Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BLUETOOTH
BLUETOOTH
HANDS-FREE KIT
Operating instructions
BLUETOOTH
FREISPRECH-
EINRICHTUNG
Bedienungsanleitung
IAN 93813
®
HANDS-FREE KIT SBTF 10 C2
®
®
-
BLUETOOTH
HANDSFREE
Instrucţiuni de utilizare
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 C2

 • Page 1 ® BLUETOOTH HANDS-FREE KIT SBTF 10 C2 ® ® BLUETOOTH BLUETOOTH HANDS-FREE KIT HANDSFREE Operating instructions Instrucţiuni de utilizare ® BLUETOOTH FREISPRECH- EINRICHTUNG Bedienungsanleitung IAN 93813...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........15 Declaration of EU Conformity ....16 SBTF 10 C2...
 • Page 5: Correct Usage

  Correct Usage ® The Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 C2 is designed for use in vehicles with a voltage of 12-24 V. The device is designed to create an open voice connection with a mobile phone via a Bluetooth® connection, in order to allow the user to make telephone calls while travelling by car, without having to hold the mobile phone to his or her ear.
 • Page 6: Safety Instructions

  No liability will be accepted for damage caused by misuse, improper handling, use of force or unauthorized modifi cation. ● Never subject the device to moisture, extreme tempera- tures (greater than +70°C) or extreme vibrations. SBTF 10 C2...
 • Page 7: Introduction

  2.480 GHz), a data transfer range of ca. 10 meters (class II) is achieved. The disturbance susceptibility through other users of the ISM Frequency Range, such as for example microwaves, WLAN (802.116) or garage door openers, is minimised by so-called “Frequency-Hopping“. With SBTF 10 C2...
 • Page 8: Package Contents (See Fold-Out Page)

  F2AL / 250 V Dimensions (L x W x H): approx. 16,2 x 5,5 x 2,1 cm Weight: approx. 70 g Operational temperature: +5° to +40°C Storage temperature: 0° to +70°C Humidity: 5 to 75% (no condensation) SBTF 10 C2...
 • Page 9: Controls (See Fold-Out Page)

  Otherwise, the vehicle batteries could become discharged over an extended period of time. Note: When you are not using the hands-free equipment remove it from the vehicles cigarette lighter socket. Store it in a dry, dust free location protected from direct sunlight. SBTF 10 C2...
 • Page 10: Switching The Hands-Free Appliance On And Off

  Position the hands-free appliance and the mobile tele- phone so that they are not more than 1 metre away from each other. ● Press and hold down the multi-function button 6 for 6 seconds until, after 3 seconds a short, high signal tone SBTF 10 C2...
 • Page 11: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  When the hands-free appliance is switched on, within a few seconds it attempts to make a connection to the last used mobile phone. Should a connection not be possible, the hands-free appliance nonetheless remains recognis- SBTF 10 C2...
 • Page 12: Separating The Connection

  Using the hands-free appliance After successful coupling, the following functions are available to you. Some of the described functions are only possible with a mobile telephone that supports the Handsfree Profi le (HFP). SBTF 10 C2...
 • Page 13: Automatic Call Acceptance

  Fur- ther information regarding automatic call acceptance is to be found in the operating instructions for your mobile telephone. SBTF 10 C2...
 • Page 14: Charging 5 V Devices

  ● Ensure that the hands-free appliance is correctly installed, switched on and supplied with electricity. ● ® If you use several Bluetooth appliances, ensure that ® a previously created Bluetooth connection of the mobile telephone is separated. SBTF 10 C2...
 • Page 15: Replacing The Fuse

  Fuses with a diff erent rating may cause fi re. Smoke resulting from such a fi re is poisonous. Note: If these measures do not correct the problem, please con- tact the appropriate service partner for your country. SBTF 10 C2...
 • Page 16: Cleaning And Care

  Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Dispose of all packaging materials in an environmentally responsible manner. SBTF 10 C2...
 • Page 17: Warranty & Service

  Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 93813 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 93813 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SBTF 10 C2...
 • Page 18: Importer

  Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 19: Declaration Of Eu Conformity

  Declaration of EU Conformity We, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, hereby declare that the product ® SBTF 10 C2 Bluetooth hands-free Kit complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Motor Vehicle Directive 2004/104/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.
 • Page 20 Importator ........31 Declaraţie de conformitate-EU ....32 SBTF 10 C2...
 • Page 21: Utilizarea Conform Destinaţiei

  şi doar pentru domeniile de utilizare specifi - cate. Dacă înmânaţi produsul altor persoane, predaţi, de asemenea, şi documentele aferente. Utilizarea conform destinaţiei Dispozitivul de comunicare hands-free, SBTF 10 C2 - ® Bluetooth este destinat pentru utilizarea în autovehicule cu o tensiune de bord de 12-24 V.
 • Page 22: Indicaţii De Siguranţă

  Lăsaţi aparatul să fi e reparat doar de către serviciul clienţi sau de către specialişti califi caţi. Pentru defecţi- uni cauzate de o manipulare abuzivă sau incorectă, de uz de forţă sau demodifi cări neautorizate, nu se acordă garanţie. SBTF 10 C2...
 • Page 23: Introducere

  Aceasta permite conexiuni fără fi r ® între echipamente Bluetooth , ca de ex. telefoane mobile, ® PDA-uri (asistent personal digital) şi PC-uri. Bluetooth bazează pe o normă internaţională cu privire la operarea în banda de frecvenţă ISM (Industrie, Ştiinţă şi Medicină), SBTF 10 C2...
 • Page 24: Furnitura (Vezi

  10 m ® Profi le suportate de Bluetooth : HSP şi HFP Tensiune de ieşire Conexiune USB: / 1 A Siguranţă: F2AL / 250 V Dimensiuni (L x L x Î): cca 16,2 x 5,5 x 2,1 cm SBTF 10 C2...
 • Page 25: Elemente De Operare

  fi ecare 3 secunde şi se aude o dată un semnal sonor scurt şi de înaltă frecvenţă. Aparatul se afl ă pe modul standby. Indicaţie: Este posibil ca bricheta pentru ţigară să funcţioneze doar la pornirea motorului autovehiculului. Dacă aveţi îndoieli consultaţi manualul de instrucţiuni al autovehiculului. SBTF 10 C2...
 • Page 26: Pornirea Şi Oprirea Dispozitivului De Comunicare

  Dispozitivul de comunicare hands-free a fost fabricat special pentru telefoane mobile, care suportă profi lele ® Bluetooth "Handsfree (HFP) şi Headset (HSP)". Pentru informaţii suplimentare cu privire la tehnologia radio- ® Bluetooth consultaţi instrucţiunile de utilizare ale telefo- nului dumneavostră mobil. SBTF 10 C2...
 • Page 27 În cazul utilizării unor telefoane mobile de ultimă generaţie (Smartphones), care sunt dotate cu versiunea Bluetooth 2.0 sau cu o versiune mai nouă, este posibil ca parola "9999" să nu trebuiască să fi e introdusă. În cazul în care SBTF 10 C2...
 • Page 28: Conectarea Dispozitivului De Comunicare Hands-Free La Mai Multe Telefoane Mobile

  Dacă doriţi să întrerupeţi conexiunea telefonului dumnea- voastră mobil cu dispozitivul de comunicare hands-free, ® pentru a-l conecta de ex. la un alt aparat-Bluetooth ● Opriţi dispozitivul de comunicare hands-free ● ® Întrerupeţi conexiunea din meniul-Bluetooth telefonul mobil. SBTF 10 C2...
 • Page 29: Refacerea Conexiunii

  (HFP). Notă: Calitatea audio depinde în mod considerabil de poziţia de montaj a dispozitivului de comunicare hands-free. Ori- entaţi dispozitivul de comunicare hands-free pe cât posibil astfel încât microfonul 2 să fi e îndreptat spre dvs. SBTF 10 C2...
 • Page 30 Informaţii suplimentare privind preluarea automată a apelului găsiţi în instrucţiunile de utilizare ale telefonului dumneavoastră mobil. Respingerea unui apel • Apăsaţi butonul multifuncţional 6 timp de 3 secunde, pentru a respinge un apel. SBTF 10 C2...
 • Page 31: Încărcarea Aparatelor De 5 V

  Dacă utilizaţi mai multe aparate-Bluetooth , asiguraţi-vă, ® ® că o conexiune-Bluetooth a telefonului mobil, efectu- ată anterior, a fost întreruptă. ● Asiguraţi-vă, că dispozitivul de comunicare hands-free se afl ă la o distanţă de maxim 10 metri de telefonul SBTF 10 C2...
 • Page 32 Siguranţele cu alte valori pot provoca incendii. Fumul provenit din incendii este toxic. Notă: În cazul în care aceste măsuri nu contribuie la remedierea defecţiunilor, vă rugăm contactaţi partenerul de service din ţara dumneavoastră. SBTF 10 C2...
 • Page 33: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Eliminaţi aparatul prin intermediul unei fi rmei specializate şi autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deşeurilor. Respectaţi reglementările actuale în vigoare. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi serviciul dumneavoastră local de eliminare a deşeurilor. Eliminaţi toate materialele de ambalare într-un mod ecologic. SBTF 10 C2...
 • Page 34: Garanţie Şi Service

  Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 93813 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 · 44867 BOCHUM · GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 35: Declaraţie De Conformitate-Eu

  Declaraţie de conformitate-EU Noi, fi rma Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Germany, declarăm faptul că produsul ® SBTF 10 C2 Bluetooth hands-free corespunde cerin- ţelor de bază şi altor reglementări relevante din cadrul Directivei privind autovehiculele 2004/104/EC, directivei R&TTE 1999/5/EC (echipamente radio şi echipamente...
 • Page 36 Importeur ........47 EU-Konformitätserklärung ..... . . 48 SBTF 10 C2...
 • Page 37: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ® Die Bluetooth -Freisprecheinrichtung SBTF 10 C2 ist für die Verwendung in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 12-24 V vorgesehen. Das Gerät ist dafür vorgesehen, eine Freisprechverbindung mit einem Mobiltelefon über eine ®...
 • Page 38: Sicherheitshinweise

  Gewährleistung erlischt. ● Lassen Sie das defekte Gerät nur vom Kundenservice oder von autorisiertem Fachpersonal reparieren. Für Schäden die von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behand- lung, von Gewaltanwendung oder von unautorisierter Modifi kation herrühren, wird keine Haftung übernommen. SBTF 10 C2...
 • Page 39: Einführung

  ® dungen zwischen Bluetooth -Geräten, wie z.B. Mobilte- ® lefone, PDAs und PCs. Bluetooth bezieht sich auf eine weltweite Norm für den Betrieb auf dem international an- erkannten ISM-Frequenzband (Industrial, Scientifi c and Medical). Innerhalb des ISM-Frequenzbandes SBTF 10 C2...
 • Page 40: Lieferumfang (Siehe Ausklappseite)

  / 1 A Sicherung: F2AL / 250 V Maße (L x B x H): ca. 16,2 x 5,5 x 2,1 cm Gewicht: ca. 70 g Betriebstemperatur: +5° bis +40°C Lagertemperatur: 0° bis +70°C Feuchtigkeit: 5 bis 75% (keine Kondensation) SBTF 10 C2...
 • Page 41: Bedienelemente (Siehe Ausklappseite)

  Vorsicht! Bei Fahrzeugen, bei denen der Zigarettenanzünder bzw. die Bordnetz-Steckdosen auch bei ausgeschalteter Zün- dung funktionieren: ● Benutzen Sie die Freisprecheinrichtung nur bei einge- schaltetem Motor. Anderenfalls kann die Fahrzeugbat- terie über einen längeren Zeitraum entladen werden. SBTF 10 C2...
 • Page 42: Ein- Und Ausschalten Der Freisprecheinrichtung

  Stellen Sie das Mobiltelefon so ein, dass es nach ® Bluetooth -Geräten sucht. Eine detaillierte Beschrei- bung dazu fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. ● Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung korrekt angebracht und ausgeschaltet ist. SBTF 10 C2...
 • Page 43 In diesem Fall muss die Kopplung zusätzlich am Mobiltelefon durchgeführt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, blinkt die LED-Zustands- anzeige 7 alle 3 Sekunden zweimal. Weitere Informationen fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 C2...
 • Page 44: Verbindung Trennen

  -Menü löschen, um die Verbindung zu trennen. Wiederherstellen der Verbindung Wenn Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem zuletzt verwendeten Mobiltelefon verbinden möchten: ● ® Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Mobiltelefon ak- tiviert ist und schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein. SBTF 10 C2...
 • Page 45: Freisprecheinrichtung Verwenden

  Sie die Multifunktionstaste 6 zweimal kurz. ● Zur Aktivierung der Sprachanwahl drücken Sie die Multifunktionstaste 6 einmal kurz. Hinweis: Die Sprachanwahl ist nur bei Mobiltelefonen verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Weitere Informationen zur Sprachanwahl fi nden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. SBTF 10 C2...
 • Page 46: Laden Von 5 V-Geräten

  Signalton signalisiert. Laden von 5 V-Geräten ● Überprüfen Sie die max. Eingangsspannung (5V) und die max. Stromaufnahme (1000 mA) des Gerätes, wel- ches Sie laden möchten. Schauen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach. SBTF 10 C2...
 • Page 47: Fehlerbehebung

  10 Meter vom Mobiltelefon entfernt ist und sich keine Hindernisse oder elektronische Geräte dazwischen befi nden. Sicherung wechseln In der Freisprecheinrichtung befi ndet sich eine Sicherung. Sollte das Gerät nicht mehr funktionieren, überprüfen bzw. wechseln Sie die Sicherung. SBTF 10 C2...
 • Page 48: Reinigen Und Pfl Egen

  Öff nen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes! Es befi nden sich keinerlei Bedienelemente darin. ● Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungs- lösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Dies könnte die Gehäuseoberfl äche beschä- digen. SBTF 10 C2...
 • Page 49: Lagern

  Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikati- onsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den SBTF 10 C2...
 • Page 50: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 93813 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND/GERMANY www.kompernass.com SBTF 10 C2...
 • Page 51: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung Wir, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Deutschland, erklären, dass das Produkt ® SBTF 10 C2 Bluetooth -Freisprecheinrichtung den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Kfz-Richtlinie 2004/104/EC, der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, der Niederspannungs- richtlinie 2006/95/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
 • Page 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Stand der Informationen: 10 / 2013 Ident.-No.: SBTF10C2-092013-2 IAN 93813...

Table of Contents