Silvercrest SBTF 10 C3 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBTF 10 C3 Operating Instructions Manual

Bluetooth
Hide thumbs Also See for SBTF 10 C3:
Table of Contents
 • Magyar

  • Rendeltetésszerű Használat
  • Biztonsági Utasítás
  • Forgalomba Hozatal, Márkajogok
  • A Csomag Tartalma (Lásd a Kihajtható Oldalt)
  • A Kihangosító Beszerelése
  • Kezelőelemek (Lásd a Kihajtható Oldalt)
  • Műszaki Adatok
  • A Kihangosító Be- És Kikapcsolása
  • A Kihangosító Összehangolása a Mobiltelefonnal
  • Multipoint-Funkció
  • A Kihangosító Párosítása További Mobiltelefonnal
  • A Kapcsolat Bontása
  • A Kihangosító Használata
  • A Kihangosító Visszaállítása
  • 5 V-Os Készülékek Töltése
  • Hibaelhárítás
  • Tisztítás És Ápolás
  • Tárolás Használaton KíVül Helyezés Esetén
  • Ártalmatlanítás
  • A Kompernass Handels Gmbh Garanciája
  • EU Megfelelőségi Nyilatko Zatra Vonatkozó Tudnivalók
  • Gyártja
  • Szerviz
 • Slovenščina

  • Predvidena Uporaba
  • Varnostni Napotki
  • Forgalomba Hozatal, Márkajogok
  • Tehnični Podatki
  • Vsebina Kompleta (Glejte Razklopno Stran)
  • Namestitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje V Vozilo
  • Upravljalni Elementi (Glejte Razklopno Stran)
  • Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Mobilnim Telefonom
  • Vklop in Izklop Naprave Za Prostoročno Telefoniranje
  • Funkcija Multipoint
  • Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Dodatnim Mobilnim Telefonom
  • Prekinitev Povezave
  • Uporaba Naprave Za Prostoročno Telefoniranje
  • Ponastavitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje
  • Odprava Napak
  • Polnjenje Drugih Naprav Z Napetostjo 5 V
  • ČIščenje in Vzdrževanje
  • Odstranitev Neuporabnega Izdelka
  • Shranjevanje Nerabljene Naprave
  • Garancijski List
  • Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti Za EU
  • Pooblaščeni Serviser
  • Proizvajalec
 • Čeština

  • Účel Použití
  • Bezpečnost
  • Úvod, Práva K OchrannýM ZnámkáM
  • Rozsah Dodávky (Viz Výklopná Strana)
  • Ovládací Prvky (Viz Výklopná Strana)
  • Technické Údaje
  • Namontování Zařízení Pro Volné Telefonování Ve Vozidle
  • Spojit Zařízení Pro Volné Telefonování S MobilníM Telefonem
  • Zapnutí a Vypnutí Zařízení Pro Volné Telefonování
  • Funkce Multipoint
  • Spojení Handsfree S MobilníM Telefonem
  • Použití Zařízení Pro Volné Telefonování
  • Přerušit Spojení
  • Reset Handsfree
  • Nabíjení 5 V Přístrojů
  • Odstranění Závad
  • Skladování PřI NepoužíVání
  • ČIštění a Údržba
  • Likvidace
  • Upozornění K Prohlášení O Shodě EU
  • Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh
  • Dovozce
  • Servis
 • Slovenčina

  • Používanie V Súlade S Účelom Použitia
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Úvod, Práva K OchrannýM ZnámkáM
  • Rozsah Dodávky (Pozri Roztváraciu Stranu)
  • Montáž Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie Do Auta
  • Rozsah Dodávky (Pozri Roztváraciu Stranu)
  • Technické Údaje
  • Zapnutie a Vypnutie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie
  • Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S JednýM MobilnýM Telefónom
  • Funkcia Multipoint (Viacbodové Použitie)
  • Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S ĎalšíM MobilnýM Telefónom
  • Používanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie
  • Rozpojenie
  • Nabíjanie 5 V Prístrojov
  • Resetovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie
  • Odstraňovanie Porúch
  • Skladovanie
  • Čistenie a Údržba
  • Skladovanie Pri Nepoužívaní
  • Upozornenie K Vyhláseniu O Zhode EÚ
  • Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh
  • Dovozca
  • Servis
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Sicherheitshinweise
  • Einführung, Markenrechte
  • Lieferumfang (Siehe Ausklappseite)
  • Bedienelemente (Siehe Ausklappseite)
  • Technische Daten
  • Anbringen der Freisprecheinrichtung IM Fahrzeug
  • Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung
  • Freisprecheinrichtung mit einem Mobiltelefon Koppeln
  • Freisprecheinrichtung mit einem Weiteren Mobiltelefon
  • Koppeln
  • Multipoint-Funktion
  • Verbindung Trennen
  • Freisprecheinrichtung Verwenden
  • Freisprecheinrichtung Zurücksetzen
   • Automatische Rufannahme
  • Fehlerbehebung
  • Laden von 5 V-Geräten
  • Lagern bei Nichtbenutzung
  • Reinigen und Pflegen
  • Entsorgen
  • Hinweise zur EU-Konformitätserklärung
  • Garantie der Kompernaß Handels Gmbh
  • Importeur
  • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Bluetooth
®
Bluetooth
HANDS-FREE KIT
Operating instructions
®
Bluetooth
ZA PROSTOROČNO
TELEFONIRANJE
Navodila za uporabo
HANDSFREE SÚPRAVA
S FUNKCIOU Bluetooth
Návod na obsluhu
IAN 279754
®
HANDS-FREE KIT SBTF 10 C3
NAPRAVA
Bluetooth
KIHANGOSÍTÓ
Használati utasítás
Bluetooth
Használati utasítás
Bluetooth
®
FREISPRECH-
EINRICHTUNG
Bedienungsanleitung
®
®
HANDSFREE
®
-

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 C3

 • Page 1 ® Bluetooth HANDS-FREE KIT SBTF 10 C3 ® ® Bluetooth Bluetooth HANDS-FREE KIT KIHANGOSÍTÓ Operating instructions Használati utasítás ® ® Bluetooth NAPRAVA Bluetooth HANDSFREE Használati utasítás ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE Navodila za uporabo HANDSFREE SÚPRAVA ® Bluetooth ® S FUNKCIOU Bluetooth FREISPRECH- Návod na obsluhu...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........20 │    1 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 5: Correct Usage

  In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner. Correct Usage The Bluetooth hands-free device SBTF 10 C3 is an ® information technology device intended for use in vehicles supplying an on-board voltage of 12–24 V. The device is...
 • Page 6: Safety Instructions

  Do not permit your concentration on the road traffic to be compromised by the manipulation and displays of the handsfree appliance! Become familiar with the operation of it before driving off and practice the safe operation of the facility! │    3 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 7: General Safety Instructions

  Caution! Pairing with a mobile phone If you wish to pair the device with a mobile phone, read its operating instructions to obtain detailed safety instructions relating to the mobile phone. Only pair compatible products. │ ■ 4    SBTF 10 C3...
 • Page 8: Introduction, Trademark Rights

  The HFP (Handsfree-Profil) makes possible the hands-free call functions of a mobile telephone, for example with the help of voice commands. │    5 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 9: Package Contents (See Fold-Out Page)

  Fuse: F2AL / 250 V Dimensions: approx. 16.2 x 5.5 x 2.3 cm Weight: approx. 78 g Operational temperature: +5° to +40°C Storage temperature: 0° to +70°C Humidity: 5 to 75% (no condensation) │ ■ 6    SBTF 10 C3...
 • Page 10: Controls (See Fold-Out Page)

  Note: When you are not using the hands-free equipment remove it from the vehicles cigarette lighter socket. Store it in a dry, dust free location protected from direct sunlight. │    7 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 11: Switching The Hands-Free Appliance On And Off

  Ensure that the hands-free appliance is correctly set up and switched off. To switch the device off, press and hold the multi-function button for about 5 seconds. A long, low signal tone will be heard and the LED status indicator extinguishes. │ ■ 8    SBTF 10 C3...
 • Page 12 In this case coupling must be carried out addition- ally on the mobile telephone. The LED status indicator blinks twice every 3 seconds until this has been carried out. Further information can be found in your mobile telephone’s operating instructions. │    9 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 13: Multipoint Function

  Press and hold the multifunction button for about 6 seconds. After 3 seconds, you will hear a short high-pitched beep followed 3 seconds later by another high-pitched beep. The LED status indicator lights up permanently. │ ■ 10    SBTF 10 C3...
 • Page 14: Separating The Connection

  ® Using the hands-free appliance After successful coupling, the following functions are available to you. Some of the described functions are only possible with a mobile telephone that supports the Handsfree Profile (HFP). │    11 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 15 Press the multi-function button shortly once, to accept the call. Press the multi-function button shortly once, to terminate the accepted call. You can also accept and terminate the call over the mobile telephone. │ ■ 12    SBTF 10 C3...
 • Page 16: Automatic Call Acceptance

  During a conversation, press the + or - button until the desired volume level is set. A high-pitched beep signals that you have reached maximum volume; a low-pitched beep signals that you have reached minimum volume. │    13 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 17: Resetting The Hands-Free Kit

  Note: If the power supply does not activate automatically, you should disconnect the USB cable from the USB port and re-connect it. │ ■ 14    SBTF 10 C3...
 • Page 18: Troubleshooting

  Place a new fuse of type F2AL/250V into the vehicle connector plug , place the plug tip onto the end of the fuse that is slightly protruding and screw the screw insert that you removed earlier back in. │    15 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 19: Cleaning And Care

  Consequently, to avoid damage to the device, you should not store it in the vehicle. Store the device somewhere clean, dry, free of dust and out of direct sunlight. │ ■ 16    SBTF 10 C3...
 • Page 20: Disposal

  R&TTE Directive 1999/5/EC, the Automotive EMC Directive 2004/104/EC, the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. You can request the full EU Declaration of conformity from the importer. │    17 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 21: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. │ ■ 18    SBTF 10 C3...
 • Page 22 You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │    19 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 23: Service

  IAN 279754 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 20    SBTF 10 C3...
 • Page 24 Gyártja ........40 │    21 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 25: Rendeltetésszerű Használat

  és a megadott célokra használja a terméket. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor adja a termékhez valamennyi leírást is. Rendeltetésszerű használat Az SBTF 10 C3 Bluetooth kihangosító egy infóelektroni- ® kai készülék és 12-24 V fedélzeti feszültségű járművekben történő használatra tervezték. A készülék arra való, hogy mobiltelefont Bluetooth kapcsolattal kihangosítva...
 • Page 26: Biztonsági Utasítás

  őket. A kihangosító berendezést éppen ezért kizárólag a jármű álló helyzetében szabad kezelni. Ne hagyja, hogy a kihangosító kezelése és kijelzései eltereljék figyelmét az utcai forgalomról! Indulás előtt ismerje meg a kihangosító használatát, hogy biztonságosan tudja kezelni! │    23 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 27 Fulladás veszélye áll fenn. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket, így azok nem játszanak a készülékkel. Figyelem Szokatlan zajok vagy füst észlelése esetén a készülé- ket azonnal ki kell húzni a cigarettagyújtó-aljzatból. │ ■ 24    SBTF 10 C3...
 • Page 28: Forgalomba Hozatal, Márkajogok

  ún. „frekvencia ugrás“ (hopping) által csökkenti van. A frekvenciaugrás során másodpercenként 1600-szor történik meg a frekvenciafokozat váltása, ezáltal a Bluetooth aránylag lehallgatásbiztos. ® Rádiós kapcsolaton keresztül továbbított adatokat azon- ban kívülállók is lehallgathatják. │    25 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 29: A Csomag Tartalma (Lásd A Kihajtható Oldalt)

  Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés. Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolás- ból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a Szerviz fejezetet). │ ■ 26    SBTF 10 C3...
 • Page 30: Műszaki Adatok

  Győződjön meg arról, hogy a kihangosító berendezés teljesen be van pattanva a helyére, és a jármű kezelését nem akadályozza. A kihangosító berendezésnek jól el- érhetőnek kell lennie, és a beszédtávolságnak a lehető legcsekélyebbnek kell lennie. │    27 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 31: A Kihangosító Be- És Kikapcsolása

  A tápfeszültség rákapcsolását követően automatikusan bekapcsol a kihangosító berendezés. Kikapcsolás: A készülék készenléti üzemmódban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a multifunkciós gombot , amíg mély hangjelzés nem hallható. A LED állapotkijelző kialszik. │ ■ 28    SBTF 10 C3...
 • Page 32: A Kihangosító Összehangolása A Mobiltelefonnal

  Adja be az előre beprogramozott „9999“ kódot és igazolja vissza annak érdekében, hogy egymással párosítani tudja a készülékeket. Rövid, magas, majd rövid, mély hangjelzést hall, és a LED állapotjelző 3 másodpercként villog. Most már használhatja a kihangosítót. │    29 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 33: Multipoint-Funkció

  (várakozó) készülék. Ha két mobiltelefon csatlakozik a kihangosítóhoz, akkor bejövő hívás esetén a második mobiltelefon hívódallama nem a kihangosítón keresztül, hanem a mobiltelefonon keresztül hallható. │ ■ 30    SBTF 10 C3...
 • Page 34: A Kihangosító Párosítása További Mobiltelefonnal

  A kihangosító néhány másodpercen belül megpróbál csatlakozni a két utoljára használt mobiltelefonhoz. A sikeres párosítást két rövid hangjelzés jelzi. Tudnivaló: Bizonyos esetekben a kapcsolatot a mobiltelefon menüjén keresztül kell létrehozni. Blue tooth ® │    31 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 35: A Kapcsolat Bontása

  A hangfelismeréses tárcsázás aktiválásához nyomja meg egyszer röviden a multifunkciós gombot Tudnivaló A hangfelismeréses tárcsázás csak azoknál a mobiltelefo- noknál lehetséges, amelyek támogatják ezt a funkciót. A hangfelismeréses tárcsázásra vonatkozó további informá- ciókat mobiltelefonja használati útmutatójában talál. │ ■ 32    SBTF 10 C3...
 • Page 36 A folyamatban lévő beszélgetés befejezését követően a kihangosító automatikusan átvált a második folya- matban lévő hívásra. Nyomja meg egyszer röviden a többfunkciós gombot a folyamatban lévő hívás befejezéséhez és a második hívás automatikus fogadásához. │    33 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 37: A Kihangosító Visszaállítása

  A gyári beállítások visszaállítása után a kihangosító auto- matikusan párosító üzemmódban van, ha a kihangosító kapcsolatban van egy mobiltelefonnal. Ha a gyári beállítások visszaállítása után a kihangosító nincs kapcsolatban mobiltelefonnal, akkor a kihangosító készenléti üzemmódban van. │ ■ 34    SBTF 10 C3...
 • Page 38: 5 V-Os Készülékek Töltése

  és a másik készülék között létrehozott kapcsolat. Hatótávolságon belül koráb- Bluetooth ® ban már párosított készülék lehet. Győződjön meg róla, hogy a kihangosító legfeljebb 10 méterre legyen a mobiltelefontól és ne legyen köztük semmi akadály vagy elektronikus készülék. │    35 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 39: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás Elektromos áramütés veszélye! Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készülék áramellátását! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ne hagyja, hogy folyadék kerüljön a készülékház belsejébe! │ ■ 36    SBTF 10 C3...
 • Page 40: Tárolás Használaton Kívül Helyezés Esetén

  újrahasznosító központokban vagy ártalmatlanító üzemben kell leadni. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen. További információkat a helyi ártalmatlanító cégtől vagy az önkormányzattól kap. A csomagolóanyagot juttassa környezetvédő ártalmatlanítóhelyre. │    37 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 41: Eu Megfelelőségi Nyilatko Zatra Vonatkozó Tudnivalók

  írni, hogy miben nyilvánul meg a hiba és mikor történt. Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről. │ ■ 38    SBTF 10 C3...
 • Page 42 általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el. A garancia érvényesítése Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat: Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 12345). │    39 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 43: Szerviz

  Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 279754 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 40    SBTF 10 C3...
 • Page 44 Garancijski list ....... . 58 │    41 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 45: Predvidena Uporaba

  Predvidena uporaba Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth ® SBTF 10 C3 je naprava informacijske elektronike in je predvidena za uporabo v vozilih z razpoložljivo elek- trično napetostjo 12–24 V. Naprava je predvidena za vzpostavitev prostoročne povezave z mobilnim telefonom...
 • Page 46: Varnostni Napotki

  Poskrbite, da uporaba in prikazi naprave za prostoroč- no telefoniranje ne bodo odvrnili vaše pozornosti od dogajanja na cesti! Pred začetkom vožnje se seznanite z uporabo in vadite varno uporabo naprave za prostoročno telefoniranje! │    43 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 47 Če se pojavita nenavaden hrup ali dim, napravo takoj povlecite iz cigaretnega vžigalnika v vozilu. Vzpostavitev povezave z drugimi mobilnimi telefoni Če vzpostavite povezavo naprave z drugim mobilnim telefonom, obvezno preberite tudi navodila za upora- │ ■ 44    SBTF 10 C3...
 • Page 48: Forgalomba Hozatal, Márkajogok

  Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), vsakršna uporaba teh blagovnih znamk s strani podjetja Kompernaß Handels GmbH poteka v okviru licence. Vsa druga imena in blagovne znamke so lastnina njihovih lastnikov. │    45 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 49: Vsebina Kompleta (Glejte Razklopno Stran)

  F2AL / 250 V Mere: pribl. 16,2 x 5,5 x 2,3 cm Teža: pribl. 78 g Delovna temperatura: +5° do +40°C Temperatura shranjevanja: 0 do +70 °C Vlaga: 5 do 75% (brez kondenzacije) │ ■ 46    SBTF 10 C3...
 • Page 50: Upravljalni Elementi (Glejte Razklopno Stran)

  Pri vozilih, v katerih cigaretni vžigalnik oziroma električna vtičnica v vozilu delujeta tudi, ko motor vozila ne deluje: napravo za prostoročno telefoniranje uporabljajte le, ko motor deluje. V nasprotnem primeru se lahko akumulator vozila po daljšem času izprazni. │    47 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 51: Vklop In Izklop Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  (angl. pairing) z združljivim mobilnim telefonom. Preverite, ali je mobilni telefon vklopljen. Mobilni telefon nastavite, da bo iskal naprave . Kako to storite, je podrobno opisano v Bluetooth ® navodilih za uporabo mobilnega telefona. │ ■ 48    SBTF 10 C3...
 • Page 52 V takem primeru je treba povezavo dodatno izvesti še na mobilnem telefonu. Dokler tega ne storite, prikazovalnik stanja LED vsake 3 sekunde dvakrat utripne. Nadaljnje informacije najdete v navodilu za uporabo vašega mobilnega telefona. │    49 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 53: Funkcija Multipoint

  Zagotovite, da je prvi mobilni telefon povezan z napra- vo za prostoročno telefoniranje. Napravo za prostoročno telefoniranje izklopite, tako da večnamensko tipko pridržite za približno 5 sekund. Potem zadoni dolg, globok zvočni signal in LED-prikaz stanja ugasne. │ ■ 50    SBTF 10 C3...
 • Page 54: Prekinitev Povezave

  Bluetooth v mobilnem ® telefonu. Napotek: Če želite prekiniti povezavo z napravo za prostoročno telefoniranje, je (povezave) ni treba izbrisati v meniju Bluetooth ® │    51 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 55: Uporaba Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  Za sprejem klica enkrat na kratko pritisnite večnamensko tipko Ko želite sprejet klic in pogovor končati, enkrat na kratko pritisnite večnamensko tipko Klic lahko sprejmete in pogovor nato končate tudi z mobilnim telefonom. │ ■ 52    SBTF 10 C3...
 • Page 56 Več informacij o samodejnem sprejemu klicev najdete v navodilu za uporabo vašega mobilnega telefona. Zavrnitev klica Držite pritisnjeno večnamensko tipko približno 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala, da lahko zavrnete vhodni klic. │    53 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 57: Ponastavitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  Če naprava za prostoročno telefoniranje po ponastavitvi na tovarniške nastavitve ni povezana z mobilnim telefo- nom, je naprava za prostoročno telefoniranje v načinu za pripravljenost (standby). │ ■ 54    SBTF 10 C3...
 • Page 58: Polnjenje Drugih Naprav Z Napetostjo 5 V

  še ena naprava, s katero je bila prej vzpostavljena povezava. Poskrbite, da bo naprava za prostoročno telefoniranje od mobilnega telefona oddaljena največ 10 metrov in da med njima ne bo nobenih ovir ali elektronskih naprav. │    55 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 59: Čiščenje In Vzdrževanje

  Če odstranitev napake z navedenimi ukrepi ni možna, se obr- nite na pooblaščenega servisnega partnerja v vaši državi. Čiščenje in vzdrževanje Nevarnost poškodbe naprav! Pred vsakim čiščenjem napravo odklopite iz električne- ga napajanja! Naprave nikoli ne polagajte v vodo ali druge tekočine! │ ■ 56    SBTF 10 C3...
 • Page 60: Shranjevanje Nerabljene Naprave

  To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte. Dodatne informacije dobite pri svojem lokalnem odpadu ali na mestni oz. občinski upravi. Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo. │    57 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 61: Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti Za Eu

  2) Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3) Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa. │ ■ 58    SBTF 10 C3...
 • Page 62 (garancijski list, račun). 11) Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic po- trošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │    59 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 63 │ ■ 60    SBTF 10 C3...
 • Page 64 Dovozce ........80 │    61 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 65: Účel Použití

  Účel použití Zařízení pro volné telefonování Bluetooth SBTF 10 C3 ® je zařízením informační elektroniky a je určeno pro použití ve vozidlech s palubním napětím 12-24 V. Zařízení je určeno k navázání...
 • Page 66: Bezpečnost

  Proto byste měli obsluhu zařízení pro volné telefonování provádět pouze tehdy, když se vozidlo nepohybuje. Nenechte se obsluhou a zobrazením na zařízení pro volné telefonování rozptýlit v silniční dopravě! │    63 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 67 Hrozí nebezpečí udušení. Děti musí být pod dohledem, a to pro jistotu, že si s přístrojem nehrají. Pozor Když zjistíte neobvyklé zvuky nebo kouř, vytáhněte přístroj ihned ze zásuvky zapalovače cigaret. │ ■ 64    SBTF 10 C3...
 • Page 68: Úvod, Práva K Ochranným Známkám

  U frekvenčního Hoppingu dojde až k 1600 násobné vý- měně frekvenčního stupně za sekundu, čímž Bluetooth ® platí také jako relativně bezpečný proti odposlechu. Nic- méně, data, která jsou přenášená přes rádiové spojení, mohou být zachycena neoprávněnými třetími stranami. │    65 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 69: Rozsah Dodávky (Viz Výklopná Strana)

  Upozornění Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a zda není viditelně poškozená. V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kon- taktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola Servis). │ ■ 66    SBTF 10 C3...
 • Page 70: Technické Údaje

  +5° až +40°C Skladovací teplota: 0° až +70°C Vlhkost: 5 až 75% (bez kondenzace) Ovládací prvky (viz výklopná strana) přípojná zástrčka automobilu mikrofon +/- tlačítka (Zvýšení/snížení hlasitosti) USB port reproduktor multifunkční tlačítko LED stavový indikátor │    67 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 71: Namontování Zařízení Pro Volné Telefonování Ve Vozidle

  Jinak může po delší době dojít k vybití akumulátoru. Poznámka: Pokud zařízení pro volné telefonování nepoužíváte, vytáh- něte jej z konektoru zapalovače na cigarety ve vozidle. Uchovávejte je na suchém, bezprašném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. │ ■ 68    SBTF 10 C3...
 • Page 72: Zapnutí A Vypnutí Zařízení Pro Volné Telefonování

  K vypnutí přístroje držte multifunkční tlačítko cca. 5 sekundy stlačené. Zazní dlouhý hluboký signál a LED-stavový indikátor zhasne. Umístěte zařízení pro volné telefonování a mobilní telefon tak, aby mezi nimi nebyla větší vzdálenost, než 1 metr. │    69 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 73: Funkce Multipoint

  Jako „známé“ přístroje lze uložit maximálně 8 mobilních telefonů. Počet přístrojů, které se mohou aktivně spojit s handsfree je omezen na dva. Jakmile se jeden │ ■ 70    SBTF 10 C3...
 • Page 74: Spojení Handsfree S Mobilním Telefonem

  Zadejte předprogramované heslo „9999“ a potvrďte jej, aby mohlo dojít ke spárování přístrojů. Uslyšíte krátký, hluboký zvukový signál následovaný krátkým vysokým zvukovým signálem a LED-stavový indikátor bliká každé 3 sekundy. Po úspěšném spojení druhého mobilního telefonu handsfree vypněte. │    71 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 75: Přerušit Spojení

  Handsfree (HFP). Upozornění: Kvalita hlasu a hovoru je velmi závislá na místě instalace zařízení pro volný hovor. Vyrovnejte zařízení pro volný hovor tak, aby mikrofon ukazoval směrem k Vám. │ ■ 72    SBTF 10 C3...
 • Page 76 Pro přijmutí hovoru na druhém mobilním telefonu během probíhajícího hovoru na prvním telefonu stiskněte dvakrát krátce multifunkční tlačítko . První hovor bude podržen. │    73 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 77: Reset Handsfree

  Reset handsfree Handsfree lze znovu spárovat až s 8 mobilními telefony. Pro smazání seznamu párování a obnovení továrního nastavení handsfree postupujte takto: Přesvědčte se, že se handsfree nachází v režimu standby (pohotovostní režim). │ ■ 74    SBTF 10 C3...
 • Page 78: Nabíjení 5 V Přístrojů

  Nemůžete-li zařízení pro volné telefonování spojit s kompatibilním mobilním telefonem, postupujte nasledovně: Ubezpečte se, zda-li je v mobilním telefonu aktivovaná funkce Bluetooth ® Bliká indikace? Ubezpečte se, zda-li je zařízení pro volné telefonování správně zastrčené, zapnuté a zásobované proudem. │    75 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 79 šroubovou vložku opět našroubujte. Nebezpečí! Vyměňte pojistku pouze za pojistku s hodnotou, uve- denou na typovém štítku. Pojistky s jinými hodnotami mohou způsobit požár. Požární dým je jedovatý. │ ■ 76    SBTF 10 C3...
 • Page 80: Čištění A Údržba

  Pozor! Teploty uvnitř vozidla mohou dosáhnout v létě i v zimě extrémní hodnoty. Proto k zabránění poškození neskladujte zařízení ve vozidle. Skladujte zařízení na suchém a bezprašném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. │    77 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 81: Likvidace

  Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data za- koupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. │ ■ 78    SBTF 10 C3...
 • Page 82 řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout. │    79 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 83: Servis

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 279754 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 · 44867 BOCHUM · GERMANY www.kompernass.com │ ■ 80    SBTF 10 C3...
 • Page 84 Dovozca ........100 │    81 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 85: Používanie V Súlade S Účelom Použitia

  Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpovedajúce určeniu prístroja. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním nezodpovedajú- cim určeniu sú vylúčené. Riziko znáša výlučne používateľ. ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB * USB Implementers Forum, Inc.. │ ■ 82    SBTF 10 C3...
 • Page 86: Bezpečnostné Pokyny

  účastníkov premávky. Proto byste měli obsluhu zařízení pro volné telefonování provádět pouze tehdy, když se vozidlo nepohybuje. Nenechajte obsluhou a údajmi zariadenia na hlasité telefonovanie odviesť svoju pozornosť od dopravnej situácie na ceste! │    83 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 87 Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Děti musí být pod dohledem, a to pro jistotu, že si s přístrojem nehrají. Pozor Ak spozorujete neobvyklé zvuky / neobvyklá hlučnosť alebo dym, okamžite vytiahnite zariadenie zo zdierky zapaľovača cigariet. │ ■ 84    SBTF 10 C3...
 • Page 88: Úvod, Práva K Ochranným Známkám

  Avšak dáta, ktoré sú prenášané cez rádiové spojenie, môžu byť sledované neoprávnenými tretími osobami. Slovné označenie Bluetooth a logo Bluetooth sú ® ® registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, │    85 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 89: Rozsah Dodávky (Pozri Roztváraciu Stranu)

  Vyberte prístroj z obalu a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Upozornenie Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia. V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených nedostatočným obalom alebo dopravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu Servis). │ ■ 86    SBTF 10 C3...
 • Page 90: Technické Údaje

  Zabezpečte, aby bolo zariadenie na hlasité telefono- vanie úplne zaaretované a neovplyvňovalo riadenie vozidla. Pritom musí byť zariadenie na hlasité telefono- vanie vždy v dosahu a vzdialenosť hovorenia má byť čo najmenšia. │    87 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 91: Zapnutie A Vypnutie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie

  čo sa vytvorí pripojenie na zdroj elektrickej energie. Vypnutie: Prístroj je v pohotovostnom režime. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na 5 sekun- dy, kým nezačujete dlhší hlbší signálny tón. Indikátor stavu s LED zhasne. │ ■ 88    SBTF 10 C3...
 • Page 92: Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S Jedným Mobilným Telefónom

  Po- čujete krátky, vysoký tón signálu, po ktorom nasleduje krátky hlboký tón a LED indikácie stavu bliká každé 3 sekundy. Teraz môžete používať zariadenie na hlasité telefonovanie. │    89 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 93: Funkcia Multipoint (Viacbodové Použitie)

  Ak sa v blízkosti zariadenia na hlasité telefonovanie nachá- dza tretí „rozpoznaný“ prístroj, je nadviazanie spojenia s týmto prístrojom tak dlho blokované, dokiaľ sa nepreruší jedno z dvoch aktívnych nadviazaných spojení, príp. dokiaľ jeden z dvoch prístrojov neopustí oblasť dosahu vysielania. │ ■ 90    SBTF 10 C3...
 • Page 94: Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S Ďalším Mobilným Telefónom

  Po úspešnom spárovaní s druhým mobilným telefónom vypnite zariadenie na hlasité telefonovanie. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na ca. 3 se- kundy, dokiaľ nie je počuť krátky vysoký zvukový signál. Indikátor stavu s LED zabliká každé 3 sekundy dvakrát. │    91 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 95: Rozpojenie

  Kvalita prenosu hovoru výrazne závisí od montážnej polohy zariadenia na hlasité telefonovanie. Zariadenia na hlasité telefonovanie nastavte podľa možnosti tak, aby mikrofón smeroval k vám. Funkcie volania Ak chcete uskutočniť volanie, použite svoj mobilný telefón obvyklým spôsobom. │ ■ 92    SBTF 10 C3...
 • Page 96 Krátkym dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla môžete prijať počas hovoru na prvom mobilnom telefóne aj hovor na druhom mobilnom telefóne. Prvý hovor sa zatiaľ podrží. │    93 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 97 +/- Stlačte alebo podržte počas hovoru stlačené tlačidlo + alebo - , dokiaľ sa nenastaví požadovaná hlasitosť. Dosiahnutie maximálnej hlasitosti je signalizované vysokým zvukovým signálom, dosiahnutie minimálnej hlasitosti je signalizované nízkym zvukovým signálom. │ ■ 94    SBTF 10 C3...
 • Page 98: Resetovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie

  Keď má prístroj kontrolku nabíjania, táto ukáže, že sa prístroj nabíja. Upozornenie: V prípade, že sa dodávka elektrického prúdu neaktivuje automaticky, musíte USB-kábel odpojiť od USB-prípojky a opäť ho pripojiť. │    95 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 99: Odstraňovanie Porúch

  (napr. kliešťami) proti smeru pohybu hodinových ručičiek a vyberiete. Odoberte hrot zástrčky z poistky a poistku vyberte. Dbajte na to, aby pružina v pripojovacej zástrčke do vozidla nekontrolovane nevyskočila a nestratila sa. │ ■ 96    SBTF 10 C3...
 • Page 100: Čistenie A Údržba

  Teploty vo vnútrajšom priestore vozidla môžu dosiahnúť v lete i v zime extrémne hodnoty. Neskladujte preto zaria- denie vo vozidle, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Skladujte zariadenie na suchom a proti prachu chránenom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. │    97 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 101: Skladovanie Pri Nepoužívaní

  3 roky od dátumu zakúpe- nia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedze- né našou zárukou, uvedenou nižšie. │ ■ 98    SBTF 10 C3...
 • Page 102 Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje. │    99 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 103: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 279754 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 · 44867 BOCHUM · GERMANY www.kompernass.com │ ■ 100    SBTF 10 C3...
 • Page 104 Importeur ........122 DE │ AT │ CH │    101 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 105: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Bluetooth -Freisprecheinrichtung SBTF 10 C3 ® ist ein Gerät der Informationselektronik und ist für die Verwendung in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 12-24 V vorgesehen.
 • Page 106: Sicherheitshinweise

  Bedienung der Freisprecheinrichtung nur bei einem stehendem Fahrzeug vornehmen. Lassen Sie sich durch die Bedienung und Anzeigen der Freisprecheinrichtung nicht in Ihrer Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr ablenken! DE │ AT │ CH │    103 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 107 Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Halten Sie Folien, Tüten und alle weiteren Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. │ DE │ AT │ CH ■ 104    SBTF 10 C3...
 • Page 108: Einführung, Markenrechte

  Mikrowellen, WLAN (802.11) oder Garagentoröffner, wird durch sogenanntes „Frequenz-Hopping“ minimiert. Beim Frequenz-Hopping erfolgt bis zu 1600 mal pro Sekunde ein Wechsel der Frequenzstufe, dadurch gilt auch als relativ abhörsicher. Bluetooth ® DE │ AT │ CH │    105 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 109: Lieferumfang (Siehe Ausklappseite)

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden in- folge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). │ DE │ AT │ CH ■ 106    SBTF 10 C3...
 • Page 110: Technische Daten

  78 g Betriebstemperatur: +5° bis +40°C Lagertemperatur: 0° bis +70°C Feuchtigkeit: 5 bis 75% (keine Kondensation) Bedienelemente (siehe Ausklappseite) Kfz-Anschlussstecker Mikrofon +/- Tasten (Lautstärke erhöhen/verringern) USB-Anschluss Lautsprecher Multifunktionstaste LED-Zustandsanzeige DE │ AT │ CH │    107 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 111: Anbringen Der Freisprecheinrichtung Im Fahrzeug

  Wenn Sie die Freisprecheinrichtung nicht verwenden, ent- fernen Sie sie aus der Zigarettenanzünderbuchse des Fahr- zeugs. Bewahren Sie sie an einem trockenen, staubfreien und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf. │ DE │ AT │ CH ■ 108    SBTF 10 C3...
 • Page 112: Ein- Und Ausschalten Der Freisprecheinrichtung

  Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Multi- funktionstaste für etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Ein langer, tiefer Signalton ist zu hören und die LED- Zustandsanzeige erlischt. DE │ AT │ CH │    109 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 113 Kopplung zusätzlich am Mobiltelefon durchgeführt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, blinkt die LED-Zustands- anzeige alle 3 Sekunden zweimal. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. │ DE │ AT │ CH ■ 110    SBTF 10 C3...
 • Page 114: Multipoint-Funktion

  Freisprecheinrichtung verbunden ist. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung aus, indem Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Ein langer tiefer Signalton ist zu hören und die LED-Zustandsanzeige erlischt. DE │ AT │ CH │    111 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 115: Verbindung Trennen

  B. mit einem anderen Gerät zu verbinden: Bluetooth ® Schalten Sie die Freisprecheinrichtung aus. oder Trennen Sie die Verbindung über das Bluetooth ® Menü im Mobiltelefon. │ DE │ AT │ CH ■ 112    SBTF 10 C3...
 • Page 116: Freisprecheinrichtung Verwenden

  Zur Aktivierung der Sprachanwahl drücken Sie die Multifunktionstaste einmal kurz. Hinweis: Die Sprachanwahl ist nur bei Mobiltelefonen verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Weitere Informationen zur Sprachanwahl finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. DE │ AT │ CH │    113 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 117 Freisprecheinrichtung automatisch zu dem zweiten laufenden Anruf um. Drücken Sie einmal kurz die Multifunktionstaste , um das laufende Gespräch zu beenden und automatisch den zweiten Anruf anzunehmen. │ DE │ AT │ CH ■ 114    SBTF 10 C3...
 • Page 118: Freisprecheinrichtung Zurücksetzen

  Kopplungsliste wurde gelöscht und die Freisprechanlage auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Nach Zurücksetzung der Werkseinstellungen befindet sich die Freisprecheinrichtung automatisch im Kopplungsmo- dus, wenn die Freisprecheinrichtung mit einem Mobiltele- fon verbunden ist. DE │ AT │ CH │    115 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 119: Laden Von 5 V-Geräten

  Es könnte sich noch ein zuvor gekoppeltes Gerät in Reichweite befinden. Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung maxi- mal 10 Meter vom Mobiltelefon entfernt ist und sich keine Hindernisse oder elektronische Geräte dazwischen befinden. │ DE │ AT │ CH ■ 116    SBTF 10 C3...
 • Page 120 Typenschild angegebenen Wert aus. Sicherungen mit anderen Werten können einen Brand verursachen. Brandrauch ist giftig. Hinweis: Sollten diese Maßnahmen nicht zur Fehlerbehebung beitragen, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Service-Partner Ihres Landes. DE │ AT │ CH │    117 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 121: Reinigen Und Pflegen

  Sommer und Winter extreme Werte erreichen. Lagern Sie das Gerät deshalb nicht im Fahrzeug, um Beschädigungen zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staub- geschützten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. │ DE │ AT │ CH ■ 118    SBTF 10 C3...
 • Page 122: Entsorgen

  Anforderungen und den anderen rele- vanten Vorschriften der der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, der Kfz-Richtlinie 2004/104/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung erhalten Sie beim Importeur. DE │ AT │ CH │    119 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 123: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und │ DE │ AT │ CH ■ 120    SBTF 10 C3...
 • Page 124 Mangel besteht und wann er aufgetre- ten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. DE │ AT │ CH │    121 ■ SBTF 10 C3...
 • Page 125: Service

  IAN 279754 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 122    SBTF 10 C3...
 • Page 126 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 07 / 2016 Ident.-No.: SBTF10C3-052016-2 IAN 279754...

This manual is also suitable for:

Ian 279754

Table of Contents