Silvercrest SBTF 10 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBTF 10 C2 Operating Instructions Manual

Bluetooth
Hide thumbs Also See for SBTF 10 C2:
Table of Contents
 • Polski

  • Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
  • Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Wstęp, Ochrona Znaków Towarowych
  • Dane Techniczne
  • Zakres Dostawy (Patrz Rozkładana Strona)
  • Elementy Obsługi (Patrz Strona Rozkładana)
  • Zamocowanie Zestawu Głośnomówiącego W Pojeździe
  • Komórkowym
  • Połączenie Zestawu Głośnomówiącego Z Telefonem
  • Włączanie I Wyłączanie Zestawu Głośnomówiącego
  • Połączenie Zestawu Głośnomówiącego Z Kilkoma Telefonami Komórkowymi
  • Rozłączenie Połączenia
  • Przywrócenie Połączenia
  • Użycie Zestawu Głośnomówiącego
  • Ładowanie Urządzeń 5 V
  • Usuwanie Usterek
  • Czyszczenie I Konserwacja
  • Gwarancja I Serwis
  • Przechowywanie
  • Utylizacja
  • Importer
  • Deklaracja ZgodnośCI WE
 • Magyar

  • Rendeltetésszerű Használat
  • Biztonsági Utasítás
  • A Csomag Tartalma (Lásd a Kihajtható Oldalt)
  • Forgalomba Hozatal, Márkajogok
  • A Kihangosító Beszerelése
  • Kezelőelemek (Lásd a Kihajtható Oldalt)
  • Műszaki Adatok
  • A Kihangosító Be- És Kikapcsolása
  • A Kihangosító Összehangolása a Mobiltelefonnal
  • A Kapcsolat Bontása
  • A Kihangosító Összehangolása Több Mobiltelefonnal
  • A Kapcsolat Újbóli Létrehozása
  • A Kihangosító Használata
  • 5 V-Os Készülékek Töltése
  • Hibaelhárítás
  • Tisztítás És Ápolás
  • Garancia És Szerviz
  • Tárolás
  • Ártalmatlanítás
  • Gyártja
  • EU Megfelelőségi Nyilatkozat
 • Slovenščina

  • Predvidena Uporaba
  • Varnostni Napotki
  • Forgalomba Hozatal, Márkajogok
  • Vsebina Kompleta (Glejte Razklopno Stran)
  • Tehnični Podatki
  • Upravljalni Elementi (Glejte Razklopno Stran)
  • Namestitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje si
  • Vozilo
  • Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Mobilnim Telefonom
  • Vklop in Izklop Naprave Za Prostoročno Telefoniranje
  • Ponovna Vzpostavitev Povezave
  • Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Več Mobilnimi Telefoni
  • Prekinitev Povezave
  • Uporaba Naprave Za Prostoročno Telefoniranje
  • Odprava Napak
  • Polnjenje Drugih Naprav Z Napetostjo 5 V
  • Odstranitev Neuporabnega Izdelka
  • Shranjevanje
  • ČIščenje in Vzdrževanje
  • Proizvajalec
  • Servis
  • Garancijski List
  • EU-Izjava O Skladnosti
 • Čeština

  • Účel Použití
  • Bezpečnost
  • Rozsah Dodávky (Viz Výklopná Strana)
  • Úvod, Práva K OchrannýM ZnámkáM
  • Namontování Zařízení Pro Volné Telefonování Ve Vozidle
  • Ovládací Prvky (Viz Výklopná Strana)
  • Technické Údaje
  • Zapnutí a Vypnutí Zařízení Pro Volné Telefonování
  • Telefonem
  • Přerušit Spojení
  • Spojit Zařízení Pro Volné Telefonování S Více MobilníMI Telefony
  • Obnovení Spojení
  • Použití Zařízení Pro Volné Telefonování
  • Nabíjení 5 V Přístrojů
  • Odstranění Závad
  • Likvidace
  • Skladování
  • ČIštění a Údržba
  • Dovozce
  • Záruka a Servis
  • Prohlášení O Shodě EU
 • Slovenčina

  • Používanie V Súlade S Účelom Použitia
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Rozsah Dodávky (Pozri Roztváraciu Stranu)
  • Úvod, Práva K OchrannýM ZnámkáM
  • Montáž Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie Do Auta
  • Rozsah Dodávky (Pozri Roztváraciu Stranu)
  • Technické Údaje
  • Zapnutie a Vypnutie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie
  • Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S JednýM MobilnýM Telefónom
  • Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S ViacerýMI MobilnýMI Telefónmi
  • Obnovenie Spojenia
  • Používanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie
  • Rozpojenie
  • Nabíjanie 5 V Prístrojov
  • Odstraňovanie Porúch
  • Skladovanie
  • Čistenie a Údržba
  • Likvidácia
  • Záruka a Servis
  • Dovozca
  • Vyhlásenie O Zhode S Predpismi EU
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Sicherheitshinweise
  • Einführung, Markenrechte
  • Lieferumfang (Siehe Ausklappseite)
  • Bedienelemente (Siehe Ausklappseite)
  • Technische Daten
  • Anbringen der Freisprecheinrichtung IM Fahrzeug
  • Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung
  • Freisprecheinrichtung mit einem Mobiltelefon Koppeln
  • Koppeln
  • De at Ch
  • Verbindung Trennen
  • Wiederherstellen der Verbindung
  • Freisprecheinrichtung Verwenden
   • Automatische Rufannahme
  • Fehlerbehebung
  • Laden von 5 V-Geräten
  • Lagern
  • Reinigen und Pfl Egen
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur
  • EU-Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Bluetooth
®
Bluetooth
HANDS-FREE KIT
Operating instructions
®
Bluetooth
KIHANGOSÍTÓ
Használati utasítás
®
Bluetooth
Használati utasítás
®
Bluetooth
FREISPRECH-
EINRICHTUNG
Bedienungsanleitung
IAN 102629
®
HANDS-FREE KIT SBTF 10 C2
HANDSFREE
-
ZESTAW GŁOSNOMÓ-
WIACY Bluetooth
Instrukcja obsługi
®
Bluetooth
ZA PROSTOROČNO
TELEFONIRANJE
Navodila za uporabo
HANDFREE SADA S
FUNKCIOU Bluetooth
Návod na obsluhu
®
NAPRAVA
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 C2

 • Page 1 ® Bluetooth HANDS-FREE KIT SBTF 10 C2 ® Bluetooth ZESTAW GŁOSNOMÓ- ® HANDS-FREE KIT WIACY Bluetooth Operating instructions Instrukcja obsługi ® ® Bluetooth Bluetooth NAPRAVA KIHANGOSÍTÓ ZA PROSTOROČNO Használati utasítás TELEFONIRANJE Navodila za uporabo ® Bluetooth HANDSFREE Használati utasítás HANDFREE SADA S FUNKCIOU Bluetooth ®...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a na- stępnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........16 Declaration of EU Conformity ....17 SBTF 10 C2...
 • Page 5: Correct Usage

  Correct Usage The Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 C2 is designed ® for use in vehicles with a voltage of 12-24 V. The device is designed to create an open voice connection with a mobile...
 • Page 6: Safety Instructions

  Have the defective device repaired by customer ser- vice or an authorised specialist only. No liability will be accepted for damage caused by misuse, improper handling, use of force or unauthorized modifi cation. SBTF 10 C2...
 • Page 7 ABS, electronic tempo controllers and airbag systems. For further informa tion about your vehicle or its possible ancillaries make contact with the respective manufacturer or their repre- sentative. SBTF 10 C2...
 • Page 8: Introduction, Trademark Rights

  The HFP (Handsfree-Profi l) makes possible the hands-free call functions of a mobile telephone, for example with the help of voice commands. Package contents (see fold-out page) Hands-Free Kit Bluetooth ® Operating instructions SBTF 10 C2...
 • Page 9: Technical Data

  +5° to +40°C Storage temperature: 0° to +70°C Humidity: 5 to 75% (no condensation) Controls (see fold-out page) 1 Vehicle connector plug 2 Microphone 3 +/- Buttons 4 USB port 5 Loudspeakers 6 Multi-function button 7 LED status indicator SBTF 10 C2...
 • Page 10: Installing The Hands-Free Appliance In A Vehicle

  Otherwise, the vehicle batteries could become discharged over an extended period of time. Note: When you are not using the hands-free equipment remove it from the vehicles cigarette lighter socket. Store it in a dry, dust free location protected from direct sunlight. SBTF 10 C2...
 • Page 11: Switching The Hands-Free Appliance On And Off

  Ensure that the hands-free appliance is correctly set up and switched off . To switch the device off , press and hold the multi-function button 6 for about 3 seconds. A long, low signal tone will be heard and the LED status indicator 7 extinguishes. SBTF 10 C2...
 • Page 12 In this case coupling must be carried out addition- ally on the mobile telephone. The LED status indicator 7 blinks twice every 3 seconds until this has been carried out. Further information can be found in your mobile telephone’s operating instructions. SBTF 10 C2...
 • Page 13: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  ® Re-establishing the connection If you want to reconnect the hands-free appliance with the last used mobile phone: Check to see that Bluetooth is activated in the mobile ® telephone, then switch the hands-free appliance on. SBTF 10 C2...
 • Page 14: Using The Hands-Free Appliance

  For activation of voice dialling, shortly press the multi- function button 6 once. Note: Voice dialing is only available with mobile telephones that support this function. Further information regarding voice dialing is to be found in the operating instructions for your mobile telephone. SBTF 10 C2...
 • Page 15: Automatic Call Acceptance

  During a call, repeatedly press the + resp. - buttons 3 until the desired sound volume level is obtained. A high-pitched beep signals that you have reached maximum volume; a low-pitched beep signals that you have reached minimum volume. SBTF 10 C2...
 • Page 16: Charging 5 V Devices

  This may indicate that a previously paired device is in range. Ensure that the hands-free appliance is distanced a ma- ximum of 10 metres from the mobile telephone and that there are no barriers or electronic devices between them. SBTF 10 C2...
 • Page 17: Replacing The Fuse

  Fuses with a diff erent rating may cause fi re. Smoke resulting from such a fi re is poisonous. Note: If these measures do not correct the problem, please con- tact the appropriate service partner for your country. SBTF 10 C2...
 • Page 18: Cleaning And Care

  Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Dispose of all packaging materials in an environmentally responsible manner. SBTF 10 C2...
 • Page 19: Warranty & Service

  Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102629 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 20: Declaration Of Eu Conformity

  Declaration of EU Conformity We, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, hereby declare that the product SBTF 10 C2 Bluetooth hands-free Kit complies with the ® essential requirements and other relevant provisions of the Motor Vehicle Directive 2004/104/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.
 • Page 21 SBTF 10 C2...
 • Page 22 Importer ........35 Deklaracja zgodności WE ..... . 36 SBTF 10 C2...
 • Page 23: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zestaw głośnomówiący Bluetooth SBTF 10 C2 ® przewidziany jest do stosowania w pojazdach, w których napięcie pokładowe wynosi od 12 do 24 V. Urządzenie jest przewidziane do wytwarzania połączenia zestawu głośnomówiącego z telefonem komórkowym za pośred-...
 • Page 24: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Obsługa zestawu głośnomówiącym i wskazania na nim nie mogą powodować odwrócenia uwagi od ruchu drogowego! Przed rozpoczęciem jazdy należy się zapoznać z obsługą i przećwiczyć bezpieczną obsługę zestawu głośnomówiącego! SBTF 10 C2...
 • Page 25 Niebezpieczeństwo uduszenia Materiały opakowaniowe nie są zabawką. Folie, torebki i wszystkie inne materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje niebezpie- czeństwo uduszenia. Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się one urządzeniem. SBTF 10 C2...
 • Page 26: Wstęp, Ochrona Znaków Towarowych

  świecie ISM (Industrial, Scientifi c and Medical). W obrębie pasma częstotliwości IMS (2,402 - 2,480 GHz) osiągany jest zasięg transmisji danych wynoszący około 10 metrów (klasa II). Podatność na zakłócenia ze strony innych użytkowników pasma częstotliwości ISM, takich SBTF 10 C2...
 • Page 27: Zakres Dostawy (Patrz Rozkładana Strona)

  / 1 A Bezpiecznik: F2AL / 250 V Wymiary: ok. 16,2 x 5,5 x 2,3 cm Masa: ok. 70 g Temperatura robocza: od +5° do +40°C Temperatura przechowywania: od 0° do +70°C Wilgotność: od 5 do 75% (brak kondensacji) SBTF 10 C2...
 • Page 28: Elementy Obsługi (Patrz Strona Rozkładana)

  Jest możliwe, że gniazdo zapalniczki działa dopiero po włączeniu zapłonu pojazdu. W razie wątpliwości należy skorzystać z instrukcji obsługi odpowiedniego pojazdu. Ostrożnie! Pojazdy, w których gniazdo zapalniczki wzgl. dodatkowe gniazdko zasilania instalacji elektrycznej działają przy wyłączonym zapłonie: SBTF 10 C2...
 • Page 29: Włączanie I Wyłączanie Zestawu Głośnomówiącego

  „Handsfree (HFP) i Headset (HSP)“. Dal- Bluetooth ® sze informacje dotyczące techniki radiowej Bluetooth ® można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Zanim możliwe będzie użycie zestawu głośnomówiącego, należy go połączyć z kompatybilnym telefonem komórko- wym (parowanie). SBTF 10 C2...
 • Page 30 2 minut, zestaw głośno- mówiący wyłącza się. Wskaźnik stanu LED 7 gaśnie i słychać długi, niski sygnał. W przypadku niektórych telefonów komórkowych możliwe jest, że połączenie nie jest realizowane automatycznie. W takim przypadku SBTF 10 C2...
 • Page 31: Połączenie Zestawu Głośnomówiącego Z Kilkoma Telefonami Komórkowymi

  Bluetooth ® Rozłączenie połączenia Aby odłączyć telefon komórkowy od zestawu głośno- mówiącego, aby np. połączyć go z innym urządzeniem Bluetooth ® zestaw głośnomówiący należy wyłączyć połączenie rozłączyć za pośrednictwem menu w telefonie komórkowym. Bluetooth ® SBTF 10 C2...
 • Page 32: Przywrócenie Połączenia

  Handsfree (HFP). Wskazówka: Jakość głosu jest bardzo zależna od pozycji montażowej zestawu głośnomówiącego. Ustawić zestaw głośnomó- wiący w miarę możliwości w taki sposób, aby mikrofon 2 był skierowany w stronę wnętrza kabiny. SBTF 10 C2...
 • Page 33 Jeżeli w telefonie komórkowym aktywowane jest auto- matyczne przyjęcie rozmowy telefonicznej, to po usta- lonym czasie rozmowa przyjmowana jest przez telefon automatycznie, a następnie przekazywana do zestawu głośnomówiącego. Dalsze informacje dotyczące auto- matycznego przyjęcia rozmowy telefonicznej można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. SBTF 10 C2...
 • Page 34: Ładowanie Urządzeń 5 V

  Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wskaźnik kontrolny ładowania, to pokazuje on, kiedy urządzenie jest już naładowane. Wskazówka: Jeżeli zasilanie nie zostanie włączone automatycznie, na- leży odłączyć kabel USB od gniazda USB 4 i podłączyć ponownie. SBTF 10 C2...
 • Page 35: Usuwanie Usterek

  Zdjąć wierzchołek wtyczki z bezpiecznika i wyjąć bezpiecznik. Proszę zwrócić uwagę na to, aby sprężyna nie wyskoczyła w sposób niekon- trolowany z wtyczki przyłączowej 1 i nie została zagubiona. SBTF 10 C2...
 • Page 36: Czyszczenie I Konserwacja

  żadnych elementów obsługowych. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żad- nych żrących chemikaliów, roztworów czyszczących lub silnych środków czyszczących. Może to prowa- dzić do uszkodzenia powierzchni obudowy. Powierzchnię urządzenia należy czyścić lekko zwilżo- ną ściereczką. SBTF 10 C2...
 • Page 37: Przechowywanie

  Paragon należy zachować jako dowód zakupu. W przypadku napraw gwarancyjnych należy się skontak- tować telefonicznie z najbliższym punktem serwisowym. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód transportowych, SBTF 10 C2...
 • Page 38: Importer

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 102629 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 39: Deklaracja Zgodności We

  Deklaracja zgodności WE My, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Niemcy, oświadczamy, że produkt zestaw głośnomówiący SBTF 10 C2 Bluetooth spełnia ® podstawowe wymagania dyrektywy dot. pojazdów 2004/104/EC, dyrektywy R&TTE 1999/5/EC, dyrektywy dot. niskiego napięcia 2006/95/EC i dyrektywy dot. surowców 2011/65/EU i innych ważnych przepisów.
 • Page 40 Gyártja ........51 EU megfelelőségi nyilatkozat ....52 SBTF 10 C2...
 • Page 41: Rendeltetésszerű Használat

  és a megadott célokra használja a terméket. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor adja a termékhez valamennyi leírást is. Rendeltetésszerű használat A Bluetooth autós kihangosító SBTF 10 C2 feszültsé- ® gű járművekben való használatra alkalmas. A készülék arra való, hogy mobiltelefont Bluetooth kapcsolattal ®...
 • Page 42: Biztonsági Utasítás

  Ez nem biztonságos és a garancia is érvényte- lenné válik. A hibás készüléket csak az ügyfélszolgálattal vagy erre felhatalmazott szakemberrel javíttassa. A visszaélésszerű és szakszerűtlen használatból, erőszak alkalmazásból vagy engedélyezetlen módosításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. SBTF 10 C2...
 • Page 43 A magas frekvenciájú jelek adott esetben befolyásolhatják a nem megfelelően beszerelt vagy nem megfelelően árnyé- kolt elektronikus rendszerek funkcióját, pl. az elektronikus ABS-t, az elektronikus sebességszabályzót és légzsákrend- szereket. Járművére és tartozékaira vonatkozó további információkért forduljon az illetékes gyártóhoz vagy annak képviseletéhez. SBTF 10 C2...
 • Page 44: Forgalomba Hozatal, Márkajogok

  A HSP (Headset-Profi l) szabvány olyan beállításokat tesz lehetővé, mint hangátvitel, valamint hívások elfogadása vagy elutasítása. A HFP (Handsfree-Profi l) a mobiltelefon kihangosító funkci- óit teszi lehetővé, például nyelvi parancsok segítségével. A csomag tartalma (lásd a kihajtható oldalt) kihangosító Bluetooth ® Használati útmutató SBTF 10 C2...
 • Page 45: Műszaki Adatok

  árammal. Győződjön meg arról, hogy a kihangosító berendezés teljesen be van pattanva a helyére, és a jármű kezelését nem akadályozza. A kihangosító berendezésnek jól el- érhetőnek kell lennie, és a beszédtávolságnak a lehető legcsekélyebbnek kell lennie. SBTF 10 C2...
 • Page 46: A Kihangosító Be- És Kikapcsolása

  Tudnivaló: A tápfeszültség rákapcsolását követően automatikusan bekapcsol a kihangosító berendezés. Kikapcsolás: A készülék készenléti üzemmódban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a multifunkciós gombot 6, amíg mély hangjelzés nem hallható. A LED állapotkijelző 7 kialszik. SBTF 10 C2...
 • Page 47: A Kihangosító Összehangolása A Mobiltelefonnal

  Adja be az előre beprogramozott „9999“ kódot és igazolja vissza annak érdekében, hogy egymással pá- rosítani tudja a készülékeket. Lassú, hosszú hangjelzés hallatszik és a LED állapotkijelző 7 3 másodpercen- ként felvillan. Most már használhatja a kihangosítót. SBTF 10 C2...
 • Page 48: A Kihangosító Összehangolása Több Mobiltelefonnal

  Ha le szeretné választani a mobiltelefont a kihangosítóról, hogy pl. másik Bluetooth készülékkel kapcsolja össze: ® kapcsolja ki a kihangosító kihangosítót vagy a mobiltelefon Bluetooth menüjén keresztül bontsa ® a kapcsolatot. A kapcsolatot nem kell törölni a Bluetooth menüben a ® kapcsolat bontásához. SBTF 10 C2...
 • Page 49: A Kapcsolat Újbóli Létrehozása

  Hívási funkciók A szokásos módon használja mobiltelefonját, ha fel szeretne hívni valakit. A legutoljára hívott szám hívásismétléséhez nyomja meg kétszer röviden a multifunkciós gombot 6. A hangfelismeréses tárcsázás aktiválásához nyomja meg egyszer röviden a multifunkciós gombot 6. SBTF 10 C2...
 • Page 50 A kihangosító hangerejét a +/- gombok 3 segítségével lehet beállítani. Nyomja meg hívás közben újra a + ill. - gombot 3, míg a kívánt hangerő nincs beállítva. A maximális hangerő elérését magas, a legkisebb hangerő elérését pedig mély hang jelzi. SBTF 10 C2...
 • Page 51: 5 V-Os Készülékek Töltése

  és a másik készülék között létrehozott kapcsolat. Hatótávolságon belül koráb- Bluetooth ® ban már párosított készülék lehet. Győződjön meg róla, hogy a kihangosító legfeljebb 10 méterre legyen a mobiltelefontól és ne legyen köztük semmi akadály vagy elektronikus készülék. SBTF 10 C2...
 • Page 52: Tisztítás És Ápolás

  Ha mindez nem segít a hiba elhárításában, forduljon az illetékes szervizhez. Tisztítás és ápolás Elektromos áramütés veszélye! Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készülék áramellátását! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ne hagyja, hogy folyadék kerüljön a készülékház belsejébe! SBTF 10 C2...
 • Page 53: Tárolás

  A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut. SBTF 10 C2...
 • Page 54: Gyártja

  Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 102629 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 55: Eu Megfelelőségi Nyilatkozat

  EU megfelelőségi nyilatkozat A Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, kijelenti, hogy a SBTF 10 C2 kihangosító készülék megfelel az Európai Bluetooth ® Unió tanácsának 2004/104/EC járművekre vonat- kozó irányelve, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EC irányelve és az alacsonyfeszültségű...
 • Page 56 Garancijski list ....... . 69 EU-izjava o skladnosti ......70 SBTF 10 C2...
 • Page 57: Predvidena Uporaba

  Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtev- kov na podlagi škode zaradi nepredvidene uporabe je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. * USB ® je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum, Inc. SBTF 10 C2...
 • Page 58: Varnostni Napotki

  Pokvarjeno napravo zaupajte v popravilo le servisni službi ali pooblaščenim strokovnjakom. Za škodo, na- stalo zaradi zlorab ali nepravilnega ravnanja, zaradi uporabe sile ali nepooblaščenih sprememb ni mogoče prevzeti nobenega jamstva. SBTF 10 C2...
 • Page 59 ABS, elektronski regulator hitrosti in sisteme varnostnih bla- zin. Za več informacij o vašem vozilu ali morebitni opremi se obrnite na izdelovalca ali zastopnika znamke vozila ali opreme. SBTF 10 C2...
 • Page 60: Forgalomba Hozatal, Márkajogok

  HFP (prostoročni profi l) omogoča funkcije za prostoročno telefoniranje z mobilnim telefonom, na primer z govornimi ukazi. Vsebina kompleta (glejte razklopno stran) naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth ® navodilo za uporabo SBTF 10 C2...
 • Page 61: Tehnični Podatki

  0 do +70 °C Vlaga: 5 do 75% (brez kondenzacije) Upravljalni elementi (glejte razklopno stran) 1 vtič za priklop v vozilo 2 mikrofon 3 tipki +/- 4 priključek USB 5 zvočnik 6 večnamenska tipka 7 prikazovalnik stanja LED SBTF 10 C2...
 • Page 62: Namestitev Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Si

  V nasprotnem primeru se lahko akumulator vozila po daljšem času izprazni. Opomba: Ko ne uporabljate naprave za prostoročno telefoniranje, jo izklopite iz vtičnice cigaretnega vžigalnika v vozilu. Shranite jo na suh, neprašen kraj, kamor ne sije sonce. SBTF 10 C2...
 • Page 63: Vklop In Izklop Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  Preverite, ali je mobilni telefon vklopljen. Mobilni telefon nastavite, da bo iskal naprave . Kako to storite, je podrobno opisano v Bluetooth ® navodilih za uporabo mobilnega telefona. Preverite, ali je naprava za prostoročno telefoniranje pravilno nameščena in izklopljena. SBTF 10 C2...
 • Page 64 V takem primeru je treba povezavo dodatno izvesti še na mobilnem telefonu. Dokler tega ne storite, prikazovalnik stanja LED 7 vsake 3 sekunde dvakrat utripne. Nadaljnje informacije najdete v navodilu za uporabo vašega mobilnega telefona. SBTF 10 C2...
 • Page 65: Povezava Naprave Za Prostoročno Telefoniranje Z Več Mobilnimi Telefoni

  (povezave) ni treba izbrisati v meniju Bluetooth ® Ponovna vzpostavitev povezave Ko želite napravo za prostoročno telefoniranje znova povezati z nazadnje povezanim mobilnim telefonom: Preverite, ali je v mobilnem telefonu vklopljena možnost , in vklopite napravo za prostoročno tele- Bluetooth ® foniranje. SBTF 10 C2...
 • Page 66: Uporaba Naprave Za Prostoročno Telefoniranje

  Za vklop glasovnega izbiranja enkrat na kratko pritisni- te večnamensko tipko 6. Opomba: Glasovno izbiranje je na voljo le pri mobilnih telefonih, ki podpirajo to funkcijo. Več informacij o glasovnem izbi- ranju najdete v navodilu za uporabo vašega mobilnega telefona. SBTF 10 C2...
 • Page 67 +/- 3. Med klicem večkrat pritisnite tipko + oziroma tipko - 3, dokler ne bo nastavljena želena glasnost. Doseženo maksimalno glasnost zvoka signalizira visok zvočni signal, doseženo minimalno jakost zvoka pa nizek zvočni signal. SBTF 10 C2...
 • Page 68: Polnjenje Drugih Naprav Z Napetostjo 5 V

  Možno je, da se na dosegu nahaja še ena naprava, s katero je bila prej vzpostavljena povezava. Poskrbite, da bo naprava za prostoročno telefoniranje od mobilnega telefona oddaljena največ 10 metrov in da med njima ne bo nobenih ovir ali elektronskih naprav. SBTF 10 C2...
 • Page 69 Varovalko zamenjajte le za varovalko z vrednostjo, navedeno na tipski tablici. Varovalke z drugimi vrednostmi lahko povzročijo požar. Dim pri požaru je strupen. Napotek: Če odstranitev napake z navedenimi ukrepi ni možna, se obr- nite na pooblaščenega servisnega partnerja v vaši državi. SBTF 10 C2...
 • Page 70: Čiščenje In Vzdrževanje

  Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri krajevnem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na krajevno podjetje za predelavo odpadkov. Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo. SBTF 10 C2...
 • Page 71: Proizvajalec

  Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 102629 Dosegljivost telefonske službe za stranke: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času) SBTF 10 C2...
 • Page 72: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SBTF 10 C2...
 • Page 73: Eu-Izjava O Skladnosti

  EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12: 2011 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 EN 62479: 2010 EN 50581: 2012 ISO 7637-2:2004 + A1: 2008 Bochum, 17.04.2014 Semi Uguzlu Quality Manager SBTF 10 C2...
 • Page 74 Dovozce ........85 Prohlášení o shodě EU ......86 SBTF 10 C2...
 • Page 75: Účel Použití

  Výrobek používejte pouze přede- psaným způsobem a v uvedených oblastech použití.Při pře- dávání výrobku třetím osobám předávejte i tyto podklady. Účel použití handsfree SBTF 10 C2 je určeno pro použití Bluetooth ® ve vozidlech s napětím o 12-24 V. Zařízení je určeno k navázání...
 • Page 76: Bezpečnost

  Vaše bezpečnost a záruka zaniká. Závadný přístroj nechte opravit pouze servisem pro zákazníky nebo autorizovaným odborným personá- lem. Za škody vyplývající z nesprávného použití nebo nesprávné manipulace, použití síly nebo neoprávně- ných změn, se nepřebírá žádná odpovědnost. SBTF 10 C2...
 • Page 77 řádné instalovaných nebo stíněných elektronických systémů ve vozidlech, jako jsou např. elektronická proti- smyková zařízení ABS, elektronické regulátory rychlosti a airbagové systémy. Pro další informace o Vašem vozidle nebo patřičném příslušenství kontaktujte příslušného výrob- ce nebo jeho zastoupení. SBTF 10 C2...
 • Page 78: Úvod, Práva K Ochranným Známkám

  HSP (Headset profi l) umožňuje standardní funkce, jako je přenos hovoru, stejně jako přijímání a odmítání hovorů. HFP (Handsfree profi l) umožňuje funkce volného telefonování z mobilního telefonu, například pomocí hlasových příkazů. Rozsah dodávky (viz výklopná strana) handsfree Bluetooth ® Návod k obsluze SBTF 10 C2...
 • Page 79: Technické Údaje

  Ubezpečte se, zda-li zařízení pro volné telefonování úplně zapadlo do zapalovače a řízení vozidla není narušeno. Při tom musí být zařízení pro volné telefono- vání vždy snadno dosažitelné a vzdálenost mluvčího od zařízení by měla být co nejmenší. SBTF 10 C2...
 • Page 80: Zapnutí A Vypnutí Zařízení Pro Volné Telefonování

  Zařízení pro volné telefonování se zapne automaticky, jakmile je napájeno proudem. Vypnutí: Přístroj je v Standby režimu. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko 6 na 5 sekun- dy stlačené, dokud není slyšet dlouhý hluboký signál. LED-stavový indikátor 7 zhasne. SBTF 10 C2...
 • Page 81: Telefonem

  7 bliká každé 3 sekundy. Nyní můžete zařízení pro volné telefonování používat. Poznámka: Při použití nejnovějších mobilních telefonů (smartphonů), které jsou vybaveny Bluetooth 2.0 nebo vyšší verzí, ® je možné, že se nemusí zadat přístupový kód „9999“. SBTF 10 C2...
 • Page 82: Spojit Zařízení Pro Volné Telefonování S Více Mobilními Telefony

  Přerušit spojení Chcete-li přerušit spojení mobilního telefonu k zařízení pro volné telefonování za účelem spojení např. s jiným přístrojem: Bluetooth ® Vypněte zařízení pro volné telefonování nebo nebo přerušte spojení pomocí Bluetooth menu v ® mobilním telefonu. SBTF 10 C2...
 • Page 83: Obnovení Spojení

  2 ukazoval směrem k Vám. Funkce volání K provedení volání použijte Váš mobilní telefon zvyk- lým způsobem. K automatickému opakování volby naposledy volené- ho telefonního čísla stiskněte dvakrát krátce multifunkč- ní tlačítko 6. SBTF 10 C2...
 • Page 84 Hlasitost zařízení pro volné telefonování můžete nastavit pomocí +/- tlačítek 3. Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko + resp. - 3 dokud není nastavená požadovaná hlasitosti. Dosažení maximální hlasitosti je signalizováno vysokým signálním tónem, dosažení minimální hlasitosti hlubokým signálním tónem. SBTF 10 C2...
 • Page 85: Nabíjení 5 V Přístrojů

  Je možné, že se v Bluetooth ® dosahu ještě nachází předtím spárovaný přístroj. Ubezpečte se, zda-li je zařízení pro volné telefonování vzdálené od mobilního telefonu maximálně 10 metrů a zda-li se mezitím nenachází nějaké překážky nebo elektronické přístroje. SBTF 10 C2...
 • Page 86 Vyměňte pojistku pouze za pojistku s hodnotou, uve- denou na typovém štítku. Pojistky s jinými hodnotami mohou způsobit požár. Požární dým je jedovatý. Upozornění: Pokud tato opatření neodstraní problém, obraťte se pro- sím na autorizovanou servisní provozovnu ve Vaší zemi. SBTF 10 C2...
 • Page 87: Čištění A Údržba

  Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či jej odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení. Dodržujte aktu- álně platné předpisy. V případě pochybností se spojte s nejbližší provozovnou, která likviduje podobné výrobky. Také všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy. SBTF 10 C2...
 • Page 88: Záruka A Servis

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 102629 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 89: Prohlášení O Shodě Eu

  Prohlášení o shodě EU My, společnost Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, prohlašujeme, že výrobek SBTF 10 C2 Bluetooth handsfree je v souladu s ® požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice o motorových vozidlech č. 2004/104/EC, R&TTE směrnice č.
 • Page 90 Dovozca ........102 Vyhlásenie o zhode s predpismi EU ....103 SBTF 10 C2...
 • Page 91: Používanie V Súlade S Účelom Použitia

  Používanie v súlade s účelom použitia Handsfree sada s funkciou Bluetooth SBTF 10 C2 je ® určené na používanie vo vozidlách s palubným napätím 12 - 24 V. Výrobok je určený pre vytvorenie bezdrôto- vého spojenia s mobilným telefónom pomocou spojenia...
 • Page 92: Bezpečnostné Pokyny

  Pokazený prístroj nechajte opraviť len v zákazníckom servise alebo v autorizovanej opravovni. Za škody spôsobené nesprávnou alebo neodbornou manipulá- ciou, použitím násilia alebo nepovolenými úpravami zariadenia nepreberáme žiadnu zodpovednosť. SBTF 10 C2...
 • Page 93 ABS, elektronické regulátory rýchlosti alebo airbagové systémy. Ak potrebu- jete ďalšie informácie o vašom vozidle alebo prípadnom príslušenstve, obráťte sa na príslušného výrobcu alebo jeho zastúpenie. SBTF 10 C2...
 • Page 94: Úvod, Práva K Ochranným Známkám

  HFP (Handsfree-Profi l – profi l voľné ruky) umožňuje funkcie hlasitého hovoru s mobilným telefónom, napr. pomocou hlasových príkazov. Rozsah dodávky (pozri roztváraciu stranu) Handsfree sada s funkciou Bluetooth ® Návod na používanie SBTF 10 C2...
 • Page 95: Technické Údaje

  čím sa zabezpečuje jeho elektrické napájanie. Zabezpečte, aby bolo zariadenie na hlasité telefono- vanie úplne zaaretované a neovplyvňovalo riadenie vozidla. Pritom musí byť zariadenie na hlasité telefono- vanie vždy v dosahu a vzdialenosť hovorenia má byť čo najmenšia. SBTF 10 C2...
 • Page 96: Zapnutie A Vypnutie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie

  čo sa vytvorí pripojenie na zdroj elektrickej energie. Vypnutie: Prístroj je v pohotovostnom režime. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo 6 na 5 sekun- dy, kým nezačujete dlhší hlbší signálny tón. Indikátor stavu s LED 7 zhasne. SBTF 10 C2...
 • Page 97: Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S Jedným Mobilným Telefónom

  „Car Kit“. Zadajte predprogramované heslo (kód) „9999“ a potvrďte ho, aby sa prístroje navzájom spárovali. Začujete jeden dlhý vysoký akustický signál a indikátor stavu s LED 7 blikne každé 3 sekundy. Teraz môžete používať zariadenie na hlasité telefonovanie. SBTF 10 C2...
 • Page 98: Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S Viacerými Mobilnými Telefónmi

  Ak chcete používať zariadenie na hlasité telefonovanie so spárovaným mobilným telefónom, ktorý nie je naposledy použitým mobilným telefónom, musíte urobiť spojenie cez menu Bluetooth v mobilnom telefóne. ® SBTF 10 C2...
 • Page 99: Rozpojenie

  Používanie zariadenia na hlasité telefonovanie Po úspešnom spárovaní máte k dispozícii nasledujúce funk- cie. Niektoré z opísaných funkcií sú možné len s mobilným telefónom, ktorý podporuje Handsfree Profi l (HFP). SBTF 10 C2...
 • Page 100 Keď je automatické prijímanie volaní v mobilnom telefóne aktivované, telefón po stanovenej dobe automaticky prijme volanie a pošle ďalej na zariadenie na hlasité telefono- vanie. Ďalšie informácie o automatickom prijímaní volaní nájdete v návode na používanie mobilného telefónu. SBTF 10 C2...
 • Page 101: Nabíjanie 5 V Prístrojov

  Keď nemôžete zariadenie na hlasité telefonovanie spojiť s kompatibilným mobilným telefónom, postupujte takto: Skontrolujte, či je v mobilnom telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth ® Bliká indikátor LED? Skontrolujte, či je zariadenie na hlasité telefonovanie správne zasunuté, zapnuté a elektricky napájané. SBTF 10 C2...
 • Page 102 Nebezpečenstvo požiaru! Poistku vymeňte len za poistku s hodnotou uvedenou na typovom štítku. Poistky s inými hodnotami môžu spôsobiť požiar. Dym z požiaru je jedovatý. SBTF 10 C2...
 • Page 103: Čistenie A Údržba

  Teploty vo vnútrajšom priestore vozidla môžu dosiahnúť v lete i v zime extrémne hodnoty. Neskladujte preto zaria- denie vo vozidle, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Skladujte zariadenie na suchom a proti prachu chránenom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. SBTF 10 C2...
 • Page 104: Likvidácia

  Prípadné poškodenia a nedostatky zistené už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. V prípade opráv spada- júcich do obdobia po uplynutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady. SBTF 10 C2...
 • Page 105: Dovozca

  Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 102629 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 106: Vyhlásenie O Zhode S Predpismi Eu

  Vyhlásenie o zhode s predpismi EU My, spoločnosť Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, vyhlasujeme, že výrobok Handsfree sada s funkciou Bluetooth SBTF 10 C2 ® spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy smernice 2004/104/EC, smernice 1999/5/EC, smernice 2006/95/EC a smernice RoHS 2011/65/EU.
 • Page 107 SBTF 10 C2...
 • Page 108 Importeur ........121 EU-Konformitätserklärung ..... . 122 SBTF 10 C2...
 • Page 109: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Bluetooth -Freisprecheinrichtung SBTF 10 C2 ist für ® die Verwendung in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 12-24 V vorgesehen. Das Gerät ist dafür vorgesehen, eine Freisprechverbindung mit einem Mobiltelefon über...
 • Page 110: Sicherheitshinweise

  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öff nen oder zu repa- rieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur vom Kundenservice oder von autorisiertem Fachpersonal reparieren. Für Schäden SBTF 10 C2...
 • Page 111 Systeme in Kraftfahrzeugen, z.B. elektronisches ABS, elektronischer Geschwindigkeitsregler und Airbagsysteme, beeinträchtigen. Für weitere Informa- tionen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreff enden Hersteller oder seiner Ver- tretung in Verbindung. SBTF 10 C2...
 • Page 112: Einführung, Markenrechte

  Besitzer. HSP (Headset-Profi l) ermöglicht die Standardfunktionen wie Sprachübertragung sowie das Annehmen und Ableh- nen von Anrufen. HFP (Handsfree-Profi l) ermöglicht die Freisprechfunktionen eines Mobiltelefons, z.B. mit Hilfe von Sprachbefehlen. Lieferumfang (siehe Ausklappseite) -Freisprecheinrichtung Bluetooth ® Bedienungsanleitung SBTF 10 C2...
 • Page 113: Technische Daten

  16,2 x 5 ,5 x 2,3 cm Gewicht: ca. 70 g Betriebstemperatur: +5° bis +40°C Lagertemperatur: 0° bis +70°C Feuchtigkeit: 5 bis 75% (keine Kondensation) Bedienelemente (siehe Ausklappseite) 1 Kfz-Anschlussstecker 2 Mikrofon 3 +/- Tasten 4 USB-Anschluss 5 Lautsprecher 6 Multifunktionstaste 7 LED-Zustandsanzeige SBTF 10 C2...
 • Page 114: Anbringen Der Freisprecheinrichtung Im Fahrzeug

  über einen längeren Zeitraum entladen werden. Hinweis: Wenn Sie die Freisprecheinrichtung nicht verwenden, ent- fernen Sie sie aus der Zigarettenanzünderbuchse des Fahr- zeugs. Bewahren Sie sie an einem trockenen, staubfreien und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf. SBTF 10 C2...
 • Page 115: Ein- Und Ausschalten Der Freisprecheinrichtung

  Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung korrekt angebracht und ausgeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Multi- funktionstaste 6 für etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Ein langer, tiefer Signalton ist zu hören und die LED- Zustandsanzeige 7 erlischt. SBTF 10 C2...
 • Page 116 In diesem Fall muss die Kopplung zusätzlich am Mobiltelefon durchgeführt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, blinkt die LED-Zustands- anzeige 7 alle 3 Sekunden zweimal. Weitere Informationen fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 C2...
 • Page 117: Verbindung Trennen

  -Menü löschen, um die Verbindung ® zu trennen. Wiederherstellen der Verbindung Wenn Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem zuletzt verwendeten Mobiltelefon verbinden möchten: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Mobiltelefon ® aktiviert ist und schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. SBTF 10 C2...
 • Page 118: Freisprecheinrichtung Verwenden

  Sie die Multifunktionstaste 6 zweimal kurz. Zur Aktivierung der Sprachanwahl drücken Sie die Multifunktionstaste 6 einmal kurz. Hinweis: Die Sprachanwahl ist nur bei Mobiltelefonen verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Weitere Informationen zur Sprachanwahl fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 C2...
 • Page 119: Automatische Rufannahme

  Drücken Sie während eines Anrufs wiederholt die + bzw. - Taste 3 bis die gewünschte Lautstärke einge- stellt ist. Das Erreichen der maximalen Lautstärke wird durch einen hohen Signalton signalisiert, das Erreichen der minimalen Lautstärke durch einen tiefen Signalton. SBTF 10 C2...
 • Page 120: Laden Von 5 V-Geräten

  Es könnte sich noch ein zuvor gekoppeltes Gerät in Reichweite befi nden. Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung maxi- mal 10 Meter vom Mobiltelefon entfernt ist und sich keine Hindernisse oder elektronische Geräte dazwischen befi nden. SBTF 10 C2...
 • Page 121 Tauschen Sie die Sicherung nur gegen den auf dem Typenschild angegebenen Wert aus. Sicherungen mit anderen Werten können einen Brand verursachen. Brandrauch ist giftig. Hinweis: Sollten diese Maßnahmen nicht zur Fehlerbehebung beitragen, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Service-Partner Ihres Landes. SBTF 10 C2...
 • Page 122: Reinigen Und Pfl Egen

  Die Temperaturen im Fahrzeuginnenraum können im Sommer und Winter extreme Werte erreichen. Lagern Sie das Gerät deshalb nicht im Fahrzeug, um Beschädigungen zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staub- geschützten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. SBTF 10 C2...
 • Page 123: Entsorgen

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SBTF 10 C2...
 • Page 124: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 102629 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND/GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 125: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung Wir, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Deutschland, erklären, dass das Produkt SBTF 10 C2 Bluetooth -Freisprecheinrichtung den ® grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Kfz-Richtlinie 2004/104/EC, der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, der Niederspannungs- richtlinie 2006/95/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
 • Page 126 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 05 / 2014 Ident.-No.: SBTF10C2-042014-2 IAN 102629...

Table of Contents