul indicator de stare 6 clipeşte de două ori la fi ecare 3 secunde. Informaţii suplimentare găsiţi în instrucţiunile utilizare ale telefonului dumneavoastră mobil. SBTF 10 B2...
 • Page 26: Conectarea Dispozitivului De Comunicare Hands-Free La Mai Multe Telefoane Mobile

  , pentru a întrerupe conexiunea. Refacerea conexiunii În cazul în care doriţi să refaceţi conexiunea cu ultimul telefon mobil utilizat: ● ® Asiguraţi-vă, că opţiunea Bluetooth din telefonul mobil este activată, apoi porniţi dispozitivul de comuni- care hands-free. SBTF 10 B2...
 • Page 27: Utilizarea Dispozitivului De Comunicare Hands-Free

  Dacă primiţi un apel, clipeşte LED-ul indicator de stare 6 şi veţi auzi un ton de apel la dispozitivul de comunicare hands-free. Dacă tonul de apel din telefonul dumneavoas- tră mobil este oprit, acesta va fi totuşi redat de dispozitivul de comunicare hands-free. SBTF 10 B2...
 • Page 28: Încărcarea Aparatelor De 5 V

  Astfel, aparatul se alimentează de la dispozitivul de comuni- care hands-free. Dacă aparatul este dotat cu ecran ce afi şează starea de încărcare, acesta indică faptul că aparatul este alimentat cu curent. SBTF 10 B2...
 • Page 29: Remedierea Defecţiunilor

  înăuntru. ● Nu utilizaţi niciun fel de substanţe acide, solvenţi sau mijloace puternice de curăţare pentru a curăţa apara- tul. Acestea ar putea deteriora suprafaţa carcasei. ● Curăţaţi suprafaţa carcasei cu o cârpă uşor umezită. SBTF 10 B2...
 • Page 30: Eliminarea Aparatelor Uzate

  şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Deteriorările şi de- fi cienţele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalare sau cel târziu în două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. SBTF 10 B2...
 • Page 31: Importator

  Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 78534 Importator KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 32: Declaraţie De Conformitate-Eu

  Declaraţie de conformitate-EU Noi, fi rma Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, declarăm faptul că produsul SBTF 10 B2 ® Bluetooth hands-free corespunde cerinţelor de bază şi altor reglementări relevante din cadrul Directivei privind autovehiculele 2004/104/EC, directivei R&TTE 99/5/EC (echipamente radio şi echipamente terminale de telecomu- nicaţii) 2006/95/EC şi Directivei RoHS (restricţii privind...
 • Page 33 SBTF 10 B2...
 • Page 34 Importeur ........44 EU-Konformitätserklärung ..... . . 45 SBTF 10 B2...
 • Page 35: Sicherheitshinweise

  ● Lassen Sie sich durch die Bedienung und Anzeigen der Freisprecheinrichtung nicht in Ihrer Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr ablenken! ● Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit der Bedienung vertraut und üben Sie den sicheren Gebrauch der Freisprecheinrichtung! SBTF 10 B2...
 • Page 36 Systeme in Kraftfahrzeugen, z.B. elektronisches ABS, elektronischer Geschwindigkeitsregler und Airbagsysteme, beeinträchtigen. Für weitere Informa- tionen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreff enden Hersteller oder seiner Ver- tretung in Verbindung. SBTF 10 B2...
 • Page 37: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch ® Die Bluetooth -Freisprecheinrichtung SBTF 10 B2 ist für die Verwendung in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 12-24 V vorgesehen. Die Freisprecheinrichtung verwendet ® Bluetooth Funktechnik sowie einen digitalen Signalpro- zessor (DSP), um Anruff unktionen auszuführen. Zusätzlich können über den USB-Anschluss mobile Geräte mit einer...
 • Page 38: Lieferumfang

  HSP und HFP Ausgangsspannung USB-Anschluss: / 1 A Sicherung: F2AL / 250 V Maße (L x B x H): 15,7 x 5,3 x 2,3 cm Gewicht: 67 g Betriebstemperatur: +15° bis +40°C Feuchtigkeit: 5 bis 75% (keine Kondensation) SBTF 10 B2...
 • Page 39: Bedienelemente

  Vorsicht! Bei Fahrzeugen, bei denen der Zigarettenanzünder bzw. die Bordnetz-Steckdosen auch bei ausgeschalteter Zün- dung funktionieren: ● Benutzen Sie die Freisprecheinrichtung nur bei einge- schaltetem Motor. Anderenfalls kann die Fahrzeugbat- terie über einen längeren Zeitraum entladen werden. SBTF 10 B2...
 • Page 40: Ein- Und Ausschalten Der Freisprecheinrichtung

  Stellen Sie das Mobiltelefon so ein, dass es nach ® Bluetooth -Geräten sucht. Eine detaillierte Beschrei- bung dazu fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. ● Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung korrekt angebracht und ausgeschaltet ist. SBTF 10 B2...
 • Page 41 In diesem Fall muss die Kopplung zusätzlich am Mobiltelefon durchgeführt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, blinkt die LED-Zustands- anzeige 6 alle 3 Sekunden zweimal. Weitere Informationen fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 B2...
 • Page 42: Freisprecheinrichtung Mit Mehreren Mobiltelefonen Koppeln

  -Menü löschen, um die Verbindung zu trennen. Wiederherstellen der Verbindung Wenn Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem zuletzt verwendeten Mobiltelefon verbinden möchten: ● ® Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Mobiltelefon ak- tiviert ist und schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. SBTF 10 B2...
 • Page 43: Freisprecheinrichtung Verwenden

  Annehmen und Beenden eines Anrufs Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die LED-Zustands- anzeige 6 und Sie hören über die Freisprecheinrichtung einen Rufton. Wenn das Anrufsignal in Ihrem Mobiltele- fon ausgeschaltet ist, wird dennoch der Rufton über die Freisprecheinrichtung ausgegeben. SBTF 10 B2...
 • Page 44: Laden Von 5 V-Geräten

  Verbinden Sie das zu ladene Gerät mit dem USB-An- schluss 4 der Freisprecheinrichtung. Das Gerät erhält seine Stromversorgung nun von der Freisprecheinrich- tung. Wenn das Gerät über eine Ladekontrollanzeige verfügt, zeigt diese an, dass das Gerät geladen wird. SBTF 10 B2...
 • Page 45: Fehlerbehebung

  Bedienelemente darin. ● Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungs- lösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Dies könnte die Gehäuseoberfl äche beschä- digen. ● Reinigen Sie die Gehäuseoberfl äche mit einem leicht angefeuchteten Tuch. SBTF 10 B2...
 • Page 46: Entsorgen

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SBTF 10 B2...
 • Page 47: Importeur

  IAN 78534 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 78534 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 78534 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com SBTF 10 B2...
 • Page 48: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung Wir, Kompernaß GmbH, Burgstraße 21, D-44867 Bochum, ® erklären, dass das Produkt SBTF 10 B2 Bluetooth -Frei- sprecheinrichtung den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Kfz-Richt- linie 2004/104/EC, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
 • Page 49 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Stand der Informationen: 08 / 2012 · Ident.-No.: SBTF10B2072012-3 IAN 78534...

Table of Contents