Download  Print this page

Türkçe - Kenwood AT320 User Manual

Multi-mill
Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Çoklu öòütücüyü baharat,
kuruyemi..., bebek maması, salata
sosu, pi...mi... meyve, bisküvi, ekmek
ve kahve çekirdeòi öòütmek için
kullanınız.
Kenwood aksesuarını
kullanmadan önce
G
G
güvenlik önlemleri
G
G
G
Çoklu öòütücüde hiçbir biçimde
sıcak içerikleri kullanmayınız.
G
Bıçakların çalı...ması tamamen
durmadan çoklu öòütücüyü
yerinden çıkarmayınız.
G
G
Aygıtın parçalarını takmadan ya da
çıkarmadan, aygıtı kullanmaya
ba...lamadan ve aygıtı
temizlemeden önce aygıtı
çalı...tırmayınız ve fi...ini prizden
çekiniz.
G G
Aygıt güç biriminin üzerinde
olduòu zaman elinizi ve
takacaòınız diòer parçaları
öòütücüden uzak tutunuz.
G G
Bıçaklar çok keskindir. Bu
yüzden bıçaklara elinizle
dokunmayınız.
G G
Çocukların ya da engelli ki...ilerin
bu aygıtı kullanmalarına izin
Türkçe
vermeyiniz ya da denetim altında
kullanmalarına izin veriniz.
G
Hasarlı aygıtları hiçbir biçimde
kullanmayınız. Onarımcıyı götürüp
hemen denetimden geçirtiniz.
Bunun için 'bakım' bölümüne
bakınız.
G
G
Çoklu öòütücüyü iki dakikadan fazla
çalı...tırmayınız. Aksi takdirde a...ırı
derecede ısınır.
G
Öòüttüòünüz içerikler istediòiniz
kıvama gelince aygıtı durdurunuz.
Buharatların öòütülmesi 1
dakikadan daha az sürer.
G
Zerdeçal ve benzeri içerikleri
öòütmeyiniz. Çünkü, bu tür içerikler
çok serttir.
G
Zencefil gibi içerikleri öòütmeye
ba...lamadan önce küçük parçalar
haline getiriniz.
G
G
G
ilk kullanımdan önce
Aygın tüm parçalarını yıkayınız. Bu
konuda 'temizlik' bölümüne bakınız.
24

Advertisement

Table of Contents
loading